Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Cymorth

Nid yw'r Bil Adennill Costau Meddygol ar gyfer Clefydau Asbestos (Cymru) yn "angenrheidiol" yn ôl Nick Starling o Gymdeithas Yswirwyr Prydain (CYP).

Roedd yn rhoi tystiolaeth i'r Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol ar 16 Ionawr 2013.

Cafodd cynrychiolwyr o gwmnïau yswiriant gyfle i roi eu barn ar y mesur gyflwynwyd gan yr aelod Llafur Mick Antoniw ar 5 Rhagfyr 2012.

Byddai'r gyfraith newydd yn gorfodi busnesau a chwmnïau yswiriant dalu am gostau meddygol dioddefwyr asbestos.

Roedd Dominic Clayden, cyfarwyddwr hawliadau Prydain ac Iwerddon, Aviva a Faye Glasspool, cyfarwyddwr etifeddiaeth y Deyrnas Unedig, RSA hefyd yn rhoi tystiolaeth ar ran CYP.

Dywedodd Mr Starling nad oedd yn gweld yr angen am y mesur, dywedodd "rydym wrthi'n datblygu cynlluniau, law yn llaw gyda llywodraeth y Deyrnas Unedig, ar gyfer pecyn i helpu pobl sy'n dioddef o asbestos.

"Rydym yn credu y byddai'r mesur yn debygol o fod yn faich gweinyddol sylweddol ar gyrff iechyd."

Roedd tystiolaeth ysgrifenedig CYP hefyd yn honni nad yw'r ddarpariaeth i ganiatáu i'r gwasanaeth iechyd adennill eu costau am drin cleifion ag afiechydon sy'n gysylltiedig ag asbestos yn "ymarferol na chymesur".

Maen nhw'n credu byddai'r costau ychwanegol a'r baich gweinyddol i'r gwasanaeth iechyd i adfer y costau yn debygol o fod yn uwch na'r fantais ariannol.

Doedd Michael Imperato, oedd yn rhoi tystiolaeth ar ran Cymdeithas yr Yswirwyr Niwed Personol, ddim yn credu y byddai'r mesur yn creu baich gwaith sylweddol i gyfreithwyr.

Cymharodd y mesur yn ffafriol ag un gymeradwywyd gan lywodraeth y Deyrnas Unedig oedd yn ymwneud â damweiniau ar y ffordd.

Dywedodd na wnaeth y newidiadau effeithio ar ei waith fel cyfreithiwr.

Cafodd cwestiynau eu gofyn hefyd ynglŷn â chymhwysedd y cynulliad i ddeddfu yn y maes hwn.

Dywedodd Dominic Clayden bod cymhwysedd gan y cynullliad ym maes iechyd, ond nid ym maes materion ariannol.

Rhoddodd Simon Cradick, sy'n bartner yng nghwmni Morgan Cole, a phennaeth polisi Gofal Canser Marie Curie Simon Jones hefyd dystiolaeth i'r pwyllgor.

Fe soniodd Mr Cradick bod llywodraeth y Deyrnas Unedig wedi gwrthod cynnig tebyg wrth ystyried gwneud newidiadau i'r gyfraith ar ddamweiniau traffig.

Dywedodd y penderfynwyd peidio â gweithredu newidiadau fyddai'n caniatáu i bobl hawlio arian am afiechydon iddyn nhw ddatblygu mewn gwaith diwydiannol am y byddai'n "anymarferol i'w gweithredu".

Dywedodd Simon Jones bod Marie Curie yn "gefnogol iawn i'r mesur hwn".

Read this in English

Copyright © 2015 BBC. Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.