BBC World ServiceBBC Czech Section
Americas Europe & FSU
Africa & Middle East South Asia South East Asia
Africa & Mid East
Americas
Europe & FSU
S Asia
Asia - Pacific

World Service

World News

Česky
ČESKÁ REDAKCE BBC
KDE NÁS NAJDETE?
KDY VYSÍLÁME?
NOVÁ EVROPA
ANGLIČTINA S BBC
ADRESY

 

Anglicky
FRONT PAGE
PROGRAMME
NEW EUROPE
TUNING
ADDRESSES
 


UČTE SE S NÁMI ANGLICKY

BBC ENGLISH SPOT ON

Programme Ninety-one

CORPORAL PUNISHMENT

V dnešní, 91. lekci frází a obratů současné angličtiny budeme mluvit o tělesných trestech - CORPORAL PUNISHMENT. Máme na mysli tělesné tresty jako výchovný prostředek a o tom se v poslední době dost mluví. Well corporal punishment has been outlawed in most European countries. Tělesný trest byl ve většině evropských zemích zakázán. Outlawed. A v Británii? It’s been banned in schools since July 1998 - zde byl zakázán ve školách od července 1998- zakázán: Banned. A co doma? Ah. There's a small problem. Here in Britain you can smack your children as often as you like. Doma můžete pohlavkovat děti, jak často se vám zachce. Ovšem, s jednou výhradou: As long as you don't use an implement. Pokud k tomu nepoužijete nějaký předmět. Jako třeba - a stick, a cane or a shoe, for example. Klacek, hůl či rákosku, nebo botu. So, it's OK to smack as often as you like with your hand. Takže rukou můžete děti tlouct jak často se vám zlíbí? Yes, but not a single blow with your slipper. Ale ani jednu ránu pantoflí. Not a single blow. A když přesto uhodíte něčím jiným než rukou - if you do…You may be prosecuted for assault - můžete být zažalováni za útok. Prosecuted for assault. So some parents don’t quite know what they can do. Takže někteří rodiče přesně nevědí, co mohou a co ne? Because they’re not receiving guidance from the government. Protože od vlády nedostávají žádné směrnice. Guidance. To pro dnešek stačí, ale pro vás ještě souhrn. We started telling you about smacking children. We heard that corporal punishment has been outlawed in most European countries and in schools in the UK, but not in the home. You can smack your children as often as you like as long as you don't use an implement. It's OK to smack with your hand but if you use a shoe you can be prosecuted for assault. Some parents are confused because they aren’t getting any guidance from the government.

 

BBC ENGLISH SPOT ON

Programme Ninety-Two

ALCOHOL

Tématem dnešní 92. lekce frází a obratů současné angličtiny je alkohol. Yes, today's English comes out of a bottle. Angličtina přímo z láhve? Of course, we’re talking about alcohol. Seriozní námět? Yes. It is - especially if you’re a binge drinker. Zvláštˇ když se jedná o nárazového, kvartálního opilce. A binge drinker - člověk, který když se dá do pití, neví kdy přestat. Ale takový člověk nejenže podléhá alkoholu na delší dobu, but he also drinks a lot at one go - ale vypije ho také velké množství najednou, na jeden zátah. At one go.A to je nebezpečné, protože - you’re at a greater risk of sudden cardiac arrest - je přitom větší nebezpečí náhlého zastavení srdeční činnosti. Cardiac arrest. Větší ve srovnání s čím? Good question. Greater than if you drink the same quantity - větší než když vypijete totéž množství - over a longer period. Za delší období. In some countries people drink wine at every meal. V některých zemích se pije víno ke každému jídlu. At every meal. A to je v pořádku, protože se pije s mírou - in moderation, yes. Zatímco v jiných zemích - whereas in other countries people drink a lot at the same time - se pije hodně alkoholu najednou. Exactly. They go on a binge. Flámuje se, chodí se na flám - a binge. To záleží na společnosti, zda takové nemírné pití toleruje, zda je součástí kultury - již lze označit za - binge culture. A binge culture is when drinking a lot is thought to be acceptable, tedy takového povědomí, kdy se nemírné požívání alkoholu považuje za přijatelné. Ale teď už závěrečný souhrn. We've been talking about drinking alcohol in large quantities. Binge drinking as it is called. This can lead to a greater risk of sudden cardiac arrest than if you drink the same amount over a longer period. In some countries people drink wine at every meal and in others they drink a lot at the same time. It’s difficult to do anything about it, especially where there’s a binge culture .

 

BBC ENGLISH SPOT ON

Programme Ninety-Three

RICHES FROM THE SEA BED

V dnešní 93. lekci frází a obratů současné angličtiny se zaměříme na mořské dno a jeho bohatství. Yes, today's English comes from the sea. Přímo z moře? Or to be more exact from the sea bed. Z mořského dna. The sea bed. V jakém smyslu? We’re talking about reserves of energy. Z hlediska energetických zásob. A ty zdroje jsou přímo na mořském dnu? No, we’re talking about vast reserves of energy, below the sea bed. Hovoříme o obrovských zásobách energie pod mořským dnem. Jak velké jsou odhadem tyto zdroje? We’re talking about reserves equivalent to all the oil, gas and coal put together. Hovoříme o zásobách rovnajících se veškeré ropě - OIL, zemnímu plynu - GAS, a veškerému uhlí - COAL - dohromady. V jaké formě je tato energie pod mořským dnem uložena. The energy is stored as gas hydrates - je uložena ve formě plynných hydrátů. Yes, these are huge amounts of methane gas trapped by water molecules. Je to obrovské množství plynného metanu - METHANE GAS - trapped by water molecules - vázáného na molekuly vody - trapped by water molecules. Jak lze energie v této formě využít? It´s not only difficult to reach but they also highly unstable. Je nejen těžké se k ní dostat, ale je i velmi nestabilní. Z jakého důvodu? If the sea warms up or the level falls. Jestliže se moře ohřeje, nebo když klesne jeho hladina, the hydrates will melt and give off methane gas. Hydráty tají, a uvolňují plynný metan. Ale to už dnes z techniky stačí. Ještě závěrečný souhrn. We’ve been visiting the sea bed and have discovered vast reserves of energy, equivalent to all the oil, gas and coal put together. The energy is stored as gas hydrates which are huge amounts of methane gas trapped by water molecules. These are not only difficult to reach but are also highly unstable. If the sea warms up or the level falls, the hydrates will melt and release methane gas.

 

BBC ENGLISH SPOT ON

Programme Ninety-Four

ELECTRONIC DATING

V dnešní 94. lekci současné angličtiny budeme hovořit o schůzkách zprostředkovaných elektronicky. Yes, today's English is all about electronic dating. Jak na to? Well, imagine something like a small portable telephone. Představme si něco jako malý přenosný telefon. But you store data in it. Ale do něhož si ukládáme údaje. And this device sends out signals to other gizmos in the area. A toto zařízení vysílá signály jiným přístrojům v oblasti. Všimněme si zde použitého slova - GIZMO - což je hovorový výraz pro jakoukoli obvykle módní věc, kterou nechceme pojmenovat přesně - něco jako ten aparát, vynález, hračička a podobně. Ale pokračujme: Tento přístroj tedy vysílá signály jiným podobným zařízením v dané oblasti. Ale jaké signály se jedná? All right. You input data of your perfect partner. Do přístroje vložíme údaje , jak si představujeme ideálního partnera. Údaje, jako - age, interests, profession, education and so on - věk, zájmy, profesi, vzdělání, a tak dále. And you also say what kind of relationship you’re looking for. A rovněž uvedete, o jaký vztah máte zájem. Long-term, short-term or just for the evening. Dlouhodobý, krátkodobý, nebo jen na jeden večer. And then, you go out and hope that someone - a pak jdete ven, a doufáte, že někdo - also has one of these electronic gizmos - má také jednu z těch elektronických hraček. If your gizmo recognises another gizmo with the right qualifications - jestliže váš aparát identifikuje jiný aparát s požadovanými vlastnostmi - it tells you it’s found your ideal partner - dá vám navědomí, že jste našli ideálního partnera či partnerku. Ale teď už souhrn. Sure. Today we've been talking about electronic dating. About gizmos into which you input data about your perfect partner - their age, education and profession. You also say what kind of relationship you are looking for - short-term, long-term or just for the evening. Then you go out and hope that you’ll meet someone who’s got a gizmo like you and has got the qualities you’re looking for. If they have, then the gizmo tells you it’s found your ideal partner.

 

BBC ENGLISH SPOT ON

Programme Ninety-Five

WEATHER

V dnešní 95. lekci angličtiny současné Británie máme na programu námět vskutku anglický - totiž THE WEATHER - počasí. Yes, the weather affects us all. But more than ever before we can be affected by freak weather conditions - ano, počasí má vliv na nás všechny, ale víc než kdy dřív nás ovlivňují náhlé zvraty počasí: freak weather conditions. Jako například - LIKE HEAT WAVES - vlny veder, horkého počasí. Freak weather conditions like heatwaves are breaking all records. Náhlé změny počasí jako vlny tropických veder dnes dosahují rekordního počtu. Yes, some people blame the hole in the ozone layer. Ovšem, někteří lidé z toho viní díru v ozonové vrstvě. The hole in the ozone layer is partly caused by CFC gases - její příčinou jsou chloro-fluoro-karbony, známé pod zkratkou - CFC gases. The hole in the ozone layer caused by CFC gases means less protection from the sun’s ultra-violet rays. A tato ozonová díra znamená menší ochranu před ultrafialovými paprsky - ultra-violet rays. A to má i další důsledek: Yes, we have seen a big increase in skin cancer - velký vzestup případů rakoviny kůže - skin cancer. Ale teď už závěrečný souhrn. We’ve been talking about the weather and particularly about freak weather conditions. Some people blame CFC gases. These gases have made a hole in the ozone layer so it no longer protects us from the sun’s ultra-violet rays. This has led to an increase in skin cancer.

 

 

 

  

 

SPOT ON

Programme 91
Programme 92
Programme 93
Programme 94
Programme 95

 


 

1.lekce:
SMOKING

2.lekce:
PAPARAZZI

3.lekce:
STALKING

4.lekce:
RECYCLING

5.lekce:
THE INTERNET

Lekce 6.- 10.

6.lekce:
WORKAHOLICS

7.lekce:
FASTFOOD

8.lekce:
JOBS FOR LIFE

9.lekce:
FOOD LABELLING

10.lekce:
BOTTLED WATER

Lekce 11.- 15.

11.lekce:
NUCLEAR WASTE

12.lekce:
FILM: HOLLYWOOD

13.lekce:
HEALTH & MEDICINE

14.lekce:
MONEY: CARDS

15.lekce:
AGEING

Lekce 16.- 20.

16.lekce:
INSTANT DRINKS

17.lekce:
FILMS: LOVE STORY

18.lekce:
SHOPPING

19.lekce:
SPORT & DRUGS TESTS

20.lekce:
MARKETING

Lekce 21.- 25.

21.lekce:
SURGERY

22.lekce:
POLITICS: SPIN DOCTORS

23.lekce:
FASHION

24.lekce:
TRANSPORT: COMMUTERS

25.lekce:
FAMILIES: LONE PARENTS

Lekce 26.-30.

26.lekce:
THE CONSUMER SOCIETY

27.lekce:
SPACE FLIGHT

28.lekce:
ENTERTAINMENT -MEGASTARS .

29.lekce:
COMMERCIALISM IN SPORT

30.lekce:
THE ECONOMY

Lekce 31.-35.

3l.lekce:
FILM FUNDING

32.lekce:
MEDIA:THE FEE- GOOD FACTOR

33.lekce:
COWBOY WORKMEN

34.lekce:
BANKS
WITHOUT BRANCHES

35.lekce:
POWER LUNCHES & BONDING

Lekce 36.-40.

36.lekce:
STRESS AND COUNSELLING

37.lekce:
RENEWABLE ENERGY

38.lekce:
SUPERMARKETS

39.lekce:
OBSESSIOON WITH FOOD

40.lekce:
BIG SALARIES

Lekce 41.-45

41.lekce:
DOWNSHIFTING( CHANGING YOUR JOB & LIFESTYLE

42.lekce:
LOOKING FOR A MODERN JOB

43.lekce:
LIFELONG LEARNING

44.lekce:
PHEROMONES - CHEMICAL SUBSTANCES THAT ATRACT

45.lekce:
SATELLITE RECEIVERS IN YOUR CAR

Lekce 46.-50.

46. lekce:
COMMUTING AND THE ECONOMY

47. lekce:
MERGER MANIA & BIG BUSINESS

48. lekce:
DISTANCE LEARNING

49. lekce:
NEW RECRUTING PRACTICES

50.lekce:
TESTING/EXAMS/CRAMMINGICES

Lekce 51.-55.

51.lekce:
PIERCING

52.lekce:
TALKING AND DRIVING

53.lekce:
TALKING LOANS

54.lekce:
EXPANDING WASTELINE

55.lekce:
MATHS

Lekce 56.-60.

56.lekce:
ARTS SPONSORSHIP

57.lekce:
LONELINESS AND DEPRSSION

58.lekce:
REGULAR WAGE PACKET

59.lekce:
COMPULSIVE SHOPPPING

60.lekce:
ARE EXAMS FAIR?

Lekce 61.-65.

61.lekce
ALLERGIES

62.lekce
READING AND TV

63.lekce
OUT-OF-TOWN SHOPPING

64.lekce
YOUTH CURFEWS

65.lekce
THE SANDWICH

Lekce 66.-70.

66.lekce
ECONOMIC FLUCTUATION

67.lekce
SURVELLIANCE

68.lekce
FOOD AND SHELF LIFE

69.lekce
STRESSFUL INCIDENTS

70.lekce
STREET CRED

Lekce 71.-75.

71.lekce
GENETIC ENGINEERING

72.lekce
CLONING

73.lekce
NEWSPAPER WARS

74.lekce
CRIME REVENTION

75.lekce
INDUSTRIAL ESPIONAGE

Lekce 76.-80.

76.lekce
EUROPEAN UNION

77.lekce
TRAFFIC CONTROL

78.lekce
FINANCE

79.lekce
BULK BUYING

80.lekce
A CURE FOR SHYNESS

Lekce 81.-85.

81.lekce
MISS WORLD CONTEST

82.lekce
THE PROS AND CONS OF MOBILE PHONES

83.lekce
DRESSING DOWN

84.lekce
MODERN WOMAN

85.lekce
CROWDED SKIES

Lekce 86.-90

86.lekce
MIRACLE DRUGS

87.lekce
COMPUTER OR PEN AND INK

88.lekce
INTERVIEWING

89.lekce
STREET MARKETS

90.lekce
TEENAGER'S ATTITUDES

Lekce 91.-95

91.lekce
CORPORAL PUNISHMENT

92.lekce
ALCOHOL

93.lekce
RICHES FROM THE SEA BED

94.lekce
ELECTRONIC DATING

95.lekce
WEATHER

Lekce 96.-100

96.lekce
FOOTBALL

97.lekce
THE COSMOS

98.lekce
DIGITAL TV

99.lekce
OIL POLLUTION

100.lekce
COSMETIC SURGERY

 

 

 


email czech.section@bbc.co.uk 


© BBC World Service Bush House The Strand London UK.
Tel: +44 171 240 3456