Bywyd bydwraig

Anwen Evans Anwen Evans, bydwraig yn y gymuned yn ardal Sir Gaerfyrddin a Cheredigion

Does dim dal i ble y bydd bydwraig yn y gymuned yn cael ei galw yn ystod shifft. Ond i Anwen Evans un o'r bydwragedd sy'n ymddangos yn y gyfres The Country Midwives sy'n cychwyn nos Iau ar BBC One Wales, cael galwad ffôn i helpu gyda genedigaeth babi mewn coeden yw'r un mwya' anarferol iddi!

Yma mae'n ateb rhai cwestiynau am ei gwaith a rhoi cyngor i famau beichiog.

Sut brofiad oedd ffilmio'r gyfres The Country Midwives?

O, y ffilmo! Ble gallai ddechre?! Oedd e'n brofiad od iawn ar y dechre, gan bod fi'n teimlo tipyn o straen pan oedd y camerâu o gwmpas. Do'n i ddim yn siwr am beth o'n nhw'n chwilio ac o'dd e'n anodd gorfod neud pethau ddwywaith er mwyn y camera. Ond erbyn y diwedd fe ddes yn eitha cyfarwydd â nhw a teimlo braidd ar goll nawr bod nhw ddim gyda fi.

Dwi wedi gweld y rhaglenni gorffenedig a sai'n lico gweld y'n hunan ar y teledu. A nawr bod pobl yn gweld yr hysbysebion ar y teledu bod y gyfres yn dechre, maen nhw'n dod lan atai yn y stryd! Gobeithio fydd pawb yn mwynhau'r gyfres.

Ble yw'r lle mwya anarferol i chi helpu i eni babi?

Mewn tŷ allan o bren, oedd mewn coeden, pan oeddwn yn fyfyrwraig. Diolch byth aeth popeth yn iawn a doedd dim cymhlethdodau. Dwi hefyd wedi delifro babi mewn carafán.

Beth yw'r dref neu bentref mwya' ffrwythlon yn ardal Sir Gâr a Cheredigion?

O ran un lle sy'n sefyll mas, mae'r clinic yn Llanybydder bob amser yn brysur gyda mamau beichiog.

Beth yw'r enwau mwya' anarferol ar fabis chi wedi dod ar eu traws?

Sai wedi cael enwau gwahanol iawn, mae pawb yn eitha synhwyrol yn fy ardal i! Ond wedi dweud hynny, pan aethon ni i gofrestru ein merch ni, dywedodd y cofrestrydd wrthon ni mai enw'r plentyn gafodd ei gofrestru o'n blaen ni oedd 'Frog'!

Beth yw'r anhawsterau mwyaf i chi fel bydwraig yn y gymuned?

Yr unig rwystr sydd wedi dod ar fy nhraws allan ar y ffordd yw'r heddlu gyda'u camerâu cyflymder! Rwy' wedi cael cwpwl o docynnau pan dwi ar hast i gyrraedd genedigaeth cartref.

Pa gyngor fyddech chi'n ei roi i fam feichiog?

I aros adre mor hir â phosib pan mae genedigaeth yn dechrau. Peidiwch cael darlun pendant o sut chi moyn i bethau ddigwydd yn ystod yr enedigaeth, achos yn aml iawn dydy pethau ddim yn mynd y ffordd chi moyn.

Beth yw'r cyngor gorau allech chi ei roi i fam neu dad newydd?

Peidiwch disgwyl bod routine yn mynd i ddod o'r diwrnod cyntaf. Peidiwch â chael unrhyw drefniadau i fynd allan am y cwpwl o wythnosau cyntaf. Swydd rhieni newydd yw ateb gofynion y babi sef bwydo, newid cewyn a'i gadw yn gynnes. Hefyd mae angen i rieni newydd edrych ar ôl eu hunain, a pheidio becso am waith tŷ ac yn y blaen.

Beth yw'r elfen anoddaf o'ch swydd?

Yr elfen anoddaf yw delio gyda sefyllfaoedd trist. Does dim blynydde o brofiad yn y swydd yn gallu helpu chi ddelio â hyn, gan bod bob tro yn anodd iawn i ddelio ag e.

Beth yw'r peth gorau am y swydd?

Cefnogi mamau a tadau trwy un o'r profiadau mwyaf exciting o'u bywydau a helpu i ddod â bywyd newydd i mewn i'r byd.

Roedd Anwen Evans a'i chydweithwraig Lynne, yn sgwrsio ar raglen Heledd ar BBC Radio Cymru fore Mawrth, 4 Mawrth.

The Country Midwives, dydd Iau, Mawrth 6, BBC One Wales, 8.00pm

More on This Story

The BBC is not responsible for the content of external Internet sites

Copyright © 2018 BBC. Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.