Dadi 'Dim Byd'

Barry 'Archie' Jones : Sgriptiwr a chynhyrchydd Dim Byd Barry 'Archie' Jones : Sgriptiwr a chynhyrchydd Dim Byd

Y tu ôl i bob menter lwyddiannus mae rhywun yn gyrru'r llwyddiant ymlaen.

Dim Byd yw un o'r rhaglenni comedi mwyaf poblogaidd sydd wedi ymddangos ar S4C yn ddiweddar ond pwy sydd yn gyfrifol am yr hiwmor cyflym swreal?

Yn ddiarwybod i lawer, y gyrriant pennaf yw Barry 'Archie' Jones sydd yn adnabyddus i ddilynwyr cerddoriaeth Cymraeg fel aelod o'r band Celt.

Felly beth yw Dim Byd i Archie? Ai prosiect i lenwi'r amser yn y misoedd tawel rhwng Cân i Gymru?

Dim o gwbl. Archie sydd yn cynhyrchu, sgriptio ac yn gyfrifol am fodolaeth y rhaglen ers y dechrau. Yn hynny o beth Dim Byd yw ei faban bach ac wrth reswm yn un mae'n falch iawn ohono. Doedd dim byd gwell ganddom ni i'w wneud ar y pryd felly mi fuon ni'n holi Archie yn dwll am ei fywyd, ei waith a'r dyfodol i Dim Byd.

Cefndir

Start Quote

Logo Dim Byd

...yr unig anghenion i allu deall y jôc oedd dealltwriaeth ddigonol o'r iaith Gymraeg.”

End Quote Barry 'Archie' Jones Cynhyrchydd Dim Byd

Mae Archie wedi bod yn aelod o'r band Celt ers iddo ffurfio yn 1989 ac ef sy'n gyfrifol am ysgrifennu caneuon y band i gyd. Yn ei waith pob dydd, mae wedi bod yn gweithio fel dyn sain llawrydd ers 20 mlynedd , ar bob math o raglenni i S4C. Mae e wedi profi nifer o uchelfannau, yn eu mysg bod yn ddyn sain yn ystod cyfweliad gyda Little Richard yn y Mardi Gras yn New Orleans . Er bod Archie yn cofio'r achlysur yn dda, mae e'n amau y bydd cof Little Richard 'chydig yn fwy niwlog!

Dechreuodd Archie ei yrfa sgriptio trwy anfon ambell i syniad ar gyfer y gyfres 'Cnex'. Yn fuan, cafodd gytundeb chwe mis i ysgrifennu sgetsus ar gyfer y gyfres, cyn mynd yn ei flaen i gynhyrchu'r sioe.

Cnex Cnex

A'i datblygiad o Cnex yw Dim Byd neu ai ymgais i fynd mor bell a phosib oddi wrtho?

"Oedd Cnex yn raglen oedd yn tynnu blewyn o drwyn pobl adnabyddus Cymru ac yn trio bod yn gyfredol pan oedd deadlines yn caniatau. Wrth ei wylio roedd yn rhaid gwybod rhywfaint am pwy oedd pwy a be oedd yn digwydd yn y byd Cymreig ... y bwriad efo Dim Byd oedd gwneud rhaglen gomedi lle yr unig beth oedd angen i ddeall y jôc oedd dealldwriaeth ddigonol o'r iaith Gymraeg . Oedda ni eisiau cadw i ffwrdd o jôcs yn ym'neud a'r 'pethe' Cymreig."

Sut wnes di ddyfeisio strwythur Dim Byd?

"...oedd y syniad o wneud rhaglen gyda bwydlen 'Sky' yn rhan ohono wedi cael ei drafod rhyngtha i ac uwch gynhyrchydd 'Cnex'. Pan ddwedodd S4C eu bod yn chwilio am raglen gomedi i blant oni'n meddwl fod o'n le da i gychwyn gan bod plant yn tueddu i newid sianel yn amlach nag oedolion.

Pa mor anodd yw hi i gael syniad comedi wedi'i gomisiynu gan S4C ?

"...y lein nes i ddefnyddio i werthu i banel o gomisinwyr S4C oedd "fydd y plant yn cael y buzz o channel hopping a gwylio tua 20 sianel gwahanol ..tra'u bod yn gwylio S4C drwy'r amser. Dwi'm yn gwybod os neith y lein yna ennill comisiwn pob tro 'de!"

Duw a wyr Duw a Wyr
Lle chi'n cael y clipiau archif ar gyfer Dim Byd ?

"...mae'r clipiau byrion dani'n ddefnyddio i greu'r teimlad o 'channel hopping' yna yn dod o lyfrgell S4C neu lyfrgell y BBC. Ar gyfer y gyfres yma o Dim Byd nes i eistedd mewn 'stafell yn y BBC yng Nghaerdydd am wythnos yn gwylio tapiau o 9 tan 5 bob dydd, a dod adref efo tua chwarter awr o stwff defnyddiol!"

Pa un sydd yn dod yn gyntaf....y jôc neu'r clip?

"...efo'r clipiau archif does dim jôc fel y cyfryw just llinell gyffredin mae'r person yn ddweud. Ond os ti'n gymryd o allan o'i gyd destun mae o'n gallu swnio'n eitha random! Weithiau mae clip yn cymryd bywyd newydd ar ôl ei roi yn y rhaglen. Enghraifft dda ydi Vaughan Hughes yn d'eud "tractor" yn y gyfres dd'wetha .

Start Quote

Logo Dim Byd

Fydda'r jôc ddim wedi gweithio efo actores oedd wedi bod ar Pobol y Cwm fis ynghynt”

End Quote Barry 'Archie' Jones

Daeth y syniad am y Tad Maximillian wrth i ni drafod y ffilmiau a rhaglenni plant o dramor oedd S4C yn arfer eu dangos yn nyddiau cynnar y sianel. Oedd o'n amlwg nad yng Nghymru oedd y ffilmiau 'ma wedi eu saethu oherwydd y cefndiroedd ac roedd y trosleisio ar brydiau yn warthus o wael. Felly natho ni weld pa mor bell fysa ni'n gallu mynd a'r syniad yna, a pan ddaru ni dod ar draws y ffilm arbennig yma o Nigeria roeddan ni'n gwybod mai hwn oedd yr un.

Ond Mae'r Tad Maximillian wedi cymryd bywyd ei hun ymlaen , fel pob sgets 'da ni wedi ei gwneud does dim modd gwybod be sydd yn mynd i gydio gyda'r gwylwyr. Doedd dim bwriad gynno' ni ddod â'r cymeriad yn ôl am ail gyfres ond dwi'n falch bod ni wedi erbyn hyn. Pan nes i neud y bennod gynta o'r Tad Max wnes i gynnwys shot o afr a dweud mai y maer oedd o am laugh. Mae pawb wedi bod yn gofyn am storylines efo'r afr ynddyn nhw ers hynny, ond y gwir ydi mae dim ond un shot o'r afr sydd yn y ffilm wreiddiol!"

Ydych chi'n talu am y clipiau?

"Mae ffi yn daliadwy ganddo ni am bob clip a ffî i'r sawl sy'n cymryd rhan. Mae 'na ferch yn gyfrifol am yr ochr yna a 'dwi di gofyn 'mod i ddim yn cael gwybod faint mae pethau'n gostio ... dwi just isho gwybod os oes gynno' ni ddigon o bres i neud be dwi eisiau neud!"

Mae Dim Byd yn defnyddio llawer iawn o wynebau newydd. Oedd hyn yn fwriad o'r cychwyn neu prinder arian/cyllid oedd y reswm tu ôl y penderfyniad?

"...roedd o'n fwriad pendant i ddefnyddio pobl gyffredin fel rhan ganolog o Dim Byd. Oni'n teimlo os oedda' ni am drio creu rialtwch mewn sgetsus fel hanes dy nain roedd rhaid cael gwyneb fydda pobl yn ei gredu. Fydda'r jôc ddim wedi gweithio efo actores oedd wedi bod ar Pobol y Cwm fis ynghynt. Ond wrth i'r gyfres fynd yn ei blaen 'oni'n ymwybol o'r ffaith bod peryg ein bod ni'n dwyn gwaith oddi ar actorion a pherfformwyr proffesiynol. Felly 'dwi di bod yn defnyddio rhagor o actorion yn y gyfres yma, ond eu bod nhw yn nhw eu hunain yn hytrach na chwarae rhan cymeriad."

Hogia'r Plas Hogia'r Plas

Mae'r gyfres wedi tyfu o chwarter awr i nes at hanner awr. Faint o straen ychwanegol mae hyn wedi ei roi arnat ti?

"Llwyth! 'Oni'n awyddus iawn i gadw'r gyfres yn chwarter awr ond doedd gan S4C ddim slot chwarter awr felly roedd rhaid addasu. I mi roedd gan y rhaglen deimlad fwy brysiog fel roedd hi. Roedd cadw'r pace yna yn amhosib' mewn rhaglen hanner awr felly dyna pam wnaethon ni benderfynu gynnwys stori 'Hogia'r Plas' sy'n sgetsus hirach na'r arfer, yn rhedeg drwy'r gyfres."

Mae rhai rhaglenni comedi yn ymestyn y jôc mor hir â phosib. Pa mor anodd yw hi osgoi'r demtasiwn o chwyddo jôc rhyw eiliad neu ddwy yn ormod?

"Fel sgriptiwr a chynhyrchydd mae Sion, sy'n golygu Dim Byd, yn hunllef i weithio efo fo. Mae sgetsus dwi'n weld yn parhau am 60 eiliad i lawr i 10 eiliad ar ôl i Sion gael gafael arnyn nhw a dwi'n gorfod sgwennu mwy! Ond yn y diwedd 'da ni'n cael rhaglen sy'n llawn syniadau gwahanol a gall hynny ond fod yn beth da. 'Dwi'n credu bod jôc neu sgets yn ddoniolach os wyt ti'n rhan o'i weithio fo allan yn hytrach na bod y punchline yno ar blât i ti. Felly dwi'n licio'r syniad o rhywun yn dal i feddwl am y jôc er bod y sgets nesa wedi dechra"

Beth sydd nesaf i Archie a Dim Byd?

"...eistedd mewn swyddfa yn edrych ar y wal, yn trio meddwl lle gall y gyfres fynd nesa."

Dyfyniad sydd yn crynhoi Barry 'Archie' Jones?

"...I have nothing to declare but my genitals!"

Y bariau lliw sydd yn logo i Dim Byd Y bariau lliw sydd yn logo i Dim Byd
Un o Hogia'r plas yn galed wrth ei waith yn llenwi'r chwarter awr ychwanegol Un o Hogia'r Plas yn galed wrth ei waith yn llenwi'r chwarter awr ychwanegol
Hen ffefryn ... Hanes Dy Nain Hen ffefryn - Hanes Dy Nain
Lle Goblin? Lle Goblin?
Daleks yn y Talwrn?  Rhowch eich punchline YMA Daleks yn y Talwrn? Rhowch eich punchline YMA
Bryn Terfel o'r gyfres Cnex Bryn Terfel o'r gyfres Cnex
Iolo Williams ym myd bach Cnex Iolo Williams ym myd bach Cnex
Y bariau lliw sydd yn logo i Dim Byd

Mwy Am y Stori Hon

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.

Copyright © 2015 BBC. Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.