Za co utrácí Evropská unie
Úvod
 
 
 
 
 
 
Úvod

Úvod

 

V roce 2005 má Evropská unie utratit zhruba 106,3 miliard €, což odpovídá jednomu procentu hrubého domácího produktu členských zemí Unie.

Většinu peněz EU použije na pomoc farmářům a rozvoj venkova (46 procent) a na pomoc chudším regionům (30 procent).

Rozpočet Evropské unie je složitý dokument se zvláštními oddíly týkajícími se financí na přímou útratu, nebo peněz, které může Unie utratit v budoucnu.

V tomto grafickém průvodci se soustředíme na peníze k přímé útratě.
 
^^ Nahoru Zpět na úvod >>