Tensiwn Teuluol a Twickenham

Lisa Snowball Lisa Snowball gyda'i gŵr, Ian

Ar ddydd Sul heulog o Ebrill yn 1999, sgoriodd Scott Gibbs gais fythgofiadwy i roi buddugoliaeth annhebygol i Gymru yn erbyn Lloegr ym Mhencampwriaeth y Pum Gwlad (cyn i'r Eidal ymuno â'r bencampwriaeth y flwyddyn olynol).

Bymtheg mlynedd yn ddiweddarach, bydd y timau'n cyfarfod unwaith eto ar y Sul, ond yn stadiwm Twickenham y tro hwn, yn hytrach na lleoliad gêm 1999, Wembley.

Mae'n argoeli i fod yn dipyn o gêm, gyda Lloegr yn gobeithio cipio'r goron driphlyg, a gobeithion y Cymry o ennill y bencampwriaeth dal yn fyw.

Yn y dorf yn Wembley yn 1999 oedd Lisa Snowball, sy'n wreiddiol o Gaerdydd. Fel y mwyafrif o gefnogwyr rygbi Cymru, y gêm yn erbyn y Saeson fydd uchafbwynt Pencampwriaeth y Chwe Gwlad i Lisa.

Ond gyda'i gŵr, Ian, sy'n dod o Windsor, hefyd yn gefnogwr rygbi brwd, mae'r tŷ'n rhanedig yn ystod y gêm arbennig hon.

Tensiwn cyn Twickenham?

Meddai Lisa: "Byddwn ni ddim yn tueddu i drafod rhyw lawer ar y gêm yn ystod yr wythnos - mae'r ddau ohonom yn gwybod erbyn hyn na fyddwn ni byth yn cytuno ar bwy fydd yn ennill!

"Yr awyrgylch ar ôl y gêm sy'n tueddu i fod ychydig yn fwy anodd - dyw Ian ddim wedi bod yn rhy hapus ar ôl y gemau diwethaf - yn enwedig llynedd!"

Y llynedd wrth gwrs, gyda Lloegr yn mynd am y gamp lawn yn eu gêm olaf, fe gurodd Cymru Lloegr o 30 pwynt i 3.

Lisa Snowball Ian, Tomos ac Owain yn mwynhau awyrgylch Stadiwm y Mileniwm

Dywed Ian fod atgofion y llynedd dal yn achosi poendod: "Mewn gwirionedd, mae Lisa yn eithaf teg gyda mi, hyd yn oed pan mae Cymru'n ennill!!!

"Roedden ni yn y stadiwm ar gyfer y gêm llynedd (30-3) ac roedd Lisa yn dechrau teimlo drosta i erbyn yr ail hanner - roedd yn eithaf diflas i fod yn un o'r bobl oedd ddim yn dathlu mewn awyrgylch mor anhygoel."

Cefnogaeth y plant?

Mae gan Lisa ac Ian dri o blant, Tomos (7 oed), Owain (4 oed) a Martha (10 mis). Esboniodd Lisa gyda phwy mae teyrngarwch y plant: "Bydda i a'r bechgyn yn cefnogi Cymru - er maen nhw yn hoffi gweld tîm dad yn 'neud yn dda hefyd!

"Fel arfer, byddwn ni i gyd yn gwisgo coch, er mae'n rheol na fyddwn ni'n dathlu gormod os yw tîm Dad yn colli! Bydda i wrth fy modd adeg cyfres y Llewod pan fyddwn ni i gyd yn cefnogi'r un tîm!

"Doeddwn i byth yn arfer cefnogi Lloegr ond erbyn hyn dwi wedi dysgu fod awyrgylch brafiach o lawer yn y tŷ os ydi Lloegr yn digwydd ennill... ond nid yn erbyn Cymru wrth gwrs!"

Atgofion o Wembley

"Dwi erioed wedi bod i wylio Cymru yn chwarae yn Twickenham ond mi wnes i deithio i Wembley ar gyfer y gêm yn 1999, roedd yr awyrgylch yn ystod y gêm yn anhygoel. Roedd yr awyrgylch yn y stadiwm ar gyfer y gêm llynedd yn reit arbennig hefyd."

Gibbs Scott Gibbs yn sgorio ei gais gofiadwy yn Wembley, 1999

Wedi byw yng Nghymru ers blynyddoedd bellach, mae Ian yn datgan ei hoffter o Gymru: "Cymru yn bendant yw fy ail dîm - dwi wrth fy modd yn gwylio gemau yn Stadiwm y Mileniwm ac, ar rai dyddiau, rydw i hyd yn oed yn dymuno bod yn Gymro fy hun!"

Tangnefedd ar y Sul?

Mae Warren Gatland wedi gwneud dau newid i'r garfan a wynebodd Ffrainc bythefnos yn ôl. Mae Jonathan Davies yn dychwelyd ar ôl anaf ac mae Alun Wyn Jones yn ôl wedi iddo anafu ei droed.

Mae Rhys Webb yn cadw ei le o flaen Mike Phillips yn safle'r mewnwr, ac mae George North yn dychwelyd i safle'r asgellwr, gan gymryd lle Liam Williams sy'n symud i'r fainc. Rhys Priestland sydd wedi cael ei ddewis fel maswr unwaith eto, gyda Dan Biggar ar y fainc y tro hwn.

Mae Twickenham yn lle anodd iawn i ymwelwyr chwarae ynddo, sydd efallai yn esbonio pam mai Lloegr yw'r ffefrynnau ddydd Sul, yn ôl y siopau betio mawr. Ond beth mae Lisa a'i theulu'n credu a ddigwyddith?

Mae Lisa yn ffyddiog am fuddugoliaeth i'r Cymry, ond mae Ian yn credu y bydd Lloegr yn rhy gryf i ddynion Warren Gatland: "Ddydd Sul, dwi'n meddwl y bydd Lloegr yn ennill yn Twickenham; mae'n blaenwyr ni'n edrych yn gryf a dwi'n meddwl bydden nhw'n awyddus i wneud yn iawn am y canlyniad yng Nghaerdydd y llynedd. Bydd y sgôr yn agos, 19-14, ond dwi'n meddwl mai Iwerddon fydd yn ennill y Bencampwriaeth oherwydd gwahaniaeth pwyntiau."

Felly, fydd y Saeson yn cael eu llosgi gan dân y ddraig goch neu a fydd y Cymry'n cael eu pigo gan ddrain y rhosyn coch brynhawn Sul? Gwrandewch ar y cyfan yn fyw ar Radio Cymru.

Copyright © 2016 BBC. Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.