Helena Fibingerová, bývalá atletka, členka Rady České televize a manažerka Českého atletického svazu
Čtvrtek 31. května 2001Poslechněte si rozhovor v MP3

Přepis rozhovoru

Citace rozhovoru v médiích


Volbu nové Rady ČT, jak už to tak v Česku bývá, provázely pochybnosti. Média kritizovala politické dohody a vyjednávání, které volbě předcházely. Místopředseda Unie svobody, poslanec Vladimír Mlynář politické dohody o složení nové Rady ČT potvrdil. Podle něj jde však o přijatelný kompromis.

Vladimír MLYNÁŘ, místopředseda US /zvukový záznam/: Je to kompromis, ale kompromis, který byl přijatelný pro většinu Poslanecké sněmovny i pro občanské iniciativy kolem televize, což bylo pro mě velmi důležité a je to kompromis, který zajišťuje, že v radě je dost lidí, kteří podle mého soudu ochrání televizi před politickými tlaky.

Poslanec Vladimír Mlynář o zvolení nové Rady ČT. Poslankyně z ODS Kateřina Dostálová po volbě kontrolního orgánu televize veřejné služby uvedla, že politici ustoupili tlaku Občanské ligy. Právě Občanská liga protestovala proti užšímu výběru kandidátů do rady, z něhož původně vypadli Erazim Kohák, či Svatopluk Karásek. Poslankyně Kateřina Dostálová zhodnotila volbu nové Rady ČT těmito slovy.

Kateřina DOSTÁLOVÁ, poslankyně ODS /zvukový záznam/: Já osobně si myslím, že je prostě pod tlakem Občanské ligy se zvolila ta rada tak, jak se zvolila a já si myslím, že nevyhráli koncesionáři, ale vyhrála Občanská liga.

Slova poslankyně za ODS Kateřiny Dostálové z 25. května. Nová Rada ČT už má za sebou první zasedání. Nejen o tom bude následujících 30 minut. Od mikrofonu zdraví Václav Moravec. Pozvání do pořadu Interview BBC dnes přijala bývalá atletka, manažerka Českého atletického svazu a nově i členka Rady ČT, paní Helena Fibingerová. Hezký dobrý den, vítejte v BBC.

Dobrý den.

Vypadáte spokojeně, jste také spokojená?

Ano.

A co je důvod vaší spokojenosti?

No, důvod mé spokojenosti je to, že prostě se podařilo při prvním zasedání Rady ČT zvolit předsedu a místopředsedy. Bylo to moje takové soukromé přání, sice jednu chvíli to tak nevypadalo, že by se mi mohlo splnit.

Vy jste se hodně hádali o nového předsedu?

Ne, já myslím, že nedocházelo, že nedošlo k žádné hádce a jistě by to potvrdili i moji kolegové, nicméně začal tam převládat názor, že by hned na prvním jednání rady neměla proběhnout volba předsedy a místopředsedů, že bychom se měli trošku poznat. Já, to by jistě všichni kolegové potvrdili, jsem argumentovala tím, že si myslím, že ty další dvě schůze, které by uplynuly do zvolení toho termínu, na kterém jsme se skutečně ale dohodli, že mnoho poznání mezi námi nepřinesou a že o všech těch lidech, kteří jsou členy rady, mám nastudováno tolik materiálu, že si myslím, že se třeba můžeme dohodnout, že by se měl zvolit předseda na jeden rok, aby prostě to začal někdo řídit, protože tam řadu měsíců nikdo nic nedělal a ...

Dohodli jste se nakonec, že předseda bude jenom na rok?

Ne, my jsem se, zvolil se předseda, zatím je to záležitost otevřená. Tam muselo dojít k několika legislativním věcem, tam to je takový systém jako v Senátu, kdy prostě si taháte los nebo lísteček za přítomnosti notářky, všechno to má velmi přísná pravidla. Jestli tam budete dva, čtyři nebo šest let. S tím, že po těch dvou letech znovu projdete martyriem Poslanecké sněmovny a té volby.

Vy jste měla šťastnou ruku, protože jste v té zlaté střední cestě. Váš mandát v Radě ČT je čtyřletý.

Ano, já jsem si vytáhla čtyřku.

Pokud ještě se nebudeme bavit o Radě ČT, protože na to ještě bezesporu řeč přijde. Mezi jméno Helena Fibingerová a sousloví atletka světového významu je možné položit rovnítko. Národ vás poznal jako koulařku, která v roce 1983 posledním pokusem vyhrála mistrovství světa v Helsinkách a vaši euforii z vítězství provázel radostný tanec a řeč od plic, možná na to všichni vzpomínáme. Prožila jste od roku 1983 nějaký podobný okamžik, kdy jste si zakřičela od plic?

No, tak na to se nedá odpovědět tak úplně jednoduše, protože můj život se po ukončení mé kariéry sportovní v roce 1988 změnil, i já jsem se musela změnit. Pochopila jsem, že Fibingerová, atletka nebude Fibingerová v normálním životě. Měla jsem své představy o tom, co chci. Nikdy jsem nechtěla být trenérka a chtěla jsem si dokázat, sama sobě, že dokážu sobě a prostě národu, že bývalá sportovkyně dokáže něco úplně jiného. Na kolik se mi to povedlo, musí posoudit jiní, nicméně jsem prostě už nechtěla pokračovat v tom životě, že prostě to, co umím, to, co jsem se naučila, že si najdu závodnici a budu na ni aplikovat ty metody, které prostě jsem já poznala. Takže já jsem se rozhodla si vyšlapat úplně ten nový chodník, úplně nový chodník prostě od začátku a bylo to velice těžké, takže v podstatě musím říct, že přesto, že jsem tehdy vypadala jinak, říkám já dnes s odstupem deseti let, tak šťastná, tak úplně šťastná, jako když koule letěla a nechala díru hodně hluboko v trávě, jsem od té doby už nikdy nebyla.

Když už jsme u toho příměru s koulí, kolikrát jste v posledních 20 letech nebo možná i v posledním roce měla chuť vzít do ruky kouli a po někom ji hodit, byl někdo takový, objevil se?

Tak já jsem samozřejmě dřív bývala jako oheň, což se velice dobře jako korespondovalo s tím, že já jsem byla vrhačka, to je ve velmi krátkém pohybu okamžitý výbuch. Já jsem bývala výborně fyzicky disponovaná, dlouhé ruce a přirozená výbušnost. Ale pochopitelně tady tento další můj život, život podnikatelky a manažerky, tam muselo dojít k tlumení těchto mých vášní, abych tak řekla. Já jsem se musela naučit diplomacii. Přiznávám zcela otevřeně, že jsem na sobě velmi těžce pracovala a lidé si museli z jednání se mnou odnášet prostě úplně jiný dojem, než jaký byl ze mě dojem, když jsem byla vrcholová atletka, tedy oheň...

Tedy okamžik, když jste měla chuť po někom hodit koulí, se neobjevil?

Ono sice je třeba říci na rovinu, že těch kandidátů by se našlo pár, ale jednak mám bolavou pravou ruku a jednak prostě se to jaksi k dámě nehodí.

Kdo vás nejvíc naštval v poslední době?

No, já to řeknu. Povolání manažerky je nesmírně náročné, je to o spoustě let, vypracovat si v tom světě marketingu jméno, je to o spoustě jednání atd. a musím říct, že to se nedá říct "naštvalo". Já to nepovažuji za úplně fér. Náš největší generální partner a já to tady řeknu, byla banka IPB. Já nejsem rozhodně kompetentní, abych posuzovala, zda je správně, že se sloučily dvě banky, a to ČSOB a IPB. Fakt je ten, že česká atletika měla smlouvu do roku 2005 na generální partnerství jako pro atletiku. Bohužel, v den, kdy vyhrál pan Železný olympiádu v Sydney, tak nám přišla výpověď z ČSOB, která tu smlouvu zrušila. Tam sice ta klausule byla, ale já to do dnešního dne nepovažuji za zcela korektní.

Posadit vás k mikrofonu BBC je nad lidský úkol, stále nemáte čas. Manažerujete Český atletický svaz, podnikáte, máte vlastní pekárnu doma, v Uherském Ostrohu a teď do toho všeho ještě Rada ČT. Nenabrala jste si na bedra příliš?

Tak já jsem realistka, a proto při té volbě na předsedkyni komise jsem mlčela a pak jsem je požádala, že je žádám, členy rady, že s jejich svolením, aby byli tak laskaví, že stahuji svou kandidaturu na předsedkyni...

Vy jste byla navržena?

Ano, já jsem byla navržena jako na předsedkyni také a já si myslím, že já jsem zvyklá dělat věci na 100 %, že jsem takové děvče dálnice D 1, protože žiji mezi Prahou a Uherským Ostrohem, což co si budeme povídat, je 300 kilometrů. Bývám dva, tři dny v týdnu v Praze, někdy čtyři a jedu to i dvakrát a já si myslím, že budu, já jsem ochotná dělat v radě proto, aby to v televizi šlo, ale rozhodně si myslím, že jako funkce předsedkyně by nebyla pro mě ta správná...

Paní Fibingerová, když se podíváme na složení rady, tak po většinou tam jsou lidé velmi zaměstnaní a velmi vytížení. Myslíte si, že těch patnáct lidí se dá dohromady a že Rada ČT jako orgán nebude ochromen tím, že většina členů rady má vyjma rady ještě dalších x úvazků, to znamená...

Já si myslím, ale že všichni to věděli, ti lidé a že prostě tu jako, taková ta euforie a publicita z toho počátečního zvolení, protože co si budeme povídat, z 240 lidí, když se vybere 45 a pak patnáct, tak já bych to považovala za velmi, za patnáct velmi kvalitních, když se vyjádřím, jako kandidátů nebo jedinců, a ti lidé museli počítat s tím, že je to o práci. Já jsem s tím počítala...

Myslíte, vy tedy předpokládáte, že většina z lidí v té radě nebude absentovat, budou pravidelně docházet na všechna zasedání a vy s tím počítáte také?

My nikdy nebudeme všichni, ale já vám řeknu jednu věc. Rozhodli jsme se, že rozhodovat bude nadpoloviční většina hlasů, aby rada byla vždycky usnášeníschopná a budeme k sobě natolik otevření, že se budeme scházet třeba jednou za čtrnáct dní, teď to zatím bude každý týden, ale už jsme si řekli, že třeba někdo z nás na tom jednom zasedání nebude. Že se budou tvořit stanovy, a to musíme všichni respektovat.

Česká televize čekala na svou novou radu čtyři měsíce. Volbu nové rady provázely spory. Stalo se tak poté, co volební výbor zúžil počet kandidátů v radě na 45, přičemž vyřadil filozofa Erazima Koháka, či faráře Svatopluka Karáska. Proti tomu se ozvali lidé z iniciativy Česká televize - Věc veřejná a sdružení Občanská liga. Tady jsou slova herce a moderátora Jana Krause, který 22. května označil chování volební komise za skandál.

Jan KRAUS, herec a moderátor /zvukový záznam ze dne 22. května 2001/: Já sám jsem za sebe opravdu byl docela překvapenej, že po týhle kalvárii zimní se ti politici budou chovat tak, jak se chovají. Já bych řekl, že určitou ostražitost projeví, je vidět, že oni to hrajou pro můj osobní pohled na druhou stranu, to znamená se stejnou arogancí a že si to dotáhnou k tomu vítěznýmu konci.

Herec a moderátor Jan Kraus ještě na adresu českých poslanců, kteří vybírali kandidáty na členy Rady ČT, prohlásil:

Jan KRAUS, herec a moderátor /zvukový záznam ze dne 22. května 2001/ -------------------- Mám pocit, jako kdyby se tady někdo pokoušel o rekomunizaci tý země, v podstatě ať už v jakýmkoliv tričku a myslím si, že my stojíme před touhle fází, že buď budeme psát ty naše písanky a stěžovat si a oni se nám budou posmívat, anebo vždycky to zdržíme o jedno kolo, anebo prostě pojedeme říkat lidem, aby prostě při těch volbách dávají pozor, ať si nenechají nominovat v krajích a v okresech nějaký panáky, který neznaj, ať tlačej na ty strany, ať si nenechají poroučet ze shora, koho tam mají mít atd.

Herec a moderátor Jan Kraus a jeho slova z 22. května. Paní Fibingerová, myslíte si, že pochybnosti iniciativy Česká televize - Věc veřejná a také Občanské ligy o politických hrátkách kolem volby nové Rady ČT byly na místě?

Podívejte, já bych to nerada komentovala. Já prostě si myslím, že Poslanecká sněmovna volila z těch kandidátů, které měla. Nakonec na zásah této iniciativy se ti kandidáti nějak doplňovali...

Podle vás tedy ten zásah iniciativy byl prospěšný?

Já si myslím, že proto, aby nastalo nějaké uklidnění, určitě. A já bych chtěla říct jako naprosto otevřeně, že si myslím, že veškeré problémy, které v té televizi byly, byly také ze špatné komunikace rady s těmi zaměstnanci, s redaktory. Prosím vás, mě uráží, když někdo srovnává redaktory, ať jsou to rozhlasu nebo televize, se zaměstnanci nějaké továrny, kde vyrábí součástky. To jsou neživé věci. Tihle lidé a vy všichni dáváte kus sebe, to je živé slovo, to je úplně něco jiného a já si myslím, že, jak jsem t ...

To znamená, já vám skočím do řeči, to znamená, že vám vadilo to, jak například o zaměstnancích České televize mluvili politici Občanské demokratické strany a to samé Vladimír Železný...

Můžu vám říct, že mi to vadilo nesmírně a hlavně já si jako myslím, že to není pravda. Já budu vést krvavé hádky o tom, že naše zpravodajství není v ČT špatné, že není pravda, že není oddělen názor od zpravodajství a já jsem si nechala analyzovat zpravodajství v Rakousku, na slovenské televizi a prostě to naše zpravodajství není špatné a já si myslím, že prostě těm lidem je třeba dát pocítit, těm redaktorům, že prostě my si vážíme jejich práce a že všichni na základě vytvoření toho kodexu a statutu budeme respektovat nějaká pravidla a že vlastně veškeré problémy nastaly jenom z nedostatku a nechuti komunikace, kdy se vytvoří sopka, která v nekontrolovatelnou dobu chrlí lávu.

Znovu vás ale přeruším, protože si poslechneme vaše slova a chci vás přerušit proto, že mi přijde, že jste trochu v rozporu s tím, co jste říkala v Poslanecké sněmovně. Vy jste právě, když jste se představovala před poslanci, před volebním výborem, tak jste hovořila o zpravodajství České televize, tudíž poslechněme si, co jste řekla 21. května na adresu zpravodajství České televize.

Helena FIBINGEROVÁ /zvukový záznam ze dne 21. května 2001/: V poslední době jsme všichni zaznamenali velkou debatu o úrovni zpravodajství v České televizi... Jsem přesvědčena, že nejde jen o zpravodajství, ale i o publicistiku. Názorů zaznělo mnoho, ale po ukončení stávky tato debata usnula. Domnívám se, že základní pravidlo, o jehož naplnění musíme v této oblasti usilovat, zní, oddělit zprávu od komentáře.

Vyřčená slova pronesla Helena Fibingerová před volebním výborem Poslanecké sněmovny 21. května. Já z toho vašeho prohlášení, když jsem ho sledoval i na živo v Poslanecké sněmovně, tak jsem pochopil, že jste kritizovala zpravodajství ČT.

Právě, že ne. Právě, že ne a možná to vyznělo jako špatně. Já jsem řekla, že se na tom, mně prostě vadí, že ta debata usnula, protože zaposlouchejte se nad tím, co jsem říkala, že se přestalo o tom mluvit, ať se o tom mluví dál. Já jsem to avizovala, ať se oddělí názor od zpravodajství, ale já jsem...

Ale jestliže, mohu jenom, jestliže říkáte, že se musí oddělit názor od zpravodajství, tak ale předpokládám, že jsou sloučeny. V případě...

Nejsou sloučeny, nejsou. Abycho ...

Proč pak něco oddělovat, když to je odděleno?

Ano, ale aby se, protože já jsem dostávala tyto podněty. Tady jako na toto je poukazováno, ale to jako neznamená, že já se úplně takto s tím ztotožňuji. Já chci v těch intencích jít a já si myslím, že možná některé vyjádření někdy, ale to je v každém zpravodajství, že ten komentátor se trošku unese a že prostě k tomu třeba přidá trochu názoru, ale na tom já trvám a to jsem řekla. Ta debata se musí s námi dovést do konce. Jinak se může stát zase to, co se stal ...

Podle vás je zpravodajství v České televizi objektivní, vyvážené a ty výtky, které směrují na adresu zpravodajství ČT po krizi, jsou podle vás neoprávněné?

Podívejte, to jako takto, abych já zaujala názor, to by nebylo ode mne moudré. Já bych chtěla do toho ještě trošku více proniknout, že jo, já teprve s tím současným zvolením do rady televize jsem se jaksi začala víc tím zabývat, protože, jak jste sám řekl, já jsem tak zaměstnaná. Víte, ale já mám prostě v sobě zakořeněnu jednu věc. Já jsem prostě pamatovala dobu, že když jsem řekla, odkud jsem, lidé se tvářili útrpně a jaksi co je české, tak to je mi blízké. Já chci, aby to šlo a já sama chci udělat proto, aby to šlo a já si myslím, že ani nic jiného nechtějí ti redaktoři v té televizi.

Teď se dostaneme znovu k těm protestům, které zazněly, když se rada volila. Označila byste novou Radu ČT, v níž zasedáte, za nepolitickou, ano nebo ne?

No, podívejte, já jako ani politickou příslušnost těch lidí neznám. Já sama jsem jako bezpartijní a jdu napříč politickým spektrem ve snaze, co nejlepší se dá udělat pro televizi a pro tuhle zemi a jakou mají politickou příslušnost, abych vám řekla pravdu ...

Ne. Mně jde teď obecně o ten orgán. Vy jste říkala, že jste si nastudovala strašně moc věcí, předpokládám, že jste studovala i zákon o České televizi. Tam se postavení rady i složení kandidátů, respektive radních ... Přijde vám, že ten orgán je nepolitický, ano nebo ne? Pokud se na to dá jednoznačně odpovědět.

Já vám něco řeknu k tomu. Já jako bych se nechtěla vyjádřit, protože říkám, já takhle jako do detailů, já jsem se zajímala spíš o to, co ti lidé profesně už dokázali, co jsou to za lidi a jestli budu s nimi schopna komunikovat. Protože to byla taky jak, já si, že jo, jestliže Rada ČT nebude fungovat, tak jaksi ten, já mám pocit, že jsem si přece jen svou prací získala určitý kredit a to by nebylo dobře a to by nebylo dobře pro nikoho z nás.

Tedy ve chvíli, kdy ucítíte tlaky ze strany politiků na tu radu, tak jste připravená odstoupit?

No, odstoupit ne, ale budu se bránit. Vždyť jsme si to tak slíbili. Rada ČT musí být nepolitická.

Jak se budete bránit?

Tak nebudu těm tlakům podléhat. Možná je to, možná to zní směšně a příliš idylicky...

Může to znít naivně, ano.

Může to znít, já jsem jako velmi rozumná a potom, kdyby ty tlaky byly takové, že prostě by jaksi moje svědomí na základě toho, že rada má být nepolitická, by nemělo být úplně čisté, protože já si myslím, že já jsem čistá, tak bych musela na to reagovat. Ale v tuhle chvíli říct, jak bych na to reagovala, jestli bych odstoupila, to je předčasné, ale rozhodně bych se tím zabývala a řešila to.

Předseda Poslanecké sněmovny a ODS Václav Klaus po vystoupení občanských iniciativ, než byla zvolena Rada ČT, tak svolal mimořádnou tiskovou konferenci. Následující slova pronesl Václav Klaus 23. května.

Václav KLAUS, předseda Poslanecké sněmovny a ODS /zvukový záznam ze dne 23. května 2001/: ODS bude i nadále hájit obecný zájem diváků, daňových poplatníků, občanů a bude rozhodně bránit zneužívání veřejné instituce pro osobní či skupinové, finanční či mocenské zájmy. Jednoznačně říkám, že my vysílání České televize ve svých rukou mít nechceme, ale ohrazujeme se proti tomu, když si někdo bere jako televizi jako záminku k vyvolávání neklidu a k uspokojování svých mocenských, politických zájmů.

Předseda občanských demokratů Václav Klaus v reakci na prohlášení občanských iniciativ. Myslí si Helena Fibingerová, že si občanské iniciativy braly Českou televizi jako rukojmí, možná i iniciativa Česká televize - Věc veřejná?

No, víte, že jo, já samozřejmě, mně to bylo líto, co se dělo. Byly vánoční svátky, jak všichni víme. Nicméně já jsem neměla dostatek informací, protože ten problém někde vznikl...

Ne. Já na vás teď, teď se vás ptám na současnou situaci kolem výběru Rady ČT a kolem toho, co říkal Jan Kraus. Václav Klaus se ohradil proti tomu a řekl, že občanské iniciativy si berou Českou televizi jako rukojmí. Vy souhlasíte s touto tezí?

No, tak já si myslím, že to až tak není. Že prostě, dívejte se, politik má možnost se bránit a občanská iniciativa, každý se brání tím způsobem, který si může nějak dovolit, rozumíte a tady jako najít nějaké objektivní stanovisko, kdo je víc v právu, to je strašně těžké, to bych nechtěla jako nějak řešit, jo. Já z toho, co jsem slyšela, já jsem si poslechla všechny strany. To víte, tak po bitvě by byl každý generál. Ta věc byla tak horká, a tak prostě bylo potřeba ji řešit a nešlo to, tak já hlavně si myslím, že jestliže se zvolila rada taková, jaká je, tak bychom se měli přičinit na tom, aby se hlavně už něco takového nikdy nestalo.

Kolikrát jste četla zákon o České televizi?

No, já ho mám tady v té své složce a četla jsem si ho pořád dokolečka a já si myslím, že jaksi především tady u těch radních je hrozně důležité, abychom si uvědomili, že ani za rok ničím takovým, jako je kolos Česká televize, nemůžete být úplně v obraze a budete se muset řídit prostě chladným rozumem a tím, co třeba se dozvíte z toho auditu a tak a hlavně já bych apelovala na všechny, a to teda na jednu a na druhou stranu na radu i na ty iniciativy. My jsem se oprostili od jakýchkoliv emocí.

Vám ten zákon přijde jako dobrý?

Podívejte, já jako se, já nejsem tak zběhlá prostě. Přesto, že dělám marketing a zabývám se médii a tvořím marketingové strategie, abych mohla posuzovat, jestli zákon o televizi je dobrý nebo špatný.

Ptám se proto, že Rada ČT bude tvořit, vytvářet kodex ČT, který bezesporu se bude zabývat i vnitřním chodem České televize a bude vstupovat i, předpokládám, tedy ten kodex do obsahu, který médium vysílá. Mnoho mediálních odborníků, mediálních právníků právě tento bod kritizovalo. Navíc sedíme u mikrofonu britské veřejnoprávní stanice a v Británii by nebylo možné, aby kodex média schvalovala rada guvernérů, protože to je věc toho samotného média. Vám to přijde správné, že kodex bude schvalovat Poslanecká sněmovna?

Tak, podívejte se, že jo, já beru tady to, co mi říkáte, jak je to v Británii, ale jaksi to, co je správné, nebo není...

Ne. Já se ptám, zda je podle vás správné, aby Poslanecká sněmovna spravovala kodex, což jsou vnitřní směrnice...

A kdo si myslíte, že by ho měl schvalovat, ten kodex? Televize vnitřní?

Já si myslím, že zaprvé by ten kodex měli vytvořit pracovníci ČT, myslím management a ten ...

Ano, s tím souhlasím.

A ten kodex by měl především chránit to médium veřejné služby od zasahování politiků a kohokoliv zvenčí. Že ten kodex by měl zajišťovat vnitřní svobodu i novinářskou daného média.

No, já si myslím ... A vy si myslíte, že celý kodex bude tvořit Poslanecká sněmovna?

Záleží, zda ta rada se nechá tou sněmovnou ovládat a zda je vůbec správné, aby ten kodex vypracovávala rada.

Já si myslím, že ten kodex by se měl vypracovat za takového konsensu a přispění všech zúčastněných stran, především, jak vy říkáte, zaměstnanců televize a to jsem já také v tom říkala a že bychom se prostě hlavně měli bavit s odborníky, to jsem také říkala a zapracovat všechny možné připomínky a tak dlouho nad tím sedět, až ten kodex bude přijatelný pro všechny strany, to bych nepovažovala za špatné a pak je nutné ho respektovat, jedna i druhá strana.

Podle vás by se tedy na něm měly všechny strany sjednotit, na tom daném kodexu?

Pakliže a diskutovat, diskutovat do nekonečna, aby už nemohl vyvstat takový problém a pakliže oni si řeknou svoje připomínky, zaměstnanci, ti se zapracují, že co si budeme povídat, oni o tom chodu té televize ví absolutně nejvíc.

Myslíte si, že by měla mít krize ještě pro některé zaměstnance České televize důsledky?

Ne, v žádném případě.

Myslím i pro redaktory zpravodajství?

Ne, já s tím nesouhlasím, aby měla pro nějaké důsledky.

Podle vás to jsou důvěryhodné tváře, které by měly televizi...

Ano, já jako musím říct, že já si myslím, že nemáme špatné redaktory. Prostě byla tedy revoluční doba, řekněme to. Ta vyvstala z neřešení problémů. Z části, že jo, je za to odpovědná také bývalá rada televize, špatná komunikace...

A politici, jsou odpovědi za to, co se stalo v ČT?

Tak já si myslím, že tam potom už v té situaci, kdy už skutečně se to vařilo, tam už jakýkoliv politický zásah by býval byl velmi nešťastný, protože to ...

Ne. Mně jde o ty zásahy předtím, dávno předtím. To znamená do sestavování rad, volení rad podle klíče, že si politické strany rozdělily, kolik která strana bude mít v radě křesel apod.?

No, to já taky bych se k tomu nechtěla vyjadřovat, víte...

Proč se k těmto otázkám nechcete vyjadřovat?

Protože já vám řeknu jednu věc, protože jsem poznala, že jo, jsem členka stínové vlády a poznala jsem, že ta politika je strašně složitá. Já mnohdy jsem měla velmi příkré názory, tak jako vy třeba. A musím vám říct, že jsem při různých jednáních věděla, že vlastně jako ta politická scéna, která se skládá z toho spektra určitých stran, zřejmě má nějaké třeba dohody. Já neříkám ve straně zrovna nebo v tom zájmu té televize...

Nestáváte se trochu už skrytým politikem?

No, já nejsem politik. Já jako musím říct, že politik to možná není úplně diplomatické, nevím, jestli bych to úplně chtěla. A nakonec zjistíte, že jako politik, vládnout je velmi těžké, je velmi těžké vládnout a je to změť...

O tom nepochybuji, ale je otázka, zda člověk bude chtít vládnout jako politik jenom prostřednictvím různých dohod a kšeftů.

Já bych to tak neoznačila. Já vám mohu říct, že znám z této vlády pár velmi slušných, pracovitých, slušných politiků do tahu a nemyslím si, že jsou všichni špatní.

Já jsem nemluvil o této vládě, o nich jste hovořila vy. Jiná otázka, jak jste spokojena s tím, jak dosud řídí Českou televizi prozatímní ředitel Jiří Balvín?

Pan ředitel z toho, co jsem viděla při tom prvním zasedáním, kdy ho navštívil, já ho samozřejmě znám, pozdravili jsme se. On na mě udělal velmi dobrý dojem a já si myslím, ze určitě využije toho, aby se přihlásil do toho řízení, které bude, že se bude volit ředitel televize, ale musím říct, že já dost dám na ten osobní dojem a jako to není nic špatného, když řeknu, že jako z pana ředitele jsem si odnesla velmi dobrý dojem.

To znamená, že je to váš favorit v té budoucí volbě ředitele České televize?

Já nemám žádného favorita. Já se musím oprostit od toho, jestli na mě někdo působí pozitivně nebo negativně. Já, musí se prostě probrat celé to síto těch kandidátů. To by nebylo fér a pak bych v té radě neměla co dělat. Já jenom hovořím...

Ale s Jiřím Balvínem jste tedy velmi spokojena, jako s prozatímním ředitelem.

Jako prozatímní ředitel je určitě, zažehnal tu krizi a já si myslím, že jako prozatímní ředitel, pokud já jako Helena Fibingerová ho hodnotím, je uspokojivý a určitě on to neměl lehké a určitě se přihlásí prostě mezi ty kandidáty na volbu nového, protože on je ředitel a bude se volit nový generální ředitel.

Je to výhoda pro generálního ředitele, toho přechodného, až bude kandidovat, že je prozatímním ředitelem, nebo se to může stát nevýhodou jako u Iva Mathé?

Tak to nevím, jestli je to výhoda. V této chvíli vám nedokážu odhadnout, ale fakt je ten, že on z toho, co říkal, tak on prošel v televizi vším, tak bych řekla, že je to člověk, který má obrovskou devizu tím, jak je obrovsky znalý, tím molochem té televize, který ta televize je. To jednoznačně vyznělo z toho, co říkal. Ale on prošel tam od píky vším.

Tak, to byla poslední slova Heleny Fibingerové, která byla hostem Interview BBC. Já vám děkuji za rozhovor a někdy příště u tohoto mikrofonu opět na shledanou.

Na shledanou.


Citace rozhovoru v médiích

Fibingerová je spokojena s Balvínovým vedením

ČIA - (02.6.2001): Členka Rady České televize (ČT) Helena Fibingerová je spokojena s tím, jakým způsobem vede tuto veřejnoprávní instituci prozatímní ředitel Jiří Balvín. Fibingerová to prohlásila v dnešním rozhovoru pro rozhlasovou stanici BBC. Odmítla ale, že by Jiří Balvín byl jejím favoritem v nadcházející nové volbě generálního ředitele ČT. Balvín již dříve potvrdil, že se bude o funkci generálního ředitele ucházet.

"Nemám žádného favorita. Musím se oprostit od toho, jestli na mě někdo působí negativně nebo pozitivně," uvedla Fibingerová, která se domnívá, že jako prozatímní ředitel je Jiří Balvín "uspokojivý". Bývalá atletka zároveň nepovažuje zpravodajství České televize za špatné. "Budu vést krvavé hádky o tom, že naše zpravodajství není v ČT špatné, že není pravda, že není oddělen názor od zpravodajství. Nechala jsem si analyzovat zpravodajství v Rakousku a na Slovensku a myslím si, že naše zpravodajství není špatné," řekla Fibingerová.

Nová členka rady si navíc nemyslí, že by televizní pracovníci měli nějakým způsobem nést následky v souvislosti s novoroční krizí v tomto médiu.

Rada ČT: Ještě to tu neznáme, vydržte

Mladá fronta DNES, 6.06.2001, strana 2 - " Na moje představy o České televizi se mě nikdo neptal - ani ti, kdo mě kandidovali do rady, ani ti, kdo mě vyřazovali, a ani ti, kdo mě nakonec volili." Přesto je Erazim Kohák - autor uvedeného citátu - považován za jednoho z klíčových členů Rady ČT. Podle politiků i občanských iniciativ spolu se svými čtrnácti kolegy tvoří skupinku "uznávaných osobností", která zajistí, aby ČT pracovala tak, jak má. Například by měla hlídat, zda veřejnoprávní televize naplňuje zákon, podle něhož funguje. "Mám ten zákon tady v té své složce a četla jsem si ho pořád dokolečka," svěřila se minulý týden rozhlasové stanici BBC Helena Fibingerová.

A připadá jí tedy zákon dobrý? "Podívejte. Přestože dělám marketing a zabývám se médii a tvořím marketingové strategie, nejsem tak zběhlá, abych mohla posuzovat, jestli ten zákon je dobrý nebo špatný," dozvěděli se posluchači. V duchu rčení "já neříkám tak ani tak" odhání dotazy většinou i její kolegové. "Nechci vynášet soudy po pěti dnech, co jsem radním," odpovídá Kohák na otázku, co by se v televizi mělo změnit v nejbližší době. Podle radního Ladislava Milera nikdo učený z nebe nespadl: " Dokážeme tu televizi komplexně posoudit. Jsou mezi námi lidé se vztahem k ekonomii, lidé se vztahem k umění, k žurnalistice." A jak je to se vztahem k fungování firmy typu České televize? Určitou představu jistě má šéf Národní galerie Milan Knížák, v omezené míře i ředitel Jihočeského divadla Jan Mrzena. Zdena Hůlová je spoluautorkou několika mediálních zákonů, roky práce ve veřejnoprávním rozhlase patrně může uplatnit Lucie Weissová. U ostatních zatím těžko říci. "Jistěže se v ČT zatím nevyznám, stejně jako většina mých kolegů," připouští Miler.

A představy, které zatím radní mají? Mrzena by chtěl zprůhlednit hospodaření ČT tak, jak doporučuje nedávný audit, Erazim Kohák hodlá mimo jiné "hlídat" kvalitu zpravodajství. Nejjasnější představu zatím vyslovil Milan Knížák: v časopise TÝDEN napsal, že by mu nevadilo, kdyby jeden ze dvou veřejnoprávních kanálů byl privatizován. "A pak bych posílil veřejnoprávnost toho druhého. Zásadní odstranění reklam, pořady pro minority, edukativní seriály, pořady o kultuře, perfektní zprávy." Jinými slovy, představy radních se v mnohém liší. Soudě podle prvního zasedání před týdnem se patnáct výrazných osobností nebude domlouvat vždycky snadno. "Když to lépe zorganizujeme, tak to půjde. Dejte nám čas," říká šéf rady Mrzena.

O strpení prosí i Ladislav Miler: "Možná dva tři měsíce. I když máte pravdu, že nikdo není zvědavý na to, abychom se scházeli a rozkoukávali. Lidé budou chtít výsledky," připouští. Na ty první budou "lidé" zvědaví už za čtrnáct dní. Rada má sestavit ekonomickou dozorčí komisi, probrat se výsledky auditu a s prozatímním ředitelem Jiřím Balvínem se pustit do schvalování rozpočtu ČT na tento rok.


© BBC 2001 Tisk ctrl + p Zavři okno