Hana Marvanová, předsedkyně US-DEU
Cyril Svoboda
Čtvrtek 6. června 2002

Poslechněte si rozhovor v MP3

Přepis rozhovoru

Citace rozhovoru v médiíchDvě největší politické strany v České republice - sociální a občanští demokraté - už zveřejnily úmysl pracovat po volbách na změně volebního zákona. Podle prezidenta Václava Havla by změna volebního zákona neměla být tabu.

Václav HAVEL /zvukový záznam/: To by ale musela být změna opravdu zásadní, dlouhodobá, koncepční, promyšlená, to není něco, co se dnes dá do parlamentu s tím, že zítra se to schválí a pozítří se podle toho bude volit, to je naprosto absurdní, tyto nahodilosti, kdy podle okamžité tzv. patové situace by chtěl někdo měnit volební systém.

Slova prezidenta Václava Havla. Nejen o změně ústavy a volebního zákona bude následujících 30 minut. Vítejte při poslechu půlhodiny otázek a odpovědí, od mikrofonu zdraví Václav Moravec. Pokračujeme v seriálu rozhovorů s předsedy nejvýznamnějších politických stran v České republice, které mají reálnou šanci dostat se do Poslanecké sněmovny. Další v pořadí je uskupení dvou politických stran KDU-ČSL a US-DEU, které se nazývá Koalice. Pozvání k rozhovoru přijali předsedkyně Unie svobody-Demokratické Unie Hana Marvanová, dobrý den.


Hana MARVANOVÁ - Dobrý den.

A předseda KDU-ČSL Cyril Svoboda, i vám hezký dobrý den.

Cyril SVOBODA - Dobré odpoledne.

Vítejte v BBC. Není to nevýhodné, když máte polovinu vysílacího času na rozhovor, pokud by vaše strany kandidovaly samostatně, měli byste čas dvojnásobný?

Cyril SVOBODA - Mě to nesmírně těší, že jsme tady dohromady, protože dohromady děláme vše, kampaň předvolební i povolební spolupráci.

Hana MARVANOVÁ - My spolu chodíme do těchto pořadů rádi.

A vy spolu máte i společný kabát, četl jsem někde.

Cyril SVOBODA - Bohužel ten kabát nám nepatří, to je škoda, protože byl docela kvalitní ten kabát, ale ta fotka byla dobrá.

To máte z fundusu?

Cyril SVOBODA - Ne, to ten fotograf nám půjčil kabát a museli jsme ho vrátit, tak samozřejmě to byl hezký kabát.

To je na tom Koalice tak špatně, paní předsedkyně, že nemá ani na kabát?


Hana MARVANOVÁ - Ne, přiznám se, že nás to vůbec nenapadlo a že to byl takový docela vtipný nápad fotografa, takže jen proto jsme si nevzali s sebou kabát, mám jich samozřejmě dost.

Ani při tomto rozhovoru neporušíme pravidla, která jsou stanovena. Předvolební rozhovory s předsedy nejvýznamnějších politických stran v České republice obsahují společnou část. Jde o 15 otázek, které mohou voličům pomoci v rozhodování. Tyto otázky pokládáme všem předsedům, aby si voliči mohli udělat jasný názor. Uvítám, když odpovědi na předložené otázky nebudou delší než jedna minuta, tuto část jsme nazvali Dotazník BBC. Jen nevím, jak to s vámi udělat, jestli se budete střídat v odpovědi na otázky, nebo zda budete hovořit každý půl minuty.

Cyril SVOBODA - Můžeme se třeba střídat. Můžete, to udělat také vy, že se zeptáte a tu otázku položíte paní předsedkyni a můžete to takto střídat, je to úplně jedno.

Chtěl jsem vám dát na výběr, zda se domluvíte mezi sebou, nebo zda budu v roli učitele a budu vyvolávat.


Hana MARVANOVÁ - Uvidíte, že to bude fungovat, ptejte se, pane redaktore.

Tak to u vás funguje v Koalici?


Hana MARVANOVÁ - Ano.

Otázka první: Jaký volební výsledek Koalice v červnových volbách do Poslanecké sněmovny byste považovali za svůj neúspěch? Hana Marvanová.

Hana MARVANOVÁ - Já bych byla ráda, aby Koalice, tedy dvě naše strany, Unie svobody a KDU-ČSL, získaly lepší volební výsledek dohromady, než jaké byly naše volební výsledky v roce 1998. My jsme měli, tehdy jsme měli dohromady 39 křesel v parlamentu, 39 mandátů.

Jen pro úplnost: Při volbách v roce 1998 KDU-ČSL 9 % hlasů, Unie svobody 8,6 % hlasů a Demokratická unie 1,45 % hlasů, tzn. dohromady, počítal-li jsem dobře, 19 % hlasů. Je to reálné, když průzkumy veřejného mínění naznačují, že zájem o Koalici uvadá a vypadá to, že budete mít méně než 19 %?

Cyril SVOBODA - Je to vysoce reálné, protože ...

Že budete mít méně?

Cyril SVOBODA - Že to bude více, protože za prvé, průzkumy jsou průzkumy, není to reálný výsledek. Za druhé, průzkumy se mohou mýlit, jak se ukázalo i v minulých volbách, tak se velmi výrazně mýlily. Za třetí, mají šanci rozhodnout i voliči nerozhodnutí a je to apel. My samozřejmě tomu nepřikládáme velkou váhu a je to apel pro všechny, kteří chtějí, aby se změnila situace v České republice a je to apel, abychom tuto změnu přinesli, takže je to výzva pro všechny.

Otázka druhá: Jaké důsledky vyvodíte z případného neúspěchu Koalice ve volbách?


Hana MARVANOVÁ - Pochopitelně politik má nést odpovědnost za svou činnost a já jsem k tomu připravena, na druhou stranu teď v tuto chvíli přemýšlím jen nad tím, jak udělat maximálně dobrý výsledek pro Koalici.

Podotázka k otázce druhé: Konaly by se v případě neúspěchu sjezdy obou stran, na kterých byste dali funkce k dispozici? Cyril Svoboda.


Cyril SVOBODA - Především my se soustředíme teď maximálně, my jsme ve finiši na úspěch ve volbách a za neúspěch považuji to, skutečnost, že by tu byla vláda, která by nebyla proevropsky orientovaná, vláda, která byla programově sobě vzdálená, vláda, která by znamenala pokračování ve stylu, který tu je. To je neúspěch a vyčkejme výsledek, já si myslím, že výsledek bude lepší.

Otázka třetí: Kterou část volebního programu Koalice považujete pro občany České republiky za nejdůležitější? Vyberte jednu oblast. Hana Marvanová.

Hana MARVANOVÁ - Já se domnívám, že jedna oblast tady byla od roku 1990 naprosto podceněna, a to je právní stát a důsledkem toho podcenění právní reformy, nebo že se v podstatě nekonala hluboká právní reforma, je pomalu fungující soudnictví a prohlubující se korupce.

To je tedy nejdůležitější část volebního vzkazu Koalice k občanům České republiky?


Cyril SVOBODA - Nepochybně.

Otázka čtvrtá: Existuje podle vás v předvolební kampani téma, o němž se téměř nemluví a vy je považujete za důležité? Cyril Svoboda.

Cyril SVOBODA - Ano, je to zajímavé, uvědomuji si, že se málo mluví o mladých lidech, o prvovoličích, protože náš program dává obrovskou šanci těmto lidem, obrovskou šanci studovat, půjčky na bydlení, pomoc rodinám, otevřený prostor v Evropě. Je to obrovská šance pro mladé lidi a myslím si, že v porovnání programů, které pečlivě studujeme, jasně ukazují, že náš program se velmi vážně zabývá mladými lidmi a jakoby se o tomto segmentu voličů málo mluvilo, prvovoliči a mladí lidé jasně za námi.

Otázka pátá: Kterou věc považujete za nejvážnější pochybení současné vlády a v případě, že se ujmete vlády, je okamžitě změníte?


Hana MARVANOVÁ - Těch pochybení je celá řada.

Nejzávažnější?

Hana MARVANOVÁ - Já je zmíním stručně. Tak hrozivě narůstající zadlužení, že může zkrachovat třeba důchodový systém a zároveň to, že vláda prohrála boj s korupcí, slibovala akci Čisté ruce a výsledek je právě prohloubení korupčního prostředí.

Otázka šestá: Jaké první tři kroky byste učinili v případě, že byste se a teď nevím, kdo z vás na to bude odpovídat, vyberte si, že byste se stal(a) příštím premiérem České republiky? Kdo by se z vás dvou stal premiérem?


Cyril SVOBODA - Obecně si myslím, že je potřeba říci, že asi ten předseda vlády bude mít za úkol nepochybně dokončit vyjednávání s Evropskou unií, to bude jistě jeden z prvních kroků, který bude před námi. Druhá věc, bude rozpočet nepochybně, protože chceme, aby se zvrátil ten trend zadlužování České republiky a třetí věc je nastartování skutečně toho boje s korupcí, to je vážná věc, tak já bych řekl tato tři témata jako úplně první, jsou další a tato bych viděl jako první.

A to byste dělali, ať bude premiérem kdokoliv?

Cyril SVOBODA - Samozřejmě.

Hana MARVANOVÁ - Protože není podstatné, jestli bude premiérem ten či onen, podstatné je, aby tady konečně po volbách vznikla vláda založená na programové shodě, vláda většinová, která bude schopna v parlamentu právě tyto kroky prosadit.

Otázka sedmá: Se kterou politickou stranou či uskupením předpokládáte nejužší spolupráci po červnových volbách?

Hana MARVANOVÁ - Já vám můžu říct, s kým v žádném případě nikdy spolupracovat nebudeme, s komunisty, s jinými extremisty. Kdybychom si měli vybírat, kdybych si měla vybrat ideální řešení, logicky musím říct, že Koalice je v zásadním střetu jak s ODS, tak s ČSSD, jako se dvěma stranami svázanými opoziční smlouvou. Jsme čtyři roky proti nim v opozici, čili za ideální nevidím ani jednu z těch dvou stran, pokud ale voliči rozhodnou svými hlasy tak, že odsoudí některé strany ke spolupráci, pak jsme připraveni jednat s kteroukoliv demokratickou stranou a samozřejmě udělat všechno pro to, aby tady vznikla programově zaměřená většinová vláda.

Otázka osmá: Považujete za nutné po červnových volbách změnit některé části Ústavy České republiky, popřípadě které?

Cyril SVOBODA - Tak zásadně říkám, že ústavu není třeba měnit, je tady jedna výjimka, jedna výjimka je přímá volba prezidenta a tam jsme souhlasili s tím a navrhujeme, aby se změnila otázka udělování milostí, aby prezident republiky potřeboval souhlas předsedy vlády, případně vlády k udělení milosti. To jsou dvě zásadní věci, na kterých se lidé shodnou, jinak není potřeba ústavu měnit a, prosím vás, myslím si, že toto téma je ...

Podotázka k otázce osmé: Když měnit pravomoci prezidenta a jeho volbu, nemělo by to být provázáno s dalšími změnami ústavy a postavením ústavních institucí a ústavních činitelů České republiky?

Hana MARVANOVÁ - Ne, to není nutné. My jsme prováděli tuto analýzu, konzultovali jsme tento návrh, který nyní leží v Senátu, na zavedení přímé volby prezidenta s ústavními odborníky a po všech těchto konzultacích je zřejmé, že postavení našeho prezidenta z hlediska pravomocí je dostatečně silné a je důležité, aby mu přímo z ústavy vznikal samostatný mandát nezávislý na politických stranách parlamentu, mandát odvozený od voličů, proto navrhujeme přímou volbu prezidenta a není nutné přepisovat celou ústavu.

Otázka devátá: Je podle vás nutné, aby se v budoucnu změnil nějakým způsobem volební systém České republiky, Cyrile Svobodo?

Cyril SVOBODA - Tak všem je asi dobře známo, že to je volební téma, o kterém se mluví ve volebních programech, například Unie svobody to měla myslím, ve svém úplně prvním programu a stále má otázku většinového volebního systému. Já si myslím, že ta otázka je tak závažná, že chce delší debatu, určitě to není otázka nejbližších let, je to delší debata, ta věc je samozřejmě na vyváženosti postavení Senátu, Poslanecké sněmovny, jak mají být voleny odpovědnosti atd., je tam hodně otázek, ale já bych to neřešil teď jako první úkol po volbách.

Hana MARVANOVÁ - My jsme proti účelovým změnám volebního zákona, které vyhovují jedné nebo dvěma stranám a které by byly protiústavní. Jsme pro vážnou debatu na téma změny volebního systému a já jsem od roku 90 vždycky byla zastáncem toho, že komora, z níž vychází vláda, tedy Poslanecká sněmovna, že by měla být volena většinovým systémem, podobně jako je systém v Senátu. To si myslím, že je systém, který umožňuje zvolit osobnosti, které přímo odpovídají svým voličům, a zároveň umožňuje sestavit většinovou vládu.

Další podotázka k otázce deváté: Když jste oba hovořili o Senátu, měly by se jeho pravomoci rozšířit na úkor Poslanecké sněmovny, ano nebo ne?

Cyril SVOBODA - Tak já jsem zastáncem toho, že Senátu hraje důležitou roli v našem systému, ukázalo se to i v tomto volebním období, protože vážné pokusy ODS a ČSSD změnit ústavu narazily právě na Senát a Senát zachránil náš systém, aby se účelově ústava změnila, pomohl ve volebním zákoně apod., takže ukázal, že má smysl. Já si myslím, že by se měla jeho role posílit třeba v tom ohledu, že by nemělo být tak snadné, aby ho sněmovna kdykoliv přehlasovala.

A zvětšit jeho pravomoci na úkor Poslanecké sněmovny?

Cyril SVOBODA - To právě říkám, na úkor Poslanecké sněmovny, že by ne ve všech oblastech, ale v některých oblastech, že by to bylo těžší, aby sněmovna nemohla snadno přehlasovat Senát, zvýší se jeho autorita, myslím si, že to je dobře, že to lidé pocítí jaké dobrý krok.

Otázka desátá: Má Koalice už kandidáta na prezidenta, kdy jej zveřejníte, Hano Marvanová?

Hana MARVANOVÁ - My jsme se rozhodli, že dokud nebude definitivně známo, jakým způsobem bude prezident volen, že nezveřejníme nebo nenavrhneme jedno jméno kandidáta na prezidenta. Tyto volby ovšem ...

Definitivně jasno ovšem nemusí být ani dva dny před volbou prezidenta.

Hana MARVANOVÁ - Ne, ne, tyto volby svým výsledkem rozhodnou o tom, jestli voliči podpoří strany, které prosazují přímou volbu prezidenta, víte, že my to prosazujeme dlouhodobě a když voliči podpoří tuto změnu, tato změna bude odhlasována parlamentem, může být odhlasována na podzim, pak bude okamžik, kdy je třeba předkládat návrhy na prezidenta.

Otázka jedenáctá: Je podle vás nutné změnit současný stav sociální politiky v České republice? Charakterizujte nejstručnější změnu.

Cyril SVOBODA - Nepochybně důchodový systém je potřeba změnit, první zpráva ovšem důležitá je, že pro osoby starší 40 let se systém nemění, aby nebyli z toho vystrašeni naši občané, kteří pobírají důchody nebo jsou blízko důchodovému věku, a ten systém, který připravujeme, je systém, který má být založen na tom, že je vícezdrojový způsob financování důchodů, že jen určitou část důchodu, tu základní by garantoval stát průběžným systémem a zbývající část by byla dána celoživotním spořením, ať už přes sociální pojišťovnu, nebo soukromým pojištěním, to jsou otázky další, ale musí záležet na délce zaměstnání a odpovědnosti, každý musíme mít trošku větší odpovědnost za svůj život, takže asi takto.

Hana MARVANOVÁ - Ještě bych doplnila, ta důchodová reforma bude velmi drahá a nesmí se připustit, že se sníží úroveň důchodů pod tu únosnou hranici 45% ve vztahu k hrubé mzdě, a proto navrhujeme, aby na rozjezd se věnovaly příjmy z privatizace.

Ty, které jsou zatím zablokovány, zhruba 130 miliard, o nichž hovoří vláda?

Hana MARVANOVÁ - A další výnosy, které ještě budou z prodeje dalších podniků.

Otázka dvanáctá: Je podle vás nutné změnit současnou zahraniční politiku České republiky, v případě, že ano, tak charakterizujte nejstručnější změnu, Cyrile Svobodo?

Cyril SVOBODA - Tak priorita naše, vstup do Evropské unie, je potřeba maximálně utvrdit, ale co je potřeba změnit, skončit s arogantní politikou vůči našim sousedům. My máme sousedy, se kterými je potřeba dobře vycházet, to neznamená, že se něčemu ustupuje, to neznamená, že bychom se my někomu zaprodávali, ale mluvit o něčem, to znamená, mluvit i o různých tématech ještě neznamená, že se o nich jedná jako o tématech, kde by se něco mělo měnit, ale vztahy se sousedy musíme mít dobré, počínaje Slovenskem, Rakouskem, Německem, Polskem atd., vztahy se sousedy musí být lepší, než jsou.

Otázka třináctá: O čem v souvislosti s červnovými volbami nejvíce pochybujete, Hano Marvanová?

Hana MARVANOVÁ - O čem pochybuji? Já spíš řeknu, čemu věřím. Já věřím tomu, že voliči ve volbách rozhodnou tak, že zabrání pokračování společného vládnutí velké koalice ODS a ČSSD. Podle mého názoru tyto dvě strany třeba na pražské radnici předvedly, kam to vede, když tyto dvě strany vládnou společně a je jedno, jestli se to bude jmenovat opoziční smlouva nebo jinak. Já bych chtěla, aby voliči tomuto vládnutí řekli "ne".

Otázka čtrnáctá: Který slib z programu Koalice bude velmi těžké splnit nebo nejtěžší splnit, Cyrile Svobodo?

Cyril SVOBODA - To je jeden úkol, který je extrémně těžký a je fascinující a je zásadní, a to je boj s korupcí, ten bude těžký. My musíme nejen naplnit to naše desatero, které máme v našem programu, ať už jsou to lhůty pro soudy, aby rozhodovaly v nějakých lhůtách o privatizaci, obchodním rejstříku a další kroky, my musíme získat spojence a změnit celé klima ve státě, to je těžký úkol, ale úkol, který stojí za to.

Otázka patnáctá: Jaký nejhloupější slib jste dosud v předvolební kampani slyšeli?


Cyril SVOBODA - Tak, já bych řekl dva sliby, které mě fascinují svojí nereálností, až bych řekl, že jsou hloupé, prvně 15% daň, protože tento slib je táhlo jedině pro jednu jedinou skupinu lidí, pro extremně bohaté lidi, kteří nechtějí platit daně, a těm se říká: "Volte nás a vytvářejte obecně mínění, aby nás volili další." To je podle mě trik, je to naprosto chybný slib. A druhý je ze stejného soudku a z druhé strany, a to jsou takové ty přísliby, že na každé dítě se dostane 50 nebo 60 tisíc do kolébky, tak to se mi zdá také naprosto nereálné a je to jen tahání vlasů, takže ...

Má Hana Marvanová jiný nejhloupější slib?

Hana MARVANOVÁ - Já bych neřekla slib, ale výrok, zrovna ve včerejším vašem pořadu jsem slyšela neuvěřitelná vyjádření pana předsedky KSČM Grebeníčka na téma, jak vysvětloval, že KSČM se rozešla s komunistickou minulostí, ale jinak hodnotil útoky na svého otce, souzeného pana Grebeníčka, jako naprosto neuvěřitelné a lživé a politicky motivované, tak to byl neuvěřitelný kontrast, kterým jen potvrdil, že se nestydí pan Grebeníček na místo omluvy říkat ještě takovéto výroky. Měl by se skutečně stydět a omluvit se těm politickým vězňům, které tím napadl.

Když byl v úterý v tomto pořadu Václav Havel, prezident České republiky, prozradil, že mu vadí dusno před červnovými volbami do Poslanecké sněmovny.

Václav HAVEL /zvukový záznam/: Pokud jde o ten zvláštní svět té politiky a těch médií, tam jakoby panovala taková zvláštní číhavost, nevraživost, střeh, jeden jakoby číhal na druhého, co na něj vytáhnout, jak ho kopnout do kotníku, to není dobrá atmosféra a já pozoruji, že mnoho lidí, kteří v tom nejsou, jsou tím dost zprotiveni, jsou tím dost zhnuseni.

Úterní slova prezidenta Václava Havla. Koalice svolala mimořádnou tiskovou konferenci a vydala prohlášení nazvané "Musíme se ozvat". Z prohlášení vyplývá, že Koalice má pocit, že neúčast jejích zástupců ve víkendových televizních debatách krátce před volbami znamená jisté omezení politické soutěže a výhodu pro její konkurenty. Nepřispíváte k tomu dusnu, o němž hovořil Václav Havel, Cyrile Svobodo?


Cyril SVOBODA - Tak nepřispíváme a my jsme se ozvali a myslím zcela po právu, protože ve volbách platí, že mnoho voličů se také rozhoduje na poslední chvíli, to jsou ti nerozhodnutí voliči a média mají jediný úkol, nabídnout celou nabídku, která je k dispozici. A poslední dvě neděle je to tak, že se na té mediální scéně objevují, myslím televizní, objevují se KSČM, ODS, ČSSD a dokonce některé osoby i vícekrát za sebou, to je jasný signál k tomu, že je uzavřen prostor jiným politickým stranám, nejen Koalici, ale i jiným politickým ...

Co kdyby vám ale někdo namítl, že vystřelujete záměrně, protože tímto výstřelem si můžete pak zajistit argumentaci pro neúspěch Koalice ve volbách. Později to svedete na prostor, který vám nebyl věnován v médiích, Hano Marvanová?

Hana MARVANOVÁ - Ne, já si ... Proto jsme nazvali to naše prohlášení, že "Musíme se ozvat", tady nejde jen o prostor pro Koalici, my v tom našem prohlášení říkáme jasně: "Jen tyto tři subjekty, ODS, ČSSD a KSČM, paradoxně, mají velký prostor a ostatní ne." Nejen Koalice, ale i ostatní kandidující politické strany. Já pokud vím, i ony ...

Jakto, že jste se neozvali už dříve, že v televizních Sedmičkách, diskusích stále vystupují jen strany, které jsou už zastoupeny v Poslanecké sněmovně?

Cyril SVOBODA - Není to pravda.

Hana MARVANOVÁ - Já osobně jsem to zvažovala už nejméně měsíc, protože ten trend je evidentní, a myslím si, že třeba dokonce ani veřejnoprávní televize neplní dostatečně své poslání poskytovat prostor kandidujícím politickým stranám, aby mohly představit své programy.

Byť má pořad Bez imunity?

Hana MARVANOVÁ - Ten pořad Bez imunity z hlediska třeba zastoupení těch neparlamentních stran je úplně ponižující. Já se domnívám, že stížnosti kandidujících politických stran, a nebyli jsme to my, kdo podával ty stížnosti, že jsou oprávněné a že v tuto chvíli to nabylo takových rozměrů a je to i vyjádřeno číselně a statistikou, že je zřejmé, že tady s výjimkou těch tří stran jsou ostatní diskriminováni a je třeba se ozvat, kvůli principu a zároveň jsme v tom prohlášení řekli jednu věc: "My chceme do budoucna, ne větší prostor pro Koalici, my chceme, aby média byla skutečně nezávislá, aby neexistoval ten možný tlak politiků na média přes různé mediální strany, a proto třeba po volbách znovu budeme navrhovat odpolitizování mediálních rad, aby na jejich složení politici neměli vliv." A pak se toto stávat nebude.

Vy jste napsali prohlášení "Musíme se ozvat", ale už se ozvali ti, proti nimž jste se vy ozvali. Například mluvčí TV Nova Martin Chalupský řekl, že slova o znevýhodnění Koalice připisuje na vrub předvolební nervozitě. Citujme doslova: "Podobná prohlášení mají před volbami všechny strany." Chalupský dodal, že Nova si pečlivě hlídá poměr zastoupení politiků na obrazovce, četnost vystoupení představitelů jednotlivých stran podle něj odpovídá objemu voličů, kteří při posledních volbách dali straně hlas. A ještě jednou citujme doslova: "Zvolili jsme takový model, podle kterého postupuje BBC."


Cyril SVOBODA - Tak já nevím, kdo je tady nervózní, jestli je třeba nervózní Chalupský, protože já nechci tuto bitvu vést v tomto pořadu, myslím si, že to tak zásadní není, ale když se podívám, tady mám s sebou náhodou přehled toho, jaké kdo zastoupení měl na TV Nova, tak tam je jasná podpora, podle mě vyjádřená i panem Železným, směrem k některým stranám a ...

Počkejte, jak vyjádřená panem Železným?

Cyril SVOBODA - Já nevím, kdo o tom rozhoduje v TV Nova, to tady nechci teď řešit, ale chci říci, že četnost vystoupení jak zástupců KSČM, ODS a ČSSD je naprosto vyvážená a jestliže by platila ta teze, o které mluví pan Chalupský, tak si potom kladu otázku, o jaký objem voličů u KSČM jde, že tam třeba byli v posledním měsíci třikrát, o jaký objem to jde, nafouknutý objem nebo jaký? Myslím si, že nemá smysl to dál pitvat, občan si udělá úsudek sám.

Hana MARVANOVÁ - Mně by možná ne vadilo, kdyby ty informace byly vyvážené a kdyby, když jsme napadeni, jsme dostali prostor, ale já jsem zaregistrovala právě na TV Nova opakovaná vyjádření, která napadají Koalici za to, že chce prodat české občany sudetským Němcům. To jsou vyslovené lži a když já namluvím TV Nova do jejího zpravodajství reakci na to, že to není pravda a chci mít prostor se bránit, tak to není odvysíláno, to považuji za nekorektní způsob.

Teď mi ale řekněte, vy hovoříte doslova v prohlášení o manipulaci. Proč chce třeba podle vás TV Nova manipulovat s politickými diskusními pořady? Stručné vysvětlení Cyrila Svobody.


Cyril SVOBODA - Na otázku proč, se ptejte toho, o kom my máme to podezření, já vám jen říkám, že ...

Počkejte, když máte podezření na manipulaci, tak ji musíte nějak dokázat a vysvětlit.

Cyril SVOBODA - Podezření je něco, co vnímáme, vy jste se ptal na důvod, to se neptejte mě. Já když se dívám na televizi Nova za posledních pár dnů, tak vidím pouze zástupce ČSSD, ODS a KSČM, je pravda, že za poslední měsíc tam jednou byl zástupce KDU-ČSL, ale jinak květen je obsazen pouze KSČM, ČSSD, ODS, červen je opět KSČM, ODS, nikdo jiný.

Hana MARVANOVÁ - To je statistika. Vy jste se zeptal na důvod a já budu tedy odvážná a zaspekuluji si, jaký je ten důvod. Před rokem se projednával v parlamentu mediální zákon, jediný, kdo se proti tomu tvrdě stavěl, byla Koalice, mediální zákon, který nakonec prošel, o rozhlasovém a televizním vysílání, na základě něhož TV Nova dostala prodlouženou licenci, tak tento mediální zákon, o tom se psalo tehdy, vyšel z dílny TV Nova. Takže já to vnímám tak, že je to do určité míry pomsta TV Nova za to, jakým způsobem, jaké změny mediální legislativy my prosazujeme, protože si myslím, že nevyhovují této televizi.

Chcete tím říct, že Vladimír Železný splácí těm, kteří podpořili zákon, tzn. že jim vrací to, že Nova má prodlouženou licenci na další čas?


Hana MARVANOVÁ - Ano, domnívám se, že pro nás je to trest za to, že jsme byli proti tomuto zákonu a jsme proti tomu doposud, protože já se domnívám, že média a mediální rady mají být odpolitizovány a že žádné politické strany, ani naše, ani jiná, nemá mít takový vliv jako dnes na složení rady, která rozhoduje o udělení nebo prodloužení licence.

A čím to, když KDU-ČSL a ODS byly ve vládní koalici na začátku 90. let, tak mediálními radami prošli významní politici, například neúspěšný ministr kultury, Cyrile Svobodo, víte jak se jmenoval?

Cyril SVOBODA - Ano.

Jindřich Kabát, který byl předsedou ...

Cyril SVOBODA - Ne, prosím, jen jednu věc. I vůči Jindrovi Kabátovi, abychom neříkali "neúspěšný ministr".

Byl odvolán?


Cyril SVOBODA - Ne, on odešel sám, to je jediný ministr, který se sám rozhodl ze zdravotních důvodů odejít, trošku se mě to dotýká, protože vím, v jakém stavu je, je to člověk, který se ze zdravotních důvodů rozhodl odejít sám, takže jen že nebyl neúspěšný, to je jediný ministr, který nebyl odvolán, odešel sám, to je jedna věc. Druhá věc je, že život nás poučil, i naše zkušenost v opozici, kdy čelíme jistému stylu arogantního vládnutí, přezíravého, ukázalo se to u volebního zákona, u změny ústavy a u dalších věcí, nás poučil, že už chceme, aby se toto změnilo i vůči těm, kteří by byli případně v opozici vůči nám, toto poučení je silné a myslíme to smrtelně vážně. Každý se může poučit z chyb, které se staly a my také neseme odpovědnost za 90. léta, nepochybně, ale myslím si, že myslíme vážně to, že se věci musí začít dělat jinak a jsme takto rozhodnuti, to je odpovědný postoj.

A jak si myslíte, když už toto téma uzavřeme, že Česká televize, kterou jste rovněž v prohlášení napadli, ta se nemá odvděčovat za jakýkoliv mediální zákon.


Cyril SVOBODA - Tak samozřejmě Česká televize je veřejnoprávní, tam nás zarazila skutečnost, že v neděli je pořad Naostro, který všichni občané a diváci TV znají, že je tam vždycky jeden člověk a proti němu pan Šíma a najednou týden před volbami, tam bude sedět pan předseda Zeman a pan předseda Klaus, takže to je úplně nestandardní nový typ pořadu, který se dělá týden před volbami, toto zarazí i méně vtipného člověka.

Ovšem Česká televize naznačuje, že chce pořad Naostro změnit, protože má nízkou sledovanost a všichni se stejně dívají na úplně jiné pořady.


Cyril SVOBODA - Tak ať to řeší po volbách, ale před volbami je to takové pozoruhodné.

Co byste si přáli, aby se, a máte na to dvě slova, změnilo po červnových volbách v České republice?

Hana MARVANOVÁ - Dvěma slovy, když je tady toho tolik v nepořádku a my říkáme, že chceme dát věci do pořádku, chci, aby se nestavěly tady Potěmkinovy vesnice a konečně se začalo bojovat s korupcí, aby Česká republika byla skutečně právním státem. To je pro mě ten hlavní cíl, kterého bych chtěla dosáhnout.

A Cyril Svoboda už to nestihne. Děkuji za váš čas a přeji vám hezký zbytek dne, zástupci Koalice Cyril Svoboda a Hana Marvanová. Díky a na shledanou.


Citace rozhovoru v médiích

Přispěla média k výsledku voleb?

Lidové noviny, 17. 6. 2002, strana 32 - Politici, kteří ve volbách prohráli, okamžitě obvinili média, že měla na jejich neúspěchu zásluhu Jak velkou roli sehrála média v překvapivém výsledku parlamentních voleb, ukáží až pozdější analýzy. Odborníci se přou v názoru na to, jaký podíl na vzrůstu vlivu komunistů i prohry Václava Klause a Koalice televize, noviny a rozhlas měly.

Už krátce po prvním zveřejnění odhadů volebních výsledků v České televizi přispěchali někteří politici s vysvětlením: můžou za to média. Jen se podle stranické příslušnosti lišili v názoru na to, která média preferovala které strany. Koaliční politici vidí vinu jasně v hlavních televizích. Předsedkyně Hana Marvanová už minulý týden v rozhovoru pro české vysílání BBC spekulovala o důvodech, které měla TV Nova k ignoraci koaličních politiků.

Koalice: Nova se nám mstí za mediální zákon
"Vnímám to tak, že je to do určité míry pomsta TV Nova za to, jaké změny mediální legislativy prosazujeme," řekla na BBC. Spolu s šéfem KDU-ČSL Cyrilem Svobodou krátce před tím oficiálně protestovali proti tomu, že je televize před volbami bojkotují. "Poslední dvě neděle je to tak, že se na televizní mediální scéně objevují KSČM, ODS, ČSSD a dokonce některé osoby i vícekrát za sebou. Je to jasný signál toho, že je uzavřen prostor jiným politickým stranám, nejen Koalici," uvedl tehdy Svoboda. Televize skutečně do jisté míry hlavní strany preferovaly, když si zástupce ODS a ČSSD, a dokonce i komunisty, zvaly do svých politických pořadů častěji než zástupce Koalice. Podle sociologa médií z Masarykovy univerzity Jaromíra Volka byla rozhodující právě politická orientace nejsledovanější tuzemské televize Nova. "Speciálně TV Nova svou agendou podporující jednu politickou stranu sehrála ve volebním výsledku důležitou roli," konstatoval včera Volek. Podle něj totiž média představují jeden ze tří nejvýznamnějších vlivů na voličské preference. Právě elektronická média podle jeho názoru do značné míry mohou za to, že se do parlamentu nedostaly i menší strany.

Televize nepustily malé strany
"Televize participovaly na uzavření politického systému. Elektronická média evidentně tlačila do popředí hlavní parlamentní strany," dodává dále. Kromě vlivu na voličské preference prezentací nebo ignorací určitých politických stran také média podle Jaromíra Volka předznamenala volební výsledky i tématy, o kterých referovala. Právě akcentace národních zájmů, pocitu ohrožení a široce rozebíranou problematikou Benešových dekretů přispěla podle něj k vzestupu preferencí komunistů. "V tomto případě sehrála přibližně stejnou roli tištěná i elektronická média. Vyvoláváním pocitu ohrožení a nastolováním otázky národních zájmů uvedla toto téma v život, a pomohla tak komunistům," domnívá se Volek.

ODS: Noviny jsou koaliční
Naopak místopředseda ODS Jan Zahradil, který v sobotu komentoval zveřejňování volebních výsledků v českém vysílání BBC, názoru svých koaličních protivníků oponoval. Jak uvedl, "tištěná média, zejména deníky MF Dnes a Lidové noviny, jsou zřetelně prokoaliční". Jeho názor dokládá průzkum týdeníku Reflex, který oslovil přední autory a lidi ve vedení periodik a ptal se jich, koho budou volit. Respondenti odpovídali anonymně a podle redaktora Miloše Čermáka, který má na starosti média, preferovali rozhodující lidé v tištěných médiích právě Koalici.

Novináři neovlivní výsledky voleb
"Pětatřicet procent volilo Koalici, zhruba 23 procent dávalo přednost ČSSD a ODS a nikdo z nich nepreferoval komunisty," uvedl Čermák. Tyto výsledky ale podle něj poukazují na to, že žurnalisté ani jejich nadřízení volební preference neovlivňují a že neexistuje vztah mezi tím, koho novinář volí, a tím, kdo je nakonec většinou obyvatel zvolen. "Ukazuje se, že novináři velký vliv nemají a že není důležité, jaké mají preference, protože výsledky voleb jsou, jak vidíme, úplně opačné," uvedl včera Čermák. "Novináři se pohybují v elitním prostředí a ve velkých městech a jak je vidět, své stranické preference na populaci nepřenášejí," upřesnil a dodal: "Je to důkazem toho, že vliv médií je mnohem menší, než se předpokládá."

Nemstí se, řídí se zákonem

Hospodářské noviny, 11. 6. 2002, názory a komentáře, autor: Milan Šmíd, strana 10 - Koalice si stěžuje, že nedostává dost prostoru v televizi, a to na všech celostátních kanálech. Šéf lidovců Cyril Svoboda tvrdí, že jde o záměr určitých sdělovacích prostředků odstavit Koalici z očí veřejnosti. Předsedkyně unie Hana Marvanová v interview BBC dokonce prohlásila, že jde o pomstu TV Nova za postoj koaličních stran k mediální legislativě.

Skutečnost, že se komerční televize rozhodly programově ignorovat malé strany, však vyplývá spíše z přirozeného chování podnikatelských subjektů v konkrétních podmínkách české mediální scény, než z nějaké pomstychtivosti. Obecně platí, že komerční média si vzhledem k potřebě masového odbytu svých výstupů nemohou dovolit být politicky jednostranná nebo stranicky závislá. Odrazovala by si tím zákazníky - čtenáře, diváky a posluchače.

Historie však přináší nemálo důkazů, že práh této nezávislosti se významně snižuje tam, kde začínají existenční zájmy příslušného média Pokud si dnes komerční televize všímají přednostně smluvně opozičních stran, pak hlavní příčinou nejsou subjektivní názory televizních ředitelů, ale systém, ve kterém pracují. Jeho rámec tvoří nový zákon o vysílání z loňského roku, do kterého ODS a ČSSD přes odpor opozice prosadily automatické prodlužování licencí.

Zákon umožňuje politickým stranám také kontrolovat Radu pro rozhlasové a televizní vysílání, a to způsobem, jakým se volí a odvolávají její členové. Jestliže tedy o regulaci vysílání a o podmínkách prodloužení licence nerozhodují hlediska "veřejného zájmu, vhodnosti a potřeby" (citace z amerického Communication Act), ale názor a síla politických stran, pak se nemůžeme divit, že příslušný vysílatel před veřejný zájem a službu veřejnosti, v našem případě před potřebu komplexně informovat občany o předvolební scéně, předřadí ve svých prioritách službu vlivným politickým stranám.

Po roce 1994 to byla televize Nova, která do stojatých vod naší televizní scény přinesla vzruch a pohyb a která poskytla prostor ve vysílání i takovým stranám, před kterými Česká televize zavírala dveře. Ovšem časy a lidé se mění. O tom, jakým směrem se letos vydá předvolební publicistika Novy, bylo jasné už v okamžiku, když vedení Novy prosadilo do diskusního pořadu Sedmička Janu Bobošíkovou.

Možná, že kdyby na místě předsedy KDU-ČSL byl dnes Miroslav Kalousek, zpravodajství a publicistika TV Nova o Koalici by vypadaly trochu jinak. Na druhé straně, koaliční stížnosti na nespravedlnosti televizního světa a na diskriminaci u České televize působí podivně na pozadí převažujících názorů politické scény (často doložené statistikami monitoringu), podle nichž veřejnoprávní Česká televize byla "čtyřkoaličním" médiem.

Koalice si stěžuje na televize

Právo, 7. 6. 2002, strana 2 - Koalice lidovců a Unie svobody/DEU se včera pustila do všech tří celoplošných televizních stanic, že před volbami nedostala možnost sdělovat své názory v pořadech ČT Naostro, TV Nova Sedmička a TV Prima Partie. "Koalice má důvodné podezření, že existuje záměr některých sdělovacích prostředků odstavit KDU-ČSL a US-DEU z očí veřejnosti," sdělil na včerejší mimořádné tiskové konferenci šéf lidovců Cyril Svoboda. Dodal, že kvůli tomu volal generálnímu řediteli ČT Jiřímu Balvínovi.

Svoboda tvrdí, že mu telefonoval i kvůli připravovanému pořadu Naostro, kde v neděli zasednou Václav Klaus a Miloš Zeman. "Jeho odpověď byla velmi nejistá, hlas nebyl pevný," uvedl Svoboda, podle kterého Balvín říkal, že "pan předseda Zeman stejně odchází, potom říkal, že odchází i pan předseda Klaus, že asi nebude předsedou Sněmovny".

To podle Svobody "není argument, proč se dělal tento pořad na objednávku". To, že v posledních dvou týdnech před volbami mají v těchto pořadech zastoupení jen představitelé ODS, ČSSD a KSČM, je podle Svobody "pokusem narušit regulérnost volební kampaně, omezit svobodnou politickou soutěž a vytvořit výhodu pro naše konkurenty". Klaus navíc bude ještě ve čtvrtek, den před volbami, na Nově v pořadu Kotel.

Předsedkyně unie Hana Marvanová míní, že tento stav jen ukazuje, že mediální rady jsou v závislosti na některých politických stranách. Marvanová kritizovala Novu, že je velmi nepříjemné, když Koalice musí na mítincích vyvracet lži, které se podle ní objevují v pořadu Sedmička, že "hodláme zaprodat naši zemi sudetským Němcům".

V rozhovoru pro BBC dodala, že "bude tedy odvážná" a zaspekuluje si o důvodech. Jde podle ní o mstu, že se před rokem Koalice tvrdě postavila proti mediálnímu zákonu. Ten Nově umožnil prodloužení licence.

Představitelé ČT i Novy nařčení ze strany Koalice rezolutně odmítli. "Taková vyjádření připisujeme na vrub předvolební nervozity politických stran. K podobným případům se pravidelně obracejí na televize všechny strany. Televize Nova si důsledně hlídá zastoupení stran na obrazovce a postupuje přitom podle míry politické odpovědnosti, kterou voliči přisoudili stranám v minulých volbách. Je to stejný princip, který používá BBC," řekl Právu tiskový mluvčí Novy Martin Chalupský.

Také generální ředitel ČT Jiří Balvín pro Právo popřel že by při telefonickém rozhovoru se Svobodou mlžil, byl nejistý nebo kličkoval.

"Řekl jsem mu to důrazně. Důvody pro pozvání Zemana a Klause jsou zcela jasné. Oba dva ústavní činitelé končí ve svých funkcích, a proto byli pozváni, aby zhodnotili uplynulé čtyřleté volební období. Myslím, že to bude kontroverzní pořad. Nejdou tam jako představitelé stran, jdou tam jako ústavní činitelé," řekl Právu Balvín.

Koalice si stěžuje na televizi aneb Za všechno mohou média?

Internetové noviny Louč, autor: Milan Šmíd - (Dvou)Koalice si stěžuje na to, že nedostává dost prostoru v televizi a to na všech celostátních kanálech. Cyril Svoboda podle zprávy ČTK prohlásil "Koalice má důvodné podezření, že existuje záměr určitých sdělovacích prostředků odstavit ji z očí veřejnosti, zejména nerozhodnuté části voličů."

Hana Marvanová v Interview BBC dokonce prohlásila: "já to vnímám tak, že je to do určité míry pomsta TV Nova za to, jaké změny mediální legislativy my prosazujeme, protože si myslím, že nevyhovují této televizi." A dále: "pro nás je to trest za to, že jsme byli proti tomuto zákonu a jsme proti tomu doposud, protože já se domnívám, že média a mediální rady mají být odpolitizovány a že žádné politické strany, ani naše, ani jiná, nemá mít takový vliv jako dnes na složení rady, která rozhoduje o udělení nebo prodloužení licence."

Jestliže komerční televize slevily ze své vyváženosti, kterou prokázaly v letech 1996 a 1998, protože se programově rozhodly ignorovat malé strany, pak to podle mého názoru nevyplývá z pomstychtivosti jejích ředitelů, ale z víceméně přirozeného chování podnikatelských subjektů v konkrétních podmínkách české mediální scény.

Obecně platí, že komerční média si vzhledem k potřebě masového odbytu svých výstupů nemohou dovolit být politicky jednostranná nebo stranicky závislá. Odrazovala by si tím zákazníky - čtenáře, diváky a posluchače. Historie však přináší nemálo důkazů, že práh této nezávislosti se významně snižuje tam, kde začínají existenční zájmy příslušného komerčního média

Pokud dnes komerční televize "kopou" za velké strany smluvní opozice, pak tou hlavní příčinou nejsou subjektivní názory jejích ředitelů, ale systém, ve kterém pracují. Rámec tohoto systému dnes tvoří nový zákon o vysílání z loňského roku, do kterého ODS a ČSSD přes odpor opozice prosadily automatické prodlužování licencí. Zákon umožňuje politickým stranám také kontrolovat Radu pro rozhlasové a televizní vysílání a to způsobem, jakým se volí a odvolávají její členové.

Jestliže tedy o regulaci vysílání a o podmínkách prodloužení licence nerozhodují hlediska "veřejného zájmu, vhodnosti a potřeby" (citace z amerického Communication Act), ale názor a síla politických stran, pak se nemůžeme divit, že příslušný vysílatel před veřejný zájem a službu veřejnosti, v našem případě před potřebu komplexně informovat občany o předvolební scéně, předřadí ve svých prioritách službu vlivným politickým stranám Kdysi dávno, po roce 1994, to byla televize Nova, která do stojatých vod naší televizní scény přinesla vzruch a pohyb, a která poskytla prostor ve vysílání i takovým stranám, před kterými Česká televize zavírala dveře. Ovšem časy a lidé se mění.

O tom, jakým směrem se vydá publicistika Novy před volbami, muselo být jasné už v okamžiku, když její vedení prosadilo do diskusního pořadu Sedmička Janu Bobošíkovou i přes námitky šéfa zpravodajství Pavla Zuny (informace z druhé ruky, ale také z více zdrojů). Bobošíková sice není exponentkou jedné jediné politické strany, nicméně reprezentuje vidění světa, které vyhovuje jistým podnikatelským kruhům, jež mají své lobbisty ve všech velkých stranách. Možná, že kdyby na místě předsedy KDU/ČSL byl dnes Miroslav Kalousek, zpravodajství a publicistika TV Nova o Koalici by vypadaly trochu jinak.

Na druhé straně, koaliční stížnosti na nespravedlnosti televizního světa a na diskriminaci u České televize působí podivně na pozadí převažujících názorů politické scény (často doložených statistikami monitoringu), podle nichž veřejnoprávní Česká televize byla "čtyřkoaličním" médiem.

Čekám už jenom jediné: tvrzení, že za případné volební neúspěchy stran mohou především média a televize. Hlavně, že bude na co se vymluvit.


© BBC 2002 Tisk ctrl + p Zavři okno

Transkripci Interview BBC pořizuje společnost NEWTON I.T. a neprochází jazykovou úpravou BBC.