Pwyllgor Plant a Phobl Ifanc

Cymorth

Mae "perfformiad a phresenoldeb yn mynd law yn llaw" yn ôl yr arbenigwr triwantiaeth yr Athro Ken Reid.

Roedd yn rhoi tystiolaeth i'r Pwyllgor Plant a Phobl Ifanc ar 17 Ionawr 2013.

Mae'r pwyllgor yn adolygu effeithiolrwydd polisi a chanllawiau llywodraeth Cymru i hyrwyddo ymddygiad a phresenoldeb cadarnhaol yn y ddarpariaeth addysg i blant o oedran ysgol gorfodol.

Mae'r Athro Reid o'r farn bod y llywodraeth wedi anwybyddu nifer o argymhellion oedd wedi eu cynnwys mewn adroddiad ysgrifennwyd ganddo ar eu cyfer bum mlynedd yn ôl.

Roedd yn dweud bod angen cynnydd sylweddol ar faint o hyfforddiant oedd ar gael i athrawon wrth ymdrin â thriwantiaeth.

"Roeddwn i gyda Jane Hutt pan oedd hi'n weinidog ac fe wnaethom ni gyhoeddiad gyda'n gilydd ynglŷn â'r ddogfen," eglurodd wrth y pwyllgor.

"Gwnaeth hi rai cyhoeddiadau ar y pryd.

"Un er enghraifft oedd y byddai £1m yn cael ei ddefnyddio i hyfforddi rheolaeth ymddygiad.... bedair blynedd yn ddiweddarach, does dim wedi digwydd.

"Rydw i'n gwybod bod yr hinsawdd ariannol wedi newid ond efallai mai'r hyn sydd angen i chi fel pwyllgor wybod yw pam mai Cymru yw'r unig wlad heb y math yna o strategaeth ar waith?"

Ychwanegodd bod gwledydd eraill ymhell ar y blaen o ran ffigyrau presenoldeb.

Ond dywedodd bod gan Gymru lawer mwy o broblemau gyda'i myfyrwyr na gwledydd fel Singapore a Hong Kong yn y Dwyrain Canol a'r Ffindir yn Ewrop.

"I ddechrau, does ganddyn nhw ddim cymaint o ardaloedd difreintiedig, does ganddyn nhw ddim cymaint o blant ag anghenion addysgol arbennig.

"Mae gan Gymru waith caled i ddal i fyny yn y lle cyntaf."

Canmolodd system fandio ddadleuol y llywodraeth, gan ddweud bod penderfyniad y Gweinidog Addysg Leighton Andrews i gynnwys cyfraddau absenoldeb yn y categorïau wedi gwella presenoldeb.

"Mae'n ymddangos i mi bod y tablau presenoldeb diweddaraf yn dangos ein bod ni wedi cael y cynnydd tymor byr mwyaf yng Nghymru ers ugain mlynedd."

Ond ychwanegodd ei fod yn amau na fyddai cynnydd tebyg pellach "heb rhyw strategaeth a mesurau cryfach i daclo materion arbennig a phroblemau".

Roedd yn bendant na fyddai safonau ysgolion yn codi heb fod y broblem bresenoldeb yn cael ei datrys.

"Dyw plant sydd ddim yn mynd i'r ysgol, hyd yn oed y rhai galluog, ddim yn perfformio'n well yn eu harholiadau TGAU," mynnodd.

Read this in English.

Copyright © 2017 BBC. Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.