Ar eich marciau!

Dyma i chi gyfle i weld pa mor dda y buasech chi yn ei wneud petaech chi yn sefyll arholiad Mathemateg TGAU heddiw.

Rydyn ni wedi gofyn i Gwilym Wyn Roberts, Tiwtor Mathemateg o Gaerdydd, i ddewis 3 chwestiwn i brofi'r hen gelloedd llwyd 'na.

Fel cyn bennaeth adran Fathemateg mae gan Gwilym 30 mlynedd o brofiad o baratoi disgyblion ar gyfer eu harholiadau.

Meddai Gwilym: "Mae'r cwestiynau yma wedi eu dewis o bapur 1 Haen Sylfaenol gafodd ei osod gan Gyd- Bwyllgor Addysg Cymru yn Haf 2012. Chewch chi DDIM defnyddio cyfrifiannell i'ch helpu!"

Felly, tawelwch os gwelwch yn dda, a rhoddwch gynnig ar y cwestiwn cyntaf, a dim sbecian ar yr atebion ar waelod y dudalen!

CWESTIWN 1

CBAC Beth yw cost y beic?

Y fformiwla ar gyfer cost prynu beic ar gredyd yw

cost = tâl misol x 9 + blaendal

(a) Darganfyddwch gost beic pan fo'r tâl misol yn £15 a'r blaendal yn £30

[2 farc]

(b) Cost beic arall yw £220. Darganfyddwch y tâl misol pan fo'r blaendal yn £40

[2 farc]

CWESTIWN 2

Cewch eich asesu ar ansawdd eich cyfathrebu ysgrifenedig yn y cwestiwn hwn

Seddau Faint o seddau sydd yna ar gyfer y cyngerdd?

Mae rhywun wedi gofyn i ddisgyblion Blwyddyn 10 drefnu'r seddau ar gyfer cyngerdd yn neuadd yr ysgol.

Maen nhw'n cyfrifo y bydd 12 sedd ym mhob res ar y ddwy ochr i'r eil (aisle) ganol. Bydd pob rhes yn cymryd 2 fetr o hyd y neuadd sy'n 18 metr. Gan ddangos eich holl waith cyfrifo, penderfynwch a fydd digon o seddau ar gyfer 200 o bobl.

[6 marc]

CWESTIWN 3

Isod mae rhannau o ddwy amserlen trenau

Abertawe i Fryste Parkway

Abertawe

10:28

10:55

11:28

11:55

Castell Nedd

10:39

11:05

11:39

12:05

Port Talbot

10:47

11:12

11:47

12:12

Penybont-ar-Ogwr

10:59

11:25

11:59

12:25

Caerdydd

11:22

11:47

12:22

12:47

Casnewydd

11:39

12:08

12:39

13:08

Bryste Parkway

11:59

12:30

12:59

13:30

Bryste Parkway i Sheffield

Bryste Parkway

11:40

12:40

13:40

14:40

Cheltenham

12:10

13:12

14:10

15:11

Birmingham

13:03

13:58

14:56

15:59

Derby

13:42

14:40

15:39

16:40

Sheffield

14:17

15:18

16:17

17:19

(a) Mae Sophie yn mynd ar y trên 10:55 o Abertawe ym Mhenybont-ar-Ogwr ac mae'n gadael y trên yng Nghasnewydd. Faint o amser ddylai ei thaith gymryd? [2 farc]

(b) Mae David yn byw ym Mhort Talbot ac mae angen iddo gyrraedd Birmingham erbyn hanner awr wedi tri y prynhawn

(i) Pa un yw'r trên hwyraf mae'n gallu ei ddal o Bort Talbot i wneud hyn ? [1 marc]

(ii) Am faint o amser dylai fod rhaid iddo aros ym Mryste Parkway? [1 marc]

Arholiadau

Sut hwyl gawsoch chi? Dyma'r atebion

CWESTIWN 1 (a)

Mae yna naw taliad misol o £15 am 9 mis

15 x 9 = 135

Ychwanegwch y blaendal o £30

£135 + £30 = £165 [2 farc]

CWESTIWN 1 (b)

Cost y beic ydi £220 a mae blaendal o £40 wedi ei dalu

Mae £180 yn weddill. Rhannwch hwn yn naw rhan

Mae 180 wedi ei rannu efo 9 yn 20

Felly £20 ydi'r taliad misol [2 farc]

CWESTIWN 2

Mae 12 sedd ymhob rhes bob ochr i'r eil ganol.

I ddarganfod faint o resi sydd yna mae angen rhannu hyd y neuadd gyda hyd y rhes. Mae hyd y neuadd yn 18 metr a mae hyd y rhes yn 2 fetr. mae rhannu 18 efo 2 yn rhoi ateb i ni o 9 rhes.

Mae 12 sedd ymhob rhes ar y ddwy ochr i'r eil ganol, felly mae angem lluosi hyd y rhes sef 2 efo 12. Mae hyn yn rhoi cyfamswm o 24 o seddau ymhob rhes.

Gallwn ni wedyn luosi'r cyfanswm o 24 sydd ymhob rhes lawn gyda nifer y rhesi, sef 9 i roi cyfanswm i ni o 216 sedd.

Felly mae digon o seddau (216) i 200 o bobl [6 marc]

CWESTIWN 3 (a)

Mae Sophie yn mynd ar y trên am 11:25, ac yn gaedael y tren am 12:08.

Os tynnir 11 awr 25 munud o 12 awr ac 8 munud mi fydd 43 munud yn weddill.

Dylai siwrne Sophie gymryd 43 munud [2 farc]

CWESTIWN 3 (b)

i) Mae'r trên sydd yn gadael Port Talbot am 12:12 yn cyrraedd Bryste Parkway am 13:30.

Mae yna drên yn gadael Bryste Parkway am 13:40 ac yn cyrraedd Birmingham am 14:56 (34 munud cyn 3:30).

Felly, y trên hwyraf y gallai David ei gymryd o Bort Talbot er mwyn cyrraedd Birmingham mewn da bryd yw tren 12:12 [1 marc]

ii) Mae'r trên o Bort Talbot yn cyrraedd Bryste Parkway am 13:30, ac mae'r ail drên yn gadael am Birmingham am 13:40

Felly, mi fydd rhaid i David aros am 10 munud ym Mryste Parkway [1 marc]

Mwy Am y Stori Hon

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.

Copyright © 2019 BBC. Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.