OMNIBUSSPECIÁLY  
Britové a evropská ústava
 
 
Časté změny ústav
 
 
 
 
 
 
Časté změny ústav

 

Zmíněným vedoucím sekretariátu, který měl na starost administrativu spojenou s přípravou textu a který se musel vzdát větší srozumitelnosti textu, nebyl nikdo jiný než právě John Kerr.

Nejen odborník na zákonné normy, ale také muž, který díky svému předchozímu působení v Bruselu Evropskou unii dobře zná.

Ovšem úkol, aby byla ústava srozumitelná v angličtině, byl prý nesplnitelný. Roli zřejmě hrál i fakt, že už samotný koncept psané ústavy je Britům vzdálený; taková podoba ústavy je naopak mezi ostatními státy Evropské unie zcela běžná.

"Obecně u žádných národních ústav evropských zemí nikdy nechyběl dostatek dobré vůle, jistého sentimentu a snahy o skvělý jazyk. Ale Evropská ústavní smlouva nese typicky francouzské znaky," popisuje vynálezce a spisovatel Thomas Kremer, naturalizovaný Brit, rozdíl mezi přístupem k ústavám.

Postupný vývoj

"Když se podíváte do minulosti, tak zjistíte, že Francouzi s psaním ústav nikdy problémy neměli. Dělali to celkem pravidelně a s řádným efektem. Ale důvod, proč žiji v Británii, a to, co na této zemi obdivuji, je, že zde hnutí, která rázem vše zničí a pak začínají znovu a s novou ústavou, nemají tradici."

"V Británii vládne postupný vývoj, který nemusí být vždy úplně správný, ne vždy zcela praktický, ale každopádně vždy s vědomím měnícího se světa a snahou přizpůsobit ústavní pořádek realitě."

Britská politická tradice nezná psanou ústavu. Teď můžeme mít takovou ústavu poprvé v historii
David Heathcoat Amory
 
Také David Heathcoat Amory, poněkud nonkomformní člen Konventu, který vytvořil základ evropské ústavy, svůj odmítavý postoj vysvětluje tradicemi britské politiky.

"Britská politická tradice nezná psanou ústavu. Teď můžeme mít takovou ústavu poprvé v historii. A pozoruhodný na tom je fakt, že to nebude ústava, kterou jsme si sepsali sami, ale která byla sepsána pro nás."

"Je to cizí ústava a zároveň i bizarní cesta k přijetí klíčového dokumentu ve státě svobodných občanů a svobodného parlamentu."

Což by se dovedeno do krajnosti dalo přetlumočit i tak, že kdo evropskou ústavu podporuje a prosazuje, vyvíjí vlastně protibritské aktivity. Co na to John Kerr, spolutvůrce základního textu ústavy?

"Nebudu se hájit před obviněními typu, že jsem nebezpečný cizák, protože jsem se podílel na tvorbě ústavy. A navíc Británie má podle mě vůbec nejúplnější psanou ústavu. Je založena parlamentním zákonem z roku 1911 a zákonem o Irsku, Skotsku a Walesu z roku 1914. Vepsání Listiny základních práv a svobod do britského právního řádu je zřejmě vůbec nejdůležitější ústavní krok, který britská vláda udělala," nabízí protiargumenty John Kerr.
 
^^ Nahoru Zpět na úvod >>