Deset let televize Nova
Tři arbitráže
 
 
Tři arbitráže

 

Roztržka mezi Vladimírem Železným a původními investory televize Nova z roku 1999 vyústila ve tři arbitrážní spory.


Vladimír Železný opustil v roce 1999 svého obchodního partnera
V nejznámější arbitráži v tzv. londýnské rozhodci přiřkli nizozemské společnosti Central European Media Enterprises (CME) odškodné ve výši 353,395 milionu dolarů (asi 10,4 miliardy korun ) za to, že ČR neuchránila její investici.

V obdobném sporu mezi zakladatelem CME Ronaldem Lauderem a ČR přitom v září 2001 český stát zvítězil. Třetí arbitráží byl spor mezi CME a Železným, ve kterém šlo o porušení nekonkurenční doložky smlouvy, uzavřené mezi těmito partnery.

Rozhodci už v únoru 2001 stanovili, že Železný smlouvu porušil a musel tedy vrátit 27 milionů dolarů (zhruba miliardu korun), jež získal za podíl v České nezávislé televizní společnosti (ČNTS).


CME proti Vladimíru Železnému

 

26. dubna 1999 - Společnost CME podala žádost o zahájení arbitrážního řízení. Jeho předmětem bylo porušení závazků vyplývajících ze smlouvy, kterou uzavřel v roce 1997 Železný s CME. Vedle vrácení peněz se CME domáhala i náhrady škody přesahující podle ní 500 milionů dolarů (zhruba 15 miliard Kč).

11. listopadu 1999 - Tribunál ve Stockholmu vyhověl žádosti CME o vydání předběžných opatření vůči Železnému. Měl přerušit spolupráci s novými partnery a začít znovu spolupracovat s ČNTS. Železný to odmítl; v dubnu 2000 tribunál opatření nakonec zrušil.

29. dubna 2000 - V Amsterodamu začalo rozhodující kolo řízení. Šestidenní jednání se soustředilo na předkládání důkazů, výpovědi svědků, znalců a expertů.

13. února 2001 - Arbitráž rozhodla, že CME má od Železného získat peníze, které zaplatila za 5,8% podíl v ČNTS. Včetně úroků částka přesáhla 27 milionů dolarů. CME nebyla přiznána požadovaná náhrada škody ve výši 470 miliónů dolarů.

22. července 2002 - Skupina PPF zaplatila CME 262 milionů korun za exekuovaný podíl Železného v CET 21 (drží licenci na vysílání Novy). CME tak dostala po téměř roce a půl první peníze, jež jí přiřkla arbitráž. Zbytek dluhu uhradili vlastníci CET 21, skupiny PPF a MEF Holding, v polovině září.


Ronald Lauder proti České republice

 

23. srpna 1999 - Hlavní akcionář společnosti CME Ronald Lauder zahájil arbitrážní řízení proti ČR. Řízení vedl podle smlouvy mezi ČR a USA o podpoře a ochraně investic. Podle Laudera nesplnila ČR své závazky k ochraně investic, které realizoval jako majoritní akcionář CME prostřednictvím ČNTS v televizi Nova.

Začátek listopadu 1999 - Dva američtí kongresmani zaslali tehdejšímu premiérovi Miloši Zemanovi před jeho návštěvou USA ostře formulovaný dopis kvůli situaci kolem Novy. CME umístila do vlivných amerických deníků inzeráty, v nichž varovala před riziky spojenými s investováním v ČR.

Konec června 2000 - Náměstek ministra zahraničí Pavel Telička jednal o sporu v zahraničním výboru Sněmovny reprezentantů. Lauder na slyšení zahraničního výboru Senátu ostře kritizoval českou vládu i Radu pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV).

5. března 2001 - V Londýně začal neveřejný arbitrážní soud, skončil po osmi dnech.

3. září 2001 - Tribunál zamítl nároky na náhradu škody. Rozhodci odmítli tvrzení vznesená proti RRTV jako neurčitá a neopodstatněná. Rozhodčí tribunál shledal, že Česká republika v žádném případě není odpovědná za ztráty Ronalda Laudera.


CME Czech Republic proti České republice

 

16. března 2000 - Nizozemská firma CME Czech Republic (právě ona vlastní ČNTS) oznámila, že zahájila arbitrážní řízení proti ČR. Podstatou sporu bylo nerovné zacházení s investorem. CME se odvolala na československo-nizozemskou dohodu o ochraně investic.

23. dubna 2001 - Ve Stockholmu začalo výslechem žalující strany desetidenní arbitrážní řízení.

14. září 2001 - CME oznámila, že tribunál rozhodl v její prospěch. O výši náhrady ale nebylo rozhodnuto. Kvůli údajným procesním pochybením však odstoupil český arbitr.

12. prosince 2001 - Právní zástupci ČR podali návrh k odvolacímu soudu ve Stockholmu na zrušení jinak nenapadnutelného výroku arbitráže kvůli procesním nedostatkům.

22. ledna 2002 - Tribunál rozhodl, že bude jednat o výši odškodnění bez ohledu na to, jak dopadne soud, u kterého ČR napadla první fázi arbitráže.

2. září 2002 - V Londýně začala další etapa arbitráže, která rozhodla o výši odškodného. CME chtěla jako náhradu škody 526,9 milionu dolarů plus úroky. Tato část skončila 14. listopadu 2002.

14. března 2003 - Mediální zástupce CME Michal Donath oznámil, že podle rozhodnutí arbitrů ČR musí zaplatit CME 353,395 milionu dolarů, tedy přibližně 10,4 miliardy korun.
 
^^ Nahoru Zpět na úvod >>