ROZŠÍØENÍ EVROPSKÉ UNIENOVÁ EVROPACESTA K NOVÉ EVROPÌ  
Finská zkušenost s Evropskou unií
Úvod
 
 
 
 
 
 
 
Finská zkušenost s Evropskou unií
Redaktor èeské redakce BBC Václav Sochor natoèil v Helsinkách sérii reportáží, v nichž se snaží na èerstvé zkušenosti Finska s Evropskou unií ukázat, jak vstup do spoleèenství ovlivní politický, hospodáøský i spoleèenský život v zemi.

Kliknutím na položky vlevo zobrazíte jednotlivé reportáže, které si mùžete pøeèíst nebo pøehrát ze zvukového záznamu.
 
^^ Nahoru Zpìt na úvod >>