Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCCzech.com
 
Aktualizováno:
 
Poslat stránku emailem Verze pro tisk
David Rath
 

 
 
Kandidát na ministra zdravotnictví David Rath čekal, že prezident Václav Klaus bude mít problém s jeho jmenováním ministrem.

David Rath
David Rath ve studiu BBC

Před námi je půlhodina otázek a odpovědí, od mikrofonu co nejsrdečněji zdraví Václav Moravec. Pozvání přijal a k protějšímu mikrofonu usedl prezident České lékařské komory a kandidát na ministra zdravotnictví David Rath. Vítejte v BBC, hezký dobrý den.

Dobrý den.

Očekával David Rath, že kolem jeho jmenování do funkce ministra zdravotnictví bude tolik povyku?

Očekával.

Proč?

Tak, mně bylo jasné, když mi pan premiér řekl, že jsem to já, koho vybral, tak moje první věta byla a říkal, že tedy se stanu tím ministrem, tak já jsem říkal, že bych si tím nebyl tak jist. On říkal, proč to tak myslím a já jsem říkal, no, protože na Hradě je Václav Klaus a ten bude pronášet určitě falešné větičky a zlá slůvka na moji adresu. Abych to trochu zlehčil, protože Václav Klaus mě bytostně nesnáší od první poloviny devadesátých let a bohužel se nedovede přes tuto osobní, hlubokou antipatii přenést, což samozřejmě...

Povídali jste si někdy s Václavem Klausem o tom, proč vás, jak říkáte, bytostně nesnáší?

Že bychom si o tom někdy povídali u piva, nebo vína, to jsme si skutečně nepovídali.

Ani u ničeho jiného, neměli jste tu čest tváří v tvář mezi čtyřma očima si povídat?

Ale my jsme si párkrát, řekněme, kolem těch devadesátých let té poloviny spolu skončili i u jednoho stolu na Žofíně, a tam jsme si povídali, ale já mám pocit, že on nemůže unést to, že jaksi já ho dlouhodobě za některé jeho aktivity, i třeba ve zdravotnictví, tehdy poměrně nekompromisně kritizoval. Tak, teď mi to chce oplatit, vrátit, já jsem s tím počítal a...

Zneklidňuje vás to, to znamená, že nemusíte být ministrem zdravotnictví?

Víte co, tak mně je jedno, jestli budu nebo nebudu ministrem zdravotnictví. Mně jde o faktické věci, mě spíš znepokojuje, že osobní vrtoch může, řekněme, prohloubit krizi ve zdravotnictví, protože ten resort není řízen a Václav Klaus tady hraje s životy občanů jenom kvůli svému egu, kvůli svému sebevědomí, to je...

Podle vás tedy prezident republiky, a na tom si trváte, prohlubuje tímto krokem krizi ve zdravotnictví?

Jednoznačně a dokonce vyvolává i ústavní krizi, protože ústava říká: Prezident republiky jmenuje na návrh ministra, prvního ministra, tedy ministerského předsedy. Tam není žádné právo prezidenta to blokovat, á propos...

Dovolte, abych ale vám oponoval, abych citoval z dopisu prezidenta republiky, proč vás zatím odmítl jmenovat ministrem zdravotnictví, cituji doslova: "Není možné prezidenta České lékařské komory jmenovat ministrem zdravotnictví, protože tato jeho funkce svou povahou odporuje výkonu funkce člena vlády, a to zejména toho člena, který je pověřen řízením ministerstva zdravotnictví. Prezident lékařské komory reprezentuje zájmy komory a jejích členů vůči státu a jeho protějškem na straně státu je právě ministr zdravotnictví. Současné zastávání obou těchto funkcí by bylo v rozporu s článkem 70 Ústavy České republiky."

Tak, je to právní názor, to je jedna věc. Já mám zase názor jiných právníků, kteří tvrdí, že to takto postavit nelze, ale i kdyby to byla věc, řekněme, určité diskuse, tak za prvé to není v rozporu s žádným zákonem a naopak zákon...

Je to v rozporu s ústavou tvrdí prezident.

Zákon, ano, ale ústava v tomto článku říká za podmínek stanovených zákonem a ten zákon je jediný o střetu zájmů, kde nic takového vyjmenováno není, ale já jsem ochoten i tom vést diskusi, ale ne v situaci, kdy prezident jde za rámec tohoto zákona. Protože ten zákon doslova říká: "Ministr po jmenování do funkce, podtrhuji po jmenování do funkce, neprodleně ukončí veškeré své aktivity vyjmenované v tomto zákoně." Čili prezident nemůže podmiňovat, tím myslím prezidenta republiky, jmenování do funkce ukončením některých aktivit, když zákon jednoznačně říká, že to ten ministr má udělat až po jmenování. Čili pan prezident, pardon, pan prezident tedy tady porušuje, pošlapává zákon a mohl by si také vykoledovat třeba trestní stíhání.

Počkejte, vy vyhrožujete prezidentu republiky trestním stíháním?

Vyhrožuji. Pokud prezident republiky nedodržuje platný zákon tímto způsobem, tak by někdo na něho mohl podat třeba i trestní oznámení za jaksi zneužívání pravomoci veřejného činitele, to není legrace.

Pochopil jsem správně vaše slova, že vy v případě, že se tedy prezident republiky rozhodl vésti s vámi tento, jak vy říkáte, ve skrze osobní spor, že by bylo namístě, pokud by vás delší dobu nechtěl jmenovat ministrem zdravotnictví, že byste na něj podal trestní oznámení?

Ono je to vážnější, protože on dokonce tím porušuje ústavu, takže by mohla být ústavní krize. V krajním případě, pokud by takto porušoval ústavu, lze jaksi, když český právní řád, pokud jsem informován, toto přímo nemá, ale mohl být započat proces odvolání prezidenta republiky za porušování ústavních principů, tedy toho principu, že předseda vlády navrhne a prezident jmenuje. Samozřejmě nemusí jmenovat...

Počkejte, když bude prezident republiky trvat na svém výkladu ústavy a na té interpretaci práva, kterou dnes napsal premiéru Paroubkovi, tak váš postup bude jaký?

On není nad zákony, on není soudce, on není soud, prezident republiky není vykladačem zákonů. Čili, pokud zákon říká, anebo ústava říká, že prezident republiky jmenuje, tak Václav Klaus má jmenovat. Pokud zákon o střetu zájmů říká, že ministr má neprodleně po jmenování opustit určité funkce, tak já tak učiním. To znamená, učiním všechny kroky v intencích tohoto zákona, to znamená své podnikatelské aktivity, protože podnikám jako fyzická osoba a současně jako jednatel některých firem, tak to ukončím, tam už jsem některé právní kroky v tomto smyslu započal...

Ono, pokud se nemýlím, jde zhruba o pět firem, jak jsem se díval do rejstříku.

Až tolik, to jste mě teda překvapil.

Vy to nemáte spočítáno, ve kterých firmám...

Ne, ne, já myslím, že dvě, to jste mě teď zaskočil trošku. Ale to se musím na to sám podívat, udělat si v tom pořádek, ale co se týká pozice výkonu prezidenta komory, i když to zákon výslovně nezakazuje, tak já si myslím, že je dobře projevit dobrou vůli a já chci postupovat, jak postupují třeba ústavní soudci, když jsou jmenováni za ústavní soudce. To znamená, přerušují výkon třeba advokacie, když jsou advokáti, to má třeba předseda Ústavního soudu, pokud jsem informován, doktor Rychetský, doktor Nikodým ústavní soudce. Když byl pan ministr Motelj teď ombudsman jmenován ministrem, byl soudcem a on pozastavil výkon té soudcovské funkce, čili těch obdob máme řadu, kupodivu Václavu Klausovi u někoho to nevadilo, ale když vidí jméno Rath, tak asi jaksi jako malé trucovité dítě si řekne: A tohoto já prostě nejmenuji. Ale zapomíná, že my nejsme v monarchii, kde vládne jaksi stařičký mocnář. Jeho vrtochy pak ovlivňují chod celého státu, čili musí držet ústavu, protože to je flagrantní.

Dovolte, abych teď ještě citoval jeden z argumentů prezidenta Václava Klause, cituji doslova: "David Rath písemně prohlásil, že vykonává funkce uvedené v paragrafu 2 odstavce 2 zákona o střetu zájmů, aniž by však uvedl, o jaké funkce se jedná." To znamená, vy můžete hlavě státu říci, že jde o vaše podnikatelské aktivity, o ty dvě firmy, ve kterých okamžitě přerušíte podnikání, jakmile budete jmenován do funkce ministra zdravotnictví?

Jistě, ale takto jsem to napsal do toho, do toho listu. Já jsem na úřadu vlády dostal takový papír, kde bylo napsáno vykonávám, nevykonávám ty podnikatelské aktivity. Tak jsem podle pravdy zatrhl, že vykonávám a vlastní rukou jsem tam dopsal, že okamžitě po jmenování tyto aktivity ukončím tak, jak mi ukládá příslušný paragraf tohoto zákona, čili...

Jde o podnikatelské aktivity. Když chce prezident vysvětlit...

Možná, že pan prezident to po mně nemohl přečíst, tak mu to, protože jsem to psal v ruce, tak mu to třeba pošlu na stroji nebo z počítače.

Ale vy, pokud rozumím dobře slovům Václava Klause, tak jemu jde o jaké funkce jde, to znamená, že chce podrobnější informaci, že jde o podnikání v jaké oblasti.

Ale víte co, ty funkce jsou vyjmenované v tom zákoně. Tam je to taxativně vyjmenováno. Čili, kdyby si to pan prezident přečetl ten zákon, třeba chvilku našel a podíval se do toho, nedá to moc času, netrvá to moc času si to přečíst, je tam napsáno podnikatelské aktivity, další výdělečné aktivity, můžu dělat vědeckou práci, můžu publikovat, to tam je přesně takto vyspecifikováno, co ten ministr může a co nemůže. Čili, kdyby si pan prezident třeba minutku a přečetl si to, tak by mu možná došlo, o jaké aktivity jde a jestli to chce zpřesnit. No, já se tomu nebráním. Sice je to podle mě zbytečné, ale pokud je zvědavý, tak mu to klidně napíšu, to není nic proti ničemu.

Ano, my jsme zvědaví, to znamená, řekněte nám, o jaké dvě firmy tedy jde.

No, v podstatě jde o mojí, podnikání jako fyzická osoba, kde mám dva živnostenské listy, jeden na nějaké pronajímání a druhý na poradenskou, konzultační, školící, přednáškovou činnost, takže to je to podnikání jako fyzická osoba. A jsem jednatelem dvou firem, jedna se hlavně specializuje jako na zdravotnictví, tedy jde o nestátní zdravotnické zařízení z oblasti ambulantní specializované péče, interna a věci z mého vlastně oboru. A druhá, to je rodinná firma, kde jsou moji rodiče, a tam jde o správu určitého majetku, který rodina získala v restituci, teda respektive moje matka, takže rodičům v tom vypomáhám, že už jsou staří, tak nějaký...

To znamená, všechny tyto aktivity přerušíte v den jmenování ministrem?

No, nevím, jestli přímo ten den, nebo hned druhý den, ale jsem připraven, mám to napsáno od právníků, připraveno na stole k podpisu, abych v den jmenování, případně druhý den po jmenování toto podepsal, odeslal na příslušná místa tak, jak ukládá zákon. Čili to je naprosto jednoznačné, ale jestli pan prezident je zvědavý, tak já mu to i klidně vylíčím, ty podniky mu můžu i ukázat, kdyby chtěl.

Možná prezident republiky vaši nabídku přijme. Premiér Jiří Paroubek...

Tak, třeba bych ho uklidnil a...

A pak by vás jmenoval.

A pak by mě jmenoval.

Když se na to těšíte.

Ano, já se na to vůbec netěším...

Ale to jste řekl teď, první slovo platí.

Ne, ne, chtěl jsem říct ano, ale že by se taky pan prezident měl podívat na tu svoji stranu rodnou, protože tam má v čele pana předsedu, který taky podnikal a skončil bankrotem, čili jestli by si neměl udělat pořádek...

Ale ten není ve funkci ústavní.

No, brzy třeba bude tím předsedou vlády a pan prezident by taky měl vědět a vidět firmy pana Topolánka, jestli náhodou...

Na to si musíte počkat až se tak skutečně stane. /Nesrozumitelné/ tady ta reální hrozba, že budete ministrem. Premiér Jiří Paroubek prohlásil v rozhovoru pro BBC, že považuje za dostatečné, když David Rath pozastaví funkci prezidenta České lékařské komory a dodal:

JIŘÍ PAROUBEK, (zvukový záznam):

Tak, jednak pan doktor Rath pozastaví výkon funkce prezidenta České lékařské komory. Myslím, že pokud to jde například u ústavních soudců nebo v jiných funkcích ve státní správě, takže je to možné udělat i takovýmto způsobem a vlastně ty pravomoci prezidenta budou na tu dobu výkonu funkce ne na nějakou dlouhou dobu, ale na zhruba sedm měsíců převedeny na celé prezidium, nebo předsednictvo, jak se jmenuje ten orgán České lékařské komory.

Říká v rozhovoru pro BBC premiér Jiří Paroubek a dodává, že pokud prezident Václav Klaus bude i nadále nejmenovat Davida Ratha členem vlády, je připraven sám převzít řízení resortu a Ratha jmenovat státním tajemníkem ministerstva zdravotnictví. Vy jste připraven na tu variantu být státním tajemníkem ministerstva zdravotnictví?

Tak, víte co, já jsem, nelpím na žádné funkci, protože abych...

Ještě navíc, kterou nemáte zatím.

Ale i třeba funkci toho prezidenta komory, ale víte, je to varianta, protože když prezident republiky znemožňuje řízení vážně zasaženého resortu, protože ten resort má velké problémy a znemožňuje jeho vedení a řekněme, podle filozofie čím hůře tím lépe, tím vlastně se pasuje do role předsedy ODS, proto já ho kritizuji. Já ho kritizuji ne jako hlavu státu, té si velmi vážím, ale on spadl do toho ringu politického zápasu, natáhl si tímto ten dres ODS, takže musí dostávat a připravit se, že bude dostávat rány ne jako prezident republiky, ale jako skutečný předseda ODS, takže...

To znamená, vy jste připraven na tu funkci vzít státního tajemníka?

Já jsem samozřejmě připraven panu premiérovi v tomto naprosto pomoci, ujmout se vlastně úřadu, vykonávat tedy pravomoci ministra v plném rozsahu bez toho, aniž bych byl ministrem. Já, jak říkám, nelpím na těch penězích, ani na té funkci, co s tím je, to je mi úplně jedno. Mně jde o pomoc resortu, tam je hrozně práce a my potřebujeme skutečně začít pracovat, dávat to dohromady a takovéhle ty legrační šarvátky, které rozpoutal Václav Klaus, tak ať se s nima třeba do voleb s tím nějakým způsobem zabývá. My budeme pracovat, my budeme dělat ty změny, aby zdravotnictví začalo lépe fungovat.

Když jste naznačil a de facto vyhrožoval možností trestního oznámení na Václava Klause, vy byste zvážil to, že byste ho podal vy sám osobně, pokud by vás...

Já asi osobně ne, ale určitě někdo se najde, komu tohle přijde jako flagrantní pošlapávání zákonů České republiky. Prezident musí ty zákony dodržovat na 110 % a ne že si je bude ohýbat jako gumové pendreky, jak ho napadne. To prostě, to je signál pro společnost, který opět tu společnost devastuje stejně jako Václav Klaus ji devastoval svým prohlášením, že nezná rozdíl mezi špinavými a čistými penězi.

A vaše prezidentská funkce v České lékařské komoře, jednoduchá otázka. Proč se jí zkrátka nevzdáte, ne tedy pouze nepozastavíte, ale proč se jí nevzdáte, aby byl klid?

Heleďte, já jsem dokonce i uvažoval, že bych se jí vzdal, protože jsem si říkal jaksi, jak se to vykonávat. Dokonce jsem měl i určitý plán, že bych nechal někdy na únor, březen svolat mimořádný sjezd, ale chtěl jsem dát kolegům určitý čas, pár měsíců, aby se vyprofilovali kandidáti. Já mám několik lidí vyhlédnutých, kteří by mě mohli během pár týdnů nebo měsíců nahradit...

Vy se chováte jako monarcha v České lékařské komoře, když vy si vytipováváte kandidáty.

Já, ano, podle mého soudu každý, kdo je v nějaké pozici, tak by měl jaksi si "vychovávat" někoho za sebe. Samozřejmě záleží na delegátech sjezdu, koho si zvolí, ale vy můžete říct, tohoto člověka sleduji už takovou a takovou dobu a myslím si, že by byl důstojným a dobrým nástupcem. Čili mám dva, tři kolegy takto...

Kteří to jsou?

No, jedním z nich je třeba pan doktor Kubek. Myslím si, že velmi kvalifikovaný nástupce případně.

Ano, který se po vás stal předsedou Lékařského odborového klubu.

Nebo z představenstva pan doktor Herman, má velmi dobře fungující zdravotnické zařízení, velmi decentní, vzdělaný člověk, ale má...

Ale vy jste, když tedy tvrdíte, že jste byl připraven svolat na únor příštího roku sněm České lékařské komory, použil jste minulý čas, to neplatí, vy se tedy nechcete vzdát funkce prezidenta?

Pokud ale prezident republiky takto vyhrocuje, že místo toho, aby mě v klidu jmenoval, jak chce pan premiér do pozici ministra a my jsme mohli začít konečně jaksi ten resort dávat dohromady pracovat, a vyhrocuje to tak, že já budu v nějaké pozici státního tajemníka, já se tomu nebráním, té práci to nevadí, ale má to i jednu velkou výhodu, a to si pan prezident nesmí nechat ujít, a ta výhoda je, že tím pádem já nejsem vázán tím zákonem o střetu zájmů, takže ne, že pozastavím výkon funkce prezidenta komory, ale já klidně k tomu tajemníkovi mohu dělat dál bez problémů funkci prezidenta komory, čili...

To znamená, pokud bude prezident republiky trvat na této prodlužovací taktice...

Bude dále trucovat tímto způsobem, tak...

Tak vy budete trucovat také a bude státním tajemník a prezidentem.

Nechci říct, že trucovat, ale pan prezident nás do toho natlačí a co nám pak zbývá. Je to reakce na jeho trucování, no, co za to s tím uděláte, že jo.

Nominací Davida Ratha do pozice ministra zdravotnictví nejsou nadšeni někteří koaliční partneři ČSSD, konkrétně lidovci. Poslanec KDU-ČSL JOSEF Janeček na adresu Davida Ratha říká:

JOSEF JANEČEK (zvukový záznam):

Problém je v tom, že pan Rath se vždycky profiloval jako lobbyista, řekl bych, nemocničních lékařů. Samozřejmě funkce ministra vyžaduje přinejmenším velmi objektivní posuzování všech sektorů zdravotnického sektoru a především hledání úspor. Čili já se obávám, že oněch několik měsíců před volbami zde bude pouze snaha o získávání dalších zdrojů bez toho, že by byla vůle ke skutečnému řešení problému uvnitř.

Říká v rozhovoru pro BBC předseda, respektive poslanec KDU-ČSL Josef Janeček. Je ochoten prezident České lékařské komory, kandidát na ministra zdravotnictví David Rath, a host Interview BBC ochoten připustit, že jako lobbyista nemocničních lékařů nemusí zvládnout tu funkci ministra, jak naznačuje Janeček?

Heleďte, tak to není, tu funkci ministra nezvládlo hodně lidí. Je to hodně těžká pozice. To nelze brát na lehkou váhu. Na druhou stranu je to názor pana poslance Janečka, ale jak znám pana poslance Janečka, on tam sedí v tom, v té sněmovně hodně dlouho a za ním není za milimetr práce za těch, on tam snad seděl ještě ze minulého režimu, nebo přišel tam někdy v devadesátých letech, už tam má...

Pane prezidente, budeme-li takto pokračovat, tak vy si poštvete proti sobě celou republiku.

Nepoštvem, ale pan poslanec Janeček to ví tento můj názor zná, protože já jsem s ním opakovaně hovořil a říkal jsem mu: "Pane poslanče, co je za vámi práce za těch patnáct let? Žádná." Ten poslanec nás přitom na platu stál jako všechny daňové poplatníky obrovské peníze a já bych se ani na něj nezlobil. No, tak každý není tak pracovitý a tak, ale na druhou stranu, tak ať nekritizuje, když sám za patnáct let pro zdravotnictví neudělal ani milimetr dobrého, nepomohl vůbec ničemu a...

Tak vy odmítáte, že byste byl lobbyistou tímto?

Tak, to neodmítám, abych byl objektivní, já samozřejmě doteď zastávám pozici šéfa všech lékařů, ale já odmítám, že jsem nějakým exponentem jedné skupiny lékařů. Sám jste se mě na to tedy ptal, já sám mám pět, nebo šest let soukromé zdravotnické zařízení, současně ale pracuji i částečně v nemocnici, čili já znám tu problematiku jak soukromých lékařů, tak nemocnic a já prostě odmítám takové ty pomlouvačné hlasy, které říkají jako Rath je jenom reprezentantem té nemocniční části a ne těch soukromých. Je to prostě nesmysl a mě dost zaráží, že pan poslanec na tuhle logiku jde a je vidět, že přestože tam sedí patnáct let v tom zdravotním výboru, tak ho ty informace asi dost míjely.

Předseda KDU-ČSL Miroslav Kalousek šel ve své kritice na vaši adresu ještě dál, cituji doslova: "Bereme jmenování pana Ratha na vědomí, ale každý člen lékařské komory by měl mít právo vyjádřit se k tomu, že se stává součástí volební kampaně sociální demokracie. Ukazuje se, že náš návrh na zrušení povinného členství v lékařské komoře byl správný. Bude potřeba tu myšlenku oživit." Jste si vědom toho, že vtahujete svým... Co se tváříte tak, že kroutíte hlavou a děláte obličeje?

Tak víte co, zrovna Kalousek, pan Kalousek má co mluvit, ať si dá do pořádku své majetkové poměry a pak jde kritizovat někoho jiného.

Teď se bojím pouštět další citáty, abyste všechny ty oponenty tahle nezurážel.

Tak, to jsou lidi, kteří na druhém nevidí, já bych použil citát z bible, je to křesťan, tak by měl vědět něco o smítku a břevnu. Tak, ať nejdřív vytáhne břevno z oka svého a pak kritizuje smítka v očích druhých. Já samozřejmě respektuji, že on na tohle má jiný názor, ale on tomu nerozumí zdravotnictví. Ať si nejdřív dá do pořádku své byty a Kašáky, a já nevím, koho všeho tam mám, jo, švagry zastřelené v nějakých mafiánských přestřelkách, a přestane se navážet...

Jde pouze o jednoho švagra.

Dobře, tak jednoho švagra a přestane se navážet do druhých, ještě takovýmto výhružným způsobem, že chce rušit povinné členství v komoře. Mně to přijde skutečně, že řada těch lidí ztrácí soudnost a mám pocit, že všichni si nechají líbit ty různé nehoráznosti, které tito pánové kolem sebe šíří.

Jaké ale máte vysvětlení, protože vy máte zklidnit situaci ve zdravotnictví, je kolem vás takové dusno. Teď tady pozurážíte všechny oponenty, jejichž slova jsem vám citoval...

Pane redaktore, já je nezpourážím. Vy jste mě citoval, teda vy jste citoval, že oni mě napadají. Já jim nic zlého neudělal, ani panu poslanci Janečkovi, ani panu Kalouskovi, je mi jedno, co dělají, prostě ale, pokud oni se budou trefovat do mě... Já prostě mám takovou filozofii. Já se ke každému chovám přesně tak, jak se chová ke mně. Čili, chová-li se ke mně někdo...

To znamená, když jste tady citoval bibli, tak není to tak, že když dostanete jednu facku na jednu stranu tváře, nejste jako Ježíš a nastavujete druhou?

To určitě ne, to určitě ne. Já dám tři další, když si někdo začne, ale pan Kalousek ten taky tu bibli moc nezná. Těch po těch ostatních metá kamení jako středověká ta kladka taková, jak to házely na hrady.

Nevím, jak se jmenovala ta kladka. Ale kladka to asi nebyla, protože kladka je takový ten kotouček.

Ano, je to, počkejte, jak se to jmenuje takový ten přístroj, který metá kameny.

Mezitím, co si to tady rozmyslíte, tak dovolte, abych citoval prohlášení viceprezidentky České lékařské komory Heleny Fouskové, protože vy jste de facto naznačil, že by v případě, že pozastavíte funkci prezidenta České lékařské komory, měla tu funkci, mělo jí vykonávat vlastně předsednictvo, nikoli viceprezidentka a ona v tiskovém prohlášením zcela jasně říká: "Pokud prezident komory z vážných důvodů nemůže vykonávat svou funkci, zastupuje ho viceprezident v plném rozsahu." Tak zní de facto organizační řád České lékařské komory a Fousková dodává: "Zaráží mne, že prezident České lékařské komory David Rath nerespektuje ustavení stavovských předpisů." Jste si vědom toho, že ta vaše varianta, aby vaši funkci v případě, že ji pozastavíte, že by ji vykonávalo předsednictvo, tak tím de facto nerespektujete ustanovení stavovských předpisů?

Ono to takto není. Já vysvětlím, že ta situace je trošku jiná. Za prvé, nejvyšším orgánem komory mezi sjezdy je představenstvo. To řídí komoru a tomu reportuje prezident, čili já každý měsíc podávám zprávu představenstvu a oni hlasováním rozhodují o mých všech krocích. Čili, pokud představenstvo se rozhodne, že bude zasedat trvale, tedy permanentně, tak ono řídí komoru. Prezident a viceprezident tak činí pouze mezi zasedáními představenstva. Čili paní viceprezidentka citovala jen jednu větu, ne tu předcházející, která je ještě důležitá, důležitější. Tedy, jestli kolegové z představenstva se rozhodnou, že chtějí zasedat trvale a že chtějí řídit komoru jako kolektivní orgán, tak na to mají plné právo a jsou nejvyšším orgánem. Tam je trošku problém, že paní viceprezidentka se s kolegy z představenstva, má s nimi určité komunikační problémy a oni jí v tajném hlasování vyslovili nedůvěru, takže možná, že tam je nějaké napětí mezi nimi, ale já si myslím, že je to legitimní a že komoru, když povede kolektivní nejvyšší orgán složený z těch asi šestnácti, osmnácti lidí, tak tu komoru...

Nebude to ale ochromeno, když šestnáct lidí, když kolektivní orgán bude vést instituci jako Česká lékařská komora?

Vůbec ne, tak my máme svého mluvčího, který vystupuje navenek, takže ten bude prezentovat názory toho představenstva. Máme svého tajemníka, který je odpovědný za ty hospodářské věci, čili nevidím v tom žádný problém a pokud bude nějaká "politická" věc, tak vidím jako rozumné, že o tom rozhodne představenstvo ve sboru. Rychle se sejdou, nebo případně mailovou komunikací ten názor dají dohromady, když to nebude tak vážné a pak to bude vydáno jako stanovisko České lékařské komory.

Pokud vás ale prezident republiky v dohledné době, dejme tomu, do týdne jmenuje ministrem zdravotnictví, budou vysvětleny ony věci, které napsal v dopisu premiérovi, tak svoláte do února sjezd a vzdáte se funkce prezidenta České lékařské komory?

Tak, vy to dáváte takto přesně do února, abyste mě v únoru mohl tahat za rukáv a říkat do února. Udělal bych to tak, abych v horizontu několika měsíců zajistil svolání volebního sjezdu České lékařské komory...

A vzdal se funkce prezidenta?

A tam se v průběhu toho vzdal funkce prezidenta, pokud by delegáti sjezdu neměli na to jiný názor.

Dovolte, abych se ještě zastavil u jedné věci, a to je prohlášení tiskové, tiskové prohlášení Občanské demokratické strany, která píše, cituji doslova: "Krizi financování zdravotnictví systému nevyřeší mediální figura, která se navíc svými nátlakovými aktivitami podílela na jejím prohlubování. Doktor Rath nemá žádný ucelený koncept na řešení situace ve zdravotnictví a první místopředseda ODS PETR Nečas v rozhovoru pro BBC dodává:

PETR NEČAS (zvukový záznam):

Je to výrazný spoluviník současných problémů ve zdravotnictví. Byl to on, kdo svým tlakem především na bývalé ministry v čele s panem Fischerem, rozjel tu spirálu zvětšujícího se zadlužení českého zdravotnictví, která dopadla především na lůžková zařízení předávaná krajům. Pan Rath z tohoto pohledu podle mého názoru nemůže přinést nic nového.

Tvrdí první místopředseda ODS Petr Nečas v rozhovoru pro BBC. Jednoduchá námitka, co říkáte těm kritikám, že jste zkrátka jenom maskot, mediální maskot premiéra Jiřího Paroubka a žádné konkrétní výsledky práce za vámi nebudou?

Heleďte, kdybych byl tak bezvýznamný, jak se snaží tvářit, tak proč jsou tak hysteričtí? Proč faktický předseda ODS na Hradě blokuje moje jmenování, proč stínový předseda ODS Topolánek dává prohlášení, že má z Ratha strach, jak vyšlo v minulých novinách? Proč pan senátor Julínek je nervózní, proč ODS vydává takováto silácká gesta? Když jsem tak prostě bezvýznamná figura, tak ať se tou bezvýznamnou figurou vůbec nezabývají a pak se uvidí.

Konstatuje prezident České lékařské komory David Rath. Děkuji za rozhovor, někdy příští na shledanou.

Děkuju, na shledanou.

Transkripci pořadu pořizuje společnost NEWTON I.T. Přepis neprochází jazykovou úpravou BBC.


CITACE ROZHOVORU V MÉDIÍCH

Premiérovi ostrá vyjádření nevadí

Právo, 22. 10. 2005, strana: 3 - Premiér Jiří Paroubek nepovažuje za nutné podrobit kritice ostrá vyjádření Davida Ratha hlavně na adresu prezidenta Václava Klause. Rath o něm řekl, že se chová „jako malé trucovité dítě", že je „faktickým předsedou ODS" a drží se hesla „čím hůře, tím lépe". Paroubek si naopak přisadil, když v Českém rozhlase uvedl: „Znovu se ukazuje, jak velkou chybou bylo, že někteří poslanci soc. dem. podpořili volbu Václava Klause prezidentem. To už se skutečně nebude nikdy opakovat."

Podle Ratha žene Klaus systém do ústavní krize. „Může to skončit v krajním případě hlasováním parlamentu o odvolání prezidenta republiky, protože on nemůže tímto způsobem porušovat ústavu," řekl Rath, i když u nás proces odvolání hlavy státu jako třeba v USA možný není. Podle české ústavy nemůže být prezident stíhán. Pouze pro velezradu, a to před Ústavním soudem na základě žaloby Senátu. „Trestem může být ztráta prezidentského úřadu a způsobilosti jej znovu nabýt," píše se v ústavě. Klaus premiérovi řekl: Ratha nechci Rath pokračoval slovy, že Klausovi „je jedno, že se zdravotní pojištění rozpadne, že má velké dluhy. Ono mu to bylo jedno, i když byl předsedou vlády."

Paroubek vzal Ratha v ochranu. „Myslím, že byl ještě vcelku umírněný. Tam nebyl jediný vulgární výraz. To je prostě konstatování stavu. Faktem je, že pan prezident už minulý týden, když jsem řekl, že mám dva kandidáty, mi oznámil, že nebude souhlasit s panem doktorem Rathem," reagoval pro Právo Paroubek. „Jak kdo do mne, tak já do něj" Rath ukázal, že si nenechá nic líbit i v BBC, kdy se pustil i do jiných oponentů. „Já se ke každému chovám tak, jak se chová ke mně," řekl.

O lidoveckém poslanci Josefu Janečkovi, který řekl, že Rath je lobbistou jedné zájmové skupiny, uvedl: „Jak znám poslance Janečka, tak ten sedí ve Sněmovně a za ním není milimetr práce, on tam snad seděl již za minulého režimu nebo přišel v devadesátých letech." Na adresu šéfa KDU-ČSL Miroslava Kalouska poznamenal: „On zdravotnictví nerozumí, ať si dá nejdříve do pořádku své byty a Kašáky, švagry zastřelené v mafiánských přestřelkách, a přestane se navážet do druhých."

Kalousek k tomu včera Právu řekl: „Já jsem to zaslechl, on zurážel každého. Ale osobní útoky toho pána nebudu komentovat, je to pod úroveň předsedy politické strany." Rath se pustil i do šéfa ODS Mirka Topolánka, toho pojmenoval jako „stínového předsedu ODS". Tato strana považuje Rathovy výroky za skandální. „Rathův případ je dalším důkazem, jak hluboko klesá politická kultura za vlády soc. dem.," míní první místopředseda ODS Petr Nečas.

Klaus odmítl jmenovat Ratha

Právo, 21. 10. 2005, titulní strana - Mezi prezidentem Václavem Klausem a premiérem Jiřím Paroubkem včera vypukl spor o nového ministra zdravotnictví. Hlava státu odmítla jmenovat Davida Ratha se zdůvodněním, že tento premiérův kandidát současně zastává i funkci šéfa České lékařské komory. Paroubek reagoval, že něco podobného se dosud v dějinách Česka nestalo. Rath bude podle něj dnes jmenován do funkce státního tajemníka a prvního náměstka na ministerstvu. Resort bude tedy formálně řídit již prezidentem z minulého týdne pověřený vicepremiér Zdeněk Škromach, fakticky však bude v Rathových rukou. Rath zopakoval, že v souladu se zákonem o střetu zájmů výkon své funkce hned po jmenování do vlády pozastaví. Prezident podle ústavy nemůže vybírat členy vlády, pro jmenování však v ústavě nemá žádné lhůty. Expert na ústavní právo prof. Václav Pavlíček dává za pravdu Rathovi.

Řešení vidí v tom, aby se Rath rozhodl, kterou funkci chce zastávat. „Jemu (Rathovi) nic nebrání v tom - až bude jmenován - aby rezignoval na funkci prezidenta lékařské komory. Dokud jmenován není, tak nemůže rezignovat, protože ta skutečnost nenastala," řekl na dotaz Práva. „Hájí lékaře proti státu" Premiérův návrh na Ratha obdržel Klaus včera odpoledne. Prezident dopisem odpověděl, že „není možné prezidenta České lékařské komory jmenovat ministrem zdravotnictví, protože tato jeho funkce svou povahou odporuje výkonu funkce člena vlády, a to zejména toho člena, který je pověřen řízením ministerstva zdravotnictví", informoval novináře mluvčí Hradu Petr Hájek. Prezident komory reprezentuje podle Klause zájmy komory a jejích členů vůči státu, a jeho protějškem na straně státu je právě ministr zdravotnictví.

Odvolává se přitom na ústavu. Klaus uvedl, že Rath sice písemně prohlásil, že vykonává funkce uvedené v příslušném paragrafu zákona o střetu zájmů, aniž by však uvedl o jaké funkce se jedná. „Proto požaduje prezident republiky informaci o tom, jaké další činnosti kolidující se zákonem o střetu zájmů pan Rath v současnosti vykonává," uvádí se v prohlášení. Paroubek pro Právo reagoval slovy, že je překvapen, že k takové kolizi dochází. „Je to nešťastná věc. Myslím, že to v dějinách ČR nebylo zatím zaznamenáno. Chtěl bych také zažít, kdyby se to stalo v situaci, kdy byl premiérem Václav Klaus, co by asi řekl Václavu Havlovi," dodal Paroubek.

V tuto chvíli je podle premiéra potřeba udělat právní rozbor. „Těžko si umím představit, že může prezident pozdržet jmenování toho, koho já navrhnu," uvedl Paroubek. Premiér nejdříve řekl, že by Ratha pověřil vedením ministerstva. I k tomu by však podle ústavy potřeboval souhlas prezidenta. Pro Právo pak Paroubek uvedl, že Škromach dnes jmenuje Ratha do funkce prvního náměstka, čímž bude zajištěna činnost ministerstva. „Resort formálně povede pan místopředseda Škromach, ale fakticky ho povede pan doktor Rath jako první náměstek," dodal Paroubek. Škromach ke jmenování Ratha prvním náměstkem poznamenal, že tak učiní dnes nebo v pondělí. Připustil i možnost, že by řízení ministerstva převzal přímo Paroubek. Rath se odvolává na zákon o střetu zájmů, podle kterého ministr po jmenování do funkce neprodleně musí ukončit vyjmenované aktivity.

„Zákon jasně říká, že to má ministr udělat až po jmenování, čili pan prezident tady porušuje, pošlapává zákon, a mohl by si vykoledovat trestní stíhání za zneužívání pravomoci veřejného činitele," uvedl Rath v BBC. Později dodal, že si uvědomuje, že ústava v takovém případě stíhání prezidenta neumožňuje. Klaus podle něj prohlubuje krizi ve zdravotnictví a mohl by vyvolat i ústavní krizi. Rath dodal, že zruší i své podnikání. Výkon funkce prezidenta lékařské komory chce jen přerušit, tak jak to činí ústavní soudci, kteří přeruší svou advokátní praxi.

Dodal však, že by byl ochoten na únor svolat sjezd komory, kde se funkce vzdá. Rathův protikandidát na šéfa resortu zdravotnictví, dosavadní náměstek na ministerstvu Jiří Koskuba (ČSSD) včera oznámil, že z úřadu odchází a vrátí se na své pracoviště ve Fakultní nemocnici Bulovka v Praze, kde je primářem interny. „Je čas následovat svou ministryni. Jinak by ta předchozí rezignace byla falešná. Být zase felčar přece není tak zlý osud," sdělil Koskuba Právu.

Klaus zatím Ratha nejmenuje; ministerstvo připraven vést premiér

PRAHA 20. října (ČTK) - Prezident Václav Klaus dnes uvedl, že zatím nemůže Davida Ratha jmenovat ministrem zdravotnictví. Rathovo současné působení v čele České lékařské komory a ve vládě je podle Klause v rozporu s ústavou. Kdyby prezident dál odmítal Ratha jmenovat ministrem, je Paroubek připraven převzít řízení úřadu a Ratha jmenovat státním tajemníkem ministerstva.

Podle Paroubka si země nemůže dovolit luxus nemít ministra zdravotnictví. Rath by se modelu řízení ministerstva, který naznačil premiér, nebránil a funkci prvního náměstka ministra by přijal.

Rath se řízení ČLK vzdát nehodlá, chce je jen přerušit. Reakci prezidenta označil za "vrtoch staršího pána" a za důsledek toho, že ho Klaus "bytostně nesnáší". Zopakoval, že po svém jmenování ministrem je připraven své působení ve vedení komory přerušit, stejně jako pozastavit své podnikatelské aktivity.

V rozhovoru pro BBC Rath prohlásil, že Klaus svým postojem porušuje ústavu a zákon, a mohl by si dokonce vysloužit trestní oznámení za zneužívání pravomoci veřejného činitele. "V krajním případě by mohl být započat proces odvolání prezidenta za porušování ústavních principů," soudí kandidát na ministra.

Zákon o střetu zájmů podle Ratha stanoví, že člen vlády se musí vzdát určitých funkcí po svém jmenování. Prezident tedy nemůže podmiňovat jmenování do funkce ukončením některých aktivit, když zákon jednoznačně říká, že to má ministr učinit až po svém jmenování, řekl Rath.

"Prezident lékařské komory reprezentuje zájmy komory a jejích členů vůči státu a jeho protějškem na straně státu je právě ministr zdravotnictví," napsal prezident Paroubkovi. "Nedovedu si ve své nejbujnější fantazii představit, jak by to bylo možné sloučit v jednu osobu," řekl Klaus novinářům.

Rath už dříve písemně prohlásil, že vykonává funkce uvedené v zákoně o střetu zájmů. Neupřesnil však jaké. Prezident proto požaduje informace o tom, jaké činnosti kolidující s normou Rath vykonává. V dopise premiérovi Klaus uvedl, že o jmenování v této chvíli nemůže rozhodnout. Šéf ČLK má malou soukromou ambulanci. Je také jednatelem společností s ručením omezeným 4R a Paracelsum. Má expertní, konzultační, školicí a další aktivity.

Ústava nestanovuje termín, do něhož má prezident přijímat demise ministrů a jmenovat jejich nástupce. Uvádí, že hlava státu jmenuje premiéra a na jeho návrh členy kabinetu. Na premiérův návrh také ministry odvolává nebo přijímá jejich demisi.

Rath komplikace při jmenování čekal. "Měl by své osobní antipatie (Klaus) k mé osobě odložit a měl by se začít chovat jako skutečná hlava státu, a ne jako malé umanuté dítě. Já chápu, že mu lezu na nervy. Já chápu, že mi nemůže zapomenout první polovinu 90. let," řekl ČTK Rath. V letech 1991 až 1994 byl Rath členem ODS, v jejímž čele Klaus léta stál a nyní je jejím čestným předsedou. Rath je nyní nestraník, přiklání se ale k ČSSD.

Podle Ratha prezident svým rozhodnutím zahání zemi do ústavní krize a jen prohlubuje problémy zdravotnictví. Odmítl i kritiku předsedy KDU-ČSL Miroslava Kalouska, podle něhož Rathova nominace vtahuje všechny lékaře, kteří jsou povinně členy komory, do předvolební kampaně ČSSD. "Ať si dá do pořádku své majetkové poměry, a pak ať kritizuje. Je to křesťan, měl by něco vědět o břevnu a smítku," řekl Rath v BBC na Kalouskovu adresu.

V ČLK propukly spory, kdo má po Rathovi převzít řízení

PRAHA 20. října (ČTK) - Nominace prezidenta České lékařské komory (ČLK) Davida Ratha do funkce ministra zdravotnictví vyvolala v této stavovské organizaci spory o to, kdo má po něm převzít vedení. Podle pravidel by po Rathovi vedení komory měla převzít její viceprezidentka Helena Fousková, podle Rathových představ by v čele lékařů mělo dočasně stanout představenstvo. Proti tomuto rozhodnutí se někteří lékaři bouří, a uvažují dokonce o tom, že své členství v komoře pozastaví.

Rath se rozhodl kvůli ministerské funkci svého prezidentování v komoře dočasně vzdát. Podle řádu ČLK by ho měl v tomto případě začít zastupovat viceprezident. Fousková uvedla, že je připravena řízení komory převzít. Prezident republiky Václav Klaus však dnes uvedl, že Ratha ministrem jmenovat zatím nemůže. Podle něj je jeho funkce prezidenta komory v rozporu s funkcí člena vlády.

Pokud by nakonec prezident Ratha členem vlády jmenoval, je dosavadní šéf komory připraven během několika měsíců, zhruba do února, svolat mimořádný volební sjezd ČLK. "Tam bych se vzdal funkce, pokud by delegáti neměli jiný názor," uvedl Rath v BBC. Za své možné nástupce si dovede představit předsedu Lékařského odborového klubu Milana Kubka nebo člena představenstva ČLK Aleše Hermana.

Rath obhájil svou prezidentskou funkci na víkendovém sjezdu ČLK. O důvěře viceprezidentce či její funkci se nehlasovalo. Představenstvo komory může podle předpisů ČLK rezignovat. Pokud tak učiní více než polovina jeho členů, může být svolán mimořádný sjezd. Delegáti z řad lékařů na něm pak o vedení rozhodnou.

Rath údajně zamkl svou kancelář a Fouskové prý klíče a agendu předat nechtěl. Podle něj nepožívá viceprezidentka důvěry členů komory. "Možná má ambice, ale ne schopnosti," řekl ČTK. Rath zpochybnil i její pracovní nasazení. Loni údajně Fouskovou vyslal na tři desítky akcí, žádné z nich se podle něho ale nezúčastnila. Řídit komoru Fousková bude, ale jen jedním hlasem v osmnáctičlenném představenstvu, míní Rath.

Fousková s tímto postupem nesouhlasí. "Zaráží mne, že prezident České lékařské komory doktor Rath nerespektuje ustanovení stavovských předpisů," napsala ve svém prohlášení.

Podle některých lékařů za sporem může být skutečnost, že zatímco Rath stojí spíše na straně doktorů z veřejných nemocnic, Fousková patří k lékařům soukromým. V představenstvu komory mají zdravotníci z veřejného sektoru převahu.

Na stranu Fouskové se postavili již někteří zdravotníci. "Jestliže někdo považuje komoru za své léno, které předá kamarádovi, tak já pozastavuji členství v této instituci. A vyzvu k tomu všechny slušné doktory v tomto státě," řekl dnes ČTK sekretář Svazu lékařů a podnikatelů ve zdravotnictví Skalpel Miroslav Havrda. Podle něj by jeho příkladu následovaly tisíce lékařů. Havrda podle svých slov odmítá být "v organizaci, která porušuje zákony". Členství v komoře mají lékaři ale povinné ze zákona.

Podle informací ČTK viceprezidentka Fousková již připravila kroky, které by chtěla v čele komory podniknout. Prvním z nich je odpolitizování ČLK. K jejím záměrům má patřit i provedení ekonomického auditu všech aktivit komory a jednání se zdravotními pojišťovnami.

 
 
66Archiv Interview
Záznamy a přepisy všech odvysílaných rozhovorů
 
 
NEJNOVĚJŠÍ
 
 
Poslat stránku emailem Verze pro tisk
 
  Redakce | Pomoc
 
BBC © ^^ Nahoru
 
  Archiv | Speciály | Anglicky s BBC
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Pomoc | Ochrana soukromí