Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCCzech.com
 
Aktualizováno: středa 21. prosince 2005, 10:26 SEČ
 
Poslat stránku emailem Verze pro tisk
Martin Pecina
 

 
 
Antimonopolní úřad podle předsedy Martina Peciny do konce roku rozhodne, zda zahájí správní řízení s TV Nova o způsobu prodeje reklamy.

Martin Pecina
Martin Pecina ve studiu BBC

Antimonopolní úřad prověřuje stížnosti neúspěšných žadatelů o provozování mýtného na českých dálnicích a rychlostních silnicích. Na stanovisko úřadu čeká i premiér Jiří Paroubek.

JIŘÍ PAROUBEK (zvukový záznam): Já předpokládám, že antimonopolní úřad má v podstatě dvě možnosti, buďto jim vyhoví, anebo nevyhoví. Já doufám, že všechno proběhlo na ministerstvu dopravy lege artis, v mezích zákona, no, a že tedy nebude vyhověno těmto námitkám.

Říká v rozhovoru pro BBC premiér Jiří Paroubek. Pokud by podle něj ale antimonopolní úřad shledal nějaké pochybnosti, měl by z toho vyvodit odpovědnost ministr dopravy Milan Šimonovský. Nejen o tom bude následujících třicet minut. Před námi je půlhodina otázek a odpovědí, od mikrofonu co nejsrdečněji zdraví Václav Moravec, pozvání přijal a k protějšímu mikrofonu usedl po čtvrt roce předseda Úřadu na ochranu hospodářské soutěže Martin Pecina, vítejte v BBC, hezký dobrý den.

Dobrý den.

Dovolte, abych začal osobněji, víte, nebo tušíte, kolik platíte měsíčně za plyn?

Já za plyn neplatím nic, protože vesnice, ve které bydlím, není plynofikována.

Máte jediné štěstí. Před necelým měsícem zahájil antimonopolní úřad, který vedete, správní řízení se společností RWE Transgas. Důvod - podezříváte ji z nevýhodných smluv pro distributory mimo skupinu RWE. Dvacátého prvního listopadu jste prohlásil, teď vás budu citovat doslova: "Nejprve se budeme snažit s firmou dohodnout na změně smluv tak, aby všichni jejich účastníci měli stejné podmínky," konec citátu. Jak daleko jsou vaše dohody s RWE Transgas?

Realita je taková, že se nám před zahájením správního řízení nepodařilo dohodnout s RWE Transgas na tom, aby tu situaci napravili. To znamená, byli jsme nuceni přistoupit k zahájení správního řízení. Zahájili jsme ho s komunitárním prvkem, to znamená podle komunitárního práva rovněž, samozřejmě i podle našeho zákona o ochraně hospodářské soutěže.

Když mluvíte o českém i evropském právu v souvislosti s tímto správním řízením, znamená to, že to správní řízení je komplikovanější?

To správní řízení může být delší, protože ty jednotlivé kroky, nebo ta závěrečná zjištění budeme chtít konzultovat s Bruselem, s komisí. Ten RWE Transgas, ta společnost RWE Transgas je podezřelá z našeho pohledu ze zneužívání dominantního postavení, o tom už jsem hovořil. K té nápravě ještě samozřejmě dostanou šanci. Já jsem se domníval, že by bylo možno se dohodnout před zahájením správního řízení. Pánové z RWE Transgas se domnívají, že mají vše v pořádku.

Promiňte, od zahájení správního řízení uběhly zhruba víc než tři týdny. Snažil jste se s nimi během těchto tří týdnů ještě dohodnout?

Ne, já jsem se s nimi již dohodnout nesnažil, protože v tomto okamžiku ten případ není v mých rukou. Já jsem se to snažil udělat předtím, v tomto okamžiku se vede na úřadu prvostupňové správní řízení. To znamená, to rozhodnutí učiní mí podřízení, konkrétně ředitel sekce ochrany hospodářské soutěže jedna. A proto já v tomto okamžiku s RWE Transgas nejednám, ani nemám důvod, ale RWE Transgas dostane možnost i v tomto správním řízení poté, kdy ji sdělíme, sdělíme ty poznatky, které jsme získali ve správním řízení, tak bude mít možnost navrhnout si opatření taková, aby vyvrátila naše pochybnosti. A my, v případě, že s tím budeme souhlasit, tyto opatření učiníme závaznými a ustoupíme od sankce. Pokud k takové dohodě nedojde a přesto tedy, přestože shledáme, že ty smlouvy nejsou v pořádku, potom samozřejmě přistoupíme k sankcím.

Mluvčí RWE Transgas Martin Chalupský odmítl dvacátého prvního listopadu v rozhovoru pro BBC námitku, že Transgas zneužívá svoji pozici na trhu a dodal, teď cituji doslova: "Očekáváme, že společnost bude mít možnost odůvodnit konkrétní obchodní postupy na liberalizovaném trhu," konec citátu. To znamená, už vám RWE Transgas předložil během těch tří týdnů nějaké podklady, že smlouvy jsou v pořádku, ceny jsou prokalkulovány v pořádku?

Já jsem samozřejmě omezen poskytováním informací tady v průběhu správního řízení, to za prvé. A za druhé, jak jsem řekl, prvostupňové správní řízení vedou mí podřízení a rovněž v něm budou rozhodovat. A já, v případě, že RWE Transgas nebude spokojen s tím rozhodnutím, tak potom povedu já, jako předseda úřadu, druhostupňové odvolací řízení proti jejich rozkladu. Ale podle informací, které mi podřízení poskytují na poradách, tak zatím to naše podezření trvá. Samozřejmě získáváme informace od RWE Transgas, probíhají výslechy, v minulém týdnu proběhly výslechy svědků v této věci, ale podle mých informací zatím to podezření trvá.

Pro úplnost, RWE Transgas ovládá asi osmdesát procent českého trhu s plynem. Předseda Energetického regulačního úřadu Josef Fiřt vysvětluje situaci na plynárenském trhu v České republice těmito slovy:

JOSEF FIŘT (zvukový záznam): Od prvního první dva tisíce pět, to znamená, v letošním roce byl proveden první krok k otevření trhu s plynem. Vzniklo třicet pět oprávněných zákazníků, ale téměř všichni měli problémy se smlouvou se svým dodavatelem plynu. Řada z nich neměla uzavřenou smlouvu, třináct z nich si podalo žádost k našemu úřadu o zahájení šetření a správního řízení pro neuzavření smlouvy s příslušným dodavatelem a jeden podal podnět Úřadu pro hospodářskou soutěž k šetření pro podezření ze zneužití postavení monopolního dodavatele.

Šéf Energetického regulačního úřadu Josef Fiřt prvního prosince také oznámil, že jeho úřad chce ochránit konečné odběratele a ještě dodal:

JOSEF FIŘT (zvukový záznam): A proto jsme přistoupili k tomu, že budou stanoveny maximální ceny. Jednak je to pro dodávky plynu od RWE Transgas, jednak jsou to služby a maximální ceny spojené s provozem a službami veškerými, týkající se uskladnění plynu. A jednak je to potom prodej nebo cena plynu od distribučních společností nebo v tomto případě, pokud budeme už mluvit i o těch antamningovaných společnostech, které v příštím roce nastanou, tak je to dodávka těchto obchodních společností k oprávněným zákazníkům. Díky tomuto rozhodnutí a po prověrce, které jsme měli a udělali všech návrhů od RWE Transgas a distribučních společností, kdybychom toto opatření neprovedli, tak v příštím roce by byl plyn, dodávka plynu dražší. A jak jsme si to předběžně vyhodnotili, tímto naším zásahem je to pro oprávněné zákazníky snížení o jedna celá sedm miliardy korun pro příští rok.

Konstatoval prvního prosince šéf Energetického regulačního úřadu Josef Fiřt. Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Martin Pecina, host Interview BBC, už v tomto pořadu prohlásil, že všechny výslechy zatím jasně ukazují, že podezření ze zneužití dominantního postavení společnosti RWE Transgas na českém plynárenském trhu tedy trvá, můžete naznačit, kdyby se mohlo rozhodnout v onom správním řízení, zda sáhnete k pokutě?

V případě, že ty podezření budou potvrzena, v případě, že RWE Transgas odmítne učinit tedy z vlastní vůle kroky k nápravě, které by pro nás byly akceptovatelné, tak tam ...

Míníte změny smluv jenom dodám.

Jde tam, jde tam, ano, jde tam o změny smluv tak, aby byly samozřejmě akceptovatelné pro náš úřad, aby byly akceptovatelné z hlediska soutěžního práva, ale aby byly akceptovatelné i pro regulační úřad a pochopitelně pro ty partnery, kteří mají podepsat a v mnoha případech to ještě neučinili, byť už proběhl téměř rok, tak v případě, že taková opatření nebudou přijata, potom pochopitelně podle zákona přistoupíme k sankcím.

A můžete naznačit, kdy by se mohlo rozhodnout, tvrdíte, že postupujete nejen podle českého práva, ale i podle komunitárního, řekněme, evropského práva?

No, my jsme to správní řízení zahájili koncem listopadu. Já věřím, že bychom mohli někdy koncem ledna i s tím, že budeme mít nějaké, nějakou poradu v Bruselu za sebou, takže bychom mohli koncem ledna nebo začátkem února ukončit to prvostupňové správní řízení.

Transgas má tedy zhruba měsíc a půl na to, aby věci dal do pořádku, jinak reálně hrozí ona pokuta.

My učiníme někdy v průběhu ledna takzvaný statementu of objections, neumím to přesně říct česky, ale to znamená, řekneme, k čemu jsme došli, kde vidíme ty závady v postupu RWE Transgas, poté oni budou mít samozřejmě prostor na to, aby se k tomu statementu vyjádřili a aby přijali opatření, aby odstranili ty závady, které my naznačíme.

Pokud se nemýlím, tak případná pokuta může ze zákona dosáhnout až desetiny z čistého obratu za poslední kalendářní rok. V roce 2004 stouply tržby RWE Transgas o více než dvě miliardy, na zhruba padesát osm miliard korun českých, to znamená, vypočítal jsem si správně, že kdyby jste sahali k té případné pokutě, tak by to byla v historii antimonopolního úřadu v České republice rekordní pokuta?

My máme samozřejmě možnost dávat pokutu do výše deseti procent z obratu. Ale takové pokuty samozřejmě budeme dávat pouze v případě, že se prokážou ty nejtěžší delikty, jaké v soutěžním právu jsou. To znamená podle metodiky, kterou máme zpracovánu, nebo momentálně ji aktualizujeme, samozřejmě pokuty ve výši deseti procent z obratu padají v úvahu při rozdělování trhu nebo při dohodách o cenách, to znamená při těch nejhorších kartelech. Zneužití dominantního postavení je samozřejmě závažný delikt, ale ne v takové výši, to znamená, určitě by ta pokuta nedosahovala deseti procent, ale určitě by byla citelná, koneckonců, jak říkal pan předseda Energetického regulačního úřadu, ta částka, o kterou by se mohl RWE Transgas obohatit příští rok, nebo kterou tedy ušetří jeho odběratelé tak, jak to kulantně nazval on, tak ta je značná. Čili pokud bysme dávali pokuty, tak by určitě nebyly v nějakých milionech nebo desítkách milionů, ale zase by to nebylo v řádu jednotek miliard, to by zase asi byl nesmysl v tomto případě.

Ale z toho celkového obratu, pokud se nemýlím, tak by to byla rekordní pokuta, když se dívám na výši pokut v historii antimonopolního úřadu.

To pravděpodobně ano.

Připomínám, že hostem u mikrofonu BBC je předseda Úřadu na ochranu hospodářské soutěže Martin Pecina. Další téma - fungování antimonopolního úřadu. Šestého prosince Lidové noviny napsaly, že antimonopolní úřad vybral za loňský rok na pokutách jeden a půl miliardy korun českých. Letos se tato suma zřejmě zvýší. O čem vypovídá to, že rok od roku roste výše udělených pokut vaším úřadem?

No, vypovídá to asi o aktivnější činnosti úřadu, ale víte, ona se situace na tom trhu mění s postupem globalizace, s tím, jak firmy fúzují, jsou silnější a silnější, větší a větší, a potom pochopitelně pro firmu velikosti třeba RWE, o které jsme hovořili, pro obraty a pro delikty, kterých jsou schopny se tyto firmy dopustit a profitovat na tom, tak by pokuty výše milionů korun asi byly směšné, čili spíš to asi svědčí o tom trhu, o celkové situaci na tom trhu. Většina těch pokut asi bude směřována i do budoucna spíše proti dominantním soutěžitelům, než proti nějakým tvrdým kartelovým dohodám, protože, myslím si, že v případě zejména těch horizontálních dohod kartelových je ta situace lepší, než byla v minulosti. To povědomí té podnikatelé veřejnosti je určitě vyšší, než bylo někdy v devadesátých letech. Delikty, které dneska řešíme z pohledu toho soutěžního práva, jsou často vertikální kartely, to jsou firmy, které prostě vůbec netuší, že svým distributorům nesmí předepisovat do smluv pod sankcí pevné ceny, nebo že nesmí mezi své distributory natvrdo rozdělovat trh, protože se tím dopouští soutěžního deliktu a samozřejmě zneužívání dominantního postavení. A tam musíme vždycky hrozně vážit to, jestli ta firma se dopustila zneužití dominantního postavení pro to, že prostě se jenom snažila podnikatelsky chovat a není to nějaký úmyslný delikt a musíme vážit, jestli ta firma se toho jednání dopustila pro to, protože si prostě řekla, že se jí vyplatí dostat pokutu, pokud ty svoje konkurenty zmasakruje tak, že na tom může vydělat značné částky a od antimonopolního úřadu jí hrozí jenom pokuta, která je třeba o řád nižší, potom to musíme samozřejmě velmi vážit. A já myslím, že i proto je to soutěžní právo v celé Evropě nadefinováno tak, že možnost udělování těch pokut je skutečně velmi vysoká.

Pane předsedo, zastavme se teď u některých případů. Případ první - vy jako antimonopolní úřad jste dali šesti stavebním spořitelnám pokutu v souhrnné výši dvě stě jeden milion korun, protože tyto stavební spořitelny osmnáctého prosince roku devatenáct set devadesát sedm podle vašeho názoru, rozumějme podle názoru úřadu, uzavřely na jednání pracovního sdružení zakázanou dohodu o výměně informací. Pokud se nemýlím, tak teď budete rozhodovat o této pokutě vy, protože došlo k odvolání, je to tak.

Já nemám informace, že už bysme obdrželi rozklad, ale nevylučuji, že tedy dnes nebo včera přišel. Já jsem se na tu poštu z tohoto týdne ještě nedíval, takže je to možné, že došlo k rozkladu. A jestli nedošlo, tak k němu dojde asi v průběhu tohoto týdne. Prvostupňově skutečně bylo takto rozhodnuto. Já se přiznám, že s tím případem nejsem podrobně seznámen a myslím si, že je to taky správně, protože, protože ten případ byl rozhodován prvostupňově. A jestliže dojde k rozkladu, nebo už k němu došlo, tak se s ním samozřejmě blíže seznámím a budu rozhodovat.

Nemůžete tedy odpovědět na otázku, nakolik silná je podle vašeho názoru jako předsedy antimonopolního úřadu argumentace vašich podřízených, zda jsou dostatečně jasné důkazy, že těch šest stavebních spořitelen se mezi sebou skutečně domlouvalo, vyměňovaly si statistiky. A tato pokuta bude vámi jako předsedou potvrzena.

Já si myslím, že není pochyb o tom, že mezi sebou vyměňovaly údaje. A když jsem s některýma z nich hovořil ihned po svém nástupu do úřadu, tak to ani nepopíraly. Tam je, myslím, spor v tom, jestli si takové informace vyměňovat smí, nebo nesmí. To, že tam k té výměně docházelo, to je věc nesporná. A oni argumentují tím, že jim prostě tu výměnu přikázalo, nebo že je přimělo ministerstvo financí snad nebo Česká národní banka k takovémuto vyměňování informací. To vyměňování informací samozřejmě bylo zastaveno poté, co bylo zahájeno správní řízení už v minulosti. Ale myslím si, že není pochyb o tom, že se to stalo a že budeme, že já patrně budu zkoumat to, jestli tedy byla ta výměna dovolena, nebo nedovolena, jestli tam skutečně došlo k narušení soutěže a jestli to po nich někdo vyžadoval, nebo ne. Ale chtěl bych upozornit, že v historii soutěžního práva byly známy i případy, kdy jako součást kartelové dohody, nebo nedovolené výměny informací byla i národní banka příslušného státu a zasáhla komise a ten stá, nebo ty banky prostě dostaly pokutu, přestože součástí toho, této dohody byla národní banka toho státu, čili, čili myslím si, jak jsem řekl, není pochyb, že k tomu došlo. Já budu zkoumat, jestli ty banky jsou v tom zaviněně, anebo ty spořitelny jsou v tom zaviněně, nebo nezaviněně.

Od stavebních spořitelen pojďme k dalšímu případu. Vy už třetí měsíc prošetřujete postup soukromé televize Nova a firmy Mag Media 99, která prodává inzertní čas nejsledovanější komerční televize v zemi, tedy televize Nova. Můžete naznačit, zda po těch třech měsících průzkumu a prošetřování společnosti Mag Media má jít o to, že tam docházelo k tomu, že kdo uzavře smlouvu s Novou, kde bude napsáno, že nebude inzerovat v druhé komerční televizi, v televizi Prima, tak dostane výhody v ceně reklamního času televize Nova. Po těch třech měsících vašeho prošetřování je to, či není na zahájení správního řízení s Novou?

Je to stejná situace jako v Transgasu, to znamená, nebo v RWE, pardon, je to stejná situace. My se domníváme a já si myslím, že z našeho pohledu není pochyb o tom, že ty smlouvy obsahují protisoutěžní podmínky, že ty smlouvy nejsou v pořádku. Ta investigace trvala tak dlouho, protože vlastně ze začátku nebylo jasné, jestli se nějakého deliktu dopouští ta firma Mag Media nebo televize Nova, nebo jaké jsou mezi nima vztahy. Já si myslím, že dneska v tom máme poměrně jasno. Tu televizi nebo i jejich právní zástupce jsme kontaktovali a chceme, aby došlo k nápravě. To znamená stejný postup jako u všech těchto deliktů od mého nástupu do budoucna ...

Promiňte, že vstupuji do vaší řeči, tak ta situace není podobná jako s Transgasem z toho důvodu, že vůči, ať už poskytovali nebo prodavateli reklamního času televize Nova nebo proti Nově samotné, zatím to správní řízení zahájeno nebylo. Tudíž, vy se chcete ještě dohodnout?

Jako stejně jako s Transgasem jsme se chtěli dohodnout a prostě k té dohodě nedošlo, tak stejně chceme se dohodnout s televizí Nova. Televize Nova nebo společnost Mag Media mají šanci tu situaci napravit, ale musí ty smlouvy uvést do řádného stavu. Pokud tomu tak nebude a pokud se nedohodneme, a já myslím, že do konce roku, tak v lednu zahájíme správní řízení a bude to stejný postup. Prostě sdělíme jim, co jsme zjistili a dostanou statement of objections a řekneme ano, máte možnost se napravit i ve správním řízení. A pokud tak neučiníte, pak je prostě postup úplně stejný. To znamená u těchto deliktů, kdy dochází k nabízení nebo k uzavírání smluv, které jsou protisoutěžní, chceme postupovat tímto způsobem, napravit tu situaci na trhu a pokud to nejde, zahájíme správní řízení, pokusíme se dohodnout a pokud se nedohodneme, zakážeme některé části smluv třeba a přistoupíme k sankcím, úplně stejný postup.

Vůči jaké společnosti? Říkal jste, že zhruba měsíc jste de facto zkoumali právně, zda je o televizi Nova nebo o společnost Mag Media 99, o koho tedy jde?

No, to se přiznám, že nevím, protože je to zase v tom prvním stupni, ale ..., a tu společnost zastupuje nějaká právní kancelář. Takže, když mě o tom informovali mí podřízení, tak mi sdělovali tedy, že jednali s těmi právníky a jedná se o ten smluvní vztah. Čili předpokládám, byť teď improvizuji, že to je společnost Mag Media.

Když tedy zůstaneme u toho jádra sdělení, protože server aktualne.cz, právě on informoval, že Nova nabízí údajně slevy těm klientům, kteří se zavážou, že nebudou současně inzerovat v konkurenční televizi Prima, tudíž z toho zkoumání se jasně ukázalo, že ty smlouvy jsou v rozporu podle vašeho názoru a měly by být změněny.

Bezpochyby ano.

A do konce roku bude jasno, zda bude zahájeno správní řízení, či nikoliv?

Buď prostě ta společnost do konce roku to dá do pořádku, anebo bude na začátku příštího roku zahájeno správní řízení.

Jak vyvrátíte námitku, že ony výhrůžky možným správním řízením televize Nova, popřípadě společnosti Mag Media 99 jsou držením této soukromé nejsledovanější televize, řekněme, v kleštích, protože vy jste býval členem ČSSD a je to dobré mít nejsledovanější televizi v zemi na lopatě, lidově řečeno, před volbami.

To si děláte srandu.

To je jeden z argumentů, který jsem slyšel, pane předsedo. Pokud vás pobavil, tak ...

Ano, docela mě pobavila představa, jak Martin Pecina drží v kleštích televizi Nova.

Tak pokud jsem vám udělal radost, prodloužil jsem vám život jednou z námitek ...

Ne, zcela určitě říkám, jestli se dohodneme s televizí Nova a, upřímně řečeno, ta situace oproti Transgasu skutečně je, nebo oproti RWE je trošku jiná, protože ti právníci si uvědomují, že ty naše námitky jsou oprávněné a zatím se tváří, že chtějí, že prostě chtějí učinit kroky k nápravě. Takže ta situace ...

To znamená, že v tomto případě je onen napadený v uvozovkách vstřícnější než RWE Transgas?

Ano, ano. Rozhodně takto se to jeví. Uvidíme potom ty praktické kroky, jestli budou ochotni k tomu přistoupit. A v případě, že k tomu přistoupí, tak pouštím televizi Nova ze svých kleští.

Další téma - stížnosti neúspěšných uchazečů o provozování mýtného v Českého republice. Pokud se nemýlím, tak váš úřad obdržel čtyři podněty k prošetření výběrového řízení na mýtné. Už máte bližší představu, kdy rozhodnete, zda ve věci mýtného zahájíte správní řízení?

Já očekávám, že tento týden přijdou návrhy, jo, čili očekávám, že tento nebo příští týden zahájíme správní řízení, protože ty společnosti podají návrh k prošetření kroků zadavatele a zahájíme ho ze zákona a bude nám naprosto přesně jasný ten petit toho návrhu. Pokud tomu tak nebude, tak, jak jsem řekl v neděli, rozhodneme zhruba do čtrnácti dnů, jestli je to v pořádku, anebo jestli zahájíme správní řízení, a potom by to naše rozhodnutí bylo někdy v půlce ledna.

Jedním ze stěžovatelů proti výběrovému řízení na mýtné je konsorcium Mytia, neúspěšný uchazeč v tomto tenderu. Ministerstvo dopravy se podle zástupců tohoto konsorcia nezabývalo věcnou stránkou věci a konsorcium vyřadilo pro údajné nedostatky dřív, než vlastně celou věc vyhodnotilo. Výkonný ředitel firma Damovo, která je součástí konsorcia Mytia, Jiří Turek v rozhovoru pro BBC dodává:

JIŘÍ TUREK (zvukový záznam): My jsme přesvědčeni, že ty důvody, které byly uvedeny v tom rozhodnutí, jsou v zásadě nepodstatné, jsou založené na, řekněme, nedorozuměních, nebo zčásti na domněnkách a zčásti na určité účelové interpretaci. Dělá to na nás dojem, že to je všechno posuzováno vlastně vůči řešení, které nabízí Kapsch. My samozřejmě nenabízíme řešení Kapsch, nabízíme řešení, které je sice založeno na mikrovlnné technologii, ale je to řešení principielně jiné.

Říká výkonný ředitel firmy Damovo, která je součástí konsorcia Mytia, Jiří Turek. Premiér Jiří Paroubek dal už koncem listopadu v rozhovoru pro BBC jasně najevo, že čeká ve věci tenderu na mýtné stanovisko monopolního, antimonopolního úřadu.

JIŘÍ PAROUBEK (zvukový záznam): Já předpokládám, že antimonopolní úřad má v podstatě dvě možnosti, buďto jim vyhoví, anebo nevyhoví. Já doufám, že všechno proběhlo na ministerstvu dopravy lege artis, v mezích zákona, no, a že tedy nebude vyhověno těmto námitkám.

Dvacátý třetí listopad a slova českého premiéra Jiřího Paroubka pronesená v rozhovoru pro BBC. Za jak komplikovaný případ onen tender na mýtné, což ještě nebyl čas rozebrat a když jsem četl rozhovory s vámi, tak jste to podrobněji nerozebíral, považujete právě prověřování tohoto výběrového řízení?

No, já si myslím, že ten případ je hodně komplikovaný technicky. Na druhou stranu ta rozhodovací praxe úřadu a i zákona o zadávání veřejných zakázek nehovoří o tom, že my máme posuzovat technické zadání. My prostě jako úřad neposuzujeme, jestli si někdo má něco koupit. Když řeknu příklad, tak pokud ministerstvo dopravy rozhodne, že koupí parní lokomotivy pro České dráhy, tak my budeme posuzovat, jestli ty parní lokomotivy byly kupovány za nediskriminačních podmínek, to znamená, jestli jsme skutečně připustili všechny firmy z Unie nebo ze světa, které parní lokomotivy vyrábí, jestli všechno proběhlo v pořádku se zákonem. Ale jestli prostě parní lokomotivy jsou nesmysl a měli koupit elektrické, tak to my nemůžeme posuzovat.

Vy tedy nebudete posuzovat to, na co si stěžuje část neúspěšných uchazečů o onen tender, že jeho technické podmínky a jeho vypsání upřednostňovalo onu mikrovlnnou technologii výběru mýtného před satelitní?

Na to bychom se mohli podívat pouze z pohledu, jestli ty podmínky byly diskriminační, nebo nebyly. Ale pokud ministerstvo řekne, tam jsou na to odborníci, tam posuzují, jestli systém má být mikrovlnný nebo jestli má být satelitní a jestli ministerstvo řekne, Česká republika tak, jako většina státu Evropské unie bude mít mikrovlnný systém, anebo už půjdeme ..., budeme se dívat do budoucna a objednáme už satelitní systém, protože ten mikrovlnný je na ústupu, byť, jak říkám, ve většině evropských zemí funguje zatím mikrovlnný, tak to my pochopitelně nemůžeme posuzovat. Čili my se budeme dívat, jestli ty firmy byly vyřazeny v souladu s právem, nebo ne. My se budeme dívat, jestli některá firma nebyla diskriminována, ale technické požadavky na ten systém posuzovat nemůžeme, na to je ten příslušný resort a samozřejmě na hospodárnost vynakládání se státními prostředky je Nejvyšší kontrolní úřad.

Konstatuje předseda Úřadu na ochranu hospodářské soutěže Martin Pecina. Děkuji, že jste byl třicet minut hostem Interview BBC a těším se na další rozhovor, na shledanou.

Děkuji, na shledanou.

Takové bylo Interview BBC.

Transkripci pořadu pořizuje společnost NEWTON I.T. Přepis neprochází jazykovou úpravou BBC.


CITACE ROZHOVORU V MÉDIÍCH

Antimonopolní úřad: Nova pochybila, ale dostane šanci

Lidové noviny, 21.12.2005, strana: 16 Televize Nova sice v letošním roce svého postavení na trhu zneužila, ale má ještě šanci na nápravu. Zhruba tak lze interpretovat výsledky šetření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který začal prošetřovat prodej reklamy v nejsilnější komerční televizi. Úřad se v dané věci začal obecně zabývat věrnostními rabaty, případně exkluzivními ujednáními ve smlouvách mezi zadavateli reklamy a mediálním zastupitelstvím Mag Media 99, které prodává reklamní časy TV Nova. Šlo přitom o to, zda Nova při tomto prodeji nezneužívá svého dominantního postavení a neznevýhodňuje tak své konkurenty.

Předseda úřadu Martin Pecina se k této věci zatím nejobšírněji vyjádřil v rozhovoru s Václavem Moravcem pro rozhlasovou stanici BBC. „My se domníváme a já si myslím, že z našeho pohledu není pochyb o tom, že ty smlouvy obsahují protisoutěžní podmínky, že nejsou v pořádku. Myslím, že dneska v tom máme poměrně jasno. Televizi i její právní zástupce jsme kontaktovali a chceme, aby došlo k nápravě," uvedl Pecina pro BBC.

Souhlasil přitom s tím, že by měly být změněny hlavně ty smlouvy, v nichž Nova nabízí slevy klientům, kteří se zavážou, že nebudou současně inzerovat v konkurenční televizi Prima. Podle Peciny dal úřad Nově čas do konce roku, aby tento stav uvedla do pořádku, jinak s ní začátkem roku 2006 zahájí správní řízení. „Ti právníci (televize Nova, pozn. LN) si uvědomují, že naše námitky jsou oprávněné, a zatím se tváří, že chtějí učinit kroky k nápravě," řekl Pecina v BBC. „Nebudeme se k tomu vyjadřovat," uvedl pro Lidové noviny obchodní ředitel společnosti Mag Media 99 Vladimír Jurásek. Stejně tak odmítl komentovat otázku, zda Nova nastavila pro příští rok při prodeji reklamních časů jiné podmínky, než tomu bylo dosud.

Tisková mluvčí Novy Veronika Šmítková LN sdělila, že podle informací dostupných televizi úřad šetření ještě neukončil. „Velmi by nás překvapilo, pokud by byly učiněny nějaké závěry. Martin Pecina pouze prohlásil, že některá ustanovení v našich smlouvách nejsou podle názoru úřadu zcela v pořádku z hlediska hospodářské soutěže. Pojem ,zneužití dominantního postavení při prodeji reklamních časů' nikdy nebyl použit a z našich jednání s ÚOHS vyplývá, že jejich hodnocení situace rozhodně není tak dramatické," uvedla Šmítková pro LN.

Podle ní Nova s antimonopolním úřadem nadále jedná. „Snažíme se najít společný názor na tato problematická smluvní ustanovení tak, aby naše smlouvy pro rok 2006 již byly z pohledu hospodářské soutěže v pořádku. Vzhledem ke konkurenci ale rozhodně nehodláme zveřejňovat jakékoliv údaje týkající se obchodní politiky," dodává Šmítková.

 
 
66Archiv Interview
Záznamy a přepisy všech odvysílaných rozhovorů
 
 
NEJNOVĚJŠÍ
 
 
Poslat stránku emailem Verze pro tisk
 
  Redakce | Pomoc
 
BBC © ^^ Nahoru
 
  Archiv | Speciály | Anglicky s BBC
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Pomoc | Ochrana soukromí