Cegin Bryn: Fedrwch chi ddyfalu ceginau pwy yw rhain?

Bryn Williams - Sydd yn temtio ni 'gyd eto gyda'r gyfres newydd o Cegin Bryn ar S4C - Cegin neis ! Bryn Williams - Sydd yn ein temtio ni 'gyd eto gyda'r gyfres newydd o Cegin Bryn ar S4C - Cegin neis !

Mae cyfres deledu ddiweddaraf Bryn Williams, Cegin Bryn yn cael ei ddarlledu ar hyn o bryd ar S4C.

Yn y gyfres mae'r cogydd adnabyddus 36 oed o fwyty Odette's yn Primrose Hill, Llundain, yn teithio o gwmpas pob rhan o Gymru yn hela'r cynhwysion lleol, gorau.

Mae ei daith yn mynd ag ef o Aberteifi i Aberdaron ac o Lan Ffestiniog i Lanfihangel Glyn Myfyr, i ymweld â myrdd o gynhyrchwyr a gwerthwyr bwyd.

Start Quote

Cig oen bryn

Chefs sy'n cael y sylw ond y cynhyrchwyr yw'r arwyr tawel. ”

End Quote Bryn Williams
Cyfrinach y Cynnyrch

"Mae'r pwyslais yn y gyfres ar ddefnyddio cynnyrch da mewn ffyrdd creadigol" meddai.

"Ansawdd y cynnyrch yw'r allwedd i fwyd da - efallai mai'r chefs sy'n cael y sylw ond y cynhyrchwyr sy'n gofalu am eu cynnyrch 365 diwrnod y flwyddyn yw'r arwyr tawel."

Mae Bryn yn gobeithio y bydd y rhaglenni yn ysgogi rhagor o bobl i arbrofi yn y gegin.

"Rwy'n teimlo bod llawer o'r bobl sy'n gwylio rhaglenni coginio eisoes yn coginio tipyn ac am ddysgu ffyrdd gwahanol o ddefnyddio bwyd. Dwi'n gobeithio fy mod yn cynnig ychydig bach o greadigrwydd ychwanegol."

Cegin Pwy?

Diolch i'r gyfres, mae pawb wedi cael cyfle i weld tu fewn Cegin Bryn, ond beth am geginau rhai o wynebau a lleisiau cyfarwydd eraill Cymru? Fe ofynnon ni i ambell seren dynnu lluniau eu ceginau nhw. Fedrwch chi ddyfalu pwy sydd bia'r ceginau canlynol?

Pob lwc, a chofiwch, falle cewch chi ambell i syrpreis !

Bydd Cegin Bryn yn cael ei ddarlledu pob nos Fercher am 8:25 ar S4C

Gwynt têg ar ôl hon yn ei chegin ddweda'i. Beth ma'r tywydd fel? Edrycha mâs drwy'r ffenest achan ! Gwynt têg ar ôl hon yn ei chegin ddweda'i. Sut dywydd sydd yna? Edrycha mâs drwy'r ffenest achan!
Cegin merch dywydd S4C Mari Grug yw hon. Ys gwn i beth mae'n rhagweld fydd i ginio? Cegin Mari Grug yw hon. Ys gwn i a yw hi wedi rhagweld beth fydd 'na i ginio?
Gyda pha gogydd da byddwn yn ymgynghori pob prynhawn am fwyd yn y cegin hon ys gwn i ? Petaech chi'n galw yma rydych chi'n sicr o gael cyngor doeth a phryd blasus. Pwy yw'r perchennog?
Wel gyda'r cogydd ac ymgynghorydd bwyd Nerys Howell wrth gwrs... Wel y cogydd ac ymgynghorydd bwyd Nerys Howell wrth gwrs
Pwy sydd yn treulio ei wythnos yn y gegin hon ys gwn i? Mae'n dawel ar nos Sadwrn mae'n siwr.. Pwy sydd yn treulio ei wythnos yn y gegin hon ys gwn i? Mae'n dawel ar nos Sadwrn mae'n siwr..
Marci G (ar y dde) sef cyflwynydd rhaglen gynnar nos Sadwrn BBC Radio Cymru sydd yn berchen y gegin. Marci G (ar y dde), un o gyflwynwyr nos Sadwrn BBC Radio Cymru ydi perchennog y gegin.
O'r holl sticeri ar yr oergell, ddywedwn i fod hon wedi bod yn teithio tipyn. Chwilio am dywydd brâf am newid? O'r holl sticeri ar yr oergell, ddywedwn i fod perchennog y gegin hon wedi bod yn teithio tipyn. Chwilio am dywydd brâf am newid?
Cegin Yvonne Evans, o sofa Prynhawn Da ac un o bobl tywydd S4C oedd hwn. Cegin Yvonne Evans, o soffa Prynhawn Da ac un o bobl Tywydd S4C oedd hon.
cegin pa foregodwr Anaml iawn fydd perchennog y gegin hon yn bwyta'i frecwast yma dybiwn ni...na chinio yn y prynhawn chwaith. Da!
Cegin dafydd meredydd oedd hi Cyflwynydd BBC Radio Cymru a Prynhawn Da, Dafydd Meredydd sydd yn berchen ar y gegin arbennig yma.
Cegin pa aelod o Ysbyty Hospital? Mae 'r gegin hon yn amlwg wedi'i thacluso. Fel arfer mae'r llestri a'r bwyd yn stwnsh dros y lle....
Cegin Lois Cernyw o Stwnsh S4C oedd hon Lois Cernyw, un o griw cyflwyno Stwnsh ar S4C sydd yn treulio'r diwrnod yn gwylio'i phartner yn golchi llestri yma.
Cegin Cardi Pa Gardi chi'n credu sy'n paratoi ei bryd o dafod fan hyn? Mi fyddwch yn cael digon o gyfle i'w glywed cyn hir....
Cegin y darlledwr Tommo oedd hon Ie, Tommo. Bydd yn dechrau darlledu ei raglen brynhawn ar BBC Radio Cymru yn y Gwanwyn. Mae'n hoff iawn o'r lliw, ond mae'n arbennig o hoff o'i gegin pan mae ei wraig, Donna, wrth y sinc ... ni'n credu ei fod e'n jocan!
Cegin fydd yn rhoi prynhawn da i bwy yw hon Mae'r gegin hon yn edrych fel petai hi yn cael lot o ddefnydd, ond, os yw hi'n brynhawn da .. falle ddim!
Cegin Lisa Fearn o'r rhaglen Prynhawn Da oedd hon Lisa Fearn, un o gogyddion rheoliadd Prynhawn Da ar S4C sydd wedi ysgogi'r genfigen cegin ynddo chi 'gyd....
Cegin pa gyfaill i fois y loris Mi fuasech chi'n meddwl y bydde perchennog y gegin hon yn hapusach mewn caffi gyrrwyr loris!
cegin geraint Lloyd o BBC Radio Cymru Wel wel! Cegin cyflwynydd BBC Radio Cymru Geraint Lloyd oedd hi! Dyw e ddim yn un i guddio dan gragen!
cegin pa gi ? Cegin pa gi adnabyddus yw hon? ( ie...ci ddywedais i !) Er, does na'm golwg o'i bow-len!
cegin Iwan John oedd hon Cegin Jac Russell ei hun sef yr actor Iwan John yw hon! Diolch am gael ci-p ar dy gegin Iwan.
Fan hyn mae perchennog y gegin yn mynd os fydd hi'n cyrraedd y post gyntaf yn y bore, nid fod hynny'n newyddion i neb. Mae hi'n dawel iawn yn y gegin hon ben bore neu amser te gan y bydd y perchennog mae'n siwr yn eich cegin chi! Roedd hynny yn dipyn o newyddion i chi!
Dyma gegin lân y newyddiadurwraig heledd Sion Am y tro cyntaf ers blynyddoedd, dyma gegin lân y newyddiadurwraig Heledd Siôn
cegin pwy yw hwn...heb ffilm o lwch drosto. Pa ddigrifwr sydd yn coginio yma? Mae hi'n syndod nad oes ffilm o lwch na briwsion popcorn i'w gweld yn unman!
cegin Gary Slaymaker oedd hon Cegin lân a threfnus Gary Slaymaker oedd hon! Ei hoff beth am y gegin? Wel? "Dyna lle ma'r bwyd i gyd yn byw !"

Mwy Am y Stori Hon

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.

Copyright © 2019 BBC. Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.