Antonín Dekoj, předseda Nezávislé odborové organizace České televize
Středa 12. prosince 2001

Poslechněte si rozhovor v MP3

Přepis rozhovoru


12. prosince 2000 odvolala Rada České televize generálního ředitele Dušana Chmelíčka. Osm dní poté byl zvolen ředitel nový, stal se jím Jiří Hodač. Proti volbě Jiřího Hodače se vzbouřili zaměstnanci redakce zpravodajství ČT. Situaci na Kavčích horách vyhrotilo jmenování Jany Bobošíkové ředitelkou zpravodajství.

Jana BOBOŠÍKOVÁ, bývalá ředitelka zpravodajství ČT /zvukový záznam/: Takže já bych vám tady předala okamžité zrušení pracovního poměru. Když dovolíte, já vám to přečtu, takže "v souladu s ustanovením paragrafu 53, odstavce 1, písmeno B, zákona číslo 65/1965 Sbírky Zákoníku práce v platném znění s vámi okamžitě ruším pracovní poměr. K tomuto kroku přistoupil zaměstnavatel, protože odmítáte plnit jeho pokyny a narušujete tím závažným způsobem vysílání zpravodajství," takže prosím.

Josef MARŠÁL /zvukový záznam/: Paní Bobošíková, vy jste četla ..., já toto zatím od vás nechci. Já budu také s dovolením číst.

Jana BOBOŠÍKOVÁ, bývalá ředitelka zpravodajství ČT /zvukový záznam/: Ne, převezmete to nebo ne?

Josef MARŠÁL /zvukový záznam/: Já to nepřevezmu a chci se k tomu vyjádřit ...

Jana BOBOŠÍKOVÁ, bývalá ředitelka zpravodajství ČT /zvukový záznam/: Takže pan kolega Maršál nepřevzal, ano. Vidím pana Kaizra. Pane kolego, neutíkejte, pane kolego, neutíkejte.

Prosinec 2000 a situace v České televizi. Redaktoři zpravodajství a nejen oni vstoupili do stávky. Česká televize rok od začátku krize, nejen o tom bude následujících 30 minut. Od mikrofonu zdraví Václav Moravec. Pozvání přijal a k protějšímu mikrofonu usedl jeden z protagonistů událostí, které jsou označovány jako krize v České televizi, předseda Nezávislé odborové organizace České televize Antonín Dekoj. Vítejte v BBC, dobrý den.

Dobrý večer.

12. prosince 2000 odvolala Rada ČT z funkce ČT Dušana Chmelíčka, byla podle vás právě tato událost začátkem krize v ČT?

Já bych to pojmenoval spíš poslední kapkou. Ta krize v ČT začala v době, kdy v podstatě bezdůvodně nebyl prodloužen mandát panu Ivu Mathé a byl zvolen mladý nezkušený pan Puchalský.

V jakém stavu je Česká televize teď?

Je ve stavu očekávání věcí budoucích a jinak samozřejmě ve velice hektické atmosféře sleduje, jak s ním bohužel někteří členové rady nakládají, Rady České televize.

Pokud byste měl popsat největší přínos krize v Česká televizi, ať už pro kohokoliv, jaká událost by to byla?

Největší přínos. Já si myslím, že když to vezmu třeba pro sebe, tak já jsem zjistil, že někteří politici tehdy tvrdili, že je důležitější, co jako pravda vypadá, než je pravda, a to je pro mě zjištění téměř šokující. Já jsem také řekl, že udělám všechno pro to, aby už takový politik nemohl říkat takové věci.

A co jste pro to udělal?

Já pro to udělám něco ve volbách.

Mám si také vysvětlovat, že pro to děláte to, že chodíte na demonstrace 17. listopadu, například na Václavském náměstí?

Můžete si to tak vysvětlovat, jako občan na to mám samozřejmě právo a vím, že takzvaná ta mlčící veřejnost nebo mlčící většina ví, že ono to s tou Českou televizí není tak špatné, jak je jí předkládáno. Ta Česká televize určitě ve srovnání s televizemi veřejné služby v Evropě je na čestném místě, dokonce kdybyste viděl ekonomické tabulky, které vycházejí z úřadu IBU, tak ta televize vychází v mnoha ohledech úplně nejlépe.

Pokud bychom se měli podívat na událost, kterou byste označil znaménkem mínus v souvislosti s krizí v České televizi, která by to byla?

Znaménkem mínus? To jsem mě zaskočil, přiznám se, že úplně takovou nějakou, znaménkem mínus. Já bych možná označil...

Možná jinak, co podle vás bylo největší prohrou v rámci krize v České televizi?

Já bych nějakou zásadní prohru neviděl, já myslím, že to bylo spíš všechno pozitivní, že se názor na věci veřejné posunul, že i politici to řekli, zase někteří představitelé vlády, že dneska se to už posunulo tak, že není možné, aby se stalo to, co se stalo v loňském roce doslova a do písmene. Samozřejmě, třeba budou snahy to dělat lépe, poučeněji, dalo by se říci plíživěji, to slovo nemám rád, ale je to tak, takže už ti politici nebudou mít takovou jednoduchou cestu k prosazování svých zájmů, prostě jen někomu zavolají a on to udělá.

A není lepší ta přímá cesta, možná více veřejně odsouditelná než něco plíživého, co se děje v zákoutí?

Já teď nevím, jestli máte na mysli veřejně odsouditelná. Já si myslím, že třeba Rada České televize jako taková, kterou jsem označil jako největší problém České televize, tak já si myslím, že ta rada je samozřejmě zvolena jiným způsobem, je určitě lepší, než byla ta minulá, to ano, ale přesto každá z těch minulých rad si trošku pletla funkci kontrolní, ke které je ustavena s tím anglickým control - řídit.

Rada České televize po odvolání Dušana Chmelíčka z funkce generálního ředitele České televize 12. prosince 2000 za osm dní vybrala ve výběrovém řízení nástupce, stal se jím Jiří Hodač, mezi uchazeči o místo generálního ředitele byla i bývalá šéfka TV Prima Kateřina Fričová. Ta měla podporu zaměstnanců České televize, jak vyvrátíte tvrzení, že pokud by zvítězila Kateřina Fričová 20. prosince 2000, nikoliv Hodač, krize v ČT se stávkou by nebyla?

Jestli si dobře vzpomínám, tak paní Kateřina Fričová, myslím, svoji kandidaturu nakonec stáhla, jestli se nemýlím, ale možná, že se mýlím. Každopádně ten výběr nebyl za osm dní, protože z těch kandidátů se to sedm nebo osm dní shromažďovalo a pak bylo vybráno přes noc, tam to bylo v řádu hodin a když vezmete počet kandidátů, ze kterých bylo vybíráno, tak na toho jednoho vám vycházely řádově minuty, na to zhodnocení jeho tzv. projektu.

Tedy vybrání Fričové i v řádu minut by podle vás bylo stejným problémem jako vybrání Hodače v průběhu několika dnů?

To je nesouměřitelné. Paní Kateřina Fričová je profesionál ve svém oboru a já znova říkám, my jsme neprotestovali proti volbě pana Hodače, my jsme protestovali proti způsobu volby a proti krokům rady i v minulosti.

To znamená, že byste museli protestovat i proti Fričové, protože by byla stejně tak diletantsky zvolená, jako byl zvolen Jiří Hodač?

Když to berete takto, tak ano, ale samozřejmě ty kroky byly právě k tomu, aby bylo zvoleno to, co bylo zvoleno.

Není to ovšem tak, že nešlo ani tak o politizaci rady a její špatné fungování, jako o to, koho si lidé na Kavčích horách vyberou za ředitele?

Tak to zásadně odmítám. My si nechceme vybírat a nebudeme nikdy vybírat ředitele, já jsem přeci mnohdy řekl, že bychom měli rádi ředitele takového a rada bude, doufám, tak moudrá, aby vybrala někoho, koho si budeme moci vážit, to si myslím, že není nic proti ničemu. Na druhou stranu by to určitě měl být člověk, který si třeba nebude dělat renomé na tom, že budu ústav, jak já říkám, instituci, kterou chce řídit, že bude pomlouvat. To si myslím, že není správné.

On někdo takový je?

Já si myslím, že jsou tací a že by samozřejmě... Asi to nepřispěje vzájemné důvěře mezi zaměstnanci a ředitelem, pokud ten ředitel nepřistoupí na tzv. konzult management, který preferuje partnerství mezi managerem a tím zaměstnancem.

Jmenujte ty takové.

Ty takové, jako kdo tak mluví?

Ano.

Kdo mluví špatně vůči České televizi? Tak já samozřejmě kritizuji a říkám to i panu řediteli Balvínovi, že on mluví o přezaměstnanosti, on mluví o tom, jak se ušetří, jak příští rok skončí naše hospodaření s přebytkem, přestože, to je záměna buď omylem, nebo spíš záměrná záměna, zůstatku rezervního fondu 150 milionů korun, nikoliv přebytek z hospodaření, to je něco jiného.

A jste stejně tak kritický k zaměstnancům, kteří píší o České televizi jako o místě, kde je zaváděna cenzura atd.?

Tak oni mají pravdu, protože ta cenzura v podstatě zaváděna je.

A co když Balvín má také pravdu?

Nevím, jestli Balvín má pravdu, ale každopádně si myslím, že ten dialog by se měl vést v podniku, každopádně navenek nepůsobí třeba výroky pana ředitele Honyse, který řekne, že tam je raketiring, že v České televizi je a bude ho šetřit, než ho došetří, už ty redaktory v podstatě takto obviní. Přestože nenašel žádný konkrétní důkaz, tak řekl, že nás seznámil se svými závěry. Závěry mohou být, když řeknu: "Ano, je to tady," nebo "to tady není."

Zeptám se, vadí vám a měříte stejným metrem ať už řadovým zaměstnancům, kteří vystupují v médiích a kritizují situaci v České televize, viz ona cenzura, a na druhé straně management České televize a Jiří Balvín a Zbyněk Honys?

Víte, my máme daleko menší možnost, daleko menší prostor se dostat k médiím, jak říkáte. Navíc náš názor je ve své hodnotě velice ...

O co opíráte názor, že máte malou šanci se dostat do médií?

Nevím, to bych rád znal také, ale situace je prostě taková. Je to prostě skutečnost, se kterou jsme se museli smířit, protože my, když dáme nějakou informaci, pokud to není něco, co by přitahovalo čtenáře nebo případně posluchače, tak ten náš názor není moc prezentován.

To myslíte vážně po tom, co se stalo v uplynulém roce?

Myslím to naprosto vážně, protože když sledujete to, co se o České televizi píše, tak daleko jednodušší a možná zřejmě takové čtivější je mluvit o České televizi jako o molochu přezaměstnaném, o něčem, co nefunguje, na besedách se říká: "Tam, prosím vás, zejí studia prázdnotou, tam se vyhazují miliony," ale nikdo neřekl, všichni se zaklínají slovem restrukturalizace, ale nikdo neřekl čím tento pojem bude naplněn, jaká je představa o konkrétních reálných krocích a také nikdo neřekl, že nějaké údaje, nějaká statistika, která je jednoznačná, a jsou to, jak jsem zmiňoval údaje IBU, takže by měla býti předmětem diskuse, a jestliže toto není a pana Knížáka nezajímají čísla, jak řekl, a až on nabude dojmu, tak to přestane říkat, tak to je špatné.

Jiří Hodač, vrátíme-li se ke krizi na v České televizi, přivedl na Kavčí hory ředitelku zpravodajství Janu Bobošíkovou. Zaměstnanci redakce zpravodajství odmítli Bobošíkovou ředitelku poslouchat a tak jim nová ředitelka zpravodajství začala 26. prosince 200 dávat výpovědi.

Jana BOBOŠÍKOVÁ, bývalá ředitelka zpravodajství ČT /zvukový záznam/: Takže já bych vám tady předala okamžité zrušení pracovního poměru. Když dovolíte, já vám to přečtu, takže "v souladu s ustanovením paragrafu 53, odstavce 1, písmeno B, zákona číslo 65/1965 Sbírky Zákoníku práce v platném znění s vámi okamžitě ruším pracovní poměr. K tomuto kroku přistoupil zaměstnavatel, protože odmítáte plnit jeho pokyny a narušujete tím závažným způsobem vysílání zpravodajství," takže prosím.

Josef MARŠÁL /zvukový záznam/: Paní Bobošíková, vy jste četla, já toto zatím od vás nechci. Já budu také s dovolením číst.

Jana BOBOŠÍKOVÁ, bývalá ředitelka zpravodajství ČT /zvukový záznam/: Ne, převezmete to nebo ne?

Josef MARŠÁL /zvukový záznam/: Já to nepřevezmu a chci se k tomu vyjádřit ...

Jana BOBOŠÍKOVÁ, bývalá ředitelka zpravodajství ČT /zvukový záznam/: Takže pan kolega Maršál nepřevzal, ano. Vidím pana Kaizra. Pane kolego, neutíkejte, pane kolego, neutíkejte, takže nedoručeno.

26. prosinec 2000. Tehdejší ředitelka zpravodajství Jana Bobošíková začala vysílat zpravodajství z náhradních prostor se svým týmem. Zpravodajství zaměstnanců redakce zpravodajství České televize mohla přijímat pouze omezená část diváků ČT. Zaměstnanci televize veřejné služby se prostřednictvím hlasatelů od zpráv týmu Jany Bobošíkové distancovali. Tady je záznam hlasatelky Marie Retkové.

Marie RETKOVÁ, hlasatelka ČT /zvukový záznam/: Tento pořad nebyl vysílán z budov České televize a neobsahoval zpravodajství České televize. Redakce zpravodajství ČT neodpovídá za právní důsledky tohoto vysílání bez loga České televize, ani za několikaminutové přerušení vysílání. Zároveň se distancuje od nepravdivých a jednostranných příspěvků tohoto vysílání. Česká televize vyzývá správní orgány, aby neprodleně zabránily nezákonným vstupům do vysílání České televize.

Prosinec 2000 a hlasatelka Marie Retková. Během vánočních svátků však Jiří Hodač na jeden dne vypnul oba televizní kanály, především tyto události vedly Nezávislou odborovou organizaci České televize k vyhlášení stávky, pane Dekoji, jak dlouho jste zvažovali, zda jít do stávky?

Zvažovali jsme to určitě dlouho, protože tady v těchto končinách, řekněme, není moc zvykem to slovo "stávka" vyřknout, ale přitom je to naprosto legální způsob protestu proti něčemu, co je naprosto nehorázné. Já si myslím, že přerušit vysílání bylo naprosto ..., to může udělat jen šílenec.

K vyhlášení stávky v České televizi došlo 1. ledna 2001, vyhlásil jste jí prostřednictvím telemostu a krom tří požadavků Nezávislé odborové organizace pracovníků České televize jste ještě řekl:

Antonín DEKOJ, předseda Nezávislé odborové organizace České televize /zvukový záznam/: Současně deklarujeme jako výraz pocitu naší odpovědnosti, za A, zvážení co nejrychlejšího odchodu Rady ČT z funkce, za B, žádost Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky o urychlené projednání příslušné novely zákona o České televizi, za C, přesvědčení, že je nutno mediální rady všech veřejnoprávních médií v České republice a Radu pro rozhlasové a televizní vysílání oddělit od politických stran, co nejrychlejší provedení forenzního auditu v České televizi. Splněním bodu jedna až tři podmiňujeme ukončení této stávky. Prohlašujeme s plnou odpovědností, že se jedná o stávku, při které bude z naší strany zajišťováno úplné vysílání České televize ve standardním rozsahu a podle programového schématu.

1. leden 2001 a okamžik, kdy předseda Nezávislé odborové organizace České televize Antonín Dekoj vyhlásil stávku v televizi veřejné služby. Stávka byla ukončena po zhruba 6 týdnech, 10. února 2001. To jste jako šéf Nezávislé odborové organizace, tehdy jsme to viděli v přímém přenosu, podepisoval dohodu s tehdy prozatímním ředitelem Jiřím Balvínem. Z dnešního pohledu, myslíte si, že byly splněny všechny požadavky a že bylo dobré onu stávku 10. února 2001 ukončit?

Jak jste slyšel i z toho záznamu, podmínkou ukončení stávky byly pouze ty první tři, ty ostatní jsme dávali jako takové pod čarou, které jsme věděli, že jsou nutné pro to, aby se podmínky fungování České televize změnily. Ono těch požadavků, v tom dobrém slova smyslu, protože jestliže společnost chce mít televizi veřejné služby, tak by jí měla nějakým způsobem zajistit optimální podmínky fungování, tak jedním z naprosto zásadních požadavků, který neuplatňujeme poslední týden, že jsme se probudili, ale trváme na tom, aby se taková věc řešila minimálně pět let a prosili jsme skutečně, jak mě slyšíte, prosili jsme členy mediální rady, kteří byli na Kavčích horách, tak jsme je prosili, aby to řešili, protože systém financování České televize je nastaven v tržním prostředí naprosto nestandardně, protože má konstantu na vstupu, která nerespektuje inflaci a navíc ještě značná část lidí to neplatí, to je 600 tisíc domácností.

Zeptám se, vy si myslíte, že česká společnost chce televizi veřejné služby?

Já jsem o tom přesvědčen, protože ...

Z čeho vyvěrá vaše přesvědčení?

Tak i z názorů lidí, kteří nás podporovali a samozřejmě ty názory by mohly být předmětem, já neříkám referenda, ale ať o tom veřejněji diskutuje. Já jsem přesvědčen o tom, že právě duální systém, ta televize veřejné služby je nutnou protiváhou soukromých stanic.

21. září byla v ČT opět vyhlášena stávková pohotovost, ta trvá dodnes, nemýlím-li se, proč jste jí ještě neukončil?

Neukončili jsme jí proto, že stávková pohotovost byla vyhlášena na základě naprosto bezprecedentního kroku pana prozatímního ředitele Balvína, tehdy, který zneužil jedno z pravidel hry, jak my říkáme, pravidla, kolektivní smlouva je jedním z pravidel, druhým pravidlem je pracovní řád a jestliže ten pracovní řád použije někdo proti zaměstnanci, překroutí jeho paragraf, paragraf 106, tak pak je naprosto jednoznačné, že ta odborová organizace musí nějak reagovat. Předcházely tomu ovšem mnohé další pokusy, já bych řekl, neplnit kolektivní smlouvu, dokonce skutečnost neplnění kolektivní smlouvy a jiné neplněné sliby, ač již psané, nebo vyřčené.

Jak je reálné, že stávková pohotovost, která v České televizi trvá, se promění ve stávku?

To záleží všechno na kolektivním vyjednávání, protože podle toho, jakým způsobem byl schválen rozpočet, který my nazýváme pokryteckým, protože nerespektuje všechny vstupy, jejich reálnou hodnotu, která by vůbec ..., když se nepočítá pro příští rok s inflací, která bude, já nevím, kolem 6, 7 %, tak já si myslím, že ten rozpočet není poctivý. Veřejnost je klamána sliby, že se najdou takové rezervy, které tu televizi postaví na nohy, přitom ...

Chápu vás správně, že pokud Balvín nepředělá rozpočet, tak bude stávka?

Pan Balvín nemůže předělat rozpočet, ale prostě není možné, aby se v České televizi, a to je citát pana předsedy Mrzeny, zastavil pro příští rok proces digitalizace tím, že nebylo zapojeno 340 milionů do investic, nemyslím to na domy, nemyslím to na schody, nemyslím to na auta, myslíme to na technologie, které souvisejí s digitalizací a pravděpodobně i na výrobu programů.

Sám jste řekl, že Balvín to zjevně nepředělá, rozumějme rozpočet, tak o čem chcete vyjednávat a na čem závisí stávka?

Já ..., ten systém financování je natolik špatně nastaven, že samozřejmě pokud kromě toho, že tu televizi likvidují takto, konkurenceschopná nebude v tomto případě za dva roky, takže my víme, že ta existence této instituce je ohrožena a navíc by ještě k tomu měli zaměstnanci, kteří vykonávají svoji práci stále stejně dobře, protože jinak by nebylo možné, aby fungovala ta televize a nebylo možné to doložit i tím, že rok od roku máme méně zaměstnanců, tak ti zaměstnanci by měli přijít asi o 20 % svých mezd jen proto, že byl nastaven požadavek o tzv. vyrovnaný rozpočet.

Z toho, co říkáte, pokud v příštím roce nebudou zvýšeny uživatelské poplatky za televizní přijímače a nebude zlepšeno financování televize veřejné služby, tak to bude důvod jít znovu do stávky?

Ne, ne, to jste řekl špatně. My od samého začátku prosazujeme zlepšení financování a o výši poplatků mluvíme až v poslední řadě. V první řadě chceme, aby to všichni ti, kteří jsou povinni, ze zákona platili. Říkám, 600 tisíc domácností to reprezentuje, já nevím, 540 milionů korun, to je veliká částka, která by určitě mohla financovat digitalizaci a nenutila by zaměstnavatele, aby snížil mzdy. Ale teď ...

Pokud tedy nezlepší Balvín a jeho vedení vybírání uživatelských poplatků?

Tady jde o to, že oni musí daleko více argumentačně toto požadovat po těch, kteří nám to už před několika lety slíbili.

Tzn. po politicích, aby zpřísnili zákon o vybírání televizního poplatku?

Ano, aby nám pořád neříkali jako v minulosti, že je před volbami a není politická vůle. To slyšíme, prosím, pět let.

Ale ono je před volbami a není politická vůle.

Vždycky je před volbami, vteřinu po volbách je před volbami.

A kdy se tedy rozhodnete, zda do stávky jít či nikoliv?

To všechno závisí od toho, jak se bude s tou institucí nakládat. My nejsme ti, kteří to mohou ovlivnit, protože mimo jiné součástí toho požadavku na vyrovnaný rozpočet je omezení nebo téměř zákaz čerpání rezerv, a ty rezervy jsme si my vytvořili právě na tato období. Vytvořili jsme si je mimo jiné tím, promiňte, že jsme nebyli tací, že bychom požadovali 10, 15% nárůst v tomto případě mezd, my jsme sledovali inflaci na základě údajů statistického úřadu.

Je vaše trpělivost svatá nebo máte nějaký, anglicky řečeno, deadline?

Já bych řekl, že ta naše trpělivost byla dlouhá léta svatá, dokonce nám to bylo vytčeno, proč jsme nevyskočili už tehdy.

Pokud tedy se do voleb nepodaří prosadit zlepšení výběru uživatelských poplatků v Poslanecké sněmovně, tak ještě do voleb nevylučujete stávku?

To samozřejmě, ta je velice pravděpodobná, protože ten způsob zacházení, jak říkáme ekonomický, je naprosto podle scénáře televizi oslabit, pak jí jako problematický subjekt předložit obyvatelstvu a to řekne: "No jo, tak dobře, to je problém, museli bychom asi platit moc, tak to privatizujeme." To je ...

Zmínil jste privatizaci, v době krize v České televizi padala právě slova o privatizaci českého televizního vysílatele veřejné služby. Privatizaci ČT podporovali hlavně politici ODS, v čele s Václavem Klausem. Připomeňme si, proč Václav Klaus mluvil o privatizaci, tady jsou jeho slova z 21. prosince, která pronesl ve vysílání Českého rozhlasu.

Václav KLAUS, předseda ODS /zvukový záznam/: Já bych byl velmi rád, kdyby byl jasný vlastník, komu ta televize patří a on si koneckonců mohl zvolit nebo nezvolit ředitele k obrazu svému, a protože to při takové podivnosti, jako je veřejnoprávní instituce a nad ní nějaká podivná rada ve vzduchoprázdnu se vznášející.

Slova Václava Klause z 21. prosince 2000. Podle vás tedy Česká televize teď těmi všemi událostmi okolo spěje k privatizaci?

Já bych neřekl, že Česká televize sama spěje, já bych řekl, že je k ní strkána a strkána tím scénářem, který jsem tady naznačil. Českou televizi privatizovat není možné, protože Česká televize není státní majetek, Česká televize není možná k privatizaci, stejně jako není možné Národní divadlo.

Počkejte, ona sice není státním majetkem, je to veřejnoprávní korporace, veřejnoprávní subjekt, který je založen zákonem veřejného práva naproti právu soukromému, ale politická elita může onen zákon zrušit, tzn. může zrušit i tu instituci?

Samozřejmě, že může cokoliv a já bych řekl, že může cokoliv, co jí občané dovolí.

Myslíte i, že politická elita je nakloněnější televizi veřejné služby zlikvidovat, než byla 21. prosince roku 2000?

Já si netroufnu to takto hodnotit. Je jasné, že jsou jednoznační zastánci privatizace a jsou ...

Přibylo jich?

Tak, co se týče rétoriky, tak se mi zdá, že ano, už o tom mluví nepokrytě třeba někteří členové rady, což mě opravdu zaráží a samozřejmě, že v těch médiích, znova připomínám, že naše argumenty, naše snahy po tom, abychom byli posuzováni přísně leč objektivně pouze na základě konkrétních zjištění, tak ty se jaksi neshledávají s nějakým zásadním úspěchem.

Na kolik podle vás krize v ČT a stávka zaměstnanců ČT oslabila vysílatele veřejné služby v České republice?

Já bych neřekl, že oslabila, protože si myslím, že ten kredit naopak v některých směrech vzrostl. A oslabila. Jestli myslíte třeba nějaký rating nebo jak se to jmenuje, tyto údaje o sledovanosti, tak samozřejmě tam určitý pokles byl, je to všechno otázkou zase peněz, protože jestliže bude reprizovat pořady, jestliže budu dělat špatné pořady, protože v minulosti byly zrušeny inscenace už panem Puchalským, tak samozřejmě teď sklízíme ovoce tohoto špatného rozhodnutí.

Vy jste zmínil Radu České televize. Psal se 12. leden 2001 a v Senátu se konalo veřejné slyšení o situaci v České televizi. Na něm vystoupil i předseda Nezávislé odborové organizace ČT Antonín Dekoj, kromě jiného řekl:

Antonín DEKOJ, předseda Nezávislé odborové organizace České televize /zvukový záznam/: Já můžu z pohledu zaměstnanců naprosto zodpovědně říct, že máme názor, největším problémem České televize je její rada, a to proto, a tady to také zaznělo, že volba ředitele nebo jeho odvolání není potřeba žádným zvláštním způsobem dokládat. Ta rada opravdu může zvolit kohokoliv a může ho odvolat kdykoliv, tady to zaznělo.

12. leden 2001 a slova předsedy Nezávislé odborové organizace České televize Antonína Dekoje. Koncem ledna 2001 vstoupila v platnost zásadní novela zákona o České televizi, podle této novely byla zvolena i nová rada České televize. Vy jste už něco naznačil, platí i nadále a řekl byste stejnými slovy ta slova, která jste pronesl i 12. ledna, že největším problémem ČT je její rada?

Já myslím, že i při tom mém hodnocení, že tato rada je výrazně lepší, než byly ty předchozí, tak já jsem přesvědčen o tom, že tím problémem je. Víte proč? Protože já bych si jako občan představoval, že ta Rada České televize bude jakýmsi prostředníkem mezi tou televizí veřejné služby a těmi obyvateli, zatímco ta rada vystupuje pouze kriticky a neobjasňuje těm obyvatelům to, co by asi bylo potřeba. Občané se i ústy radních dozvídají pouze kritické věci a nedozvídají se, jaké problémy ta televize má, a ta diskuse je potom jen jednostranně vedená, je z úhlu kritického a to si myslím, že je špatně.

Co byste si představoval od rady, aby odkomunikovávala směrem do veřejnosti v souvislosti s problémy ČT, jaké problémy Česká televize má a rada by o nich měla hovořit směrem do veřejnosti?

Tak třeba zrovna ten už asi třikrát zmíněný způsob financování. Nedokážu si vysvětlit, jak může pan radní Kučera říci, že Česká televize má rok od roku více zaměstnanců, když statistiky hovoří přesně o obráceném trendu. A když je žádám o to, aby se omluvil nebo aby doložil svá tvrzení, tak řekne, že on to doloží, až se jemu bude chtít. To si myslím, že není ta správná komunikace.

Vy jste v tomto pořadu naznačil, že před parlamentními volbami v roce 2000 by Česká televize mohla znovu vstoupit do stávky, pokud se ten současný stav nezmění, nemáte strach z toho, že to opět bude vysvětlováno jako politické harašení zaměstnanců ČT?

Ono se všechno dá vysvětlit podle toho, jak si kdo zrovna představuje a kdo má v ruce tu možnost něco vytisknout. My jsme přesvědčeni o tom, že v tento okamžik jde opravdu o existenci tohoto institutu televize veřejné služby a jestliže, znovu se vracím, ono to začíná od těch peněz, a jestliže ta televize nebude moci vyrábět tak, jak by i ze zákona měla, tzn. všechno, co tam zákon předpisuje, mimo jiné, aby byla jakýmsi pionýrem v propagaci moderních technologií v tomto oboru, jestliže bude zastaven proces digitalizace, tak radní rozhodli v rozporu se zákonem.

To znamená, porušili podle vás zákon?

To by asi příslušelo vysvětlit právníkovi, ale na můj laický rozum mi to připadá, že to je dosti podivné, aby se zastavil jakýsi proces, když my ze zákona máme plnit tuto funkci.

Myslíte si, že rada může být i pod vlivem soukromých vysílatelů, Vladimír Železný ve svém pořadu Volejte řediteli nesčetněkrát hovořil o tom, že na digitalizaci Česká republika ještě nemá a že je lepší digitalizaci časově odsunout, než spíš urychlit.

Tak to jsou samozřejmě určité tendence, kdy ten člověk samozřejmě ve svůj prospěch lobuje, ale jak říkám, televize to má ze zákona. Ta digitalizace se stejně uskuteční, ať se to líbí jakémukoliv soukromníkovi nebo ne a když už jste zmínil tuto televizi pana Železného, tak by bylo zajímavé, když si vezmete tzv. reklamní koláč, kterým on argumentuje, odečtete zisk, který vykazovala televize Nova, tak oni mají přibližně stejně náklady, kolem čtyřech miliard na jeden program, zatímco my máme totéž na dva programy, a tím pádem chci naznačit, že toto naznačuje mimo jiné i cenu třeba služeb umělců atd. Takže my jsme v tomto směru, ne vydíráni, ale je to tak.

Když byl 31. října zvolen Jiří Balvín už řádným generálním ředitelem, vy jste doslova řekl: "Já doufám, že změna prozatímního mandátu na trvalý dá panu Balvínovi šanci, aby konečně dělal něco ve prospěch České televize." Dnes se veřejnost dozvěděla, že byl potvrzen ve funkci ředitel zpravodajství Zbyněk Honys, dělá Jiří Balvín to, co vy si představujete ve prospěch České televize?

Já bych nechtěl, aby si někdo myslel, že to, co dělá pan ředitel, je dobré jen podle toho, co já si představuji. Ale na druhou stranu nejsme přesvědčen o tom, že je správné, aby se dělalo jakési divadélko kolem toho, že se vybírají lidé, kteří jsou předem určeni.

Honys byl podle vás předem určen?

Jestliže byl nahlášen na to, že pocestuje na olympiádu, tak jsem o tom skoro přesvědčen.

Antonín Dekoj, já vám děkuji za vašich 30 minut, které jste věnoval rozhlasové stanici BBC a někdy příště opět na shledanou.


© BBC 2001 Tisk ctrl + p Zavři okno

Transkripci Interview BBC pořizuje společnost NEWTON I.T. a neprochází jazykovou úpravou BBC.