Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCCzech.com
 
Aktualizováno: pondělí 22. srpna 2005, 09:01 SEČ
 
Poslat stránku emailem Verze pro tisk
Otakar Motejl
 

 
 
Ombudsman Otakar Motejl nepovažuje za nutné měnit zákony kvůli tomu, aby se stát v budoucnu vyhnul sporům s pořadateli technoparty.

Otakar Motejl
Otakar Motejl ve studiu BBC

Půl roku, na tak dlouho náměstek policejního prezidenta Vladislav Husák odhaduje prověřování zhruba tří tisíc stížností a trestních oznámení proti zásahu policie na technopárty CzechTek.

VLADISLAV HUSÁK (zvukový záznam): V současné době oddělení kontroly a stížností prověřují něco kolem tří tisíc podání, ale samozřejmě je třeba si uvědomit, že celá řada z nich je naprosto stejná, jenom je, je identická, jenom je podepsaná jinou osobou.

Říká v rozhovoru pro BBC náměstek policejního prezidenta Vladislav Husák. Postup policistů při zásahu na technopárty CzechTek na Tachovsku prošetřuje také ombudsman Otakar Motejl, nejen o tom bude následujících třicet minut. Od pondělí do pátku pravidelně v tomto čase vysíláme Interview BBC, nejinak je tomu i dnes. Od mikrofonu co nejsrdečněji zdraví Václav Moravec. Pozvání přijal a k protějšímu mikrofonu usedl veřejný ochránce práv, chcete-li ombudsman, Otakar Motejl. Přeji hezký dobrý den.

Dobrý den.

Jak bylo řečeno, policie šetří a řeší více než tři tisícovky stížností na zásah při technopárty CzechTek. Kolik podnětů do dneška dostal veřejný ochránce práv?

Já to musím rozdělit do dvou kategorií, jednak jsou to víceméně protestní deklarace, kterých zhruba přišlo přes čtyři tisíce, vesměs ve formě jakýchsi formulářových mailových podání a na druhé straně je tam asi osmnáct podání, která jsou adresná, která vypovídají o, především o tom, že ten dotyčný člověk tam byl, zatímco u těch deklarací se nabízí spíš opak, že tam ti lidé nebyli a že reagují na tu mediální informaci.

Dejme tomu tedy, že dohromady zhruba čtyři tisíce sto podnětů jako takových, když to spočteme, kolik podnětů opravdu přísluší veřejnému ochránci práv Otakaru Motejlovi, aby je řešil?

V tomto okamžiku vlastně žádný, protože institut veřejného ochránce práv má sledovat ochranu občanů před špatným postupem orgánů státní správy, ke kterých, u kterých si ten občan stěžuje a není-li jeho stížnost náležitě vyřešena, přicházím na řadu podle zákona já, proto, protože předpokládám, že řada těch podnětů, a dokonce kvalifikovanější podněty, na orgány policie přišly těm příslušným policejním orgánům, počínaje tachovským ředitelstvím a konče policejním prezidiem, můj okamžik, nastane okamžik pravdy v okamžiku, kdy tedy příslušné inspekčně-kontrolní mechanismy státní správy na úrovni policie nějakým způsobem tyto stížnosti začnou vyřizovat a nebude-li ten stěžující si subjekt tedy uspokojen, mám já ten okamžik hvězdné slávy, kdy vstoupím do věci a začnu se zabývat tím, zda a v jakém rozsahu a v jakém čase orgány, příslušné policejní orgány, eventuelně orgány ministerstva vnitra, se s tou věcí vypořádaly.

Když tedy námětek policejního prezidenta Vladislav Husák, který je pověřen vedením policie, před týdnem v Interview BBC naznačil, že důkladné prošetření všech stížností policii potrvá zřejmě do konce roku.

VLADISLAV HUSÁK (zvukový záznam): Já se domnívám, že to je práce, která zabere měsíce.

Říká v rozhovoru pro BBC náměstek policejního prezidenta Vladislav Husák, který je pověřen vedením policie, to znamená, že až v lednu, zhruba za půl roku, co policie prošetří těch tři tisíce stížností, které ona má na stole, tak teprve vy se začnete zabývat.

Já myslím, že to bude dřív, já se shodou okolností s panem plukovníkem Husákem jednal právě na toto téma, já jsem ho požádal, abych byl průběžně informován o těch dílčích výsledcích tak, abychom mohli tedy, on nějakým způsobem tedy bilancovat a já nějakým způsobem plnit svůj zákonný úkol, protože já mám do jisté míry, a to jsem také s panem náměstkem Husákem, a on to ví, hovořil, mám kromě té povinnosti, řekl bych, revizní na výsledku šetření, mám také povinnosti usilovat, aby nedocházelo k průtahům při řešení těch stížností a z tohoto hlediska jsme na toto téma s panem plukovníkem dneska vedli moudrou řeč.

A ujistil vás zastupující policejní prezident Vladislav Husák, že se v žádném případě oddalování nebo protahování šetření stížností ze strany policie nebude dít?

Ano.

A k čemu jste ještě dospěli?

No, tak já jsem mu naznačil některé okruhy, které mě budou zajímat nebo kterými by se měly zabývat ty orgány provádějící to šetření, protože z těch dílčích výstupů do mediálního světa mi některé otázky se nabízí a přitom odpovědi na ně nejsou, jako například ...

Můžete tedy říci, které otázky, na které chcete slyšet od Vladislava Husáka jako zastupujícího policejního prezidenta, na které otázky budete chtít slyšet odpověď?

Asi, já jsem ho skutečně upozornil, že bych rád znal jakýsi timeing celých těch událostí, které jsou do jisté míry i mediálně podávány jako záležitosti časově neurčité, celá ta věc se odehrávala na půdorysu bezmála dvaceti hodin, a to časové řazení jako do značné míry postrádám a přitom ho považuji z hlediska těch okruhů stížností za velmi důležité, chtěl jsem a budu chtít vědět, jestli tam vůbec a s jakou intenzitou ta reprodukce hudební probíhala, nebo neprobíhala, protože ty soupravy tam nastoupeny byly, ale ..., dokonce jsem od těch aktivistů některých a musím tady přiznat, že jsem se také sešel s panem Čermákem, který je jedním z těch aktivistů sledujících tedy to vyřizování ...

Navíc organizátor protestů v Praze.

A organizátor protestů, tak jsem od něj slyšel, že snad dokonce, a to byla jeho informace, tam došlo z hlediska té obecné hygieny k měření intenzity toho zvuku, i když musím zde /nesrozumitelné/, v tomto sporu pan Čermák si nebyl příliš jist a přislíbil mi, že mi nějakou informaci dodá, přepokládám, že tak dostanu. Je to otázka skutečně toho zajištění té obecné hygieny, protože tam existuje jakási informace o tom, že byly objednány nějaké ty toalety, které tam nedojely. Já připouštím, že tady ty toalety ..., ale nic víc jsem o těch toaletách se nedozvěděl, je to otázka i množství a použitých těch mírnějších, takzvaných mírnějších prostředků, to jsou ty různé třaskavinové náložky, ty metané, ty P1, P2, jak byl dneska poučen, z nichž jedna obsahuje slzný plyn, druhá neobsahuje slzný plyn ...

A toto budete chtít po policii, to jste řekl ...

Na to jsem upozornil dneska rovnou pana prezidenta, pana viceprezidenta Husáka ...

Zastupujícího, ano.

... zastupujícího prezidenta Husáka, že by, že to asi by všechno mělo patřit do toho inventáře zhodnocení té situace.

A ještě nějaké další otázky, zmínil jste ty dvě hlavní?

Snad jsem jich zmínil dokonce víc, ten timeing, záchody, třaskavky, byla měřena ta intenzita zvuková, ještě něco ...

Dokdy, dokdy budete mít od Vladislava Husáka tuto první zprávu?

Takhle, já jsem byl ubezpečen, že během deseti dnů nebo během týdne, že budeme tedy v jakémsi přímém telekomunikačním tom, že on to tedy připraví, ten můj odborný pracovník, který se problematikou policie zabývá, je tento týden na dovolené a možná, že i příští týden, ale přesto jsem pana plukovníka Husáka ubezpečil, že to neodvisí od něho, že tedy počítám, že během těch deseti dnů bych nějaké informace měl mít.

Tedy první zprávu od policie souhrnnější budete mít do deseti dnů. Český ministr vnitra František Bublan individuální pochybení policistů odsuzuje, ale jinak policejní zásah jako celek obhajuje. Například v úterý v Poslanecké sněmovně pronesl k zásahu policie u Mlýnců na Tachovsku i tato slova.

FRANTIŠEK BUBLAN (zvukový záznam): Bylo to o tom, že ze čtvrtka na pátek v noci kolem jedné hodiny najednou začaly do tohoto místa najíždět tyto vozy, najelo jich tam několik desítek a policie skutečně v tu chvíli nevěděla, je to pronajato, není to pronajato, nikdo tam nebyl, nebyl tam žádný pořadatel, který by ukázal smlouvu a řekl: "Tak, toto jsme si pronajali, tady jsou a je to vykolíkováno, tady budeme a všechno je v pořádku." Tak se nedivme, a je to i v souvislosti s tou interpelací a s tou kampaní, která byla před rokem proti policii, že ta policie tak zakročila, že to, že to zablokovala, že tam nechtěla nikoho pouštět, protože jakmile tam pustí pět nebo deset tisíc lidí, tak už se neudělá nic. To už je, to už je konečná a potom teprve může dojít k něčemu hroznému.

Konstatoval v úterý v Poslanecké sněmovně český ministr vnitra František Bublan. Je ombudsman Otakar Motejl z těch dosavadních informací, které má k dispozici, přesvědčen o tom, že policie, řekněme, nepochybila v té úvodní fázi, kdy začala blokovat vjezd účastníků technopárty na ty pronajaté pozemky?

Já bych to tak jednoznačně nechtěl až takhle definovat, víme oba a já nevím, jestli si toho byla vědoma veřejnost a nevím, jestli si toho byla vědoma policie, že ty, ta technopárty není poprvé v České republice, já vím o třetí, vlastně ty dvě předchozí jsem sledoval, to Kopidlno předloni jsem dokonce obsáhle hodnotil dodatečně, tam skutečně dochází k jedné absurditě. Já to považuji tak trošku jako happeningovou záležitost, jakousi hru, to utajení do poslední chvíle podniku, který nesporně organizován je a kteréžto utajení vlastně má vytvořit jakousi, jak se dneska říká, adrenalinovou situaci na obou dvou stranách.

A tomu dáváte znaménko minus ze strany organizátorů?

Trošku, trošku tomu dávám skutečně znaménko minus.

Když utajují celou věc a tím de facto mohou vyprovokovat takový střet, ke kterému, ke kterému došlo.

Ano.

Premiér Jiří Paroubek ve středu v noci po zasedání vlády, která se zabývala zásahem proti technopárty CzechTek, pronesl i tato slova.

JIŘÍ PAROUBEK (zvukový záznam): Chtěl bych také říci, že ve vládě jsme debatovali o tom, byť jsme to nevyjádřili usnesením, abychom vyzvali organizátory technopárty k určitému dialogu tak, aby bylo možné, k určitému dialogu s vládou, tak, aby bylo možné v příštím roce, pokud budou chtít organizovat technopárty, aby se vyvarovali těch chyb, ke kterým došlo při organizaci této technopárty, abychom hledali možnosti, jak celou věc řešit naprosto hladce.

Konstatoval ve středu v noci premiér Jiří Paroubek po zasedání kabinetu, zdá se zatím jako velmi nepravděpodobné, že by organizátoři technopárty po té letošní konfrontaci s vládou a policií mohli najít společnou řeč, jak by podle vašeho názoru bylo nejlepší, aby příští rok veřejnost nesledovala to, co sleduje letos, jak tomu předejít?

No, skutečně by se mělo uvažovat o tom, protože ta technopárty svým způsobem působí snad i pozitivně na určitou skupinu obyvatel, na určitou vrstvu věkovou, a je to nesporně věc, která musí být nějakým způsobem organizována, i při zachování, řekl bych, té iluze, že to je takové tajné, že jo, to přeci jenom trošku jako připravit. Je to, je to jistě možné a jinak se vždycky může stát to, co se jako stalo, že to nebude přijato jako jednoznačně v té lokalitě, tím spíš, že je tam ten, ta potřeba být někde v méně zalidněné krajině, kde tedy zase ta tolerance té krajiny k takovému velkému shromáždění jaksi je poměrně nižší.

Já se zeptám, vás účastníci, respektive přímo organizátoři technopárty, nikoliv David Čermák, který je organizátorem protestů proti tomu policejnímu zásahu, nějak kontaktovali, přímo, ať už to je pronajímatel pozemku Šroub, či další?

Absolutně, teď ..., takhle, nikdo, já jsem byl v jakémsi telefonickém kontaktu v pátek dopoledne s jakýmisi mně se představivšími lidmi, kteří byli skutečně účastníky a kteří mě kontaktovali telefonicky ohledně té situace na dálnici mezi Plzní a Rozvadovem a okolo, ti lidé měli jakési informace ohledně, řekněme, té nájemní smlouvy s panem Pleskym, ale nikdy ..., a od té doby já jsem je tedy nekontaktoval, jsem čekal, jestli se přihlásí, nebo ne, do jaké míry patřili do té skupiny těch organizátorů, nebo nepatřili a já se obávám, že i dneska ta situace je stále taková, že vlastně ten organizátor jako kdyby žádný nebyl, ale nepochybuji o tom, že nutně byl.

Ministr vnitra František Bublan už dokončuje změny zákonů, které by zpřísnily organizování takových akcí, jako je CzechTek.

FRANTIŠEK BUBLAN (zvukový záznam): A já jsem přesvědčen, že jiná cesta, než abychom skutečně našli nějaké, nějakou legislativní normu, jiná cesta z toho není a já zde vám mohu slíbit, že už jaksi to máme v peru, jak se říká, už na tom pracujeme a nějakou takovou normu předložíme.

Stínový ministr vnitra za ODS Ivan Langer v rozhovoru pro BBC návrhy ministra vnitra Františka Bublana na zpřísnění zákonů odmítá.

IVAN LANGER (zvukový záznam): A myslím si, že problém, který nastal, je problémem aplikace již existujících, nebo špatné, nedostatečné, nekompetentní, nedůsledné aplikace již existujících norem.

Dodává v rozhovoru pro BBC místopředseda ODS, stínový ministr vnitra Ivan Langer. Je přesvědčen veřejný ochránce práv Otakar Motejl, host Interview BBC, že je na místě úvaha o změně zákonů, nebo jsou ty stávající zákony, když se podíváte na právní normy České republiky, řekněme, dostatečné a jde o to lépe je využívat?

Já jsem v roce 2003, respektive začátkem roku 2004, kdy jsem řešil tu otázku toho CzechTeku u Kopidlna, ten Ledkov, jsem uzavřel vlastně ..., ty stávající předpisy tady jsou, že je třeba je teď dostatečně prosazovat a aplikovat, já jsem dokonce přesvědčen o tom, že tady ta moje pravda kopidlnská platí dodneška, že jo, uznávám, že, a to je právě ten problém toho utajení a toho happeningu s tím spojeného, že ...

Zákony není zapotřebí měnit?

Zákony, totiž já si nedovedu představit, upřímně řečeno, zákon, který by tedy byl zákonem, který by jaksi měl zabránit CzechTeku a neměl znemožnit oslavu Jízdy králů na Vlčnovsku nebo pouť na nějakou ..., nějakou katolickou pouť nebo celou řadu kulturních akcí, které se tradičně odehrávají v určitém ...

Chcete tím říci, že zpřísnění zákonů na akce typu CzechTek by zkomplikovaly organizaci jiných akcí, jakou jsou poutě na Vlčnovsku a podobně?

I fotbalová utkání, i podobné, jo, tady existuje celá bohatá škála situací, kdy se shromažďují lidé na určitém místě a provozují se tam nějaké věci, které obecně jsou na hranicích nebo skutečně ruší ten veřejný pořádek a přitom jsou to věci jako tolerované, dokonce některé jsou prastaré. A takové různé ty masopustní veselí a podobně, to všechno má svojí kulturu. Já když začnu dělat Jízdu králů na Žižkově, tak z toho bude tady jaksi zmatek a pohoršení a bude narušen veřejný pořádek, řekněme, možná na Žižkově by na to nepřišlo, ale v Dejvicích, tak tam bude spousta protestujících, že jim tam někdo huláká do rána pod okny a že jsou tam kobylince na vozovce, že jo, a přitom tady v té určité lokalitě to bude jiný, takže ...

Víte, jde, jde o to, že ať už deník Právo, nebo deník Mladá fronta DNES už citoval z některých pasáží toho připravovaného zákona, který chystá ministr vnitra František Bublan, podle paragrafu nového zákona, jak jej interpretuje alespoň Mladá fronta DNES, by CzechTek nebo jiná akce začala už na radnici poblíž místa konání, tam by organizátor párty musel přijít nejpozději patnáct dní předem, musí přinést celou složku povolení, které zákon vyjmenovává, vyjádření hygieniků, ekologů, hasičů, či vlastníků přilehlých cest, když někdo z nich vydá záporné stanovisko, radnice může akci zakázat. Na místě musí být jasné, kdo je pořadatel, ten musí být připraven na pokyn úřadu shromáždění rozpustit, za porušení normy padesátitisícová pokuta. To je možná ...

Takhle, já jsem přesvědčen o tom, že celá řada akcí takhle skutečně probíhá, já dokonce jsem přesvědčen o tom, i když jsem neměl možnost si to ověřit, že ta jakási technopárty minulý víkend na Táboře víceméně takhle proběhla, ono to sice vypadá, já vím, těch potvrzení je sedm, ono to vypadá jako tragikomické nebo jako nemožné, ale ono to zase v praxi tak nemožné asi není, protože celá řada všech důležitých rockových festivalů a podobné věci probíhají a předpokládám, že je tady, že tam je, jako kdo to vyjedná, s kým to vyjedná, tady u toho CzechTeku opravdu opakovaně je tedy ta hluboká konspirace, že vlastně tam nikdo se k tomu nehlásí, nikdo není jaksi partnerem, s nikým se nedá vést nejen nepříjemný, ale i příjemný a rozumný dialog.

To znamená, že nový zákon například o obcích a zpřísnění zákona shromažďovacího, jak ho navrhuje František Bublan, to rozhodně nezabrání takovým konfliktům?

Ten pokus se zřejmě koná, já jaksi jsem přesvědčen o tom, že tady ten zákon ..., já jsem se díval na ten francouzský dekret a na ty německé předpisy, to jsou zákoníky totiž, to nejsou žádné jednoduché normy, protože buď, anebo, buďto to zreglementuji tak, abychom se neocitli v situaci, že zjistíme, že Národní divadlo nemůže hrát dneska večer, protože nebude mít třeba tu hasičskou asistenci, ona tam tedy každý den je, ti hasiči tam chodí rádi, ale formálně tady existuje dokonce, řekl bych, soustava takových téměř zvyklostí a je to roztříštěno opravdu v řadě nejrůznějších zákonech a předpisech, jsou tam omezení, to znamená, podle mého názoru by měla stačit jakási kuchařka, jakýsi tedy metodický list, který by vyjádřil, co všechno se musí a nemusí zajistit pro případ jakýchkoliv takových představením podniků ...

Nikoliv to dávat do zákona.

... a mělo by to stačit, protože jinak se můžeme ocitnout skutečně v takové dost tragikomické situaci, že sice budeme mít nějakou normu, ale ten problém jako takový se nevyřeší.

Další téma, problematika vyvlastňování, za jak velký problém považujete postoj úřadů v rámci stavebního řízení či dalších věcí, kde je možné mluvit o vyvlastňování?

No, tak, že jo, vyvlastňování je vždycky nepopulární a velice závažný zásah do vlastnických poměrů a práv, skutečností zůstává, že v současné době ta situace je velice dramatická, především v restitučních procesech se vrací do individuelního vlastnictví pozemky, které byly zamontovány nejrůznějším způsobem do těch vítězných socialistických honů a lánů a které jako restituovány v těch menších parcelách se stávají více, či méně nepřístupnými, protože ty polní cesty a ty meze dávno už zmizely a vracet se do toho původního, do značné míry často v terénu zvykového uspořádání těch komunikací je velice obtížné. Je tady, v mé kanceláři se scházejí desítky nebo, dá se říct, stovky stížností právě na to, že lidé mají nebo kupují stavební pozemky a posléze zjišťují, že vlastně nejsou vůbec komunikačně propojeny s veřejnými komunikacemi a dochází i k tomu, což je bohužel lidská přirozenost, že ten soused odmítá mu třeba prodat ten kus potřebné komunikace, obce jsou samozřejmě ve velice obtížné situaci, někde se to řeší těmi věcnými břemeny, někde se to asi bude muset nebo řeší se to tedy tím výkupem, tím vyvlastněním.

Právě jste zmínil, že problematika vyvlastňování je velmi závažný problém v České republice, kabinet premiéra Jiřího Paroubka uspěl v Poslanecké sněmovně v tom takzvaném prvním parlamentním čtení s vládním návrhem zákona o vyvlastňování pozemků. Zákonem chce vláda urychlit výstavbu silnic, dálnic nebo železnic v takzvaném veřejném zájmu. Soukromé pozemky potřebné pro výstavbu mají být vyvlastňovány za náhradu. Ministr pro místní rozvoj Radko Martínek v Poslanecké sněmovně k vládnímu návrhu zákona uvedl.

RADKO MARTÍNEK (zvukový záznam): Dosavadní praxe ukázala, že současná právní úprava je nedostatečná, protože neumožňuje zamezení převodu pozemků nebo stavby v průběhu vyvlastňovacího řízení, lze proto vytvořit neřešitelnou situaci a bránit realizaci důležitých investic, které jsou ve veřejném zájmu, proto se v návrhu stanoví, že ode dne, kdy byl vyvlastňovaný vyrozuměn o zahájení řízení, nelze vlastnické právo přenést na jinou osobu, ani zatížit jiným právem, takové právní úkony by byly právně neplatné. Já bych při této příležitosti chtěl zdůraznit, že se jedná o dobu minimálně šest měsíců před vlastním vyvlastňováním, to znamená každý, každá instituce, která v takové záležitosti působí, se musí nejdříve minimálně šest měsíců snažit o dohodu a teprve potom může přistoupit k vlastnímu vyvlastňovacímu aktu.

Konstatoval v Poslanecké sněmovně ministr pro místní rozvoj Radko Martínek. Ostře proti předloze vystupovali především poslanci Občanské demokratické strany. Jeden hlas za všechny, poslanec ODS Pavel Hrnčíř.

PAVEL HRNČÍŘ (zvukový záznam): Vyvlastnění soukromého majetku je velmi výrazným a také velmi dramatickým zásahem do vlastnického práva chráněného ústavou a Listinou základních práv a svobod. Pro Občanskou demokratickou stranu je vyvlastnění tou skutečně nejkrajnější mezní variantou řešení nějakého veřejného zájmu a tohoto postupu by se mělo používat skutečně jako šafránu a jen v těch opravdu nejodůvodněnějších případech. Zákonná pravidla pro vyvlastnění musí být proto velmi přísná pro vyvlastnitele a velmi precizní a také pro vyvlastňující úřad velmi silně regulující, právě zde je zákonná regulace opravdu skutečně na místě. Bohužel tento požadavek vládní návrh zákona nesplňuje.

Prohlásil v Poslanecké sněmovně poslanec ODS Pavel Hrnčíř. Je veřejný ochránce práv Otakar Motejl, host Interview BBC, přesvědčen o tom, že zákon, který sněmovna schválila v tom prvním parlamentním čtení, mu nepřidělá víc práce, to znamená, nepovede ke sporům, které nakonec budou končit u vás jako u veřejného ochránce?

Já, upřímně řečeno, samozřejmě považuji určitou míru občanské nespokojenosti za obraz standardní, takže iluze o tom, že si nebudou lidé stěžovat, že nebudou lidé proti něčemu protestovat, je, není, je, není ani mým snem, tím méně mým cílem.

Protože byste přišel i o práci, že?

Samozřejmě, i to by stalo. Já jsem vyrůstal, že ta společnost, až bude beztřídní, až komunismus dobudujeme a já jsem byl tipován, že bych se toho dobudování komunismu mohl dožít, že zanikne stát a právo a právníci budou bez zaměstnání, s tím jsem v roce 55 promoval, ale faktem je, že na těch komunikacích, zejména na těch síťových komunikacích, tady opravdu jako je bohužel, a já ty signály mám od občanských různých sdružení, že kromě těch ekologických jaksi překážek stojících v cestě nějaké té komunikaci, jsou to často skutečně lobbyistické zájmy lidí, kteří skupují pozemky v předpokládané trase v naivní nebo kvalifikované představě, že tedy přinutí jaksi v rámci toho výkupu těch pozemků nebo toho vyvlastnění, vyvlastňovacího řízení /nesrozumitelné/ zhodnotit.

To znamená, že máte pro takový zákon, který je v Poslanecké sněmovně, pochopení?

No, samozřejmě mám pochopení pro to, je-li tady ta věc zákonem upravená, rozhodně je to lepší, než když zákonem upravená není. Já velice rád a často vodím své zahraniční delegáty, návštěvníky do Kroměříže, což je pýcha Moravy a pýcha České republiky, ale silnice mezi dnešní dálnicí a Kroměříží v prakticky úplně rovinaté krajině je plná zatáček jenom proto, že když ji stavěli, tak napřed objeli rychtářovo pole, potom objeli pole pana starosty někde jinde, ten terén je tam skutečně prostoupený tím, že shodou okolností v této lokalitě nějak výrazným způsobem se nikomu nechtělo tady přinutit toho vlastníka, aby ta silnice vedla přes něj a těch asi šedesát zatáček mezi tou dálnicí a Kroměříží je tedy památník jakéhosi velice až přehnaně liberálního pohledu na to, kde je veřejný zájem a kde končí tedy ta ochrana toho osobního vlastnictví.

Nejsou pak ale na místě, které mají například někteří lidovci, kteří se bojí, že by úřady mohly po přijetí onoho, nazývejme ho, vyvlastňovacího zákona přistupovat k samotnému vyvlastňování příliš často a pak budou moci ty případy skončit na vašem stole?

No, tak samozřejmě každý zákon se dá porušit, každý zákon se dá obejít, dokonce je to vždycky to první, co právníky napadá, když je nějaká norma vydána, jak se dá ten zákon obejít. Těch korekcí ..., tam je zásadní spor o tom, jestli to mají úřady, nebo jestli to má, má dělat státní správa, samospráva nebo eventuelně tedy ..., každopádně na to naváže ten soudní přezkum. Já jsem přesvědčen o tom, že by to měla dělat ta samospráva, i když chápu, že ta samospráva je u nás poměrně silně zpolitizována a nemá stále tu autoritu takové jakési objektivity a odbornosti.

Rozumějme místní samospráva jsou obce a ...

No, a ty obce ..., protože nám se trošku vytratila ta okresní samospráva, že jo, která je ...

Zrušením okresu.

... ano, která přece jenom trošku ten region jako reprezentovala, ty obce střediskové, já tomu říkám ty s tou přenosnou působností, jsou tady také dost malé, takže někdy ty jejich zájmy dokážou dokonce v rámci toho okresu jít proti sobě. Ale měla by se ta samospráva právě tím principielně legitimovat, tou vyšší dávkou odpovědnosti za svá rozhodnutí a tu může do značné míry osvědčit právě tím, že jí ta šance býti odpovědný bude dána.

Velmi stručná otázka na závěr, ztratil jste někdy naposledy nebo v dohledné době nebo v době ne zcela minulé občanský průkaz?

Ne, ale byl mi ukraden v Itálii dvakrát.

Byl vám ukraden v Itálii, a to bylo kdy?

Asi před čtyřmi lety a rok předtím.

Vy jste se zabýval problematikou občanských průkazů a protože jste dostál některá podání, potěšilo vás, že ministerstvo vnitra na základě vašeho podnětu nevylučuje, že kvůli problémům, které lidem způsobuje ztráta nebo odcizení občanského průkazu, že navrhne změnu zákona?

Samozřejmě, že mě to potěšilo, těch problémů je kolem občanských průkazů poměrně dost a já v tomhle tom směru s ministerstvem vnitra komunikuji.

To znamená, že máte příslib, že bude změněn zákon?

Ano.

Děkuji za rozhovor, to byl veřejný ochránce práv Otakar Motejl. Děkuji, že jste do BBC přišel, někdy příště na shledanou.

Na shledanou, děkuji.

Takové bylo Interview BBC.

Transkripci pořadu pořizuje společnost NEWTON I.T. Přepis neprochází jazykovou úpravou BBC.


CITACE ROZHOVORU V MÉDIÍCH

Ombudsman dostane zprávu o CzechTeku

Právo, 22. 08. 2005 - Policie by do týdne měla poslat veřejnému ochránci práv Otakaru Motejlovi první zprávu s informacemi o vyšetřování stížností na policejní zásah proti účastníkům technoparty CzechTek u Mlýnce na Tachovsku.

Dohodl se tak na své schůzce s Vladislavem Husákem, který byl po odchodu policejního prezidenta Jiřího Koláře dočasně pověřen řízením policie. Motejl to uvedl v rozhovoru pro BBC.

Jak ombudsman dále řekl, od policie by rád získal odpovědi na několik otázek. Zajímá ho především časový průběh událostí, jestli na místě vůbec probíhala hudební produkce, a případně s jakou intenzitou, dále použití tzv. třaskavek proti technařům, a také zda a jak tam byla zajištěna hygiena.

Podle Motejla mu Husák přislíbil, že při řešení stížností na zásah nebude docházet k průtahům. Na samotného ombudsmana se zatím v souvislosti s policejním zásahem na CzechTeku obrátilo přes 4 tisíce lidí.

"Pouze 18 podání jsou adresné stížnosti od lidí, kteří tam byli. Ostatní jsou protestní deklarace, které reagují na mediální informaci," uvedl Motejl.

BBC: Motejl nepovažuje změny zákonů kvůli CzechTeku za nutné

PRAHA 18. srpna (ČTK) - Ombudsman Otakar Motejl nepovažuje za nutné měnit zákony kvůli tomu, aby se stát v budoucnu vyhnul sporům s pořadateli technoparty. V pořadu Interview BBC upozornil, že případné změny legislativy by mohly zkomplikovat pořádání jiných společenských nebo kulturních akcí. Návrh speciálního zákona nyní připravuje ministerstvo vnitra.

Motejl je přesvědčen o tom, že postačí, když budou dosavadní normy dostatečně aplikovány. Nedovede si totiž přestavit zákon, který by na jedné straně zabránil pořádání technoparty CzechTek a zároveň neznemožnil "oslavu jízdy králů na Vlčnovsku nebo nějakou katolickou pouť". Problémy by podle Motejla měli i organizátoři fotbalových utkání či masopustního veselí.

Vnitro dostalo od vlády za úkol posoudit změny současných zákonů do konce září. Na ministerstvu vnitra také vzniká návrh zákona, který mimo jiné ukládá pořadatelům technoparty a dalších podobných akcí oznamovací povinnost. Při zásahu na CzechTeku na Tachovsku byly na obou stranách zraněny desítky lidí. Řada účastníků obviňuje policisty z brutality, policie argumentuje tím, že bránila soukromé pozemky, na něž bez svolení majitelů účastníci party vstupovali.

Motejl BBC řekl, že bude chtít od zastupujícího policejního ředitele Vladislava Husáka jakýsi "timing" celého zásahu na CzechTeku, tedy jeho časové řazení, a bude požadovat i informace o intenzitě hudební produkce. S Husákem již jednal a sešel se i s organizátory protestů kvůli policejnímu zásahu. V souvislosti s CzechTekem ombudsman dodnes obdržel přes 4000 protestních deklarací a asi 18 podání od přímých účastníků.

 
 
66Archiv Interview
Záznamy a přepisy všech odvysílaných rozhovorů
 
 
NEJNOVĚJŠÍ
 
 
Poslat stránku emailem Verze pro tisk
 
  Redakce | Pomoc
 
BBC © ^^ Nahoru
 
  Archiv | Speciály | Anglicky s BBC
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Pomoc | Ochrana soukromí