Pwyllgor Plant a Phobl Ifanc

Cymorth

Dywedodd prif arolygydd Estyn Ann Keane ei bod hi'n pryderu am safonau ysgolion cynradd ar 21 Chwefror 2013.

Roedd hi'n rhoi tystiolaeth i'r Pwyllgor Plant a Phobl Ifanc ar adroddiad blynyddol Estyn.

Gofynnodd cadeirydd y pwyllgor Christine Chapman a oedd Ms Keane yn poeni am y ffaith bod gostyngiad wedi bod yn nifer yr ysgolion dderbyniodd arolygiad "da" neu "wych" ar gyfer 2010-11 o gymharu â'r flwyddyn flaenorol.

Yn ôl Ms Keane mae'r gronfa ddata rhy fach i ddod i'r casgliad pendant bod dirywiad wedi bod mewn safonau, ond bod "pryder ynglŷn â'r nifer o ysgolion cynradd sy'n derbyn y radd wych.

"Dim ond un ysgol o bob saith sy'n cyrraedd y safon honno, ac mae'r un faint yn anfoddhaol."

Awgrymodd Ms Keane bod arolygiadau Estyn yn ffordd fwy "cywir" na'r system fandio o adlewyrchu sut mae ysgolion yn perfformio

Wrth ymateb i gwestiwn gan lefarydd addysg y Democratiaid Rhyddfrydol Aled Roberts, dywedodd Ann Keane eu bod nhw'n "systemau gwahanol".

"Rydym ni'n casglu ystod eang iawn o ddata, felly mae'n arfarniadau ni'n seiliedig ar dystiolaeth ehangach."

Wedi'r egwyl fe drodd y pwyllgor at ei ymchwiliad i bresenoldeb ac ymddygiad mewn ysgolion.

Aelodau Estyn oedd yn rhoi tystiolaeth eto, ac dadleuodd Ms Keane mai'r her fwyaf sy'n wynebu arweinwyr addysg yng Nghymru yw sut i sicrhau bod arferion dysgu da yn cael eu mabwysiadu gan ysgolion.

Dywedodd bod y cysylltiad rhwng tlodi a chyrhaeddiad isel wedi ei ddogfennu eisoes, ond bod rhai ysgolion yn llwyddo er gwaetha'r ffaith eu bod mewn ardaloedd tlawd.

"Maen nhw'n llwyddo drwy gynllunio gofalus, hyfforddiant, polisïau ysgol, gweithdrefnau dilynol, gweithio gyda gwasanaethau cymdeithasol a gofyn y cwestiynau mawr ynglŷn â'r cwricwlwm ac ymrwymiad.

"Yn Ysgol Cefn Coed fe lwyddon nhw i godi lefel presenoldeb blwyddyn 11, blwyddyn sy'n draddodiadol anodd mewn cysylltiad â phresenoldeb, o 60% i 90% oherwydd eu bod nhw wedi ystyried y materion hyn."

Rhoddodd Caroline Hawson, cyfarwyddwr cynorthwyol Snap Cymru, hefyd dystiolaeth i'r pwyllgor.

Cafodd Snap Cymru ei sefydlu yn 1986 er mwyn gweithio â theuluoedd a gweithwyr proffesiynol sy'n gysylltiedig ag addysg neu wasanaethau cymdeithasol.

Maen nhw'n cynrychioli plant a phobl ifanc gyda'r nod o sicrhau bod eu hanghenion nhw'n cael eu hystyried.

Siaradodd Ms Hawson am y gwaith mae Snap wedi ei wneud ar ran disgyblion sydd mewn perygl o gael eu gwahardd o'r ysgol, a dywedodd y gallai llawer o broblemau gael eu datrys ynghynt heb fod angen eu cyfeirio at yr awdurdodau cyfreithiol.

Read this in English

Copyright © 2016 BBC. Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.