Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCCzech.com
 
Aktualizováno: středa 28. prosince 2005, 08:55 SEČ
 
Poslat stránku emailem Verze pro tisk
Vít Kolář
 

 
 
Šéfredaktor české redakce BBC Vít Kolář věří, že vysílání BBC v angličtině bude pokračovat na všech frekvencích BBC v ČR.

Vít Kolář

Šestého září roku 1939 zazněla poprvé z vln BBC čeština. Do mikrofonu přečetl prohlášení československému lidu Josef Kosina, který o dvacet let později na první česká slova pronesená na frekvencích BBC vzpomínal i takto:

JOSEF KOSINA (zvukový záznam): Právě v den, kdy vypukla válka, hovořil jsem s posledním náměstkem předsedy vlády Rudolfem Bechyněm, který žil v exilu v Londýně, a který vyslovil názor, že by bylo vhodné, aby britská Labouristická strana vydala co nejdříve poselství k československému lidu. Navštívil jsem poslance Greenwooda a společně jsme vypracovali krátké prohlášení, které jsem měl přečíst ve vysílání britského rozhlasu pro Evropu 6. září.

Vzpomínal na první poselství BBC v češtině Josef Kosina. Rokem 2005 se uzavírá šestašedesátiletá historie vysílání československého, respektive českého BBC. Nejen o tom bude následujících třicet minut. Před námi je poslední půlhodina otázek a odpovědí. Od mikrofonu z Prahy co nejsrdečněji zdraví Václav Moravec. Pozvání přijal a hostem v londýnském studiu BBC je šéfredaktor české sekce BBC Vít Kolář. Přeji vám hezký dobrý den do Londýna.

Dobrý den do Prahy.

Když se podíváte na uplynulých šest měsíců, které jste zažil v pozici šéfa českého vysílání BBC, kdy nejprve jste se dozvěděl o zavření české redakce, pak se objevila naděje, a pak definitivní zavření. Jaké slovo či věta nejlépe vystihuje těch posledních šest měsíců?

To je koktejl emocí, od smutku až po úplnou depresi, a pak zpátky zase k naději a k nadšení a zase cesta zpátky tam, odkud jsme začali, ke smutku a k depresi.

Vy jste se stal šéfem české redakce BBC v roce 1999, pokud se nemýlím. Počítal jste s tím, že budete i tím člověkem, který bude veřejnosti oznamovat zrušení českého vysílání BBC?

Ne, s tím jsem nepočítal, i když, upřímně řečeno, už v té době jsme zápasili o přežití, respektive jsme velice zápasili o přežití, protože právě na začátku roku 99 vyšel v týdeníku The Observer článek, který jaksi předpovídal konec české a německé sekce BBC World Service. Nakonec došlo k uzavření německé redakce, tuším, že na přelomu roku 99 a 2000 a nyní tedy dochází k uzavření české redakce o šest let později. Ale, upřímně řečeno, v té době, v tom březnu 99, kdy jsem se tím šéfem české redakce stal, tak jsem o tomhletom moc nepřemýšlel, protože jsem měl mnoho jiných starostí, i když vím, že jeden z mých kolegů se tehdy vyjádřil, že se neuchází o to místo, nebo respektive, že byl rád, že to místo nedostal, protože nechce být hrobníkem českého vysílání, takže ...

A vy osobně si teď přijdete, že teď vstupuji do vaší řeči, vy si teď přijdete jako hrobník českého vysílání?

Ne, v žádném případě, Václave. A vy?

Já nejsem šéfem české sekce BBC.

No, ale jste jeho naprostou integrální součástí.

Když se podíváme na posledních, jak říkáte, hektických několik týdnů či dokonce mix emocí - 25. října přijel do Prahy Nigel Chapman, generální ředitel BBC World Service. Oznámil ten den uzavření české redakce BBC, která byla společně s devíti dalšími redakcemi oznámena k uzavření. Jde o redakce především z postkomunistické Evropy. Uzavření české sekce BBC souvisí podle Chapmana s přehodnocením priorit BBC World Service.

NIGEL CHAPMAN (zvukový záznam): Je to velmi významná změna. Jde o největší transformaci od začátku vysílání BBC World Service. Je to ohromná změna toho, jak vyrábíme zpravodajství, a jakým způsobem ho dodáváme lidem po celém světě. Poprvé pronikáme na pole televizního vysílání, budeme také muset investovat do nových médií a zlepšit úroveň rozhlasového vysílání. To je i nadále velmi důležité. Ale když se na to podíváte z historické perspektivy, dnes jsme skutečně udělali obrovský krok.

Oznámil 25. října generální ředitel BBC World Service Nigel Chapman. Vy jste, Víte Koláři, následně v rozhovoru pro Lidové noviny z 27. října, teď vás budu citovat doslova, uvedl, cituji: "Zahraniční vysílání šlo s děním od začátku druhé světové války. Změny po roce 1989, třeba zavření německé sekce, byly však jen polovičaté. Zahraniční BBC řádnou reorganizací a změnou priorit neprošla a potřebovala je už před deseti lety." Konec citátu. Je možné z těch vašich slov vyvodit, že česká redakce bojovala právě o přežití už v tom roce 1999 v souvislosti s možným přehodnocením těch priorit?

Jako v roce 99 jistě bojovala o přežití, to jsme se o tom bavili, ale otázka by měla znít, jestli již bojovala v roce 89, nebo jestli ty, to nebezpečí uzavření české redakce nebylo zaseto právě těmi událostmi ve střední a východní Evropě koncem roku 89 a to v každém případě tam já tu souvislosti vidím. Rok 99, tam byly spíš partikulární momenty, jako například neprodloužení naší licence v České republice, v Československu, v České republice, promiňte, v České republice na původních, na zákonných šest let, na pouze tři roky v roce 98 a tak dále a tak dále a celkový výstup českého vysílání, kvalita našeho vysílání, situace, v jaké se to vysílání nacházelo právě v těch letech, v té druhé polovině devadesátých let, kdy to hledání toho smyslu, které bylo tak jednoduché do roku 89, náhle nebylo. Smysl, nový smysl nebyl nalezen, nebyla strategie, nebyla vize. A myslím si, že ta soukromá krize, kterou procházelo české vysílání v té druhé polovině devadesátých let, samozřejmě nějakým způsobem vykulminovala nebo se dostala do synchronu s tím, co se stalo s vysíláním celého World Service a zejména po 11. září 2001 a vstupem do nového tisíciletí.

Když jste ...

Takže z těchhle ohledů bych to viděl jakoby spíš problém nikoliv toho, že bychom my bojovali o přežití už v roce 99, my jsme samozřejmě o to přežití bojovali a ten boj jsme vyhráli. Myslím si, že rok 2005 a rok 99 nemají v tomto ohledu nic společného, Václave.

Když jste v tom citovaném rozhovoru pro Lidové noviny mluvil o tom, že ta reorganizace a restrukturalizace podle vašeho názoru měla přijít už dřív, zhruba před deseti lety, jaká byla vaše osobní představa restrukturalizace, o níž jste se bezesporu ve vedení BBC World Service bavili v uplynulém roce či dokonce po událostech ze září roku 2001, tedy po válce, po odstartování té éry, které se říká válka proti terorismu?

No, moje vize nebo respektive ta vize, kterou já jsem jakoby propagoval, byla ta vize, že prostě World Service a jeho jazykové redakce se po roce 89 musí změnit v tom, že se musí přiblížit potřebám těch jednotlivých regionů nebo zemí, do kterých vysílají, že už nemůžeme prostě vysílat odsud z Buschhausu bez ohledu na to, jakým způsobem a komu vysíláme. A myslím si, že ta modernizace nutná byla, nikoliv obsahu, ale ve formě, protože samozřejmě obsahově to naše vysílání bylo a zůstalo kvalitní. Problémem bylo, že jsme samozřejmě většinou vysílali o tom, co se děje ve světě a nikoliv, co se děje v těch zemích, do kterých jsme vysílali a přičemž zejména v evropských zemích ta snaha byla nebo ta potřeba byla evidentně taková, že ty země potřebují jakousi reflexi zvenčí a BBC k tomu měla ideální příležitost, ideální postavení.

Bývalý člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Petr Žantovský 19. prosince 2005 v souvislosti se zrušením českého vysílání BBC napsal, dovolte, abych opět citoval: "Zahraniční vysílání BBC, podobně jako řady jiných stanic, také Českého rozhlasu, je v podstatě propagandistické. Má propagovat hodnoty svého faktického zřizovatele, Britského království, jeho tradici, jeho demokracii a také jeho zájmy, včetně těch geopolitických. Taková stanice má nezastupitelný smysl a opodstatnění v dobách, kdy vysílá na nesvobodné území, ať už za německé nebo sovětské okupace." Konec citátu slov Žantovského. Je možné v podstatě celou tu současnou reorganizaci, jejíž součástí se stala česká redakce BBC, a její zrušení interpretovat tak, jako že se změnily možné propagandistické priority BBC World Service?

Samozřejmě interpretovat se to tak dá a jsem si jist, a koneckonců Petr Žantovský je toho důkazem, že se to interpretovat takhle dá a někdo to tak interpretovat bude, ale já bych to v žádném případě takhle neinterpretoval a to z jednoho důvodu. Základem BBC World Service nebyla nikdy propaganda, na rozdíl třeba od Hlasu Ameriky, který měl jakoby v podtitulku šířit zájmy Spojených států do zahraničí. V podtitulku BBC World Service vždycky bylo rozšířit nebo umožnit porozumění mezi národy, nikoliv šíření propagandy. A samozřejmě, že propaganda se nedá od toho zcela odtrhnout, protože myslím si, že veškeré mediální dění má v sobě propagandistický náboj nebo aspoň část, ale v tomhle místě si myslím, že BBC a zejména BBC World Service, a když se podíváme na historii BBC World Service, tak velice neochotně se nechal vtahovat do toho propagandistického boje a už tehdy generální ředitel BBC před válkou John Reith jasně řekl, že je potřeba, že vláda rádiu nerozumí, tak ať do toho nemluví a tím vlastně nás nastavil tím směrem, jakým fungujeme dodnes. To znamená, že vláda může mít své zájmy, kontroluje samozřejmě rozpočet BBC World Service, ale do toho vysílání nemluví nebo respektive pokud mluví, tak já o tom nevím.

Generální ředitel BBC World Service Nigel Chapman, když 25. října označil českou redakci BBC za jednu z nejefektivnějších a mluvil o důvodech uzavírání české redakce BBC, tak krom jiného řekl:

NIGEL CHAPMAN (zvukový záznam): To bylo velmi těžké rozhodnutí. Česká redakce je skutečně o posluchačů velice oblíbená a vysílání po přesunu do Prahy prošlo inovacemi a změnami. Posuzovali jsme to z hlediska geopolitické důležitosti cílové země, dostupnosti nezávislých médií a vlivu našeho vysílání a výběr, který mají lidé v České republice, co se týče tištěných a elektronických médií, je ve světovém měřítku vynikající. Od dob studené války, kdy pro lidi bylo české vysílání BBC takřka životně důležité, jsme už urazili velký kus cesty a nakonec, nehledě na vysokou poslechovost, jsme dospěli k názoru, že zde už pro ně opravdu neexistuje strategická potřeba, a proto jsme rozhodli o jeho uzavření.

Prohlásil 25. října Nigel Chapman, generální ředitel BBC World Service, když oznamoval zrušení české redakce BBC. Vy jste, Víte Koláři, šéfredaktore české redakce BBC, hoste Interview BBC, veřejnosti následně sdělil, že vedení BBC World Service nakonec svolilo k jednání o převod české redakce BBC pod onu komerční divizi BBC Worldwide. Proč se ta cesta, základní otázka, proč se neotevřela dřív? Proč se neotevřela ve chvíli, kdy jste jednali o restrukturalizaci ve vedení BBC World Service?

Já si myslím, že ty dvě věci spolu ne naprosto souvisí, protože hledání oné cesty přes Worldwide vlastně vzniklo, bych řekl, později. Nigel Chapman, náš ředitel, když přijel do Prahy, tak vlastně přijel oznámit do Prahy a vysvětlit v Praze, proč došlo k uzavření českého vysílání. Přesto, jak sám řekl, bylo to velice efektivní a velice úspěšné a velice modelové vysílání pro zbytek Buschhausu a celého World Service. To řešení s pomocí Worldwide vlastně nebylo nic nového, pětadvacátého října nebo třicátého října, když byl Nigel Chapman v Praze, ale bylo to něco, o čem jsme už hovořili dříve, ale jak si dokážete představit, že samozřejmě při vytváření strategie, která sahá do roku 2010, je jedna ze třiačtyřiceti jazykových redakcí opravdu na té mapě hodně malá a řeší se víceméně globální regionální celky. Proto taky v Evropě, kde to dopadlo nejvíc, kde tedy osm jazykových redakcí bylo uzavřeno z celkem deseti uzavřených nebo uzavíraných jazykových redakcí. Samozřejmě ta debata probíhala spíš na úrovni regionů než na úrovni jednotlivých jazyků, což možná někdo může říct, že je chyba a z pohledu České republiky mnozí naši posluchači zcela jistě mají pocit, že to tak nebylo správné a možná, že mají pravdu, ale z pohledu BBC a celkového globálního pohledu na to, jakým způsobem vlastně BBC nebo co vlastně chce BBC dosáhnout, tedy zahájit vysílání v arabštině v televizi na nové platformě, tak samozřejmě na to se soustředila a soustředí největší pozornost všech.

Počkejte, když budu na stručnou a jasnou otázku chtít stručnou a jasnou odpověď, o kterou vás teď prosím.

No.

Konala se ta jednání souběžně nebo tím opravdu chcete říct, že jednání mezi českou redakcí BBC, BBC World Service a BBC Worldwide se vedla až teprve od chvíle, kdy přijel do Prahy Nigel Chapman, tedy od konce října?

To naprosto jednoduchá a jednoznačná otázka je ano.

A proč se nevedla dřív?

My jsme před tím navrhli vedení BBC přes naši ředitelku různé scénáře, jak by bylo možné české vysílání zachovat, chcete-li zachránit, od statusu quo, až po, dejme tomu, uzavření, jaké jsou mezimožnosti, při nichž by to BBC World Service nestálo ani penny, tedy jako ne, že bychom měli to řešení hotové, ale nabízeli jsme řešení, která by k takovémuto konci mohla vést. To samozřejmě Nigel Chapman a jeho kolegové věděli, ale Nigel Chapman a jeho kolegové se rozhodli, že prostě udělají ten řez takovým způsobem, jakým ho udělali, a teprve vlastně jakoby při příjezdu do Prahy a při debatách mezi tím, respektive ta vlna, kterou jakoby protestů, kterou to vyvolalo v České republice, nejen mezi našimi posluchači, ale i ve sdělovacích prostředcích, vedla Nigela Chapmana a jeho kolegy k tomu, aby popřemýšleli, zda-li není možné nějaké jiné řešení a sáhli po jednom z těch řešení, které my jsme původně nabízeli.

Ale sáhli po něm až tedy ex post, nikoliv, že by to pro ně byla priorita.

Takhle, Václave, respektive já jsem dostal puvoár nebo zplnomocnění k tomu, abych toto řešení začal realizovat až opravdu 30. října.

K tomu došlo. Vy jste 3. listopadu, když jste byl hostem Světa o šesté BBC, tak jste říkal, že si nedovedete představit jinou možnost, jak by mohla česká redakce BBC fungovat než právě tu cestu převodu pod BBC Worldwide. Nakonec jste během doslova hektických čtyř či pěti týdnů vyjednával s několika investory. Je pravda, že jich bylo pět?

Já bych jenom ještě trošku poopravil to, co jste říkali, že jediná cesta je ta s Worldwide. Jediná cesta s Worldwide pro mě byla jedinou cestou, protože ta umožňovala, všechna možná řešení, která jsme navrhovali, vždycky počítala s jednou věcí, že obsahem zůstaneme BBC, že firmou zůstaneme BBC, akorát že nebudeme financováni BBC World Service a právě Worldwide tohleto umožňoval. Co se týče počtu investorů a ostatních věcí, já se moc omlouvám všem našim posluchačům i divákům, ale to jsou věci, které jsou předmětem obchodního tajemství. My jsme se s našimi partnery domluvili, že o tom mluvit nebudeme a já v tomhle ohledu chci jaksi zachovat slovo, dodržet slovo.

Přesto, bylo těch partnerů pět, bylo těch investorů pět?

Ne.

Bylo jich víc?

Ne.

Protože například časopis Reflex napsal ve čtvrtek, že mezi těmi společnostmi byla společnost LMC, která provozuje pracovní weby Jobs.cz a Prace.cz, a také napsala, respektive informovala Česká televize, že mezi těmi společnostmi byl Datart. Vy tedy nechcete říci veřejnosti jméno toho závěrečného investoru a proč zkrachovala ona jednání?

Ne, ne, to jméno já opravdu nemohu říct, protože jsem vázán slibem mlčenlivosti, ale jako můžu samozřejmě jako dotknout se toho, proč to ztroskotalo. Ztroskotalo to z několika důvodů. Ten primární důvod byl časový důvod, protože jsme se snažili dát dohromady něco v tak krátké časové době, co by za normálních okolností vyžadovalo šestiměsíční práci a za předpokladu, že všechno půjde podle plánu a jakoby po drátkách. My jsme na to měli tři týdny.

Proč jste tedy neměli času víc, promiňte, když zaměstnanci české redakce BBC jsou zaměstnanci české redakce BBC až do konce února, to znamená, že tady stále ještě byl k dispozici leden, byl k dispozici únor.

To je pravda, ale jako mým ... Já si myslím, že Worldwide si dal sám i World Service si daly samy prostě nějaký termín a tím termínem, a pro mě to byl vlastně termín Vánoce, který mně naprosto vyhovoval, protože si myslím, že v tom prostředí nejistoty je možné žít jenom do jisté doby. Je také možné, do jaké, do jisté doby vlastně jakoby počítat s tím, že lidé, se kterými spolupracujete, a samozřejmě ten tým, to vy dobře víte nejlíp, Vašku, že ten tým je naprosto klíčový k tomu, aby to BBC mohlo pokračovat a pokračovat tak, jak, jako v té kvalitě, v tom rozsahu a ne-li v tom rozsahu, ale v rozšířeném rozsahu. Takže z tohodle pohledu si myslím, že BBC Worldwide a BBC World Service jasně řekly, že chtějí to zkusit, a že to chtějí zkusit do Vánoc, a pokud se to do Vánoc nepodaří, tak pak už to nemá cenu, protože samozřejmě se dostaneme do situace, protože když to neuděláte do Vánoc, tak začnete někdy kolem šestého, desátého ledna. Vy jste sám řekl, všichni lidé v Praze jsou ve výpovědi, končí jim výpovědi 28. února. Já předpokládám, že všichni nebo drtivá většina z nich se zcela jistě ohlíží po novém zaměstnání, ale myslím si, že víc než ohlíží, už o něm hovoří, možná i rukou podáním slíbila přechod někam jinam.

Vy jste od nich ...

Takže to je jedna věc.

Promiňte. Vy jste od toho týmu a od většiny lidí měl ten pocit nebo mluvil jste s nimi, že by nevydrželi v české redakci BBC do února, že by, že potřebovali co nejdřív znát to stanovisko, zda bude česká redakce BBC pokračovat či nikoliv?

Ale to vůbec není důležitý, jestli jsem s nima mluvil nebo nemluvil, nebo jaký je jejich názor. Já mám jisté závazky a zodpovědnosti jako manažer. Já mám, ty lidi vedu, já ty lidi, nějakým způsobem jsem za ně zodpovědný a myslím si, že člověk může jakoby, já věřím, že většina lidí, a teď říkám něco bona fide, protože mně nepřísluší, abych se jich na to vůbec ptal a taky jsem se jich neptal, ale jako bona fide předpokládám, že ti lidé by vydrželi samozřejmě i do 27. února, ale mně by to připadalo nezodpovědné a navíc ta šance na to, že bychom 27. února měli jinou odpověď, než kterou jsme měli 16. prosince, je skoro minimální, ne-li nulová.

Ptám se proto, že ...

A navíc ti partneři tady, promiňte, Vašku, navíc ti partneři v Británii už neměli tu trpělivost.

Tedy BBC Worldwide, rozumím-li tomu správně, mluvíte-li o partnerech v Británii?

No jistě, ale BBC World Service je naprosto nedílnou součástí toho partnerství, protože samozřejmě ta firma, která provozuje to vysílání v České republice, patří BBC World Service v současné chvíli.

Ne, ptám se proto, že například Robert Stojanov, což jste bezesporu četl na internetových stránkách české redakce BBC, z Uherského Hradiště v souvislosti s Interview BBC na vás píše osobní dotaz, že od začátku mu ve vašich prohlášeních či rozhovorech, když teď, cituji doslova, "chyběl, respektive že nacházel v nich jistý defétismus a chyběl mu optimismus, chyběla mi zvednutá vlajka za poslední boj o existenci českého vysílání BBC".

Podívejte se, defétismus, já nevím. Já jsem si to znovu poslechl a přečetl, poté, co jsem si přečetl tento e-mail. Já ten defétismus necítím. Já jsem jenom realista. Já jsem optimista od přírody. Nechtěl jsem samozřejmě se nechat unést, protože, jak znovu říkám, je zbytečné zvyšovat očekávání lidí, jednak našich posluchačů, jednak, já si myslím, že to udělal i tak dost. V žádném případě bych to nenazval defétismem. Já si myslím, že ten prapor byl vztyčen, ale, prosím vás pěkně, uvědomme si jednu věc. To nebylo BBC česká redakce versus BBC World Service, v žádném případě. My jsme naprostou integrální součástí BBC World Service. BBC World Service má absolutně právo nás zavřít, rozšířit a cokoliv jiného. To je, my bychom takovýto boj, o kterém hovoří pan Stojanovský, by samozřejmě byl v pořádku ve chvíli, kdybyste byl samostatně fungující jednotka, které hrozí obecně zvenku nějaké ohrožení, ale to my jsme nebyli. Náš zakladatel se rozhodl, že nás už přestane financovat.

Když se podíváme na to, co dál, vy jste už koncem října řekl v rozhovoru pro českou redakci BBC, že požádáte Radu pro rozhlasové a televizní vysílání o to, aby česká redakce BBC, respektive aby vysílání BBC bylo v České republice slyšet, a aby BBC mluvila pouze v jazyce anglickém. Nakonec právě kvůli záchraně české redakce BBC, pokud se nemýlím, tak byla tato žádost u Rady pro rozhlasové a televizní vysílání stažena. Budete tedy teď žádat znovu Radu pro rozhlasové a televizní vysílání, aby BBC vysílala na všech kmitočtech v České republice anglicky?

Ano. BBC má eminentní zájem, a já jsem o tom znovu mluvil ve středu s Markem Byfordem, což je zástupce generálního ředitele velké BBC, který má na starosti World Service, mluvil jsem o tom s Nigelem Chapmanem, naším ředitelem BBC World Service a oba jasně potvrdili, že BBC má eminentní zájem na tom vysílat v České republice i nadále, i když to bude jen v angličtině.

Nemáte ...

A ty důvody toho stažení té žádosti byly přesné, Václave. Ano, my jsme ji stáhli proto, že se zdálo v té době, my jsme byli natolik optimističtí, že jsme si mysleli, že nakonec to přece jenom vyjde, a že tu žádost nebudeme potřebovat.

Vy tu žádost tedy teď znovu podáte. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání v případě té první žádosti nařídila ústní jednání. Mezi komerčními provozovateli, soukromými provozovateli rozhlasového vysílání v České republice je poměrně velký zájem o celou tu síť, která svým způsobem je unikátní, je téměř celoplošná, BBC je slyšet ve všech krajských městech. Nemáte obavy, že se onu síť nepodaří udržet, a že Rada pro rozhlasové a televizní vysílání dá přednost před projektem BBC v angličtině ve všech krajských městech České republiky před nějakým komerčním provozovatelem nebo Českým rozhlasem, který má podle těch zákulisních informací také zájem?

Já obavy nemám, protože si myslím, takhle ... My jsme teďka požádali tři renomované právní firmy v České republice o posudek, o to, do jaké míry vysílání v angličtině porušuje či neporušuje licenční podmínky, které máme. Já mám tak někdy pocit, jako by se porcoval medvěd, který běhá po lese, protože my jsme dostali licenci k vysílání v České republice a to, jestli některé komerční stanice chtějí nebo je chce Český rozhlas, to je trošku mimo mísu, protože v této chvíli žádné frekvence, pokud vím, nejsou k dispozici. Já vím, že to zní možná trošku arogantně z mé strany, ale nicméně je to taková menší sebeobrana nad tím, jakým způsobem se kolegové v rozhlasovém sektoru chovají.

Chcete tím říci, že licence a licenční podmínky jsou i na vysílání v angličtině a podle těch právních, prvních právních rozborů by neměl být problém s tím, že česká, české vysílání, když zmizí, tak bude na všech kmitočtech, které BBC má v České republice, slyšet pouze angličtina?

Ne, ne, ne, ne, vůbec to tím nechci říct, to byste mně vkládal slova do úst. Já tím chci říct, že my jsme o ty posudky požádali, ty budou známy začátkem příštího roku a podle toho prostě se Londýn rozhodne, jakým způsobem mě zaúkoluje, abych pokračoval

Už přemýšlíte, co budete dělat, až odejdete z BBC a odchází Vít Kolář, dlouholetý šéfredaktor české sekce BBC a muž, který pracoval v BBC, v české redakci, víc než dvaadvacet let. Odchází z BBC?

Ano, já odcházím z BBC. Zatím nevím kdy. Bude to asi, zcela jistě tedy to bude v příštím roce, nevím ještě kdy. Co budu dělat dál, to nevím. Já si vezmu nějaký čas na rozmyšlenou, rozhlídnu se a zjistím vlastně, jakým způsobem funguje život kolem mě, protože v posledních měsících zejména jsem neměl na nic jiného čas a uvidím, no. Začnu třeba pěstovat víno a psát o tom knížky.

Dovolte mi, abych vám poděkoval. Stejně bychom asi měli poděkovat posluchačům.

Přesně tak.

Vaše závěrečné slovo, vaše závěrečná slova v Interview BBC, v posledním Interview BBC jsou jaká?

Moc a moc děkuji hlavně posluchačům a děkuji jim zejména za poslední týdny, které přesto, jak jsem o tom mluvil, o tom koktejlu emocí, já jsem ho přežil jenom díky jim. Nemyslím to, nemyslím to, jako že jsem byl na pokraji života a smrti, ale psychicky jsem byl hodně hluboko na dně a díky těm tisícům e-mailů, které jsme dostávali, telefonáty, dopisy a i různá jiná i různé jiné způsoby, kterými vyjadřovali svoji sympatii a podporu, prostě ty jsou neuvěřitelná. Moc děkuji. Přeju krásné Vánoce, hezký nový rok, hodně štěstí a zdraví a pevnou naději.

Děkuji Vítu Kolářovi. Děkuji, že jsem mohl pod vámi jako šéfredaktorem BBC pracovat. Děkuji všem kolegům v české redakci BBC, všem posluchačům. Takové bylo poslední Interview BBC. Redakce, česká redakce BBC si to poděkování zaslouží, všichni kolegové i všichni posluchači. Děkujeme za přízeň, kterou jste nám věnovali. Děkujeme za to, že jsme pro vás mohli vysílat. Takové bylo Interview BBC. Někdy příště na shledanou.

Transkripci pořadu pořizuje společnost NEWTON I.T. Přepis neprochází jazykovou úpravou BBC.

 
 
Interview BBCArchiv Interview
Záznamy a přepisy všech odvysílaných rozhovorů
 
 
NEJNOVĚJŠÍ
 
 
Poslat stránku emailem Verze pro tisk
 
  Redakce | Pomoc
 
BBC © ^^ Nahoru
 
  Archiv | Speciály | Anglicky s BBC
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Pomoc | Ochrana soukromí