Pwyllgor Plant a Phobl Ifanc

Cymorth

Rhaid gweithio gyda rhieni i wella presenoldeb ac ymddygiad yn ôl aelodau o undebau athrawon.

Roeddent yn rhoi tystiolaeth i'r Pwyllgor Plant a Phobl Ifanc ar 31 Ionawr 2013.

Mae'r pwyllgor yn cynnal ymchwiliad ar bresenoldeb ac ymddygiad disgyblion.

Dywedodd Tim Pratt o Gymdeithas Arweinwyr Ysgolion a Cholegau Cymru (ASCL) bod rhieni'n gwrthod derbyn y cyfrifoldeb dros weithredoedd eu plant.

"Rhaid i ni edrych ar wneud mwy o waith o ran bod yn riant," meddai.

"Dyna'r un dylanwad mwyaf pwysig.

"Efallai nad yw e mor syml a chynnig i ddirwyo rhieni.

"Gallai hynny weithio, gallai beidio.

"Ond yn sicr, mae pryder ar lefel uwchradd am allu rhieni i fagu plant."

Dywedodd pennaeth ysgol Olchfa yn Abertawe a Llywydd ASCL Hugh Davies bod athrawon yn aml yn gweithio gyda phlant rhieni a fynychodd yr un ysgol, ac i'w rhieni nhw hefyd fynychu'r ysgol honno hefyd, a bod y tair cenhedlaeth â phrofiad negyddol o'u haddysg.

Dywedodd bod angen denu'r plant i ymroi trwy eu haddysgu ond ei bod hi hefyd yn "hanfodol" i asiantaethau weithio gyda'i gilydd i'r perwyl hwnnw - hynny yw yr ysgol, yr awdurdod lleol, ac unrhyw wasanaeth arall sy'n gweithio gyda'r plant fel y gwasanaethau cymdeithasol neu'r system droseddol.

"Mae ysgolion yn cael trafferth weithiau gyda phlant sydd wedi troseddu; does dim syniad gyda ni ac rydym ni wedyn ar ei hôl hi cyn dechrau."

Hefyd yn rhoi tystiolaeth roedd David Evans o undeb athrawon yr NUT, Rex Phillips o undeb y prifathrawon NASUWT, dirprwy pennaeth Ysgol Friars Bangor David Healey, oedd hefyd yn cynrychioli undeb yr ATL a Rolant Wynne o UCAC.

Roedd tystiolaeth ysgrifenedig yr NUT yn amddiffyn prifathrawon rhag cyhuddiadau bod rhai ohonynt yn rhy barod i ddiarddel disgyblion sy'n ymddwyn yn wael.

Yn ôl yr undeb, mae gwaith athrawon yn anos erbyn hyn o gymharu â'r gorffennol oherwydd bod mwy a mwy o ysgolion yn adrodd am broblemau gyda phobl ifanc sydd heb sgiliau cymdeithasol, sgiliau fyddai pobl yn eu cymeryd yn ganiataol genhedlaeth yn ôl.

"Mae rhifau cynyddol o blant oed meithrin sydd methu â defnyddio cyllell a fforc i fwydo eu hunain, heb unrhyw brofiad o deganau na llyfrau ac sydd ddim fel pe bai'n medru chwarae â phlant eraill.

"Mae nifer fach o rieni, ond nifer sy'n tyfu, yn gwneud y broblem yn waeth gan nad ydyn nhw'n rhannu gwerthoedd yr ysgol ac yn amharod i'w cefnogi."

Mae tystiolaeth y tair undeb arall hefyd yn cyfeirio at broblemau sy'n codi oherwydd trafferthion gyda rhieni.

Read this in English

Copyright © 2016 BBC. Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.