ANGLICKY S BBCLEARNING ENGLISH  
Anglicky s BBC: A Phrase a Song
 

------------------------------------------------

 
- if I were you

------------------------------------------------

 
- I can’t stop now

------------------------------------------------

 
- as easy as pie

------------------------------------------------

 
- feel this way

------------------------------------------------

 
- I’m not letting go

------------------------------------------------

 
- how am I going to live with myself?

------------------------------------------------

 
- what do I know

------------------------------------------------

 
- taking its toll on

------------------------------------------------

 
- so much for…

------------------------------------------------

 
- make the best of things

1/ if I were you

 

Mike And The Mechanics
If I were you - začátek rady - být tebou

If I were you I would stop smoking so much – it’s really bad for you, you know.

Být tebou, tak přestanu tolik kouřit, to člověku opravdu nesvědčí

If I were you I’d just walk to the station instead of waiting at the bus stop. There’s no bus in sight.

Kdybych byl/a na tvém místě, tak nečekám na autobus a jdu pěšky, autobus není nikde vidět.

Místo: If I was, užíváme nesprávnou osobu slovesa to be: If I were, to proto, že se jedná o nereálnou situaci nebo nesplněnou podmínku: já nejsem ty, ale kdybych byla.

Poslechněte si
^^ Nahoru Zpět na úvod >>