BBC Online Network | váš názor
 
Zprávy
Analýza
Britský tisk
Evropský tisk
Radiofejeton
Dobré ráno
Interview
Víkendové pořady
Nová Evropa
Frekvence
Programy
Redakce
In English
Anglicky
s BBC
 
Other BBC sites:


Klonování lidí na dohled?Evropa je proti klonování lidí a vzrušenou debatu o zákazu klonování lidí sledují i zástupci české vědecké obce.

Podle RNDr. Františka Rypáčka z Centra buněčné terapie a tkáňových náhrad se čeští vědci dívají na možnost klonování s nadějí i s obavami:

"S nadějí proto, že vytvořením vhodných pravidel pro tento výzkum by se pro vědu a pro medicínu otevřely dosud netušené možnosti jak pomoci v léčbě některých dosud neléčitelných chorob. S obavami, když vidím, jak se prostřednictvím médií dostávají na povrch určité kauzy, které trochu znehodnocují toto úsilí tím, že se soustřeďují právě jenom na případy, kdy jde o iniciativy směřující ke klonování lidského jedince, což není to hlavní, oč v tomto výzkumu jde."

Obhájci klonování argumentují tím, že chtějí pomoci rodičovským touhám bezdětných párů. neplodným párům. František Rypáček se ovšem domnívá, že klonování v případech neplodnosti párů pro získání možnosti mít dítě, je opravdu jen okrajová záležitost v celém výzkumu kmenových buněk a těchto nových technik.

"Mnohem větší potenciál je terapeutické využití klonovaných buněk, kmenových buněk a jejich využití v léčby určitých nemocí, tak jako přirozené náhrady poškozených tkání," soudí Rypáček.

Terapeutické nebo reprodukční využití klonovaných buněk?
Podle něj se tento vývoj v podstatě nedá zastavit a zabránit vědcům, nebo lidem, kteří ty techniky znají, aby je nepoužili.

"Problém je v tom, že pokud se státy dohodnou na všeobecném, širokém zákazu, který by zakázal i výzkum pro terapeutické použití, dojde k tomu, že toto pole zůstane volné nebo otevřené pro dobrodruhy, nebo čistě komerční sféru. Zatímco státem podporovaný a regulovaný výzkum je pod důkladnou kontrolou vědecké komunity, protože je publikován, a protože vědci vidí, jakým způsobem se postupuje a kterým směrem se ten výzkum ubírá, tak výzkum, které bude dělán mimo tento státní, regulovaný sektor, je mimo jakoukoliv kontrolu. To se domnívám, že je určité nebezpečí, které by plynulo ze širokého zákazu výzkumu kmenových buněk pro terapeutické využití," předvídá František Rypáček.

Čeští politici o klonování

Čeští politici se podle senátorky za čtyřkoalici a lékařky Zuzany Roithové se k tomuto tématu zatím ještě nevyjadřovali, klonování lidských bytostí je totiž v České republice již zakázáno.

"Letos na jaře byl ratifikován Protokol o úmluvě na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti a Protokol o zákazu klonování lidských bytostí a memorandum, které provází tento mezinárodní protokol," uvedla Zuzana Roithová a vysvětlila, co přesně protokol zakazuje:

"Tento protokol Rady Evropy hovoří o třech odlišných situacích. Zaprvé klonování jako technika je považováno za přínosnou biomedicínskou techniku a z hlediska etického za etiku přijatelnou. Ovšem klonování lidí je jednoznačně považováno za nepřípustné, a je právě článkem 1 tohoto protokolu zakázáno. Existuje pak ještě použití embryonálních buněk v technikách klonování, a to je předmětem sporu vědců a etiků."

    Zpět nahoru  
© BBC World Service
Bush House, Strand, London WC2B 4PH, UK.
Zprávy a audio ve 43 jazycích: