Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCCzech.com
 
Aktualizováno: úterý 12. října 2004, 18:25 SEČ
 
Poslat stránku emailem Verze pro tisk
Marek Dalík
 

 
 
Tajemník předsedy ODS Marek Dalík odmítá, že jeho příbuzní mají vazby na ostravské soudce či státní zástupce.

Marek Dalík
Marek Dalík ve studiu BBC

Český policejní prezident Jiří Kolář kategoricky odmítá úterní slova ostravské krajské státní zástupkyně Zlatuše Andělové, že policie postupovala v kauze údajného podplácení unionistického poslance Zdeňka Kořistky nezákonně.

Jiří KOLÁŘ (zvukový záznam): Ale prostě není možné, jestliže někdo rozhodne, dozoruje, vykonává aktivní dozor, aby najednou se schoval a kopání do policie. No to prostě není možné. To je hrozný signál, to vám teda řeknu.

Policejní prezident Jiří Kolář navíc vůbec nevěří tomu, že by v případu k nějakým nezákonnostem došlo. Nejen o dalším vývoji aféry Kořistka bude následujících třicet minut.

Před námi je půlhodina otázek a odpovědí. Od mikrofonu co nejsrdečněji i dnes zdraví Václav Moravec, pozvání přijal a k protějšímu mikrofonu usedl tajemník předsedy ODS Marek Dalík. Vítejte v BBC. Hezký dobrý den.

Dobré odpoledne.

Když jste na jaře roku 1994 přišel z Brna do Prahy a začal pracovat jako stážista v Kanceláři prezidenta republiky, v odboru vnitřní politiky, jaké byly vaše představy o politice?

Tak moje představy o politice v té době byly velmi idealistické, protože já jsem se politikou zabýval od dob svého jinošství, dá se říct, ale samozřejmě jako čtenář knih historických a literatury faktu a tak dále, takže byly velmi idealistické. Navíc jsem díky rodinné výchově a jakési tradici byl takovým velkým příznivcem první republiky a všeho toho, co s ní tehdy v mých očích souviselo. A já jsem tehdy považoval Václava Havla a Pražský hrad za jakési pokračovatele té atmosféry první republiky.

Vy jste členem nějaké politické strany?

Já jsem členem Občanské demokratické strany.

Kdy jste vstoupil do ODS?

V lednu 2003.

Kdy se změnil a změnil se váš pohled na Václava Havla, protože u členů Občanské demokratické strany je, řekněme, pohled na Václava Havla mírně kritický.

Můj pohled na Václava Havla se měnil už v době, kdy jsem v jeho kanceláři působil, protože samozřejmě moje idealistické představy, tehdy devatenáctiletého mladíka, se setkaly s realitou a ta realita byla drsná tak, jak politika prostě je.

Můžete je přiblížit, drsné okamžiky na Pražském hradě?

To nebyly drsné okamžiky v obecném smyslu slova, to byly drsné okamžiky v porovnání s mými idealistickými představami. Takže já bych řekl, že spíše ty moje představy byly příliš idealistické.

V čem?

V tom, v tom, že prezident a jeho úřad stojí jakoby mimo ten politický boj, a že sami o sobě, tato instituce a on jako osoba, mají reprezentovat určité hodnoty jakoby nezávislé na tom každodenním politickém provozu, což se samozřejmě ukázalo jako idealistické a nebylo tomu tak ani za té první republiky.

Počítal jste už tehdy, v tom roce 1993, 94, když jste přišel do Prahy, začal studovat politologii na fakultě sociálních věd, s tím, že byste někdy v budoucnu chtěl politiku dělat nebo jste chtěl být spíš mužem v pozadí?

Já jsem vždycky chtěl být spíše tím mužem v pozadí. V té době jsem uvažoval i o tom, že bych třeba o politice jenom psal, nicméně když jsem k ní trošku přičichl, tak jsem pochopil, že nemohu být ani státním úředníkem na jedné straně, na druhé straně ani novinářem, že mě zajímá něco mezi tím a to mezi tím je reálná politika, nicméně já dosud nechci být přímým aktérem, takže mi vyhovuje ta pozice jakéhosi poradce.

A není to tak, že svým způsobem po aféře Kořistka se dostáváte do politiky?

Dostávám se do ní, ačkoliv jsem nechtěl do ní se dostat takovýmhle způsobem samozřejmě.

Jaké to bude mít pokračování?

Myslíte ta aféra?

Ne, myslím, na to se ptát ještě budu, ale teď myslím vy a politika, protože mužem v pozadí, už v pozadí nejste, jste veřejně známý.

Nejsem v pozadí, nicméně trvá moje vůle a moje chuť pracovat pro předsedu ODS Topolánka a já musím říct, že po těch dnes už takřka dvou letech, co pro něj pracuji, tak mám pocit, že pracuji pro celou Občanskou demokratickou stranu.

V začátku celé aféry, kterou média označují souslovím aféra Kořistka, jste odmítal poskytovat rozhovory, chtěl jste zůstat v anonymitě, v ústraní, neobjevovat se před televizními kamerami. Proč jste nakonec vystoupil ze stínu a začal poskytovat rozhovory?

Já jsem ze stínu nevystoupil, já jsem byl ze stínu vystoupen, mohu-li to tak říci, a já jsem na začátku nepředpokládal, že by ta aféra vůbec mohla dospět tam, kam nakonec dospěla, protože já od začátku tvrdím, že je to opravdu bagatelní záležitost, a že vznikla v hlavě pana Kořistky, tudíž já jsem se domníval, že velmi rychle skončí, a že policejní vyšetřování v podstatě ani nezačne, že bude, že bude odloženo hned po těch podáních vysvětlení.

Je to pro člověka, který řídí agenturu zabývající se PR, ovlivňováním veřejného mínění, špatně, když se stává veřejně známou figurou?

Já myslím, že je to špatně.

V čem především?

V tom, že ta agentura má za úkol prezentovat a pomáhat dobrému jménu firem, lidí, produktů, projektů u veřejnosti vždycky pod jménem toho projektu, firmy, člověka a tak dále, nikoliv pod svým a už vůbec by neměla být personifikována s nějakou veřejně činnou a nějak vyprofilovanou osobou, myslím si.

Nebýt kauzy Kořistka, asi málokdo v České republice by věděl, že předseda ODS Mirek Topolánek má tajemníka, a že tím tajemníkem je Marek Dalík. Jak se změnilo, jak se po těch uplynulých deseti týdnech změnilo vaše vnímání české politiky, změnilo-li se nějak?

Prakticky se nezměnilo, protože já jsem předpokládal, že jednou něco takového může přijít. Dokonce jsme o tom dostávali ty signály, o kterých už jsem hovořil, v médiích. Takže moje vnímání české politiky se nezměnilo vůbec.

Stále trváte tedy na tom, že to byl Vladimír Špidla, odstupující premiér, který naznačoval, že další na řadě je Topolánek?

Těch signálů byla celá řada. Toto byl jeden z nich.

Které byly ty další?

Přicházely od lidí, kteří se pohybují v tom podivném propletenci politiky, byznysu, lobbingu, PR agentur a všeho toho, co ta politika, a to je všude na světě, co ta politika na sebe nabaluje, takže z tohoto prostředí přicházely a ta jména nejsou podstatná.

A bylo jasné, že to bude právě na základě nějaké aféry s názvem Kořistka?

To právě vůbec nebylo a musím říct, že mě, a myslím, že i pana předsedu Topolánka to velmi překvapilo, protože to je skutečně aféra, která vznikla pouze v jeho hlavě. My jsme, my jsme očekávali provokaci profesionálněji zvládnutou, která by operovala i s nějakými fakty. Toto je věc ...

Měli, měli jste náznaky nějaké jiné takové jak vy to označujete slovem provokace?

Měli jsme náznaky o tom, že se určití, určití lidé a určité skupiny velmi intenzivně zabývají o moji minulost, o minulost pana předsedy Topolánka, o naše aktivity společenské, jakékoliv si dovedete představit, osobní, sportovní.

Když byl předseda ODS Mirek Topolánek hostem Interview BBC 25. srpna, krom jiného k možným důsledkům případu Kořistka uvedl:

Mirek TOPOLÁNEK (zvukový záznam): Evidentně Marek Dalík v této situaci uvažuje o tom, že, že, kdy tato kauza ho nesmírně poškozuje, a uvažuje o tom, že odejde. To znamená já samozřejmě to musím řešit. To jsou ty, to jsou ty osobní, osobní vyvození nějakých důsledků a tak dál.

Řekl 25. srpna v Interview BBC předseda občanských demokratů Mirek Topolánek. Jak dlouho jste, Marku Dalíku, zvažoval, zda odejít z pozice Topolánkova tajemníka či v té pozici zůstat?

Já jsem panu předsedovi nabídl rezignaci s tím, že si myslím, že by bylo vhodné, aby ji přijal v momentu, kdy ho moje přítomnost bude poškozovat. Nakonec ...

Tato nabídka stále platí nebo už je promlčená?

Tak v tuto chvíli se domnívám, že je promlčená. My jsme nakonec nebo pan předseda tu situaci vyhodnotil tak, že by to nebyl šťastný krok ani z hlediska vztahu k veřejnosti, ani směrem dovnitř ODS a už vůbec ne směrem k policii a těm politickým, řekněme, konkurentům.

To znamená, že byste to, v případě, že by přijal vaši rezignaci, tak by to mohlo být vnímáno jako přiznání viny, že skutečně Dalík nabízel Kořistkovi úplatek?

To byl jeden z těch důvodů, určitě.

Můžete popsat, jak uplynulých deset týdnů změnilo váš vztah s předsedou ODS Mirkem Topolánkem, změnil-li se nějak?

Já si myslím, že se ten vztah ještě prohloubil, že jsme společně přestáli velmi kritickou situaci, i když ona ještě samozřejmě není u konce, a že jsme si potvrdili, že naše spolupráce má smysl pro obě strany, a že v ní chceme pokračovat.

Hrajete šachy?

Šachy nehraju.

K celé aféře, která už deset týdnů plní přední stránky novin, jste právě v rozhovoru pro Českou televizi řekl, a použil jste příměr se šachovnicemi, cituji doslova: "Tato bitva se hraje na více šachovnicích. Ta týkající se veřejného mínění je pouze jednou z nich." Může Marek Dalík prozradit, na kolika pomyslných šachovnicích se podle jeho názoru celá bitva odehrává?

Tak je jich celá řada. Je to vnitrostranická platforma. Nezapomínejme, že se blíží kongres ODS, kde bude volen nový předseda, nové vedení.

To znamená, že celé aféry využívají, a můžete naznačit, respektive ono to může být zjevné. Jste přesvědčen o tom, že například tato aféra nahrává Vlastimilu Tlustému a jeho možné kandidatuře na předsedu ODS?

Já se domnívám, že současné vyústění té aféry, i když říkám znovu, že možná ještě není úplně u konce, tak naopak ODS semklo, protože členové a funkcionáři ODS pochopili, že taková věc se může stát každému z nich, že, bohužel, žijeme ve státě, kde se opravdu může stát každému. Takže se domnívám, že paradoxně posílila postavení předsedy Topolánka a určitým způsobem semkla kolem něj spolustraníky a ...

Ale na začátku se hrála proti Topolánkovi ve vnitrostranickém boji?

Mohla se tak hrát. Já si netroufám říci, že se tak hrála, ale mohla se tak hrát. To je logické celkem.

To je jedna šachovnice. Šachovnice další?

To je jedna šachovnice. Další, další šachovnice je ta policejní, tedy to probíhající vyšetřování.

Tam se hraje o co?

Tak já se domnívám, že policie v této věci nepostupovala objektivně a profesionálně a myslím si, že vyjádření paní krajské státní zástupkyně to nakonec shrnuje i z toho právního, právního hlediska. Já jsem ten dojem měl po celou dobu.

K čemu měla být ale policie zneužita, když mluvíte o policii a policejním vyšetřování a neobjektivním policejním vyšetřování?

Já si myslím, že policie od začátku pracovala pouze s jednou verzí toho případu, a to s tou, že pan Kořistka mluví pravdu, a že já jsem se ho, nebo já a pan Večerek, že jsme se ho pokusili uplatit, že vůbec nebrala v potaz všechny argumenty a logické souvislosti, řekl bych, že i svědky variant jiných, to znamená varianty třeba té, že si to pan Kořistka vymyslel, třeba té, že to bylo od začátku prostě nějakým způsobem připraveno nebo moderováno minimálně určitým směrem a tak dále.

Máte pocit, že za tím je něco hlubšího, že jde opravdu o vědomé využití či zneužití policie?

Moje čistě osobní hypotéza je taková, že pan Kořistka tu věc řekl v určité, v určité tísni, že se nedomníval, že bude muset to, co řekl, někdy obhajovat, že to bude vůbec zveřejněno pod jeho jménem a podobně. No a poté, co se tak stalo, tak se té záležitosti chopili lidé, kterým to vzhledem k vnitropolitické situaci, vzhledem k blížícím se volbám, vzhledem k tomu, že ODS má vysoké preference a její předseda poměrně silné postavení, takže se jim to může hodit, takovou, takovou aféru rozpoutat. Mimo jiné i proto, aby odpoutali pozornost od svých afér.

Kteří lidé to jsou?

To je čistě spekulace. Já si netroufám nikoho jmenovat, ale myslím si, že posluchači si ten, si ta jména mohou dovodit sami.

Vy si myslíte, že to je premiér Stanislav Gross?

To si netroufám říci. Nechci ho z ničeho obviňovat, ale když si, když si člověk pozorně, pozorně dá do souvislosti celý ten průběh té aféry, její načasování a i ten postup koneckonců policie, postoj médií, některých minimálně, tak nepochybně ta aféra mohla prospět sociální demokracii.

Co kdybych vám ale oponoval v tom, že by asi Stanislav Gross musel být blázen, respektive lidé v jeho okruhu, protože v případě, že by se ukázalo, což se možná zatím po stanovisku ostravské krajské státní zástupkyně ukázalo, že to může být blamáž, tak by to mohlo stát Grosse křeslo premiéra.

Já ho také z toho neobviňuji a já jsem jenom říkal hypotézu a to, komu to skutečně nakonec, ta aféra, prospěje, je taky dneska ve hvězdách. Já si myslím, že dnes ta aféra neprospívá sociální demokracii.

Komu, prospívá vůbec teď už někomu nebo se to někomu vymklo z kontroly?

Podle mého názoru prospívá pouze těm, kteří si nepřejí, aby v České republice fungovala normální komunikace mezi politickými stranami, aby ta scéna byla usazená, aby politická kultura postupně se vyrovnávala s politickou kulturou tak, jak ji známe ze západních zemí.

Které skupiny to jsou?

To je opět čistě spekulativní otázka, na kterou já si netroufám odpovídat.

Naznačujete, tak je to, tak je to ...

Ne, to je moje hypotéza. Já když se politikou zabývám analytickýma očima, tak k těmto závěrům logicky docházím a myslím si, že k nim může dojít každý, kdo si dá fakta dohromady.

Ještě jednou si připomeňme slova Mirka Topolánka, která pronesl v rozhovoru pro BBC 25. srpna na adresu aféry Kořistka.

Mirek TOPOLÁNEK (zvukový záznam): Já musím říct, že média prahnou po krvi. Když se nemohly nějakým způsobem zabývat kauzou Kott, kauzou Bielesz, kauzou neprokázaných nabídek našim poslancům, kteří nejsou takoví šílenci, že by, že by šli tvrzení proti tvrzení a dopadli, jak musí nutně dopadnout Kořistka, to znamená blamáží, to znamená média se chytla této kauzy a teď budou hledat kdejakou, kdejaký detail, aby prokázaly moji chybu. Já musím říct, že takových jednání probíhají desítky, možná stovky. Bylo zcela standardní.

Řekl 25. srpna v rozhovoru pro BBC předseda občanských demokratů Mirek Topolánek. Je Marek Dalík, tajemník předsedy ODS, po uplynulých deseti týdnech přesvědčen o tom, že v budoucnu bude dobré, aby se nadále nebo aby se scházeli například tajemníci s jednotlivými poslanci?

Myslíte opozičních či koaličních stran?

Uhm.

Já myslím, že po této zkušenosti bych se podobné schůzky zřejmě nezúčastnil a myslím si, že i ti poslanci si napříště budou lépe rozmýšlet, s kým se budou scházet, protože pokud je nějaký hmatatelný výsledek tzv. aféry Kořistka, tak je to určitě nebývalý nárůst nedůvěry a atmosféry vzájemného obviňování, napadání v české politice.

Jste přesvědčen o tom, že ten propletenec těch skupin, lobbistických, ekonomických, PR i jiných v rámci české politiky, a jejich vliv na českou politiku, bude po aféře Kořistka upozaděn?

Já myslím, že by bylo ku prospěchu české politiky a politické kultury, aby upozaděn byl, nicméně podobné propletence existují i ve standardních demokraciích. Nicméně vzhledem k tomu, že ty demokracie ...

Jsou čitelnější ale ty propletence.

Přesně tak, že jsou standardní a mají za sebou delší vývoj, tak jsou čitelnější a mají mnohem jasnější pravidla hry, řekl bych jak formální, tak neformální.

Dovedete odhadnout, jaké důsledky bude mít celá kauza pro českou politiku jako takovou, krom toho, že bude posílena nedůvěra jednotlivých představitelů politických stran v sebe navzájem?

Já se domnívám, že jedním z těch nejzávažnějších důsledků bude další pokles důvěry občanů směrem k politickým institucím i politickým stranám a to je zase špatná zpráva pro všechny demokratické strany. Myslím si, že dobrá zpráva to může být pouze pro tu stranu nedemokratickou, která je zastoupena v parlamentu. A domnívám se, že také tato situace nebo tato aféra ztíží koaliční potenciál jednotlivých stran po příštích parlamentních volbách.

To znamená, že v roce 2006 bude zapotřebí buď uzavřít nějakou novodobou opoziční smlouvu číslo dvě, a pak pracovat na změně volebního systému, protože po této aféře podle vás bude systém, který nyní je, tedy poměrný, tak bude se ukazovat jako totálně nevýhodný pro politiku?

Já jenom říkám, že bude velmi výrazně snížen koaliční potenciál jednotlivých stran a co se týká toho volebního systému, tak bych řekl, že aféra Kořistka je, byť nepřímým nebo velmi nepřímým důsledkem právě poměrného volebního systému.

Teď berte následující otázku trochu míněnou v žertu, že pokud by ta aféra posílila Mirka Topolánka a dopadlo to tak, jak naznačuje výsledek ostravské krajské státní zástupkyně, pokud by přispěla ke změně volebního systému, nemáte v té aféře prsty, že jste si ji objednali jako ODS?

Já už jsem takové spekulace samozřejmě zaslechl také míněné v žertu, ale musím říct, že něco takového, něčemu takovému může věřit jenom naprostý šílenec, protože to, co jsme si prožili, tak opravdu bychom s chladnou hlavou nemohli naplánovat.

ODS po úterním zveřejnění stanoviska ostravské krajské státní zástupkyně Zlatuše Andělové, která označila postup policie v rozporu se zákonem, vyzvala k rezignaci ministra vnitra, policejního prezidenta. Tady jsou slova předsedy poslanců ODS Vlastimila Tlustého.

Vlastimil TLUSTÝ (zvukový záznam): V daném případě se obracíme na policejního prezidenta a na ministra vnitra a za přiměřenou reakci, vzhledem k závažnosti celého případu a k závažnosti konstatování státní zástupkyně považujeme odstoupení ministra vnitra a policejního prezidenta.

Řekl v úterý v rozhovoru pro BBC předseda poslanců ODS Vlastimil Tlustý. Považuje tajemník předsedy ODS Marek Dalík od všech politiků, ať jsou z kterékoliv strany, používání těch zásadních a tvrdých vyjádření v celém případu, ať už to je nátlak na svědky nebo slova o grosstapu či výzvy k rezignaci za přiměřené?

Já se domnívám, že opozice v každé zemi na světě má pouze nebo zejména verbální prostředky, jak upozorňovat na určité věci, které se jí, které se jí nelíbí a které ohrožují v tomto případě bych skoro řekl základní občanské svobody občanů. Takže mně z tohoto hlediska postoj, postoj a rétorika ODS připadá přiměřená situaci, protože ona nemá v ruce žádné faktické nástroje, jak jinak tu situaci řešit nebo na ni upozorňovat.

Nemůže ale silnými slovy celou tu situaci ovlivnit ve svůj prospěch? Co byste na to odpověděl jako člověk pohybující se v PR?

Tak já se domnívám, že pokud jsme hovořili o těch šachovnicích, takže ta rétorika se odehrává na té, na té šachovnici spíše mediální, a že orgány činné v trestním řízení by se neměly nechat ovlivňovat mediálními vystoupeními jednotlivých politiků či politických stran.

Je to ale možné nenechat se ovlivňovat, byť podvědomě, u státních zástupců, soudců, kteří v případě, že celý ten případ půjde před soud, tak téměř v přímém přenosu sledují celou kauzu?

Tak celá řada lidí, i právně vzdělaných a právem se pracovně zabývajících, tvrdí, že je to povíce politická kauza, a že ten trestně-právní rozměr jí byl dodán spíše uměle. Existují právní názory, které říkají, že i kdybychom něco panu Kořistkovi nabízeli, tak to nemůže být, nemůže být úplatek a tak dále. Čili takto ...

Promiňte, když teď vstoupím do vaší řeči, protože bych se u té vaší poslední odpovědi chtěl zastavit, myslíte si, že se v české politice uplácí?

Já jsem u žádného úplatku nikdy nebyl a z druhé ruky slýcháme v politických kuloárech, myslím si, že oba, to, že tu a tam něco, co se dá nazvat úplatkem, se stalo, ale já k tomu nemám žádný důkaz a myslím si, že ...

Jak se to tak dělá? To mi nikdo v těch kuloárech není schopen říct. Jak se uplácí?

Já, já to, pane redaktore, taky netuším. Taky by mě to zajímalo koneckonců.

Nejvyšší státní zástupkyně Marie Benešová v úterý v rozhovoru pro BBC naznačila, že se už s největší pravděpodobností veřejnost nedozví pravdu o celé schůzce a aféru se asi už ani nepodaří rozplést.

Marie BENEŠOVÁ (zvukový záznam): Nechci být špatným prorokem. Chtěla bych věřit a věřím, že uděláme pro to všechno, aspoň z mého úřadu všechno, aby se to dohledalo, ale skutečně se to začíná rozplizávat do neznáma a to je špatný signál pro celé to vyšetřování.

Úterní slova nejvyšší státní zástupkyně Marie Benešové. Máte ten pocit, že se to stejně rozplizne, že už se nepodaří objasnit cokoliv v celém případu?

Já jsem byl účastníkem té schůzky, takže já vím, jak proběhla, možná na rozdíl od zbytku české veřejnosti.

Počkejte, ale pak je, ale pak je tady ještě další interpretace dalšího člověka, který na té schůzce byl, Zdeňka Kořistky.

Ano. Já chci právě, já chci právě říci, že to, co se tam skutečně stalo, tak asi navždy zůstane jenom mezi těmi, mezi těmi lidmi, kteří tam byli, protože pan Kořistka by musel, by musel říci, že se to stalo tak, jak tvrdíme my, anebo naopak, což nepředpokládám, protože já osobně říkám od začátku pravdu a o tom, o tom vyznění a to, jestli se to rozplizává, myslím, že velmi, velmi dobře, a to už je samozřejmě pouze sekundární, sekundární indicie, tak o tom může velmi dobře vypovídat ten průběh té kauzy, který když si potom, když si potom zpětně promítnete, vezmete si vyjádření pana Kořistky, vezmete si postup policie a tak dále, tak můžete dojít k určité hypotéze, které samozřejmě ale nikdy nemůžete věřit na sto procent, protože žádný důkaz prostě nebo žádný záznam té schůzky zkrátka neexistuje.

Dovolte, abych si ještě vypůjčil váš příměr se šachovnicemi a několika partiemi. V jaké fázi podle vás se teď celá partie nachází?

To je otázka, skoro bych řekl, filozofická nebo metafyzická. Zase museli bychom jít šachovnici po šachovnici, nicméně z hlediska toho politického já se domnívám, já se domnívám, že to je pat, že prostě ta aféra a její vyznění uškodí všem, poškodí politiku jako takovou v této zemi a to si myslím, že je špatná zpráva.

Jak jsem několikrát konstatoval, případ dostal nový rozměr poté, co v úterý ostravská krajská zástupkyně zpochybnila policejní postup. Vy máte už možnost nahlížet do spisu. Přečetl jste si ten spis?

Nemáme stále tu možnost. Já jsem dneska o tom hovořil s panem, s panem Devátým a ten říkal, že tu možnost bude mít v pátek.

To znamená, že vy se nepodíváte sám do toho spisu, pouze prostřednictvím svého, svého obhájce?

Tak já mu v tuto chvíli důvěřuji, a pokud by se ta kauza měla dále vyvíjet, tak bych se do něho nepochybně chtěl podívat i já, ale já to nepředpokládám.

Vás nezajímá, co v tom spisu je?

Mě to samozřejmě zajímá, ale já po tom, co jsem prožil, tak bych nerad navštěvoval znovu, pokud to nebude nutné, onu policejní budovu v centru Prahy.

Policie má zřejmě v celém případu k dispozici odposlechy. Tuto novinku se veřejnost dozvěděla s definitivním potvrzením ve středu, kdy byla vyslechnuta svědkyně Radmila Ondříšková, to je jedna z těch dvou žen, se kterými jste se setkal v ostravském hotelu. Policie využila při jejím výslechu právě záznamy odposlechů. Vylučujete, že by vás, Marka Dalíka, mohly odposlechy v budoucnu usvědčit?

Já to vylučuji naprosto.

A co říkáte tomu, že policie má k dispozici odposlechy?

Já se domnívám, že to může být standardní postup, ale taky nemusí. Pokud jste si pozorně přečetl zprávu paní krajské státní zástupkyně, tak tam je explicitně uvedeno, že v některých, v některých aspektech byly, byly poškozeny občanská práva obviněných, to znamená mě a pana Večerka. Hovoří se tam o prolomení bankovního tajemství a my s tím, že jsme odposloucháváni, počítáme. Já musím říct, že my jsme s tím počítali i před vypuknutím této kauzy, v té fázi samozřejmě s nelegálními odposlechy od vypuknutí té kauzy počítáme, že jsme odposloucháváni tzv. legálně.

Vy jste měli, když jste měli ty indicie k dispozici o tom, že se něco, cosi neznámého chystá na Dalíka a Topolánka, tak jste už žil s tím vědomím, že jste odposloucháváni?

Já s tím vědomím žiju už dlouho.

Odkdy?

Minimálně od toho okamžiku, kdy jsem se stal tajemníkem předsedy ODS.

A nemůžete těmi svými slovy opět poškozovat důvěru veřejnosti v demokratické instituce tohoto státu, policii?

Já netvrdím, pane redaktore, že jsou to odposlechy policejní. V České republice existuje celá řada privátních firem, které nabízejí tuto službu, a pokud se nepletu, tak to dokonce není ani trestné.

To znamená, že by mobilní operátoři, ale přece by porušovali asi právo zákazníka na soukromí.

Já nejsem úplně odborník na tyto technické otázky, ale já se domnívám, že lze odposlouchávat i bez kooperace mobilních operátorů.

To znamená, že vy neviníte z odposlechů žádné státní instituce, tajné služby, policii, ale myslíte si, že jste odposloucháván. U jakého operátora máte svůj mobilní telefon?

U Eurotelu.

A myslíte, že na tom kooperuje i on nebo ...?

Já už jsem řekl, že si myslím, že na tom nekooperuje, a že v této zemi je celá řada privátních firem, které nabízejí tyto služby. A myslím si, že je samozřejmě atraktivní odposlouchávat předsedu Občanské demokratické strany.

A myslíte si, že i on je odposloucháván komerčně, nikoliv demokratickými institucemi této země?

Pokud by byl odposloucháván demokratickými institucemi této země, tak ty instituce nemohou být demokratické.

Policejní prezident Jiří Kolář odmítá, že by policie postupovala nezákonně, tedy odmítá argumenty ostravské krajské státní zástupkyně. Tady jsou Kolářova slova.

Jiří KOLÁŘ(zvukový záznam): Jestliže nadřízená státní zástupkyně dozorujícímu státnímu zástupci konstatuje, veřejně konstatuje, že v přípravném řízení trestním v konání policie došlo k nezákonnostem, tak současně říká, že tyto nezákonnosti se děly za aktivní účasti dozorového státního zástupce, který jednotlivé úkony schvaloval, který je ovlivňuje, který má právo je zrušit, který má právo, jestliže jsou nezákonné, tyto odmítnout a podobně. To prostě říká jinými slovy. Tak to skutečně je.

Říká v rozhovoru pro BBC policejní prezident Jiří Kolář. Policie argumentuje tím, že případ od začátku dozoruje státní zástupce Martin Fraš. Vy jej podezíráte z podjatosti. Na základě jakých důkazů?

Na základě těch indicií, které jsem zmínil už v tomto rozhovoru, které zmínila koneckonců i paní krajská státní zástupkyně.

To znamená, že prolomení bankovního tajemství, že s největší pravděpodobností vám policie vstupovala do bankovních kont?

Tak to samozřejmě taky, ale já bych řekl, že v prvé řadě, když si, když si přečtete to obvinění, tzv. obvinění, tak zjistíte, že je založeno na tvrzení pana Kořistky a na tvrzení jeho manželky. A to není názor můj, já bych si ho ani netroufal vyslovit, ale celá řada právních autorit, se kterými to bylo konzultováno prostřednictvím mého právního zástupce, tak se vyjádřila jednoznačně, že to je vykonstruované, zmanipulované obvinění.

A nemůže vaši jistotu zpochybnit to, o čem referoval deník Právo, tedy o místních vlivech na ostravském krajském státním zastupitelství, tedy že se o případ zajímal okresní státní zástupce Josef Bláha, který se scházel s předsedou okresního ostravského soudu Vítem Veselým, který má blízko k ODS?

Já jsem se nedočetl v Právu, že by pan Veselý měl blízko k ODS. Já jsem se tam dočetl věci, které se mě týkaly mnohem osobněji, a to že má mít údajně blízko k mému strýci a jeho prostřednictvím ke mně. Já bych tady chtěl říct zcela jasně, že je to lež. Já jsem dnes hovořil se svým strýcem. Můj strýc pana Veselého nikdy neviděl, nezná ho, neví, o koho se jedná. Můj strýc stejně tak nezná pana Večerka, se kterým nikdy se nesetkal. A já osobně jsem do té zprávy Práva vůbec nevěděl, že nějaký pan Veselý existuje.

Takže popíráte místní vlivy?

Popírám to, co jsem teď řekl.

Budete žalovat Právo?

Nebudu, protože v té kauze bylo, bylo napsáno tolik lží, polopravd a překroucených informací, že bych opravdu musel už jenom žalovat.

Konstatuje Marek Dalík. Děkuji za rozhovor. Někdy příště na shledanou.

Díky. Na shledanou.

Transkripci pořadu pořizuje společnost NEWTON I.T. Přepis neprochází jazykovou úpravou BBC.


CITACE ROZHOVORU V MÉDIÍCH

V kauze Kořistka prováděla policie odposlechy

Právo, 14. 10. 2004, titulní strana - V kauze údajného podplácení unionistického poslance Zdeňka Kořistky policie zřejmě odposlouchávala telefonní rozhovory některých aktérů případu.

Vyšlo to najevo včera při výslechu svědkyně Radmily Ondříškové, známé obviněných asistenta šéfa ODS Marka Dalíka a lobbisty Jana Večerka.

Výslech Ondříčkové v Ostravě trval i s přestávkami dvě a půl hodiny. Pak jej policie neukončený přerušila, protože svědkyni nebylo dobře. Právě při výslechu si svědkyně vyslechla záznam svých hovorů. „Výslech byl docela nepříjemný a podle mého názoru nebyl proti jiným svědkům až tak regulérní," řekl ČTK advokát Stanislav Devátý, který obhajuje Marka Dalíka i Jana Večerka.

Policisté si chtěli svědkyni točit Ondříšková je jejich známá. V případu je první svědkyní, jejíž výslech chtěla policie natočit kamerou. Vzhledem k námitkám Devátého i advokátky Ondříškové od toho nakonec upustila.

Náměstek policejního prezidenta Jaroslav Macháně k tomu uvedl: „U závažnějších procesních úkonů jde o docela běžnou věc. V současnosti totiž probíhá celkový přechod policie na digitalizaci."

Policie viní Dalíka s Večerkem z toho, že Kořistkovi při červencové schůzce nabídli deset miliónů korun a místo velvyslance v Bulharsku za to, že nepodpoří novou vládu. Podle obvinění byl Dalík po schůzce na večeři s Ondříškovou a Šárkou Froňkovou. Obě ale již dříve vypověděly, že při večeři se o obsahu schůzky s Kořistkou nemluvilo.

Froňková si navíc podle policie posléze hodně telefonovala s Večerkem. Po výslechu plakala Při výslechu podle Devátého nic nového nezaznělo. Ačkoli Ondříšková opět zopakovala svou verzi, policie jí prý dokola kladla různě znějící otázky stejného obsahu.

Mnohé prý vůbec nesouvisely s věcí. Podle Devátého se policie z Ondříškové stále snažila dostat něco bližšího k průběhu večeře i obsahu jejích telefonátů. „Měl jsem z toho dojem, že pořád usilují o to, aby se rozpomenula," poznamenal. Koho ještě policie v kauze s povolením soudu odposlouchávala, zatím Devátý neví.

Předpokládá, že existence odposlechů byla důvodem, proč policie zakázala obhajobě nahlížet do spisu. „Předpokládám, že v této věci odposlouchávali kde koho," podotkl.

Ondříškovou hned při příchodu na policii rozrušila přítomnost kamery v místnosti, později i dotazy týkající se detailů z jejích soukromých telefonních hovorů. Když budovu policie opouštěla, údajně plakala.

Tento týden již nejsou žádné výslechy plánovány. Obhajobě se přitom s ohledem na úterní stanovisko ostravské krajské státní zástupkyně Zlatuše Andělové vůbec nelíbí, že policie ve vyšetřování vůbec pokračovala. Andělová práci policie kritizovala a označila obvinění za nezákonné s tím, že by mělo být zrušeno. Podle Devátého by tak státní zástupci měli neprodleně rozhodnout o stížnostech proti obviněním.

O všem zřejmě jasněji až zítra V této souvislosti dnes obhajoba pošle ostravskému okresnímu státnímu zastupitelství žádost o prošetření postupu policie kvůli pokračujícímu vyšetřování. Advokáti chtějí, aby státní zastupitelství rozhodlo o tom, že policie nemá pokračovat v krocích, které je možné činit pouze při trestním stíhání. „To znamená výslechy svědků, posudky, odposlechy mobilů a podobně," doplnil další obhájce, Petr Mikeštík.

Olomoucký vrchní státní zástupce Ivo Ištván, který je nadřízený Andělové a zřejmě bude její vystoupení z této pozice prověřovat, nebyl včera ve svém úřadě k zastižení. „Je mimo Olomouc a bude až v pátek," řekla včera Právu do telefonu pracovnice Ištvánova sekretariátu.

„V úterý jsme obdrželi výsledky dohledové kontroly včetně tiskové zprávy a další materiály s kauzou související. Nyní je studujeme a předpokládám, že do konce týdne, případně začátkem příštího, rozhodneme, zda a v jakém rozsahu provedeme dohled nad postupem krajského státního zastupitelství. Dojdeme-li k závěru, že to není potřeba, může nám k tomu dát pokyn nejvyšší státní zástupkyně," řekl Právu ve středu Ištvánův náměstek Igor Stříž.

Vrchní státní zastupitelství se podle něj nezabývá informacemi deníku Právo, podle nichž se předseda ostravského soudu Vít Veselý sešel kvůli případu s šéfem ostravského okresního zastupitelství Josefem Bláhou. „Vím o tom pouze prostřednictvím novinářů. Nepřikládám tomu žádnou váhu. Pokud vrchní státní zástupce nerozhodne jinak, předpokládám, že se tím nebudeme zabývat," sdělil ČTK Stříž.

Nejmenovaný zdroj Práva naznačil, že Veselý by se mohl o kauzu zajímat proto, že se zná s brněnským podnikatelem Zdeňkem Pánkem, který je strýcem Dalíka a známým Večerka. Podle Dalíka je to však lež.

„Můj strýc pana Veselého nikdy neviděl, nezná ho, neví, o koho se jedná. Můj strýc stejně tak nezná pana Večerka, se kterým se nikdy nesetkal, a já osobně jsem do té zprávy Práva vůbec nevěděl, že nějaký pan Veselý existuje," prohlásil Dalík ve včerejším rozhlasovém pořadu Interview BBC. Andělová: vyhodnotila jsem to jinak Krajská státní zástupkyně Zlatuše Andělová včera odmítla odpovědět na dotazy novinářů, kteří žádali přesnější vysvětlení k jejím závěrům o protizákonném postupu policie v Kořistkově případu.

Nechtěla ani podrobněji reagovat na výroky nejvyšší státní zástupkyně Marie Benešové a ministra vnitra, podle kterých státní zástupkyně nemá kvalifikaci na vyhodnocování poznatků z detektoru lži.

„Nejpozději do pátku se budu snažit reagovat tiskovým prohlášením na všechny rozdílné náhledy, které se objevily v médiích," opakovala Andělová na dotazy. Pouze dodala, že při posouzení věrohodnosti Kořistkovy výpovědi vycházela ze spisového materiálu. „Nechci zpochybňovat práci odborníků z kriminalistického ústavu, ale jejich výsledky jsem prostě vyhodnotila jinak než policie. Podrobněji se to ale budu snažit vysvětlit do pátku," řekla Andělová.

Policie při výslechu v kauze Kořistka odhalila, že má odposlechy

PRAHA/OSTRAVA/OLOMOUC 13. října (ČTK) - V kauze údajného podplácení unionistického poslance Zdeňka Kořistky dnes policie poprvé odhalila, že k jejím důkazům patří i odposlechy telefonních hovorů aktérů. Záznam svých hovorů si dnes poslechla a policii vysvětlovala svědkyně Radmila Ondříšková. Její výslech v Ostravě trval i s přestávkami dvě a půl hodiny. Pak jej policie přerušila, protože svědkyni nebylo dobře.

"Výslech byl docela nepříjemný a podle mého názoru nebyl oproti jiným svědkům až tak regulérní," řekl ČTK advokát Stanislav Devátý, který obhajuje stíhaného asistenta šéfa ODS Marka Dalíka i lobbistu Jana Večerka. Ondříšková je jejich známá. V případu je první svědkyní, jejíž výslech chtěla policie natočit kamerou. Vzhledem k námitkám Devátého i advokátky Ondříškové od toho nakonec upustila.

Policie viní Dalíka s Večerkem z toho, že Kořistkovi při červencové schůzce nabídli deset milionů korun a místo velvyslance v Bulharsku za to, že nepodpoří novou vládu. Podle obvinění byl Dalík po schůzce na večeři s Ondříškovou a Šárkou Froňkovou. Obě ale již dříve vypověděly, že při večeři o obsahu schůzky obviněných s Kořistkou nemluvili. Froňková si navíc podle policie posléze hodně telefonovala s Večerkem.

Při dnešním výslechu podle Devátého nic nového nezaznělo. Ačkoli Ondříšková opět zopakovala svou verzi, policie jí prý dokola kladla různě znějící otázky stejného obsahu. Mnohé údajně nesouvisely s věcí. Podle Devátého se policie z Ondříškové stále snažila dostat něco bližšího k průběhu večeře i obsahu jejích telefonátů. "Měl jsem z toho dojem, že pořád usilují o to, aby se rozpomenula," poznamenal.

Koho ještě policie v kauze s povolením soudu odposlouchávala, zatím Devátý neví. Předpokládá, že existence odposlechů byla důvodem, proč policie zakázala obhajobě nahlížet do spisu. "Předpokládám, že v této věci odposlouchávali kdekoho," podotkl.

Ondříškovou hned při příchodu na policii rozrušila přítomnost kamery v místnosti, později i dotazy týkající se detailů z jejích soukromých telefonních hovorů. Když budovu policie opouštěla, údajně plakala. Tento týden již nejsou žádné výslechy plánovány.

Obhajobě se přitom s ohledem na úterní stanovisko ostravské krajské státní zástupkyně Zlatuše Andělové vůbec nelíbí, že policie dnes ve vyšetřování vůbec pokračovala. Andělová práci policie kritizovala a označila obvinění za nezákonné. Podle ní by mělo být zrušeno. Podle Devátého by tak státní zástupci měli neprodleně rozhodnout o stížnostech proti obviněním.

V této souvislosti obhajoba pošle ostravskému okresnímu státnímu zastupitelství žádost o prošetření postupu policie kvůli pokračujícímu vyšetřování. Advokáti chtějí, aby státní zastupitelství rozhodlo o tom, že policie nemá pokračovat v krocích, které je možné činit pouze při trestním stíhání. "To znamená výslechy svědků, posudky, odposlechy mobilů a podobně," doplnil další obhájce Petr Mikeštík.

Zprávu Andělové už dostal i náměstek olomouckého vrchního státního zástupce Igor Stříž, který ji teď studuje. "Myslím si, že do konce týdne bychom mohli rozhodnout, zda a v jakém rozsahu provedeme prověrku postupu krajského zastupitelství," řekl ČTK.

Vrchní státní zastupitelství se podle něj nezabývá informacemi deníku Právo, podle nichž se předseda ostravského soudu Vít Veselý sešel kvůli případu s šéfem ostravského okresního zastupitelství Josefem Bláhou. "Vím o tom pouze prostřednictvím novinářů. Nepřikládám tomu žádnou váhu. Pokud vrchní státní zástupce nerozhodne jinak, předpokládám, že se tím nebudeme zabývat," sdělil ČTK Stříž.

Nejmenovaný zdroj Práva naznačil, že Veselý by se mohl o kauzu zajímat proto, že se zná s brněnským podnikatelem Zdeňkem Pánkem, který je strýcem Dalíka a známým Večerka. Podle Dalíka je to však lež.

"Můj strýc pana Veselého nikdy neviděl, nezná ho, neví, o koho se jedná. Můj strýc stejně tak nezná pana Večerka, se kterým se nikdy nesetkal, a já osobně jsem do té zprávy Práva vůbec nevěděl, že nějaký pan Veselý existuje," prohlásil Dalík v dnešním rozhlasovém pořadu Interview BBC.

 
 
Interview BBCArchiv Interview
Záznamy a přepisy všech odvysílaných rozhovorů
 
 
NEJNOVĚJŠÍ
 
 
Poslat stránku emailem Verze pro tisk
 
  Redakce | Pomoc
 
BBC © ^^ Nahoru
 
  Archiv | Speciály | Anglicky s BBC
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Pomoc | Ochrana soukromí