Beth sy'n digwydd yn 2014?

Hwyl fawr 2013. Helo 2014. Felly, pa ddigwyddiadau sydd ganddom ni i edrych ymlaen atyn nhw yn y flwyddyn newydd? Mi fydd y flwyddyn newydd yn amser i gofio, i ddathlu

Draig Cofeb i'r milwyr o Gymry fu farw yn Fflandyrs
"Y rhyfel i roi terfyn ar bob rhyfel"

Mae hi'n union gan mlynedd eleni ers dechrau'r Rhyfel Byd Cyntaf. Mi gafodd tua 40,000 o Gymry eu lladd ar faes y gâd yn ystod rhai o'r brwydrau mwyaf ffyrnig a gwaedlyd a welodd y byd erioed. Mi fydd nifer o ddigwyddiadau arbennig yn cael eu cynnal ar 4 Awst 2014 i nodi canrif union ers dechrau'r rhyfela. Mae gwefan Cymru'n Cofio yn rhoi gwybodaeth fanylach am y prosiectau sydd ar droed dros y misoedd a'r blynyddoedd nesa' i nodi un o'r penodau mwyaf tywyll yn hanes dynoliaeth.

Dylan Cafodd Dylan Thomas ei eni yn Abertawe ar Hydref 27 1914

Dathlu Dylan

Ar un wedd, tŷ digon cyffredin yr olwg ydi Rhif 5 Cwmdonkin Drive yn ardal Uplands yn Abertawe. 'Chydig a feddyliai ar Hydref 27ain 1914 y byddai'r bachgen bach gafodd ei eni yno yn tyfu i fod yn un o feirdd amlyca'r ugeinfed ganrif. I nodi'r garreg filltir arwyddocaol honno bydd yna ystod eang o weithgareddau gan gynnwys perfformiadau theatrig, comedi, rhaglenni dogfen ac arddangosfeydd yn rhan o ŵyl Dylan Thomas 100

Cymru 6 gwlad Fydd yna ddathlu eto yn 2014 ?
Un, dau .. tri ?

Pwy fyddai wedi meddwl y byddai tîm rygbi Cymru wedi adennill Pencampwriaeth y Chwe Gwlad y llynedd ar ôl colli'r gêm agoriadol yn erbyn Iwerddon? Dyna ddigwyddodd ac eleni mi fydd y garfan yn gobeithio dod i'r brig am y trydydd tro yn olynnol. Mi fydd gwŷr Warren Gatland yn dechrau eu hamddiffyniad yn erbyn yr Eidalwyr yn Stadiwm y Mileniwm ar 2 Chwefror. Mae gan Undeb Rygbi Cymru ragor o wybodaeth am drefn y gemau.

Cadeirio A fydd na gadeirio yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr?
Y Brifwyl yn ôl yn y Gorllewin

Sir Gâr fydd yn croesawu'r Eisteddfod Genedlaethol yn 2014 ac yn Llanelli y bydd hi'n cael ei chynnal unwaith eto fel y tro diwethaf i'r brifwyl ymweld â'r ardal yn 2000. Ar ôl i dros 150,000 fod ar y maes yn Ninbych y llynedd, mi fydd y trefnwyr yn gobeithio y bydd y torfeydd yn heidio i dre'r sospan ym mis Awst. Doedd yna ddim teilyngdod yng nghystadleuaeth y Cadeirio'r llynedd ond dydi hi ddim yn rhy hwyr i chi anfon eich awdl!

Baton Bydd baton y Frenhines yn teithio trwy Gymru fel rhan o ddathliadau Gemau'r Gymanwlad

Gobeithion y Gymanwlad

Tair medal aur, 7 arian a 10 efydd: dyna oedd cyfanswm medalau'r Cymry yng Ngemau'r Gymanwlad yn Delhi bedair blynedd yn ôl. Mae 'na obeithion y gall y tîm cenedlaethol wella ar hynny yn Glasgow yn yr haf. Ond cyn hynny mi fydd yna gyfle i gymunedau ar hyd a lled Cymru gymryd rhan yn y digwyddiadau. Mi fydd baton y Frenhines, ddechreuodd ar ei daith drwy wledydd y Gymanwlad yn Llundain ar 7 Hydref y llynedd, yn cyrraedd Maes Awyr Caerdydd ddydd Sadwrn 24 Mai, cyn ymweld â gwahanol ddigwyddiadau mewn saith sir wahanol dros gyfnod o wythnos. Bydd y baton i'w weld ar faes Eisteddfod yr Urdd Meirionnydd ddydd Llun 26 Mai. Mae rhagor o fanylion y daith i'w gweld ar ein gwefan Newyddion.

Ymennydd Wyddoch chi ei bod hi'n Flwyddyn Ewropeaidd yr Ymennydd ?
Peniog

Blwyddyn y Ceffyl ydi hi os ydach chi'n dilyn y calendar Chineaidd .. ond wyddoch chi hefyd ei bod hi'n Flwyddyn Ewropeaidd yr Ymennydd? Y nod ydi tynnu sylw a cheisio datblygu triniaethau newydd yn ogystal â chodi ymwybyddiaeth o glefydau sy'n gysylltiedig â nam ar yr ymennydd. Mae o hefyd yn gyfle yn ôl Cyngor Ymennydd Ewrop i ddangos pa mor allweddol bwysig y mae'r ymennydd yn chwarae yn ein bywydau bob dydd. Ac yma ar Darganfod mae yna gyfle i chi roi'r hen gelloedd llwyd 'na ar waith drwy roi cynnig ar ein prawf Mathemateg sy'n seiliedig ar gwestiynau TGAU diweddar yn y pwnc. Rhowch gynnig arni hi.

Dyna i chi flas ar rai o'r digwyddiadau cyffrous ac amrywiol fydd yn cael eu cynnal yn y misoedd nesaf. Mi fyddwn ni yn rhoi sylw teilwng i'r rhain a llawer iawn mwy ar ein gwasanaeth newydd Cymru Fyw fydd yn dechrau'n fuan.

Copyright © 2019 BBC. Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.