Průvodce politickým systémem USA
 
Kongres
 

Mapa: průvodce politickým systémem USA

Kongres

 

Společné zasedání Kongresu
V budově Kapitolu sídlí Kongres
Kongres má široké pravomoci, které zahrnují kontrolu federálních daní a výdajů, dále právo emitovat peníze nebo vyhlásit válku ostatním státům.

Hlavní povinností Kongresu je navrhovat, prodiskutovat a schválit návrhy zákonů dříve než jsou postoupeny prezidentovi.

Zákony týkající se financí mohou vznikat pouze ve Sněmovně reprezentantů, ale odsouhlasit je před jejich schválením musejí obě dvě komory.

Další klíčová role Kongresu je kontrola výkonné moci. Výbory Kongresu kontrolují vládu, zda jedná kompetentně a bez korupce.

V rámci tohoto úkolu mohou Výbory Kongresu předvolat vyšší státní úředníky a vyžádat si audit výkonných orgánů exekutivy. Kongres může také pořádat slyšení o záležitostech veřejného zájmu.

Jak může prezident kontrolovat zákonodárné orgány:

• Může vetovat návrh zákona, který v Kongresu prošel
• Může svolat mimořádné zasedání a prosadit odročení jednání tehdy, když se obě komory nemohou na odročení shodnout
• Může prozatímně jmenovat vyšší státní úředníky i bez souhlasu Senátu v době, kdy se Senát neschází
• Kongres nemůže prezidentovi snížit plat během jeho funkčního období

Jak může soudní moc kontrolovat zákonodárné orgány:

• Soudní orgány mají právo prohlásit zákony za protiústavní
• Kongres nemůže soudcům snížit plat během jejich funkčního období
• Nejvyšší soudce předsedá jednání o odvolání prezidenta (tzv. Impeachment)


^^ Nahoru Zpět na úvod >>