Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCCzech.com
 
Aktualizováno: pátek 25. listopadu 2005, 09:00 SEČ
 
Poslat stránku emailem Verze pro tisk
František Dohnal
 

 
 
Prezident Nejvyššího kontrolního úřadu František Dohnal nepovažuje za nutné, aby jeho úřad nyní prováděl prověrku hospodaření Všeobecné zdravotní pojišťovny.

František Dohnal
František Dohnal ve studiu BBC

Premiér Jiří Paroubek žádá Nejvyšší kontrolní úřad o prověrku hospodaření Všeobecné zdravotní pojišťovny, a to v letech dva tisíce jedna až dva tisíce pět. Usnesla se na tom před týdnem vláda. Tady jsou slova ministra zdravotnictví Davida Ratha.

DAVID RATH (zvukový záznam): Vláda pověřila předsedu vlády, aby požádal prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu, aby navrhl kolegiu NKÚ zařadit do plánu kontrolní činnosti NKÚ provedení kontrolní akce a ústřední VZP zaměřené na hospodaření s prostředky veřejného zdravotního pojištění v průběhu let dva tisíce jedna až dva tisíce pět.

Konstatoval šestnáctého listopadu po jednání vlády ministr zdravotnictví David Rath. Nejen o možné kontrole Nejvyššího kontrolního úřadu ve Všeobecné zdravotní pojišťovně bude následujících třicet minut. Před námi je půlhodina otázek a odpovědí. Od mikrofonu i dnes co nejsrdečněji zdraví Václav Moravec. Pozvání přijal k protějšímu mikrofonu usedl prezident Nejvyššího kontrolního úřadu František Dohnal. Vítejte v BBC, přeji vám hezký dobrý den.

Dobrý den.

Už jste, pane prezidente, dostal od premiéra Jiřího Paroubka dopis se žádostí o uskutečnění kontroly ve VZP od roku dva tisíce jedna do současnosti?

Dopis s touto žádostí přišel v úterý tento týden a samozřejmě já tu žádost respektuji. A návrh na doplnění plánu kontrolní činnosti bude předložen kolegiu Nejvyššího kontrolního úřadu na pondělním jednání.

Když se o možnosti kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu ve Všeobecné zdravotní pojišťovně začalo mluvit, tak jste prohlásil, že si budete, a teď cituji doslova, "muset ověřit, zda je taková kontrola možná a zda NKÚ má na takovou kontrolu kapacitu," konec citátu. K jakým závěrům jste dospěl?

Tak nechal jsem si udělat analýzu jednak těchto otázek a jednak toho, co bylo v této oblasti uděláno v posledních letech. A bylo to pro mě docela zajímavé zjištění, protože Nejvyšší kontrolní úřad se kontrolou Všeobecné zdravotní pojišťovny a řady dalších pojišťoven věnoval několikrát v uplynulých letech a dospěl k zajímavým závěrům. A pokud vezmu tu poslední kontrolu, tak ta byla projednána ve vládě osmnáctého listopadu dva tisíce dva. A je docela zajímavé, že nálezy Nejvyššího kontrolního úřadu směrem k Všeobecné zdravotní pojišťovně, ale i směrem k řadě dalších zdravotních pojišťoven, které třeba dneska už ani neexistují, byly velmi zajímavé a obsahovaly zjištění, které vedly vládu v roce dva tisíce dva, a teď můžu zase odcitovat, "uložit ministryni zdravotnictví například vydat zásady pro zadávání veřejných zakázek." To je jedna z věcí, která je VZP v této chvíli vyčítána. No, a anebo provést personální změny v dozorčí radě Všeobecné zdravotní pojišťovny, předložit vládě návrhy na personální změny ve správní radě Všeobecné zdravotní pojišťovny. Dostal svůj úkol i ministr financí. No, a podle našich zjištění vlastně nic z toho uděláno nebylo od roku dva tisíce dva. Takže se domnívám, že pokud by se pracovalo s nálezy Nejvyššího kontrolního úřadu tak, jak by se mělo pracovat, a navíc aby se kontrolovalo plnění usnesení vlády, tak se dneska nemuselo diskutovat o tom, co je ve Všeobecné zdravotní pojišťovně špatně, a nemuselo se minimálně diskutovat tak dramaticky.

Záhy se k tomu ještě dostaneme. Pochopil jsem správně, že s dopisem premiéra Jiřího Paroubka a usnesením vlády z minulého týdne naložíte tak, že bude rozšířen plán kontrolních akcí Nejvyššího kontrolního úřadu a vyhovíte vládě s kontrolou VZP z dva tisíce jedna do současnosti?

Tak tohle to rozhodnutí neleží v mých rukou, ale leží v rukou kolektivního orgánu, tedy kolegia Nejvyššího kontrolního úřadu, které o tom bude diskutovat a rozhodovat v pondělí.

Vy jako prezident to navrhnete?

Já jako prezident to navrhnu a podle toho, co jsem zatím měl možnost zjistit, tak také kolegiu doporučím, abychom to nedělali. Těch nálezů bylo dostatek a myslím si, že vláda v téhle té chvíli, kdyby pracovala s těma dosavadníma nálezama tak, jak měla, tak má dostatek argumentů pro to, aby se některé úpravy ve zdravotních pojišťovnách udělaly. A mimochodem pokud by došlo k tomu, že kolegium Nejvyššího kontrolního úřadu přijme a doplní plán kontrolní činnosti na příští rok, tak rozhodně nepůjde o žádnou krátkodobou a přepadovou kontrolu. Bude trvat řadu měsíců a pravděpodobně by výsledky té kontroly mohly být známy v létě, nebo na podzim příštího roku. Takže se ani systémově nedomnívám, že by Nejvyšší kontrolní úřad měl pracovat na okamžitou politickou zakázku řešení nějakého akutního aktuálního problému, který mimochodem už byl kontrolován několikrát.

A vzhledem k tomu, že to berete de facto jako politickou aktuální zakázku ze strany vlády, to je jeden z hlavních důvodů, proč vy jako prezident řeknete kolegiu: "Nejsem jako prezident pro to, abychom schválili toto usnesení vlády, abychom se jím řídili?"

Jinak. V téhle té chvíli nálezy Nejvyššího kontrolního úřadu, které byly udělány do této chvíle, jsou podle mého názoru dostatečné k tomu, aby se udělaly příslušné změny ve zdravotních pojišťovnách i ve Všeobecné zdravotní pojišťovně. Jedna z věcí například, která se v těch nálezech objevuje a je diskutována již s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, a proto jsem také v té citované větě, kterou jste použil, reagoval tak, jak jsem reagoval, je to, že některými právníky je vyslovována pochybnost o tom, že zdravotní pojišťovny jsou subjekty veřejného práva, protože někteří právníci se domnívají, že pojišťovny jsou subjekty soukromého práva a tedy třeba Nejvyšší kontrolní úřad by vůbec neměl zasahovat do toho, co se v těch pojišťovnách děje, protože se řídí jinými předpisy. Na to Nejvyšší kontrolní úřad několikrát upozorňoval, že by mělo být v zákoně jasně definováno, že tyto instituce jsou předmětem veřejného práva. Jako takové se na ně musí vztahovat všechny předpisy pro instituce tohoto typu, například že nemohu zakládat dceřinné obchodní společnosti, které si budou hospodařit úplně jiným způsobem bez souhlasu vlády a podobně. To je mimochodem věc, která v té Všeobecné zdravotní pojišťovně existuje.

Jste připraven, že pokud vy jako prezident NKÚ odmítnete žádost vlády a doporučíte to kolegiu?

Ne, vy formulujete trošičku jinak. Já respektuji žádost vlády a také ten návrh předložím kolegiu. A kolegium, které má v této chvíli patnáct lidí, rozhodne o tom, zda tuto akci zařadit do plánu kontrolní činnosti na příští rok, či nikoliv.

Vy ale budete hlasovat proti?

Já v téhle té chvíli předložím tento návrh. Předpokládám, že mi kolegium uloží, abych prověřil ty kapacitní možnosti, protože je řada dalších kontrolních akcí připravena. A musíme si tedy říct, co je možné udělat a v jakých časových termínech. A pak předpokládám, že se k tomu kolegium vrátí. A to, co jsem zmiňoval, je můj názor, že bez ohledu na to, jak dopadne třeba to technické šetření, bychom měli vycházet z toho, že dosavadní závěry ukazují, že v oblasti veřejného zdravotního pojištění zdaleka není všechno v pořádku a že vláda už měla reagovat.

Vy nemáte tedy zatím analýzy, kolik by ta kontrola zaměstnala kontrolorů Nejvyššího kontrolního úřadu?

Ne, ty analýzy budou vypracovány v příštích dnech. Už jsem uvedl, že ten dopis od pana premiéra jsem dostal předevčírem.

Ptám se proto, zda vás jako prezidenta NKÚ překvapila tak obecně formulovaná žádost, protože prověřit v obecné rovině hospodaření Všeobecné zdravotní pojišťovny od roku dva tisíce jedna do roku dva tisíce pět při počtu lidí, které jako NKÚ máte, byste asi nedělali nic jiného, než byli ve Všeobecné zdravotní pojišťovně.

Tak dvě věci, dva aspekty tam jsou. Přeci první záležitost je ta, kterou zmiňujete, technická, jestli prostě je na to dostatečná kapacita. A s tím souvisí možná i to, jestli prostě Nejvyšší kontrolní úřad jako mimochodem nezávislá instituce má reagovat na podobnou žádost například tak, že přeruší všechny ostatní kontrolní akce a přednostně se bude věnovat jedné jediné, která je třeba v tuhle tu chvíli zajímavá pro vládu. A druhá záležitost, a ta, řekněme, jakoby ten druhý aspekt toho technika je, že v oblasti všeobecného zdravotního pojištění je přeci potřeba udělat řadu věcí okamžitě a ne čekat pět, nebo šest měsíců, které určitě taková kontrola bude vyžadovat. A myslím si, že to je podstata tedy toho, že takto formulovaná žádost vlády je jakoby, i když by Nejvyšší kontrolní úřad vlastně ten plán činnosti doplnil, tak pravděpodobně to nepřinese tak rychle výsledky, jak by si vláda představovala. A navíc řada těch nálezů Nejvyššího úřadu už je k dispozici.

Ministr zdravotnictví David Rath ještě před uvalením nucené správy nad VZP tvrdil, že největší zdravotní pojišťovna nehospodaří s prostředky pojištěnců hospodárně. V Poslanecké sněmovně to v úterý dokládal na projektu internetových zdravotních knížek, či ozdravných pobytech nazvaných Mořský koník. Ministr Rath vzápětí dodal.

DAVID RATH (zvukový záznam): Klienti vnímají VZP za poslední roky tak, že ji každý rok opouští sto padesát až dvě stě tisíc jejích pojištěnců, každý den pět set zhruba. Čili když dnes někdo vypráví o tom, že nucená správa vede k tomu, že stovky lidí denně se ptají, zda nezmění VZP, tak je to normální stav. Prostě tento stav my známe, víme a tolerujeme bez problémů řadu let, ale konečně proč ne, vždyť je svobodná volba zdravotní pojišťovny, ale asi ti lidé, když takto hlasují nohama, tak je potřeba se zeptat proč. Paní ředitelka tvrdí, že je to kvůli nedostatečným výhodám. Dneska už poskytuje výhody svým klientům stejné jako ostatní zaměstnanecké pojišťovny, všechny ty koníky a všechny ty příspěvky na antikoncepci a plavečenky a příspěvky další, to všechno pojišťovna dává. Přesto ji opouští stejné, takovéto procento lidí.

Úterní slova českého ministra zdravotnictví Davida Ratha pronesená v Poslanecké sněmovně. Pane prezidente, abych se dostal ještě k jedné vaší odpovědi, kterou jste zmínil v úvodu. Když se jako prezident Nejvyššího kontrolního úřadu podíváte na systematičnost kontrol NKÚ ve Všeobecné zdravotní pojišťovně v uplynulých letech, tak byste řekl, že byla dostatečná, že tam kontrol bylo několik?

No, nebyla kontrolována jenom Všeobecná zdravotní pojišťovna, byly kontrolovány i další zdravotní pojišťovny. I v téhle té chvíli je kontrolována jedna ze zdravotních pojišťoven. Jedná se o Oborovou zdravotní pojišťovnu zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví a zdravotní pojišťovnu Metal - Aliance, takže bych řekl, že ze strany Nejvyššího kontrolního úřadu téhle té oblasti byla věnována dostatečná pozornost. Těch kontrol bylo za posledních let pět, které se týkaly všech možných aspektů zdravotního pojištění. Ta tvrzení, které jsme před chvílí slyšeli, pana ministra zdravotnictví, nemohu ani posoudit ani vyvrátit ani potvrdit, protože se to týká jakýchsi manažerských rozhodnutí, které jsou samozřejmě v kompetenci pravděpodobně managementu VZP.

V souvislosti s tím, co se aktuálně děje kolem Všeobecné zdravotní pojišťovny, tak je nejčastěji zmiňována kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu z roku dva tisíce dva. Úřad NKÚ tedy v roce dva tisíce dva kontroloval, jak VZP mezi lety devadesát sedm až devatenáct set devadesát devět nakládala s investicemi ve výši jedné celé a šesti desetin miliardy korun českých. NKÚ měl výhrady k nehospodárným nákupům výpočetní techniky, také k účetnictví a nákupu akcií, které pojišťovna prodala za stejnou cenu, jako byla cena pořizovací. Právě touto kontrolní zprávou NKÚ argumentoval David Rath ve sněmovně při kritice hospodaření VZP. Tady jsou jeho slova.

DAVID RATH (zvukový záznam): Pojďme se podívat na merito věci Preciosy. Zjistilo to NKÚ, které říkalo a zjistilo. VZP v rozporu se zákonem obchodovala s cennými papíry, už v roce tedy devadesát šest. Koupila je zhruba za půl miliardy. Nakonec je prodala v roce devadesát devět, ovšem také za půl miliardy. V té době podle znalců se tržní hodnota těchto akcií pohybovala někde na osmi stech a devíti stech milionech. Komu je prodala paní ředitelka Musílková takto? No, Preciose zpátky. A co dělala paní ředitelka Musílková v Preciose? Byla, je a asi bude v dozorčí radě Preciosy.

Úterní slova českého ministra zdravotnictví Davida Ratha pronesená v Poslanecké sněmovně, kde argumentoval kontrolní zprávou NKÚ z roku dva tisíce dva. Vy jste, pane prezidente, řekl, že, a máte před sebou usnesení Vlády České republiky, to znamená, že sama Vláda České republiky podle vašich závěrů a podle vašeho názoru se neřídila svými usneseními a změny v souvislosti s výsledky té kontrolní zprávy měla naplnit? Pochopil jsem správně vaše slova?

Ne. Vláda přijala usnesení a to usnesení mělo ukládací část. Uložila určité úkoly ministryni zdravotnictví a uložila určité úkoly ministerstvu financí. A teď by byla asi příhodná otázka, proč ministerstvo zdravotnictví ani ministerstvo financí od toho roku dva tisíce dva ta uložená opatření nerealizovaly.

To znamená, že vláda sama se de facto, respektive ministři vlády nenaplnili usnesení v souvislosti s tou kontrolou z roku dva tisíce dva?

Ano, zdá se, že ne.

Vy když se ale podíváte na kontrolní plán, například kontrolní plán činnosti NKÚ na rok dva tisíce pět, dva tisíce čtyři, vy byste neřekl, že co se týče zdravotního pojištění a fungování zdravotních pojišťoven jako takových, že by kontrolní činnost NKÚ skutečně byla ne zcela systematická, byť jste provedli pět kontrol ve zdravotních pojišťovnách, nikoliv tedy jenom ve VZP, na kterou je nyní upřena hlavní pozornost?

No, tak pokud to řeknete tímto způsobem, tak by se dalo říct, že třeba Nejvyšší kontrolní úřad měl samotnou oblast Všeobecného zdravotního pojištění sledovat nějak hlouběji, ale je pravda, že Nejvyšší kontrolní úřad, jak vidíte z plánu činnosti, dělá ročně několik desítek kontrolních akcí, které jsou poměrně rozsáhlé a snaží se samozřejmě kontrolovat nejenom zdravotní pojištění, ale řadu dalších a poměrně velkých částek, které ze státního rozpočtu plynou do soukromého sektoru, nebo na úhradu veřejných výdajů. Takže skutečně to zdravotní pojištění, oblast veřejného zdravotního pojištění je jenom jeden ze segmentů. A myslím si, že stejnou otázku můžete položit ve chvíli, když se bude třeba za několik měsíců řešit problém například, já nevím...

Pozemkového fondu.

To je velmi podobná situace. I k tomu existuje nález Nejvyššího kontrolního úřadu, který má také ukládací část a ta také nebyla splněna tehdy, ale to je jiná kapitola, ale můžeme se, já nevím, dostat k podobným záležitostem nebo k podobné otázce ve chvíli, kdy se budete ptát, proč Nejvyšší kontrolní úřad mnohem více, hlouběji a systematičtěji nesledoval, já nevím, výdaje na obranu nebo nákup strategických letounů a podobně. Těch oblastí, kde se vynakládají veřejné prostředky, je samozřejmě hodně. A já si v téhle té chvíli nekladu za cíl, že Nejvyšší kontrolní úřad bude mít v příštích měsících nebo několika málo letech kapacitu, aby kontroloval úplně všechno.

Pane prezidente, abychom ukončili tuto část. Už víte tedy, co Jiřímu Paroubkovi odpovíte na jeho dopis. Počkáte, až jak rozhodne kolegium?

No, musím. Nic jiného udělat nemohu, protože kompetence rozhodnout o doplnění plánu kontrolní činnosti leží v rukou kolegia. A já předpokládám, že ta diskuse mimochodem bude velmi zajímavá. A rozhodně si nemyslím, že všichni členové kolegia budou zastávat ten můj názor. Takže uvidíme, jak to celé dopadne.

Víc než dva roky neměl Nejvyšší kontrolní úřad prezidenta, konkrétně od června roku dva tisíce tři, kdy zemřel šéf NKÚ Lubomír Voleník. Poslanecké sněmovně se podařilo zvolit šéfa NKÚ šestadvacátého října, kdy se o pozici prezidenta ucházeli kandidát ODS, poslanec Miroslav Beneš a kandidát navržený KDU-ČSL František Dohnal. Šéf volební komise sněmovny Pavel Hojda oznámil šestadvacátého října tento výsledek:

PAVEL HOJDA (zvukový záznam): Pro pana Miroslava Beneše odevzdáno padesát sedm hlasů, pro pana Františka Dohnala odevzdáno sto jedna hlasů. Na základě výsledků hlasování konstatuji, že Poslanecká sněmovna navrhuje prezidentu republiky, aby do funkce prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu jmenoval pana Františka Dohnala, a gratuluji mu.

Oznámil šestadvacátého října předseda volební komise Poslanecké sněmovny Pavel Hojda. Ač kandidát ODS při volbě prezidenta NKÚ neuspěl, místopředseda občanských demokratů Petr Nečas v rozhovoru pro BBC uvedl:

PETR NEČAS (zvukový záznam): Mně nezbývá, než poblahopřát úspěšnému kandidátovi na prezidenta NKÚ a vyjádřit přesvědčení, že NKÚ bude stabilní součástí našeho ústavního systému a dobře fungující součástí, která bude dohlížet na kvalitní hospodaření s penězi daňových poplatníků, což zvláště za situace této vysoce rozhazovačné vlády je důležité.

Uvedl šestadvacátého října v rozhovoru pro BBC místopředseda občanských demokratů Petr Nečas. Co je podle nového prezidenta NKÚ Františka Dohnala možné udělat v následujících týdnech a měsících pro to, aby NKÚ ještě důsledněji kontroloval nakládání státních institucí s penězi daňových poplatníků?

No, tak určitě jsou to opatření, která se budou týkat chodů a fungování úřadů. To je záležitost, se kterou se v téhle té chvíli postupně seznamuji. Jsem tedy oficiálně ve funkci tři týdny, zítra to je vlastně na den přesně.

Není poněkud, že teď vstupuji do vaší řeči, handicapem, že jste právě de facto spadnul rovnýma nohama do činnosti NKÚ ve chvíli, kdy se schvaluje tento dokument, který je zásadní, tedy pravidelný plán kontrolní činnosti NKÚ na příští rok? To znamená, že vaše možnost navrhovat další akce, či nějak zásadně ten kontrolní plán NKÚ na příští rok měnit, je hodně omezena?

Já bych řekl, že největší handicap je, že ten úřad dva a půl roku neměl silné a regulérní vedení. To je největší handicap pro mne. A to, že jsem přišel ve chvíli, kdy je plán kontrolní činnosti připraven pro příští rok a je prakticky před schválením, je prostě otázka technická, s tím nemohu moc dělat. A mohu samozřejmě se snažit o to, aby ten plán byl ještě nějakým způsobem upraven, ale znovu se vracíme k tomu, že to je rozhodnutí kolektivního orgánu. A mí kolegové v kolegiu na tom plánu kontrolní činnosti pracovali uplynulých několik měsíců. Takže já bych tu diskusi samozřejmě se mohl snažit znovu otevřít, ale pravděpodobně by trvalo dalších několik třeba málo měsíců, abychom našli jinou podobu plánu kontrolní činnosti, a to se mi v téhle té chvíli zdá jako cena příliš vysoká.

Loni touto dobou bylo už schváleno, byl schválen plán kontrolní činnosti na rok dva tisíce pět, schválen byl patnáctého listopadu roku dva tisíce čtyři. Kdy budete mít schválený plán kontrolní činnosti NKÚ na příští rok?

No, já předpokládám, že tohle to pondělí.

Pokud byste měl ale říci, jaké kroky vy jako nový prezident NKÚ v souvislosti s tou vizí, a tam jsem vás přerušil v odpovědi na moji první otázku v této části, chcete udělat, aby NKÚ, aby se mu dostalo té vážnosti a aby fungoval jako kontrolní úřad opravdu co nejlépe dohlížející na vynakládání peněz daňových poplatníků, tak by ty kroky byly jaké?

No, tak těch kroků je několik, jsou paralelní a vzájemně související, protože jedna věc je vlastní vnitřní činnost toho úřadu a organizace kontrolní činnosti, to je tedy oblast, se kterou se postupně seznamuji. A je pro mě naopak výhodou, že přicházím z úplně jiné oblasti než třeba z vnitřku Nejvyššího kontrolního úřadu, protože na řadu procesů a postupů koukáte naprosto nezatíženě a s pohledem prostě zvenčí, což je mnohdy skutečně výhoda. A druhá záležitost je otázka formulace závěrů z nálezů Nejvyššího kontrolního úřadu, protože se mi zdá, že třeba některé závěry jsou hodně obsáhlé a člověk, který není úplně specialistou v daném oboru, má dost práce s tím, aby se vlastně orientoval v těch věcech, které jsou podstatné a které jsou méně podstatné. Tím potom dochází k tomu, že vlastně ta kontrolní zjištění jsou třeba nesprávně pochopena, anebo jsou zjednodušena natolik, že se ztrácí jejich původní smysl. A netýká se to jenom sdělovacích prostředků, ale může to samozřejmě potom vést k tomu, co máme někdy možnost vidět, jakási bagatelizace těch nálezů Nejvyššího kontrolního úřadu. No, a třetí věc, kterou jste tady už taky trošku zmínil, po třech týdnech se mi zdá, že ten Nejvyšší kontrolní úřad jako instituce v této chvíli postrádá jakousi vizi, kam se má ubírat, kterým směrem, na co se více zaměřovat, jakým způsobem budovat třeba další kontrolní mechanismy směrem, já nevím, k finančním auditům, nebo o co se bude snažit nejenom v příštím roce, ale za dva roky, za roky čtyři, nebo za pět let. To je věc, kterou považuji za hodně důležitou.

Abych teď v těch třech rovinách, které jste tady dal, abychom v nich pokračovali. Začněme tou rovinou asi nejdůležitější, třetí. Podle vašeho názoru NKÚ postrádá nějakou širší vizi. Jaká by měla být další role Nejvyššího kontrolního úřadu? Měl by být auditorem, kontrolorem všech rozpočtových kapitol a všech institucí, které vynakládají peníze daňových poplatníků, nebo nahodile kontroloval některé z těch oblastí, protože například v roce dva tisíce pět, v roce letošním, děláte celkem pětatřicet, podle toho schváleného plánu, zhruba pětatřicet velkých kontrolních akcí. Co bude ta vaše vize, Dohnalova vize NKÚ?

Tak to je trošku komplikovanější, protože to by neměla být Dohnalova vize. To by měla být vize, na které se shodneme my v kolegiu Nejvyššího kontrolního úřadu, protože k vizi se dopracováváte tak, že diskutujete jednotlivé možnosti, posuzujete jejich výhody, nevýhody, technická řešení, posuzujete i to, čeho jste schopni třeba personálně, nebo finančně. A výsledkem by mělo být prostě jakási společná definice, na které se shodneme, alespoň většinově, a pak ji budeme uplatňovat. Já...

S nějakými tezemi ale vizionář a prezident NKÚ přijít musí. S čím přijdete?

No, s určitými tezemi určitě přijdu, ale s těmi přijdu právě na své kolegy a určitě to nebude tak, že nejprve s nimi přijdu do sdělovacích prostředků, ale já jsem tím měl hlavně na mysli to, že po těch třech týdnech mám dojem, že tato diskuse, nebo diskuse tohoto typu se zřejmě na NKÚ alespoň v posledních několika letech nevedla, ačkoliv jsem zaznamenal tedy signály o tom, že můj předchůdce, pan doktor Voleník určité názory anebo náměty na změny, na vize měl, ale bohužel už je nestačil uskutečnit.

Kdy bude tedy jasné, jaká bude další vize NKÚ? Kdy se s největší pravděpodobností v kolegiu na takové vizi dohodnete?

No, já předpokládám, že by to mělo být v příštích několika měsících.

To znamená, zhruba do půl roku by mělo být jasné?

To byl mělo být.

Druhý bod. Závěry obsáhlé, to znamená, budete chtít sjednotit nějakým způsobem metodiku, přesnější metodiku, jak budou vypracovávány závěry NKÚ, aby například nebyly zpochybňovány jednotlivými resorty, čehož jsme byli svědky například u ministerstva práce a sociálních věcí, kde kontrola odhalila, že ministerstvo práce a sociálních věcí nesprávně přidělovalo od roku dva tisíce do letošního prvního pololetí peníze firmám na zadávání nových pracovních míst a rekvalifikace. Ministerstvo práce a sociálních věcí tuto kritiku odmítlo, a tak dále a tak dále.

No, moje...

Budete tedy sjednocovat metodiku?

No, já bych řekl, že v téhle té chvíli by bylo spíše potřeba tu metodiku vytvořit, protože metodika to, jakým způsobem jsou třeba formulovaný závěry a jestli rozlišovat třeba určitá pochybení, ke kterým kontroloři Nejvyššího kontrolního úřadu přišli při svých zjištěních, tak že tahle ta metodika v této chvíli trochu schází. Metodika, která upravuje kontrolní činnost, se soustřeďuje spíše na to, jakým způsobem ošetřovat různé situace, které při kontrole nastávají. Část těchhle těch postupů stanoví i zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu, ale to, že výsledkem té kontroly by měl být nějaký závěr, který by měl mít tyto části, a například rozlišovat při formulaci těch závěrů, že byla zjištěná pochybení, která jsou formálního rázu a která jsou sice třeba porušením zákona například rozpočtových pravidel a podobně, ale při kterých vlastně nedošlo ke ztrátě veřejných prostředků. A typická ukázka je, že prostě některé finanční prostředky jsou poukázány konečným příjemcům nebo těm, které je mají spotřebovat těsně před koncem roku a oni část těch plateb realizují až po Novém roku, což je třeba z hlediska, já nevím, rozpočtových pravidel nepřípustné, nicméně ten cíl byl splněn a je to samozřejmě záležitost finančních úřadů, anebo vyřešení nějakého vypořádání v dalším roce. A vedle toho zmínit skutečně případy vyloženě nehospodárného nakládání, anebo takového nakládání s veřejnými prostředky, kdy došlo skutečně k vyhození peněz třeba na..., v nesouladu, nebo, bych řekl, v přímém protikladu s tím, k čemu byly určeny, a bylo to třeba uděláno vědomě a bylo to uděláno vyloženě třeba chybou státního úředníka. Tohle to si myslím, že je mnohem podstatnější. A můžeme se potom zabývat i tím, zda s některými prostředky je skutečně zacházeno hospodárně, či nehospodárně směrem jako signál k politikům. Ale takovéhle chyby by podle mého názoru v tom závěru měly být odlišeny, protože pak to svádí k velmi jednoduchému zjednodušení, nebo k jednoduché zkratce...

K paušalizaci.

...k paušalizaci, že Nejvyšší kontrolní úřad zjistil nedostatky ve výši jedné miliardy korun a ministerstvo práce a sociálních věcí, či kterékoliv jiné, argumentuje: "Ale to byly přece jenom účetní nedostatky, protože místo v pátek, tak to zaúčtovali v pondělí, ale ty prostředky byly utraceny správně."

To především budete chtít rozlišovat v rámci těch závěrů jednotlivých kontrolních akcí?

Tohle si myslím, že by mělo být rozlišováno a mělo by to být popsáno také takovým způsobem, aby každý pochopil, v čem je ta chyba, ke které došlo třeba v kontrolované instituci.

My jsme v tom dnešním rozhovoru u dvou institucí, u Všeobecné zdravotní pojišťovny a u Pozemkového fondu, který jsem zmínili jen okrajově, narazili na to, že vláda přijala nějaké usnesení k některým ministrům a skutek utek. To znamená, že sami ministři ona usnesení vlády nedodržovali a pokud by je dodržovali, tak mohla být, mohly být jednotlivé úřady dál. Nechcete jako prezident NKÚ udělat takové černé hříchy, pravidelně upozorňovat na ta usnesení, která souvisejí s kontrolními akcemi NKÚ a dodržováním a vyvozením závěrů, že jsou de facto neplněny ze strany ministrů. Chystáte se k něčemu takovému? Veřejný pranýř?

No, tak veřejný pranýř..., kontrolovat jednotlivá usnesení vlády, přímo zda byla naplněna, či ne, to skutečně není v kompetenci Nejvyššího kontrolního úřadu, ale samotného mě překvapuje, že ani vládu jakoby se zdá, že nezajímá se o to, jakým způsobem byla usnesení plněna, či neplněna. A druhý faktor, který tam je, že si myslím, že by to mělo zajímat parlament, jestliže vláda nezkontroluje si, co má udělat, a jestli to udělá, nebo neudělá.

Konstatuje František Dohnal. Děkuji vám za rozhovor, někdy příště na shledanou.

Na shledanou.

Transkripci pořadu pořizuje společnost NEWTON I.T. Přepis neprochází jazykovou úpravou BBC.


CITACE ROZHOVORU V MÉDIÍCH

Šéf NKÚ Dohnal nepovažuje další kontrolu ve VZP za nutnou

PRAHA 24. listopadu (ČTK) - Prezident Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) František Dohnal nepovažuje za nutné, aby jeho úřad nyní prováděl prověrku hospodaření Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP). Řekl to v dnešních Otázkách Václava Moravce ve vysílání BBC. Ve středu o kontrolu pojišťovny NKÚ požádala vláda v čele s premiérem Jiřím Paroubkem (ČSSD). Dohnal v rádiu podotkl, že bez ohledu na jeho názor se žádostí kabinetu bude v pondělí zabývat kolegium NKÚ.

"Kolegiu doporučím, abychom to nedělali," řekl šéf NKÚ. Vláda má podle něj k dispozici dostatečné starší nálezy jeho úřadu, které měla vzít na vědomí a na jejich základě přijmout příslušná opatření.

NKÚ se kontrolou VZP podle Dohnala zabývala v minulých letech několikrát, naposledy v roce 2002. Na základě posledního šetření úřadu kabinet tehdejší ministryni zdravotnictví Marii Součkové uložil, aby mimo jiné vydala zásady pro zadávání veřejných zakázek nebo aby byly provedeny personální změny v dozorčí radě VZP, upozornil Dohnal. Nic z toho se však podle něj nakonec nestalo.

Výsledky nové prověrky by podle Dohnala navíc nebyly hotovy dříve, než v létě nebo na podzim příštího roku. "Nedomnívám, se že by NKÚ měl pracovat na okamžitou politickou zakázku," uvedl v na BBC.

Razantní změny ve VZP a její hloubkovou kontrolu prosazuje nový ministr zdravotnictví David Rath. Opoziční ODS podezírá z toho, že z peněz VZP vytvářela své stranické materiály. Občanští demokraté to odmítají a chtějí ho za to zažalovat. Vláda podle Ratha podporuje jeho úsilí o ozdravení financí největší české zdravotní pojišťovny. Schválila odvolání osmi členů správní rady VZP a jmenovala místo nich nové. Jde o příznivce či členy ČSSD.

NKÚ se ke kontrole nemá

Právo, 25. 11. 2005, strana: 2 - Prezident Nejvyššího kontrolního úřadu František Dohnal nepovažuje za nutné, aby jeho úřad nyní prováděl prověrku hospodaření VZP. Řekl to včera v BBC. Ve středu o kontrolu pojišťovny NKÚ požádala vláda. Dohnal podotkl, že žádostí se bude v pondělí zabývat kolegium NKÚ. „Doporučím, abychom to nedělali," uvedl Dohnal.

Vláda má podle něj k dispozici dostatečné starší nálezy jeho úřadu. Výsledky nové prověrky by podle Dohnala nebyly hotovy dříve než v létě nebo na podzim 2006. „Nedomnívám, se že by NKÚ měl pracovat na okamžitou politickou zakázku," uvedl Dohnal, nominovaný do funkce lidovci.

 
 
66Archiv Interview
Záznamy a přepisy všech odvysílaných rozhovorů
 
 
NEJNOVĚJŠÍ
 
 
Poslat stránku emailem Verze pro tisk
 
  Redakce | Pomoc
 
BBC © ^^ Nahoru
 
  Archiv | Speciály | Anglicky s BBC
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Pomoc | Ochrana soukromí