Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCCzech.com
 
Aktualizováno: pátek 05. srpna 2005, 08:58 SEČ
 
Poslat stránku emailem Verze pro tisk
František Bublan
 

 
 
Ministr vnitra František Bublan vítá projednávání policejního zásahu proti technoparty CzechTek v obou komorách parlamentu.

František Bublan
František Bublan ve studiu BBC

"S ministrem vnitra se bavit nehodláme, několikrát lhal," to vzkazují Františku Bublanovi organizátoři techopárty CzechTek. Václav Šroub, který si pronajal louku na Tachovsku, kde došlo k policejnímu zásahu, říká:

Václav ŠROUB (zvukový záznam): Smlouva byla od počátku zpochybňována a do dnešního dne mi vlastně nebylo vysvětleno, proč ta přístupová cesta nám byla vlastně uzavřená, a nejenom ona. Ono totiž i kdyby, i kdybychom na ní neměli právo, tak policie nemá právo uzavřít tu státní silnici, na kterou, na kterou ústí ten exit.

Argumentuje Václav Šroub. Nejen o policejním zásahu proti technopárty CzechTek bude následujících třicet minut. Od pondělí do pátku pravidelně v tomto čase vysíláme Interview BBC. Nejinak je tomu i dnes. Od mikrofonu co nejsrdečněji zdraví Václav Moravec. Pozvání přijal a k protějšímu mikrofonu usedl český ministr vnitra František Bublan. Přeji vám hezký dobrý den, vítejte.

Dobrý den.

Kritika policejního zásahu proti účastníkům technopárty CzechTek nepolevuje, na kolik tato, řekněme, několik dní trvající kritika vás jako ministra vnitra přinutila k úvahám o rezignaci.

Tak, mě to spíš přinutilo k tomu, abychom tu kritiku změnili, vyvrátili a mám takový pocit, že se nám to v posledních dnech začíná dařit, dneska jsme měli další hezkou konferenci, kde jsme uvedli nové skutečnosti, promítli jsme záběry z policejních kamer, promítli jsme vlastně to území, na kterém se odehrával tento děj, tak z toho bylo naprosto jasné, že většina těch účastníků byla na naprosto jiném pozemku, a ten pozemek, který si pronajali, tak ten byl téměř opuštěný, takže ...

Teď bych vám mohl namítnout, že organizátoři a kritici onoho zásahu, policejního zásahu také promítali dnes další videozáznamy, které podle nich jasně ukazují, že ten zásah byl neadekvátní. Je to tedy tak, že sílící kritika nebo ona stále trvající kritika vás zatvrzuje v tom, že postup policie byl správný?

Já si myslím, že postup policie byl správný, já samozřejmě se nebráním nějakým výtkám, které se týkají přiměřenosti jednotlivých výkonů policistů, to je docela možné ...

Viděl jste už takové výkony, existuje něco ...

Viděl jsem ...

... co byste připustil?

... já myslím, na TV Nova byly nějaké záběry, které určitě stojí za to, aby se přešetřily, už se na tom pracuje, mohou nastat ještě nebo se mohou objevit nějaké nové, ale ten zásah jako ...

To znamená, že de facto nevylučujete a je pravděpodobné, že dojde k potrestání některých policistů, kteří mohli zasahovat neadekvátně.

Já to nevylučuji, ale zase neříkám, že za každou cenu budeme někoho trestat jenom proto, abychom nějakým způsobem ustoupili, jo, protože v zásadě ten zásah byl, byl oprávněný, byl nezbytný, protože už nešlo dále vyčkávat a ti účastníci byli včas a několikrát vyzýváni, aby ten prostor opustili, většina jich odešla, což je z těch záběrů také patrné, že většina lidí odjela a nechtěla tam už více zůstávat, zůstali víceméně ti, kteří se chtěli, chtěli prát, anebo ti, kteří nebyli způsobilí, aby odešli.

Před ministerstvem vnitra se kvůli policejnímu zásahu proti technopárty CzechTek demonstrovalo, při pondělní demonstraci zazněla i tato slova:

Osoba (zvukový záznam): Bylo by naivní spojovat zásah proti CzechTeku jen s touto vládou, s pány Paroubkem nebo Bublanem, stejnou represi by použila jakákoliv jiná kapitalistická vláda. Vzhlížet k opozici a zejména k té pravicové, je chybná reakce na tento zásah, musíme se spolehnout sami na sebe.

Zaznělo krom jiného v pondělí na demonstraci před českým ministerstvem vnitra. Demonstrovalo se i v dalších dnech, v těchto chvílích na pražské Letenské pláni. Nad čím ministr vnitra František Bublan přemýšlí, když mu pod okny několikatisícový dav skanduje "Demisi, demisi" a je vyzýván k rezignaci.

Tak to víte, že mě to nutí k přemýšlení, přiznám se, že ani nemohu moc usnout a stále se těmi myšlenkami zaobírám, dneska jsem o tom asi hodinu mluvil s panem Václavem Havlem a ...

Vy jste mluvil s Václavem Havlem o možné vaší rezignaci?

Ne, mluvil jsem o tom, co se, co se děje, co se ...

Že nemůžete spát.

... stalo, to ne, a to jako o rezignaci tam nepadlo ani, ani slůvko, ale byly to spíš vzpomínky naše, na ty naše jaksi události z těch sedmdesátých, tak osmdesátých let a takové nějaké srovnání s touto dobou a já se zamýšlím jinak nad tím myšlením těch, těch lidí, tady ta, tady ten výrok, který tam zazněl, tak ten mě jenom utvrzuje v tom, že je to taková určitá snaha o jaksi vymezení sil té současné společnosti, ale to vymezení jde asi trošku jiným směrem, než jsme vymezovali my tehdy před těmi, já nevím, dvaceti, možná třiceti lety, jo.

Shodujete se s Václavem Havlem na té jeho tezi, kterou pronesl v pondělí, když přišel na Letnou podpořit demonstranty, že takové akce jako CzechTek jsou, řekněme, solí občanské společnosti, jejího rozvoje a živoucí vodou.

No, tak příliš se neshodujeme, ale my jsme si to dneska trošku vysvětlili nebo jsme si řekli každý, každý svoji pozici, on právě zastává myšlenku toho, že, že ti lidé potřebují jaksi nějakým způsobem se vymezit, my jsme se tenkrát vymezovali proti té nesvobodě, takže to bylo takové trošku politické vymezení, kdežto dneska demokracie u nás funguje a tito lidé se vymezují proti určitému způsobu života, proti komerci, proti, já nevím, supermarketům, ale vymezují se takovým způsobem, že vlastně využívají těch práv demokracie a co jako na tom, co mi na tom vadí, tak oni jako zneužívají tu demokracii. Já ještě ...

Co kdybych vám namítl, že František Bublan, který podepsal Chartu 77, byl dlouhá léta v disentu, tak už tato část Františka Bublana, tento Bublanův rozměr je potlačen tím, že pracoval víc než deset let v bezpečnostních složkách České republiky a tudíž z policistů, kteří jsou oděni, jsou to těžkooděnci, tak už strach nemá, protože jim de facto i velí.

Samozřejmě jsem tím ovlivněn, to já nemohu popřít, to jsem také Václavovi Havlovi řekl, že moje pozice je taková, že mohu jaksi vycházet z nějakých starých pozic nebo starého postoje, ale teď jsem, teď jsem vlastně omezen tím, že jsem ministr vnitra a mám určitou odpovědnost za veřejný pořádek, za fungování policie a za to, aby u nás byla dodržována zákonnost, takže samozřejmě ten, ten postoj je trošku jiný, no.

Zeptám se jinak, pro vás veřejný tlak není korektivem, na základě jehož byste v noci o té rezignaci uvažoval.

No, veřejný tlak my vnímáme a média nám ukazují tlak těchto lidí, kteří demonstrují, zase ty počty nejsou tak, tak velké, ale já v tuto dobu čelím spíš zase opačnému tlaku, protože mně chodí skutečně stovky, možná tisíce mailů, dopisů, telefonátů a jiné podpory, dokonce se i nějaké petice podepisují a takže zase cítím docela velkou podporu, kterou jsem nikdy necítil.

Jen dodám, že i do redakce BBC jsme dostali několik telefonátů, že příliš referujeme o věcech, které souvisejí s kritikou oné demonstrace, chtěl bych jenom říci, že tady klademe kritické otázky těm lidem, kteří se mají zodpovídat, v tuto chvíli ministr vnitra František Bublan. K rezignaci na post ministra vnitra vás vyzvala nejsilnější opoziční strana v zemi, ODS, není to ostatně poprvé ...

Ano.

... od vašeho nástupu do funkce ministra vnitra. Předseda občanských demokratů Mirek Topolánek v rozhovoru pro BBC v úterý dodal:

Mirek TOPOLÁNEK (zvukový záznam): Ministr Bublan byl na odvolání už několikrát, kromě toho, že opakovaně bagatelizuje selhání policie, kterou má mimo jiné na starosti, tak opakovaně lže, to by ministr neměl. Já se dokonce domnívám, že pokud premiér Paroubek bude chtít ve zdraví tuhle kauzu přežít, protože ji nepochybně přehnal, tak že to bude muset udělat.

Konstatuje v rozhovoru pro BBC předseda občanských demokratů Mirek Topolánek v narážce na možné odvolání ministra vnitra Františka Bublana. František Bublan, jak jsme slyšeli, rezignovat nehodlá. Bavili jsme se, pane ministře, v uplynulých dnech a hodinách s premiérem Jiřím Paroubkem o tom, že pokud on usoudí, že byste měl rezignovat, tak mu rezignaci nabídnete? Padlo toto ve vašich rozhovorech?

Nepadlo, my jsme se bavili o tom, jak řešit tuto situaci, bavili jsme se o konkrétních věcech, ale tady toto nepadlo, já jsem to ani v nějakém náznaku nepoznal, že by k tomu mělo dojít, takže ...

Zeptal jste se Jiřího Paroubka, zda máte jeho podporu, která se dříve, či později nemůže změnit v to, že by vás odvolal?

Já jsem se ho přímo nezeptal, on mi ji vyjádřil, takže já tady v tomto směru mu věřím, a to, že vadím ODS, to už jsem si všiml, že jim vadím delší dobu a já jsem teda, oni by mi museli dokázat, v čem jsem lhal, já jsem si dokonce nechal vyjet všechny mé výroky v této kauze a nikde tam žádná lež není, takže ...

Včetně těch padesáti lidí, což údajně byla vaše věta, nebo je to vaše věta, ta byla autenticky citována nejprve Českou tiskovou kanceláří, že ona smlouva je na padesáti lidský dav.

Tuto informaci jsem dostal od policie, policie vycházela z podání vysvětlení, které dostala od pronajímatele i do toho pana Šrouba a tam skutečně zaznělo to padesát až sto osob, já teďka nevím, kdo z nich to vyjádřil ...

To znamená, že to nikoli to bylo písemně, že by, protože v té smlouvě ...

V té smlouvě to není.

... to opravdu není.

Tam to není, ale zaznělo to v té výpovědi, takže já jsem tuto informaci takto od policie dostal, že ta představa byla o padesáti až sto lidech, že potom došlo ...

To znamená, byl jste policií de facto mylně informován.

No, tak mylně ...

No, ne, vy jste řekl, že v té smlouvě to je.

To já nevím, jestli jsem to řekl, že to je ve smlouvě, já jsem mluvil o tom, že si ten pronajímatel představoval, že to bude takováto, takovéto množství lidí, ale to, já to nepovažuju za podstatné, ale ...

Ministr spravedlnosti Pavel Němec, který patří zatím ke kritikům policejního zásahu, tak požádal Krajské státní zastupitelství v Plzni o prošetření okolností policejního zásahu proti účastníkům CzechTeku v Mlýnci na Tachovsku. Dohodl se prý na tom s ministerským předsedou, s Jiřím Paroubkem, považujete takové vyšetřování za dostatečné v tom, že se vyvrátí definitivně všechny pochybnosti?

No, já ho vítám tady to vyšetřování, i když tam musím říct, že stejné státní zastupitelství teď právě doručilo rozhodnutí okresnímu řediteli v Tachově za to, že pochybil při tom loňském CzechTeku a tenkrát pochybil proto, že nezasáhl, takže mám trošku takový jako divný pohled na to, jak bude posuzovat tuto situaci ...

Počkejte, v těchto chvílích přišlo šéfovi tachovské ...

Ano, ano.

... policie to, že pochybil při tom, když nezasáhl loni při CzechTeku.

Přesně tak, no, no, takže, ale samozřejmě ...

Takže myslíte, že se Krajské státní zastupitelství v Plzni de facto ocitá ve schizofrenní situaci.

Tak ono se ocitá v situaci, kdy to musí znovu posoudit celou tu situaci, tu novou samozřejmě, jo, ale o tom to není. Já současně doufám, že se toho ujme parlament, že ten bude taky požadovat nějaké vysvětlení, takže na to se také připravuji, že tam podám vlastně, jak to bylo, protože většina těch poslanců nebo i senátorů má informace pouze z médií a ty si myslím, že nejsou /nesrozumitelné/ v tuto chvíli příliš objektivní a možná ...

Zeptám se jinak, vy jako ministr vnitra České republiky tedy vítáte, že zvláštní bod bude zařazen na právě se konající senátní schůzi, to vítáte?

Ano.

A stejně tak to uvítáte, když ten bod bude zařazen na srpnovou schůzi, která začne 16. srpna v Poslanecké sněmovně.

Předpokládám, že to tam zazní nebo to půjde možná do výboru pro obranu a bezpečnost, ale to je jedno, jako vysvětlit se to musí a já, je to moje povinnost, abych to vysvětlil.

Část organizátorů akce CzechTek a další kritici policejného zásahu, mezi jinými senátor zvolený na kandidátce Strany zelených Jaromír Štětina, je pro vytvoření parlamentní vyšetřovací komise.

Jaromír ŠTĚTINA (zvukový záznam): No, já si nemyslím, že by celou záležitost měla vyšetřovat Inspekce ministerstva vnitra, přeci nelze jaksi si stěžovat u policistů na policisty, to by nedělalo dobrotu, já si myslím, že to musí být vyšetřeno naprosto nezávislým orgánem, nejlépe by bylo, kdyby to byla nějaká parlamentní komise.

Středeční slova senátora Jaromíra Štětiny. I občanští demokraté uvažují o parlamentní vyšetřovací komisi. Předseda ODS Mirek Topolánek i v této věci požádal o schůzku předsedy politických stran zastoupených ve sněmovně, krom komunistů.

Mirek TOPOLÁNEK (zvukový záznam): Mně připadá velmi nezodpovědné teď do té situace, tu situaci politizovat a vnášet do ní nějaké vzrušivé prvky, já jsem požádal všechny předsedy, bez komunistů, parlamentní, abychom se sešli, abychom se pokusili shodnout, pokud to bude možné, bez toho, že bychom předváděli v parlamentu nějaké nechutné tahanice na postupu, jakým parlamentním způsobem tu situaci budeme řešit. My jsme signalizovali to, co umíme udělat sami, že Jan Vidím svolá jednání branně-bezpečnostního výboru, případně tu situaci budeme interpelovat, interpelace je nástroj, který opozice má. Daleko radši bych byl, kdyby to bylo zařazeno jako řádný bod jednání, případně byla, byla ustavena vyšetřovací komise, ale na tom se musíme shodnout, protože určitě nepůjdeme sami proti, proti všem.

Úterní slova předsedy Občanské demokratické strany Mirka Topolánka pronesená v Interview BBC. Ministr vnitra František Bublan, host Interview BBC, už zcela jasně řekl, že uvítá a uvítal zařazení mimořádného bodu, ať už na schůzi Senátu, i Poslanecké sněmovny, okolnosti policejního zásahu na akci CzechTek roku 2005. Jednoduchá otázka, pokud byste, pane ministře, byl poslancem, hlasoval byste pro ustavení parlamentní vyšetřovací komise?

No, vyšetřovací komise je zvláštní nástroj, který se skutečně používá ve výjimečných případech, ze zkušenosti víme, že to vyšetřování vždycky trvá několik měsíců a potom ten výsledek je takový trošku ambivalentní, takže bych si od toho příliš nesliboval a já bych využil těch stávajících nástrojů, které zde máme, byla řeč o Inspekci ministerstva vnitra, je tady řeč o státním zastupitelství ...

Té nedůvěřuje jak senátor Štětina Inspekci ministra vnitra, ale i opoziční ODS, sami organizátoři také tvrdí, jak policisté mají objektivně vyšetřit sami policisty. A navíc, že inspekce spadá pod vás, který tvrdíte, že zásah byl přiměřený, tudíž tady je nedůvěra k těm institucím.

Tak inspekce vždycky vyšetřuje pod dozorem státního zástupce, takže zase bych to tak jaksi netvrdil, že je to, že je to jednostranné ...

Odpovězte mi jednoznačně, pokud byste byl poslancem, tak hlasoval byste pro vytvoření té parlamentní vyšetřovací komise, protože i pro vás to může být, řekněme, místo, kde budete moci vysvětlovat, vysvětlovat, vysvětlovat.

Možná bych hlasoval, protože bych se chtěl třeba dozvědět více, než, než je pouze v těch sdělovacích prostředcích, takže i ve vlastním zájmu bych možná pro to hlasoval.

To znamená, že byste de facto vytvoření parlamentní komise uvítal.

Já se tomu nebráním.

Organizátoři totiž tvrdí, že by oni za nejlepší způsob považovali arbitra na mezinárodní úrovni, jako jsou organizace Červený kříž nebo Amnesty International, co toto řešení.

No, tak docela zajímavé, ale když už jsme u té mezinárodní úrovni, tak tam asi by stálo za to využít těch zkušeností, jaké mají v těch ostatních zemích, jo, víme, že docela přísná legislativa je ve Francii nebo ve Velké Británii, dokonce i v Holandsku, to jsem se dneska dozvěděl, že v Holandsku je to tak vymezeno, že, že snad ani se to nevyplatí konat, jo, že se tam nesmí podávat alkohol a podobně, takže to by bylo docela zajímavé, kdyby se tyto organizace k tomu stavěly.

Společně s premiérem Jiřím Paroubkem, jak už bylo také řečeno v Interview BBC, požádal exprezidenta Václava Havla, aby se stal prostředníkem v dialogu mezi vládou, respektive vámi jako ministrem vnitra a také premiérem a organizátory CzechTeku. Organizátoři akce s vámi ale odmítají mluvit, prý proto, že jste několikrát lhal. Pronajímatel pozemku na Tachovsku, kde se akce CzechTek měla konat, Václav Šroub dodává:

Václav ŠROUB (zvukový záznam): Smlouva byla od počátku zpochybňována a do dnešního dne mi vlastně nebylo vysvětleno, proč ta přístupová cesta nám byla vlastně uzavřená, a nejenom ona. Ono totiž i kdyby, i kdybychom na ní neměli právo, tak policie nemá právo uzavřít tu státní silnici, na kterou, na kterou ústí ten exit. Oni mají právo na to uzavřít tu přístupovou cestu, ale nikoliv tu státní silnici, která, ze které vlastně ta cesta vedoucí z těch pozemků ústí, to znamená, že přímý důsledek toho, že oni vlastně nepovoleně zavřeli tu silnici, byl ten, že se tam vytvořila ta kolona, která houstla a houstla, a v podstatě to je, to je počátek těch všech událostí, že mně byl odepřenej přístup na cestu k pozemku, kterej já jsem měl legálně pronajatej a do dnešního dne nikdo nenabídnul vysvětlení nebo respektive bylo mi nabídnuto mnoho vysvětlení, ale každé bylo platné zřejmě jenom po dobu několika desítek minut a já do dnešní doby neznám žádný oficiální vysvětlení toho, proč nám to bylo odepřený, jenom spekulace z médií. Domáhám se toho zjistit, proč, kde, netuším, do dnešní chvíle se nikdo k tomu pořádně nevyjádřil.

Říká muž, který si pronajal pozemek na Tachovsku, kde se měla konat akce CzechTek, Václav Šroub. Jak ministr vnitra František Bublan zodpoví tu námitku, aniž by se to vysvětlení měnilo, jak to zpochybňuje Šroub.

To je naprosto jednoduché, počátek všech problémů je v tom, že tam nebylo jasně vymezeno, která ta část toho, těch pozemků vlastně je pronajatá, nebyla vyřešena ta přístupová cesta, ti, kteří si tam chtěli konat tu technopárty, tak si to měli nějak vymezit, měli se domluvit s těmi okolními majiteli, protože přes ty jejich pozemky se tam museli dostat, jiná cesta tam nevede, to se nestalo, oni tam přijeli v noci naprosto tajně na poslední chvíli, policie nevěděla, mají to pronajato, nemají, museli si ověřovat tyhle ty věci ...

Kdy jste se vy jako ministr vnitra, že teď přeruším vaši výpověď, kdy jste se vy jako ministr vnitra dozvěděl, že se akce bude konat na Tachovsku na těch pozemcích.

No, já jsem se to dozvěděl až už se to, až už tam byli, protože to policie nevěděla do poslední chvíle ...

To znamená v pondělí, v pondělí ráno.

Ne, ne.

Pardon, v pátek ráno.

To bylo v pátek ráno, no, no.

Ne, nikoliv, že by to bylo ve čtvrtek předtím.

Ne, ne, ne.

To znamená, že nebyly do toho případu de facto i zaangažovány tajné služby, které by věděly, kde se akce konati bude.

Já nevím, jestli do toho byly zaangažovány tajné služby, já mám pocit, že si to policie šetřila sama tady toto, ale to vám neřeknu ...

Takže prvotní příčinou bylo to, že organizátoři neměli organizačně akci zvládnutou a ...

No, neměli ji vůbec, vůbec připravenou, jako já se divím, proč s tím dělají takové tajnosti, proč dopředu neřeknou, budeme to mít tam a tam, máme to domluveno s obecním úřadem, s těmi sousedy, přes které musíme jet, máme tam zajištěnou dopravu, parkování, hygienu, dostatek pitné vody, a tak dále, a nebyl by s tím problém, ale oni to tají do poslední chvíle a potom vznikají takovéto problémy, no.

Uvažujete o tom, že byste ukázali, že nemáte zájem na dalším násilí někdy v budoucích letech a jasně nabídli několik pozemků, které patří státu, které jsou, řekněme, poměrně dobře přístupné jako bývalé vojenské prostory a podobně, kde by se mohla taková akce, jako je CzechTek, konat?

Ta nabídla už před rokem, já jsem si potom našel někde v nějakém časopise odpověď jednoho z těch aktivistů nebo z těch organizátorů a on řekl, že asi to nebude příliš akceptováno, protože tito lidé potřebují, aby tam, aby to bylo skutečně free, aby tam nezasahoval nikdo, aby jim nikdo nediktoval, kde to mají mít, že si to chtějí svobodně zvolit a svobodně vybrat, takže ona je s nimi trošku těžká, těžká řeč a těžká dohoda, ale ...

Ale zvažujete to, že na příští ročník se ...

Já jsem to, já už jsem to nabízel i letos, chtěl jsem o tom jednat s těmi organizátory, oni to odmítli a mám takový dojem, že spíš potřebují ten konflikt, než že by ho chtěli řešit.

To znamená, že podle vás je to i záměrné vyvolání takového konfliktu, kterým jsme byli svědky.

Já vám to řeknu takhle, asi by je to tak nebavilo, kdyby to nebylo s tímto spojeno.

Teď k možné změně shromažďovacího zákona, vy jste o něm mluvil v pondělí, kdy ho do vlády předložíte možnou změnu shromažďovacího zákona.

Já ještě nemám jasno, jakou cestou půjdeme, můžeme jít cestou změny shromažďovacího zákona tím, že bychom tam dali nějaké zvláštní ustanovení navíc, které by se týkalo těchto akcí, protože to není o politice, to není o tom, že si nějaká politická strana někde koná nějaké shromáždění, ale to je čistě, bych řekl, akce jednotlivců, kteří chtějí si někde poslouchat hudbu, já bych to přirovnal ke sportovnímu utkání nebo k něčemu podobnému a my bychom museli v tom zákoně jasně uvést, že jde o technopárty a museli bychom tam vymezit, co všechno by teda měli splňovat. Anebo druhá cesta, a ta se mi zdá možná ještě schůdnější, to je cesta, kterou mají třeba ve Velké Británii, že by byl zákaz konání těchto akcí pod širým nebem s tím, že by obec mohla udělat výjimku z toho, pokud tam dojde k určité dohodě a ta lokalita bude vyhovovat té obci, nedojde tam k narušování veřejného pořádku, k nadměrnému hluku, poškozování přírody, a tak dále, tak potom by se to mohlo konat tímto způsobem a stačilo by to teda jenom vymezit tou obecní vyhláškou.

To by byl tedy zvláštní zákon, který chcete předložit?

Tak, no.

A kdy ho dáte do vlády?

No, říkám, ještě musím, musím mít několik konzultací s právníky, abych věděl, která cesta je lepší, která je průchodnější a dal bych to do vlády co nejdříve.

To znamená, že pravděpodobně po vládních prázdninách někdy začátkem září.

Tak nějak.

Ovlivní policejní zásah proti technopárty CzechTek výběr nového policejního prezidenta? Ano, nebo ne.

No, každopádně trošku pozastavil ten výběr, protože teďka v tuto hektickou dobu nechci se nějak ukvapeně rozhodovat, musel jsem také přerušit některé rozhovory a ...

To znamená, že policejní prezident Jiří Kolář zůstane asi do září policejním prezidentem.

Tak to bych, to bych netvrdil a budu respektovat to jeho přání, aby v půli srpna skončil, takže přijmu tu jeho rezignaci k tomu, tuším, 15. nebo tak nějak a uvidím, možná to stihnu, ten výběr bude uskutečněn a když to nestihnu, tak bych to možná o nějaký týden prodloužil s tím, že by byl některý z náměstků pověřen řízením policie.

Ptám se vás proto, že týdeník Euro uvedl, že nejžhavějším kandidátem je současný náměstek policejního prezidenta pro uniformovanou policii, námětek Husák a podle opozice je i on zodpovědný za tuto akci, za ten přiměřený zákrok, jak tvrdí kritici toho zákroku a podobně, to znamená, diskvalifikuje ve vašich očích v případě, že Husák je nejvážnějším kandidátem, tato akce Vladimíra Husáka?

Já nevím, jestli ho to diskvalifikuje, on zase určité jaksi chvíle zvládal velmi dobře, takže naopak zase by mu to mohlo spíše nahrávat, jo, ale on je jedním z těch vážných kandidátů, neříkám, že nejvážnější, ale jeden z těch, kteří by připadali v úvahu a ...

Jak velký je teď ten okruh nebo malý už?

Už je celkem malý, já nevím ...

Dva?

... dva, tři lidé.

A to znamená plus nebo minus pro pana Husáka tato akce.

No, samozřejmě jsou tam plusy, které vychází z toho, že určité situace zvládl velmi dobře, minus může být v tom, že třeba bude teďka čelit větší kritice, takže to já musím zvážit, co ...

Co převažuje, plusy nebo minusy?

Z mého pohledu převažují plusy.

Aha, to je zajímavé, protože prý se tvrdilo, že pan Husák je kandidátem premiéra a že ..., ne.

Ne, to nevím, ne.

To jsou, to jsou jenom, to jste ..., to si jenom cvrlikali vrabci.

To asi ...

Nic takového reálného není. Zastavme se ještě stručně u dalšího tématu - boj proti terorismu, který nyní zůstává stranou oné akci CzechTek a policejního zásahu. Jednoduchá otázka, proč jste dodnes nepředložil něco, co se souslovím může označovat jako protiteroristický zákon.

Já jsem předložil akční plán boje proti terorismu, což je trošku jaksi širší materiál ...

Ano, ale není tam ...

... ten se potom náhle stáhl, protože jsem zjistil, že je potřeba ještě jaksi dopracovat a zpřesnit některé věci, například možná za měsíc a z toho bude potom vycházet ta potřebná legislativa, kterou je potřeba změnit.

Ne, ptám se proto, pane ministře, že kdyby asi nebyl policejní zásah proti akci CzechTek, tak daleko silněji zazní slova, která vyřkl v pondělním vydání Interview BBC předseda civilní rozvědky Karel Randák, který doslova říká:

Karel RANDÁK (zvukový záznam): My bychom samozřejmě přivítali legislativní změny v první řadě. Nebyl dosud přijat žádný protiteroristický zákon, ačkoliv o jeho přijetí, respektive o jeho podobě se diskutovalo již v minulosti.

To, že Česká republika nemá protiteroristický zákon, je podle Randáka velmi nebezpečné a může se to České republice vymstít.

Karel RANDÁK (zvukový záznam): No, protože bez protiteroristického zákona a s ním související úpravou dalších příslušných zákonů nemáme v podstatě jako zpravodajské služby nebo zpravodajská komunita, ale domnívám se, že ani Policie České republiky nemá v zásadě v ruce nástroj, kterým by mohla účinně proti terorismu bojovat. Klasickým příkladem jsou ta tolik, tolik diskutovaná bankovní konta a jejich sledování. To znamená nástroje, které by umožnily lepší sledování prostředků, které plynou, finančních prostředků, které plynou mezi jednotlivými skupinami, ať už prostřednictvím neziskových organizací, prostřednictvím bank, a tak dále.

Řekl v rozhovoru pro BBC ředitel české civilní rozvědky Karel Randák s tím, že česká civilní rozvědka má takové informace, že přes Českou republiku mohou plynout peníze, ze kterých jsou financováni teroristé. Vy ty informace jste od tajných služeb dostal?

No, mně rozvědka podléhá, tak samozřejmě ty informace dostávám a vím o tom, ale já k tomu, k tomu zákonu, víte, já jsem se snažil tento zákon prosadit nebo aspoň některé myšlenky z toho zákona, že by nemusel být jeden zákon a mohli bychom to jaksi zakomponovat do stávajících zákonů. Bohužel ve sněmovně je taková, takový postoj, že pokud nebude přijat zákon o kontrole zpravodajských služeb, tak nemá cenu předkládat tento zákon, protože poslanci s tím souhlasit nebudou.

A teď jednoduchá věc ještě týkající se těch informací, které Randák potvrdil a které zaznívaly už dva, tři roky, že přes Českou republiku jdou nějaké finanční toky, ze kterých jsou financováni teroristé. Tajné služby to dosud odmítaly, nyní tyto informace jsou, za jak závažné je považujete?

No, to jsou informace, že mohou, zase to není stoprocentní, protože kdyby tajné služby měly ty přístupy na bankovní konta nebo i na ty finanční toky, tak by to možná /nesrozumitelné/ s větší jistotou, tohle jsou ale jen takové indicie, které naznačují, že by tomu tak mohlo být, ale jaksi ta jistota není, a to právě z toho důvodu, že tam ten přístup není. Ono někdy dodatečně hledat, jestli tam proběhla nějaká finanční operace, to už je trošku obtížné, protože ty operace jdou velmi rychle a rychle se to mění, a to chce skutečně do toho mít aktuální přístup a vyhledávat to jaksi v jedné minutě.

Říká ministr vnitra František Bublan, děkuji, že jste do BBC přišel, někdy příště na shledanou.

Na shledanou, děkuji.

Takové bylo Interview BBC.

Transkripci pořadu pořizuje společnost NEWTON I.T. Přepis neprochází jazykovou úpravou BBC.


CITACE ROZHOVORU V MÉDIÍCH

Policie naráží na nedůvěru

Lidové noviny, 5. 8. 2005, strana: 3 - I pod tíhou množících se záběrů zachycujících sporný policejní zákrok proti příznivcům techna si premiér Jiří Paroubek i ministr vnitra František Bublan stojí pevně za svým: zákrok byl v pořádku. Některé záběry ve středu ministr Bublan na BBC označil alespoň za takové, že by "určitě stály za to, aby se prošetřily". Mezi ně zařadil včera i nahrávku, kterou jako první zveřejnila TV Nova. Na ní policie v přesile nejdříve násilně odvádí a později "uzemňuje" mladého Francouze.

Záběry ukazují, že mladík má ruce nad hlavou v obranném gestu. Když už leží na zemi, jeden policista na něm klečí a druhý na něj míří zbraní. Další uniformovaný muž se zbraní brání v natáčení. Včerejší Mladá fronta DNES přinesla vyjádření ředitele tachovské policie Jaromíra Knížete, který zákrok považuje za zcela přiměřený situaci. Mladík podle něj najel v podnapilém stavu s autem do skupiny odpočívajících policistů. Za pět dní, které uplynuly od zásahu proti příznivcům techna, se na internetu množí záběry znázorňující sporné zákroky. Většinou jde o bití a kopání do lidí ze strany policistů, kteří jsou v početní převaze.

Záznamy dáme, až odstoupí Bublan Sbíráním důkazního materiálů se zabývají také organizátoři protestních akcí, které se od soboty konají po celé republice. "My se teď především snažíme záběry dostat do médií. Zajišťujeme transfer do New Yorku. Chceme poskytnout záznamy agenturám Reuters, AP, ITAR - TASS," řekl včera jeden z organizátorů protestních akcí Martin Jyrkinen. Dodal také, že zatím neplánují poskytnout obrazové záznamy policii. "Až odstoupí ministr Bublan," zopakoval včera názor, že současný ministr vnitra není pro dřívější nepřesnosti ve svých vyjádřeních důvěryhodný.

Podobný vzkaz včera poslal také senátor Jaromír Štětina: "Nevěřím tomu, že je policie schopna tuto záležitost objektivně vyřešit. " Senátory Štětinu, Martin Mejstříka a vládního zmocněnce pro lidská práva Svatopluka Karáska oslovila policie s prosbou o pomoc při sbírání důkazních materiálů ze zásahu. "Já jsem na příslušný mail odepsal, že pro policii bude nejjednodušší, když se podívá na internet, napsal jsem jim některé adresy," řekl včera LN Mejstřík. Podle senátora je takový krok ze strany policie "populistické gesto", kterým by "posléze mohla ospravedlnit své konání nebo nekonání".

Podle policejní mluvčí Blanky Kosinové má policie k dispozici některé záběry. Reaguje ale převážně na "brutální" obrazové podněty z médií. Policie včera zřídila zvláštní tým. Akcí se včera také začala zabývat Inspekce ministra vnitra. Některé účastníky CzechTeku bude podle TV Nova zastupovat advokátka Klára Slámová, která hájí například Jiřího Kajínka. Slámová chystá také žalobu na premiéra Paroubka.

Němec: Zásah proti CzechTeku bude šetřit státní zastupitelství

PRAHA 3. srpna (ČTK) - Ministr spravedlnosti Pavel Němec dnes požádal Krajské státní zastupitelství v Plzni o prošetření okolností policejního zásahu proti účastníkům CzechTeku u Mlýnce na Tachovsku. ČTK to oznámil mluvčí ministerstva Petr Dimun. Podle něj se tak ministr rozhodl po dohodě s předsedou vlády Jiřím Paroubkem.

Ministr vnitra František Bublan Němcovu iniciativu vítá. V rozhovoru pro rozhlasovou stanici BBC se pouze pozastavil nad tím, že stejné státní zastupitelství právě doručilo okresnímu řediteli v Tachově rozhodnutí, podle nějž při loňském CzechTeku pochybil. "A tenkrát pochybil proto, že nezasáhl," uvedl Bublan.

"Toto šetření by mělo objektivně prověřit, zda byl zásah v souladu s příslušnými předpisy, zda, kterou ze stran a v jaké míře byl případně porušen zákon," uvádí se v prohlášení ministerstva. Podle Dimuna je to jediná cesta, jak předejít zbytečným spekulacím, které se v médiích objevují, a zabránit tak dalším dezinterpretacím.

Němec zároveň apeloval na představitele politických stran, aby tuto událost nezneužívali v politickém boji.

Sobotní zásah policie proti účastníkům technoparty u Mlýnce na Tachovsku, při kterém byly na obou stranách zraněny desítky lidí, rozdělil českou politickou scénu. Řada přímých účastníků obviňuje policisty z brutality. Policie argumentuje tím, že bránila soukromé pozemky, na které bez svolení majitelů technaři vstupovali. Již od víkendu demonstrují v Praze i dalších městech mladí lidé, kteří s policejním zásahem nesouhlasí a chtějí jeho řádné vyšetření.

Němec patří mezi kritiky zákroku. V úterý například vyjádřil nespokojenost se zprávou, kterou mu k postupu policie poskytl ministr Bublan. Z informací podle Němce není především jasné, kdo zablokoval dálnici D5 a co opravňovalo policii k tak masivnímu zásahu.

"Velmi pochybný je také znalecký posudek, kterým policie podložila svůj zásah," uvedl v úterý Němec. Požádal proto Bublana o podrobnější informace. Podle ministra spravedlnosti vznikla první konfliktní situace v pátek při zablokování dálnice na Plzeň, odkud příznivci techna chtěli sjet na pronajatou louku. Z podkladů není jasné, zda policie chtěla zabránit účastníkům technoparty v opuštění dálnice i za cenu jejího vyřazení z provozu a vzniku nebezpečné dopravní situace, nebo zda rušnou komunikaci z blíže neuvedeného důvodu zablokovali lidé přijíždějící na CzechTek.

Další konflikt vznikl přímo na pozemcích, kde se příznivci technohudby o víkendu zdržovali. V tomto případě ale není zřejmé, zda cílem policie byla ochrana jiných než pronajatých pozemků před vznikem možných škod, nebo zda chtěla rozehnat účastníky a rozpustit celou akci bez ohledu na její dosavadní průběh, uvedl Němec.

 
 
66Archiv Interview
Záznamy a přepisy všech odvysílaných rozhovorů
 
 
NEJNOVĚJŠÍ
 
 
Poslat stránku emailem Verze pro tisk
 
  Redakce | Pomoc
 
BBC © ^^ Nahoru
 
  Archiv | Speciály | Anglicky s BBC
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Pomoc | Ochrana soukromí