BBC Online Network | váš názor
  Svět pod lupou
Zprávy 
Analýza 
Britský tisk 
Evropský tisk 
Radiofejeton 
Dobré ráno 
Interview 
Víkend 
Anglicky s BBC 
VYSÍLÁNÍ BBC 
Frekvence 
Programy 
Redakce 
Dobré ráno   
Svět o jedné   
Svět o páté   
Interview    
 
Other BBC sites:
Události ve světě

Pátek 4. ledna 2002 - 17.31 SEČ

Klonovaná ovce Dolly trpí artritidou


Vědci nevěděí, zda je nemocí vinna metoda, jíž se Dolly narodila

Připravili Martina Mašková a Jan Rozkošný

Pouhý den poté, co biotechnologická firma PPL Therapeutics ohlásila pokrok v transplantaci zvířecích orgánů - konkrétně narození pěti selat, jejichž orgány by mohlo lidské tělo lépe přijímat - přichází od téže společnosti zpráva o nemoci ovce Dolly. Po více než pěti letech po narození má legendární klonované ovce artritidu.

Ian Wilmut, jehož tým se o narození Dolly zasloužil si zatím není jist, zda je nemocí vinna metoda, jíž se ovce narodila.

"Už jsme zjistili, že klonovaná zvířata v době kolem porodu neobvykle často umírají. Teď je nutné studovat zda k nemocem, jako je třeba právě artritida, která bývá spojována spíše s vyšším věkem, dochází běžným způsobem, nebo nějak neobvykle," říká profesor Wilmut.

Profesor Ian Wilmut
Skutečnost, že Dolly trpí artritidou v relativně mladém věku podle něj naznačuje, že se v této oblasti může vyskytnout mnoho problémů. Na místě je asi také připomenout, že klonovaná ovce už dříve vykázala známky předčasného stárnutí. Možná proto, že byla vyklonována z buněk šest let staré ovce.

Zdraví klonovaných zvířat

Vědci z týmu, který stál u zrodu ovce Dolly, zatím nevědí, co je příčinou, a pouze vyzvali k většímu sdílení informací týkajících se klonování a klonovaných zvířat. V této oblasti však panuje poměrně ostrá konkurence mezi různými vědeckými pracovišti a firmami, které se tímto výzkumem zabývají. Dá se tedy odhadnout, že opravdu zjistit, co je, a nebo není, příčinou artritidy ovce Dolly, nebude vůbec jednoduché.

Podle zpravodaje BBC pro otázky vědy Pallaba Ghoseh je otázkou je nejen to, zda samotný proces klonování vedl k nynějším problémům s Dolly, ale i to zda klonování vůbec plodí nemocná zvířata.

   
  I když řada společností, které se klonování věnují, tvrdí, že jejich zvířata jsou zdravá, neexistuje žádná nezávislá studie,
z níž by plynulo, že budou zdravá dlouhodobě.
 
   
Pallab Ghosh  
"Pokud ano, vedlo by to k vážných pochybnostem o využití těchto technologiích pro nové metody léčení lidí a také k novým obavám ochránců zvířat. I když řada společností, které se klonování věnují, tvrdí, že jejich zvířata jsou zdravá, neexistuje žádná nezávislá studie, z níž by plynulo, že budou zdravá dlouhodobě. A občas problesknou zprávy, že se rodí s nadváhou, tělesnými vadami a s poruchami imunity. Naklonovány už byly stovky krav, ovcí, koz a prasat a s vyhlídkami na komerční využití metody by jich byly v příštích letech přibyly další stovky. A právě proto doktor Wilmut usiluje o systematické hodnocení zdraví klonovaných zvířat," uvedl zpravodaj Pallab Ghosh.

Pochybnosti o bezpečnosti klonování

Na zprávu o onemocnění Dolly samozřejmě reagují odpůrci klonování a ochránci zvířat, kteří tvrdí, že tato zpráva jasně zpochybňuje všechna tvrzení o tom, že klonovací postupy jsou bezpečné. S tímto názorem se ozval například ochránce zvířat Dan Lyons, podle kterého je třeba pamatovat na to, že biologie není lego nebo nějaká jiná stavebnice. Pokud prý dojde k zásahu do určité oblasti zvířecího organismu, nelze prý očekávat, že zbytek bude fungovat bezchybně.

   
  Biologie není lego nebo nějaká jiná stavebnice.  
   
Dan Lyons  
Jiná organizace na ochranu práv zvířat nazvaná Soucit pak vyzvala k úplnému zastavení klonování zvířat. Podle jejího zástupce se rodí stovky klonovaných jehňat s poškozeným srdcem, plícemi nebo ledvinami. Nicméně na druhou stranu nelze zatím artritidu ovce Dolly připisovat klonování. Toto onemocnění je u pěti a půl leté ovce sice neobvyklé, ale čas od času jím ovce v tomto věku trpí.

Pokud by se zjistilo, že klonováním opravdu vznikají nezdravá zvířata, bezpochyby by to třeba výrazně zpochybnilo možnost využívání těchto technik například pro léčbu lidí.


Související odkazy:
Pokrok v trasplantaci zvířecích orgánů
První klon lidského zárodku

Klonování lidí na dohled?

Rozhovor s profesorem Janem Motlíkem

PPL Therapeutics

BBC neodpovídá za obsah stránek, které jí nepatří.

 

    Zpět nahoru  
© BBC World Service
Bush House, Strand, London WC2B 4PH, UK.
Zprávy ve 43 jazycích: