Miroslav Antl, náměstek Prezidenta Policie ČR
Pondělí 20. května 2002

Poslechněte si rozhovor v MP3

Přepis rozhovoru

Citace rozhovoru v médiích"Policie České republiky se dopouští zcela zbytečně přehmatů a je zapotřebí provést v této instituci zásadní změny," domnívá se místopředseda ODS a stínový ministr vnitra Ivan Langer.


Ivan LANGER /zvukový záznam/: V tuto chvíli je podle mě špatné fungování policie, mimo jiné na základě nabobtnalého policejního prezidia a je potřeba udělat velmi razantní změnu struktury a na jejím základě také způsobu práce Policie České republiky.

Slova místopředsedy ODS Ivana Langera. Kritika na adresu policie zesílila poté, co vysocí policejní důstojníci přišli ozbrojení do Poslanecké sněmovny a z galerie sledovali v pracovní době jednání zákonodárců o služebním zákoně. Nejen o kvalitě práce policie bude následujících 30 minut. Při poslechu půlhodiny otázek a odpovědí zdraví Václav Moravec. Pozvání přijal a k protějšímu mikrofonu usedl náměstek policejního prezidenta Miroslav Antl. Vítejte v BBC, dobrý den.

Dobrý den.

Kdy se Miroslav Antl naposledy styděl za práci svých podřízených, nastal-li takový okamžik?

Tak já nevím, já nestačím zjišťovat, jestli bych se měl stydět za práci svých podřízených, protože já pořád vidím takové ty bezprostřední podřízené a ty mají další a další podřízené, ale samozřejmě kdybychom to pitvali, tak asi najdeme chvíli, kdy je někde skandalizována práce policistů České republiky a ...

Kdy si to zkrátka policie zaslouží, protože nedělá svoji práci profesionálně, vzpomenete si na takový případ z poslední doby?


Tak víte co, já když se podívám na televizní zpravodajství a podívám se do novin, tak se vždycky najde nějaký případ, který je medializován a objektivně musím říci, že ne vždy jsou ty informace pravdivé, jinak řečeno, práce policisty České republiky dneska je nejvíce přezkoumávána, nejvíce haněna, nejvíce kritizována a naproti tomu příliš nejsou vyzdvihovány třeba dobré výsledky. Myslím si, že teď v poslední době se asi hodí kritizovat policisty, jako každá profese i profese policisty, jsou tam náročné okamžiky, ale hlavně ne každý je na ně připraven a i mezi policisty, samozřejmě, jsou profesionálové, tak jsou dobří, pak méně kvalitní a pak se tam mohou najít i darebáci.

Vy stále hovoříte obecně. Můžete uvést příklad z poslední doby, kdy jste se skutečně začervenal, protože práce policie nebyla v té či oné kauze profesionálně odvedena?

Tak úplně čerstvě jsem se teď díval, byla mi doručena nějaká stížnost na práci bývalého vyšetřovatele, dneska policejního rady z Hradce Králové a pokud je pravda to, co je v té stížnosti obsaženo, tak skutečně tam 11 měsíců se prakticky nic nekonalo, tam jsem se zastyděl, ale je-li to pravda, tak také na druhou stranu říkám, že v tu chvíli je podezření z trestní odpovědnosti, z trestného činu zneužívání pravomoci veřejného činitele, ať již úmyslnou formou, nebo nedbalostní formou a v tomto směru také zazněl můj pokyn, takže na jedné straně ano ...

O jaký případ jde?

Je to případ vyšetřování, já ho tady nechci ..., je to ve stádiu šetření, ale to jsou případy, kdy se zastydím a to se zastydím i jako bývalý státní zástupce, protože dnes už po novele trestního řádu by měli dbát na to, aby k takovým pochybením, k průtahu, nedocházelo.

Od pondělí 13. května 2002 sleduje veřejnost policejní stíhání generálního ředitele České televize Jiřího Balvína. Šéf televize veřejné služby do určité míry zapochyboval nad postupem policie.
V rozhovoru pro BBC Jiří Balvín uvedl:

Jiří BALVÍN /zvukový záznam/: Já se opravdu nechci dopustit žádných spekulací, ale podívejte se, jak normálně postupuje policie v kauzách, kde se jedná o stamiliony, tady se jedná o škodu, která ještě České televizi nevznikla, a o pseudozmanipulované výběrové řízení, se kterým jsem já neměl nic společného, proto mě to vede k domněnkám, že se jedná o záměrnou stahu destabilizovat situaci v České televizi před volbami.

Slova generálního ředitele České televize Jiřího Balvína pronesená 15. května 2002. Stíhání šéfa České televize Jiřího Balvína je příkladem úniku informací z policejních spisů. Deník Mladá fronta DNES totiž s odkazem na policejní zdroj uvedl, že tři klíčoví svědci policie potvrdili, že Balvín při zadávání zakázky na nákup digitálního přenosového vozu žádal o pětiprocentní provizi. Vy jste následně oznámil, že se hodláte zabývat tím, kdo poskytl novinám informace o probíhajících výsleších. Jaké konkrétní kroky jste už podnikl?

Tak samozřejmě případnou odpovědnost by za toto nesl ten Úřad pro odhalování korupce a závažné hospodářské trestné činnosti, takže jsem komunikoval s ředitelem této služby, s panem plukovníkem doktorem Macháněm a s bývalou vyšetřovatelkou, která tedy dneska vede vyšetřování, je to bývalá vyšetřovatelka, ne snad že by skončila, ale ten termín by se skutečně neměl používat, byť se používá, a bylo mi řečeno, že určitě z tohoto úřadu žádná taková informace neunikla, tzn. že nebyly dány například třeba listinné materiály, protože pokud jsem si všiml, tak tam bylo přímo citováno z některých výpovědí. Takže verze druhá je, že by se to mohlo stát až na státním zastupitelství, kam tyto materiály šly, anebo případně, že by si Sabina Slonková obešla všechny ty lidi, kteří vypovídali, protože ti měli kopie svých výpovědí k dispozici, a že by jí doplnili další informace, jiná verze zřejmě neexistuje.

Mladá fronta DNES se ovšem odvolává na policejní zdroje....

Tak odvolání na policejní zdroje je úplně nejjednodušší, skutečně to je nejjednodušší, protože to zahrnuje X lidí navíc.

Vám osobně vadí únik informací z takovýchto ...

Samozřejmě, nejvíce by měl vadit tomu, kdo to vyšetřuje a měl by vadit státnímu zástupci, který dozoruje, protože já nevím, jestli v tomto případě, to nemohu posoudit důkazně, ale může se stát, že to naruší celou taktiku vyšetřování a může se stát, že to zmaří celé vyšetřování hned v úvodu toho vyšetřování, takže to by měl říct a posoudit někdo, kdo ví, jak dál povede vyšetřování, kterým směrem a co všechno se stalo tím, že byl ten článek, který byl, a že byly otištěny části výpovědí svědků.

Není zapotřebí udělat nějaké zásadní opatření, aby z průběhu vyšetřování, ať už jakéhokoliv případu, odhlédněme od případu Balvín, neunikaly informace, protože sám jste naznačil, že může být mařen průběh vyšetřování?

Tak samozřejmě já s vámi souhlasím v tom, že by se to vůbec nemělo stát. Pokud jde o opatření, já nemohu udělat jiné opatření, protože to je v lidech, to je všechno v profesionalitě těch lidí, v odpovědnosti lidí.

Systém není třeba změnit?

Tak systém, já si nedovedu představit jak, protože ten člověk, který konkrétně pracuje s konkrétním spisem, tak záleží na něm, jestli on informace z toho předá nebo nepředá, jakým způsobem a hlavně zpětně je-li dohledatelné, kdo, konkrétně která osoba vyzradila obsah těch spisů. Jinak řečeno, kdyby se podařilo ustanovit osobu, která ..., a teď mluvím obecně, vynáší informace a vím, že se vynáší z různých útvarů Policie ČR, tak v tu chvíli samozřejmě nastupuje kázeňská odpovědnost, ale podle mého se dá uvažovat i o trestní odpovědnosti z hlediska těch trestných činů, o kterých jsem mluvil.

Kolik lidí během vašeho náměstkování na policejním prezidiu bylo potrestáno za to, že přispěli k úniku informací v případech, které jsou mediálně sledovány?


Teď pokud se ptáte na mé bezprostředně podřízené, tzn. které mám já v personální kázeňské pravomoci, nevím o jediném případu. Pokud se ptáte obecně na Policii České republiky, tak to je věc odboru kontrolního a stížnostního a dneska, to je potřeba říci, od novely trestního řádu jakékoliv pochybení policistů a podezření z trestné činnosti jde úplně mimo Policii České republiky, tzn. Inspekce ministerstva vnitra nebo nejčastěji státní zástupce. Takže my ani takovéto informace nemusíme mít, že je třeba takové šetření v provádění.

Vrátíme-li se naposledy ke kauze Balvín. Jiří Balvín naznačil, že za jeho policejním stíháním může být destabilizace České televize před volbami, připouštíte si tuto myšlenku?

Vůbec si takovouto myšlenku nepřipouštím. Pokud pan generální ředitel má důkazy, byl bych rád, kdyby je předložil, protože připustil-li bych si já takovou myšlenku, tak musím uvažovat o tom, jestli to, co děláme, je vůbec správné, o principu věci, o tom, že by mohla být v tu chvíli zpochybňována veškerá práce všech policistů České republiky. Já jsem přesvědčen, že bylo sděleno obvinění tak, jak mělo být sděleno obvinění. Pokud je správně sděleno a pokud je důvodné, to už musí říct dozorový státní zástupce, to už nám nenáleží, ale já ...

Takovéto případy, o kterých se hodně píše, sledujete je?

Sleduji, ale nesleduji je po důkazní stránce, sleduji pouze z pozice nadřízeného, jestli tam nedošlo ... to, co vy jste třeba řekl, k úniku informací, spíše jestli něco někdo neporušil, ale věc, jestli je důvodné to obvinění, už posuzuje státní zástupce, do toho já ani nesmím zasahovat.

V každém případě vaše "vyšetřování", zda unikly informace z policie, skončilo?


V tuhle chvíli ano, najdou-li se svědci, tak může pokračovat, neskončilo tak, že by se řeklo: "Hotovo, konec, nezajímá nás to."

Zatím odloženo.

Zatím odloženo, samozřejmě teď po tomto vysílání když se najdou svědci a přijdou svědčit nebo nám dají telefonát, informace, povede se dál a při příštím rozhovoru nebo jindy vám to řeknu, nebo vám zatelefonuji, anebo vám napíšu na účet volaného.

Napíšete na účet volaného?

Ne, zavolám na účet volaného. Napíšu za vaši známku.

V rozhovoru pro deník Právo 13. dubna 2002 jste konstatoval, že předvolební atmosféra v České republice komplikuje práci policie. V novinách jste ale nezmínil konkrétní případy. Můžete říci, u kterých konkrétních případů předvolební atmosféra v Česku komplikuje práci Policie České republiky?

Ne, teď já necítím žádný tlak, žádnou komplikaci. Samozřejmě, že když je někdo obviněn, tak vystoupí s tím, že je to v rámci předvolební kampaně a už se dneska sleduje, já jsem to nikdy nesledoval a nechci sledovat, když někoho stíháme nebo když se udělá domovní prohlídka, tak jako to bylo třeba v Příbrami, jestli je tam někdo z ČSSD, jestli je tam někdo z ODS, já jsem to třeba nevěděl, nevím, a dokonce občas používám to, co bych vůbec říct neměl, že mě skoro i mrzí, že nám nechybí mezi obviněnými nebo podezřelými nebo "persekuovanými", jak někdo říká, i třeba někdo z ČSSD, aby opravdu si český národ nemyslel, že si vybíráme obviněné podle stranické příslušnosti nebo kamarádství s nějakou stranou, vůbec ne, já to tak nevnímám a ...

Promiňte, vy jste hovořil v Právu o tom, že předvolební atmosféra v Česku komplikuje situaci.


A tak komplikuje samozřejmě právě z tohoto důvodu, právě z obviňování policistů z toho, že někomu nadržují, že to dělají na zakázku jedné politické strany, z toho, že na některé věci spěcháme před volbami, jiné že odkládáme až po volbách. Víte, já jsem spíš mluvil o předvolební atmosféře a o tom, že jsou samozřejmě policisté, kteří kalkulují s tím, kdo bude ministrem vnitra, kteří už se někde domlouvají, co oni budou dělat, jak budou dělat, ono je spoustu ...

To je ale policie v pěkném stavu.

Ale, to je v každé profesi, tak se zeptejte kolegů z jiných oborů a já jsem přesvědčen, že tak jsou různá ministerstva, tak alespoň na těch ministerstev se uvažuje, kdo bude budoucím ministrem, jestli oni zůstanou a kdo bude a jsou zase jiní, kteří si představují, že jsou lepší odborníci a přemýšlejí, kdo je známý toho kandidáta, kdo ne a myslím si, že už se kandiduje, objíždí a je to vždycky na úkor práce, protože pak nemáte čas na práci, to je všechno, co bych k tomu asi chtěl říct.

Ale to vypovídá o smutném obrazu policie.

Ale to vůbec ne, to není ...

Stejně jako státní správa v České republice, která se mění, a stává se téměř průchoďákem po každých volbách.

A tak policie se teď dostává skutečně do proslovů a do úvah různých politiků před volbami, ale v každém případě já si nemyslím, že je to smutný obraz Policie České republiky. Já jsem dokonce přesvědčen o tom a už do toho vidím víc než jako státní zástupce ...

Je to běžné v západní Evropě, vy jste byl ve Velké Británii, byl jste na služebních cestách v dalších státech, že by tam docházelo k tomu, že se budou pozdržovat některé případy ze strany policejních radů, protože se čeká na to, kdo bude ministrem vnitra?

Tak samozřejmě, že ne, ale já říkám, že to není ani u nás, takže pokud srovnáváme....

Vy jste to řekl.


Já jsem řekl, že u nás se pozdržují určité případy? Já jsem říkal, že se kalkuluje s tím, že právě policie toto dělá. Když si to pak pustíme, dobře, když se mě ptáte, znovu říkám ne, policie to nedělá, nebude dělat, protože každá takováto činnost konkrétního policisty je trestným činem zneužívání pravomocí veřejného činitele. Já tvrdím, že právě ..., a to je to, co jsem řekl pro Právo, že jsou různé úvahy o tom, že děláme na zakázku a já několikrát jsem v rozhovorech říkal, že konkrétně třeba pana ministra Grosse jsem neslyšel, jediné jeho přání, zrychlit u někoho, u někoho pozdržet, vůbec to nedovolil a neslyšel jsem to ani do svých podřízených, že by byla nějaká zakázka. Znovu říkám, policista, který slouží politické straně nebo podnikateli a dělá to, co by dělat neměl, se dopouští trestného činu zneužívání pravomoci veřejného činitele, to je moje úvahu, pokud jsem to řekl nejasně, tak to pusťte zpátky a já to přemluvím jinak.

Teď jste to přemluvil. Politická opozice v České republice se ozývá s kritikou práce policie, respektive z ovlivňování Policie České republiky ze strany ČSSD, ač to Miroslav Antl popírá. Předsedkyně Unie svobody-Demokratické unie Hana Marvanová tuto tezi ilustruje na příkladu vyšetřování případu H-System a vysoce postavených funkcionářů ČSSD, například šéfa poradců českého premiéra Miroslava Šloufa.

Hana MARVANOVÁ /zvukový záznam/: Já si myslím, že na tom nemá zájem ani ČSSD, protože kdyby na tom měla zájem, tak by se třeba ČSSD postavila ke kauze poradce premiéra Miroslava Šloufa, o němž se nyní zjistilo, že dokonce sám byl placen z peněz H-Systemu, tedy z peněz okradených klientů. No, já jsem se setkala s tím, že se zdaleka nevyšetřuje všechno, co se v té věci objevilo, proč se třeba nevyšetřoval podíl Miroslava Šloufa na kauze H-System? Proč to usnulo?

Slova předsedkyně Unie svobody-Demokratické unie Hany Marvanové, která navíc byla obhájkyní poškozených klientů v kauze H-System. Občanská demokratická strana zase konstatuje, že se orgány činné v trestním řízení staly nástrojem politiky ČSSD v kriminalizací podnikání v České republice. Tedy jaké konkrétní důkazy předložíte daňovému poplatníkovi, že skutečně nejste nástrojem, když tady zazněla tato slova?

Ježíš, já nevím, jsem právník a myslím si, že jsem dost slušný trestní právník, zaprvé proč a jaké důkazy já bych měl předkládat? Opačně, tvrdí-li tito občané nebo politici něco takové, tak nechť oni předloží důkazy a ještě jinak, připomínám obecně občanskou povinnost každého svědčit, podat trestní oznámení, upozornit a pakliže oni mají informace, které my nemáme, tak jedině vítáme jejich aktivitu, ale předpokládám, že oni jsou schopni doložit své tvrzení tak, že policejní orgán by v tu chvíli měl začít konkrétně jednat a nebude-li konkrétně jednat, tak pak mluvme o tom, že policie něco nedělá, ale takovéto ...

Když zůstaneme u slov politiků, dopouštějí se podle vás politici nějakého trestného činu nebo něčeho, co je v jistém rozporu se zákonem, když obviňují policii, že je převodovou pákou, ať už Stanislava Grosse nebo někoho jiného?

No, úvahově, nebudeme posuzovat teď tyto výroky, ale úvahově to, co vy říkáte. Podle mě z hlediska trestního zákona bych se mohl zamyslet, mohl bych se podívat na paragraf 206 pomluva, mohl bych se podívat na útok na státní orgán, mohl bych se podívat i na poškozování cizích práv, tzn. uvádění někoho v omyl, sdělování ...

Přemýšlel jste o nějakém konkrétním případu, kde by toto bylo možné využít?

Ale tak já jsem přemýšlel v momentě, kdy jsem byl já napaden, že posluhuji sociální demokracii, ani nebudu přesně říkat ten název, že na zakázku, že protiprávně jednám. V tu chvíli ..., a říkala to možná i výše postavená osoba, nebo jedna z nejvýše, v tu chvíli jsem uvažoval, že podám trestní oznámení a pak jako v drtivé většině případů, respektive takřka drtivé většině případů jsem žádné trestní oznámení nepodal a prostě jsem to spolkl, ale víte, i politik i vysoce postavený občan by měl vědět, že zejména, je-li tolik oblíben u českého národa, měl by být příkladem i z hlediska etického, morálního a z hlediska občanských povinností.

Teď hovoříte o kom?

Teď hovořím obecně o tom, že kdo má poznatky o trestném činu, tak je sdělí a kdo jen obecně chce pomlouvat Policii České republiky, tak by si měl uvědomit, že je to minimálně nesprávné, neetické, nesportovní a nečestné.

Stínový ministr vnitra Ivan Langer v rozhovoru pro BBC uvedl, že není spokojen s prací Policie České republiky. Poslyšme konkrétní výhrady Ivana Langera k práci policie.

Ivan LANGER /zvukový záznam/: V tuto chvíli je podle mě špatné fungování policie, mimo jiné na základě nabobtnalého policejního prezidia a je potřeba udělat velmi razantní změnu struktury a na jejím základě také způsobu práce Policie České republiky. Prostě v tuto chvíli vedle desítek policistů, kteří dělají svou práci poctivě, existuje celá řada problémů, které způsobují to, že občané nedůvěřují policii a nepovažují ji za instituci, která dostatečně chrání bezpečí jejich životů.

Slova stínového ministra vnitra ODS a místopředsedy občanských demokratů Ivana Langera. I když o vašich mediálních sporech s Ivanem Langerem veřejnost ví, připustil jste Langerovy výhrady k uspořádání policejního prezidia, pokud cituji dobře jeden z vašich rozhovorů. Co konkrétně byste změnil ve struktuře policejního prezídia?

Tady je potřeba říci, že struktura Policie České republiky se mění, změnila se tak, že existuje právě společná služba kriminální policie a vyšetřování. Měnit ještě jinak tuto strukturu by možná už odporovalo trestnímu řádu, protože my jsme se přizpůsobili trestnímu řádu a respektujeme to, že je to jediný policejní orgán, který zahrnuje všechny ty bývalé vyšetřovatele a operativní orgány, pokud jde o ...

To znamená, že se slovy Ivana Langera nesouhlasíte?

Ale ne, vůbec ne, já nesouhlasím s tím, že on by už zase něco měnil a neřekl by co a jak. Nic mimořádného, nic výjimečného, nechci teď komentovat... Chci ale říci, že se ztotožňuji s tím, že i já si myslím, že třeba konkrétně policejní prezídium je nabobtnalé, i já jsem přesvědčen, že by se dalo ...

Neříká to ovšem člověk zvenčí, takže co jste udělal pro to, aby se policejní prezídium, jehož jste náměstkem, zúžilo?


Zkuste se mě zeptat, co pro to dělám?

Na to se ptám.

Vy jste se ptal, co jsem zatím udělal. Zatím my přezkoumáváme ten systém, který běží, pozor, pátý měsíc a k 30. 6. tohoto roku jsme se rozhodli, že přezkoumáme, přehodnotíme systém té společné služby kriminální policie a vyšetřování, za který odpovídám mimo jiné já a bude to tak, že z hlediska těch našich poznatků, tam, kde je málo práce pro hodně lidí, tak tam bude přiměřeně lidí a tam, kde je to opačně, tak třeba vypomůžeme. Pokud jde o centrálu, tzn. o policejní prezidium, já říkám zcela otevřeně, že jsem přesvědčen i o tom, že je tam lidí třeba více, než je tam potřeba, ale počkejme na 1. 7., kdy bychom měli oznámit, jaké změny by se měly udělat. Už tímto, co říkám, tak děsím některé lidi a mám čím dál více nepřátel, ale říkám, souhlasím s tím a je to můj dojem také, že na policejním prezídiu je víc lidí z hlediska SKPV, než by tam mělo být.

To znamená, že k 1. červenci hodláte oznámit změny a možnou redukci sil na policejním prezídiu?

Určitě a pokud jde o kraje, tak tam je to věcí krajských ředitelů správ, ale v každém případě my jsme si tento termín dali a je jedno, jak dopadnou volby, prostě to oznámíme a snad i změníme.

Když jste byl v tomto pořadu 29. ledna, hovořil jste o tom, že předpokládáte, že v dohledné době bude uzavřen ostře sledovaný případ generálního ředitele TV Nova. Je možné, že dojde k podání obžaloby, respektive k policejnímu uzavření případu, v dohledné době, tedy například v době 14 dnů?

Já jsem přesvědčen o tom a byl jsem ubezpečen, protože mě zajímala i vytíženost právě konkrétně pana policejního rady Machaly a bylo mi sděleno, že se předpokládá skončení té policejní části, tedy vyšetřování, do polovičky června tohoto roku, tzn. od teď za necelý měsíc. Tak je to v plánu, tam samozřejmě bude záležet, co obhájci atd., jestli tam budou nějaké razantnější návrhy, ale z hlediska policejního ...

Znamená to, že byste ukončili prošetřování počítačů a skončila práce posudkáře, který to měl na starosti?

Tak, to je věc kriminalistického ústavu jako znaleckého ústavu, tam ještě probíhají expertízy počítačů, na které jsme čekali, vyšetřovatel, respektive policejní rada Machala, hodlá provést ještě nějaké úkony, ale v podstatě alespoň podle jeho úvahy by vyšetřování mělo skutečně nejpozději do měsíce skončit.

Když jsme hovořili o závažné kriminalitě, zmiňme se o tom, že 9. února 2002 jste poskytl rozhovor Lidovým novinám. Naznačil jste v něm, že problémem číslo jedna může být v budoucnu to, aby se v České republice nepromlčely hospodářské delikty. Z čeho vycházíte, když naznačujete toto riziko?


Já vycházím z trestního zákona. Když se podíváme do trestního zákona, tak u těch nejzávažnějších hospodářských deliktů můžeme mluvit o podvodech, zpronevěrách a dalších nejzávažnějších deliktech, v těch posledních čtvrtých odstavcích je trestní sazba 5 až 12 roků, maximálně 12 roků trestu odnětí svobody, když se podíváme do obecné části, tak tam promlčecí doba pro ty nejzávažnější delikty je maximálně 12letá a když si uvědomíme, že třeba se začalo s těmito delikty v 90. nebo vzápětí a připočítáme 12 roků, tak to znamená, že by nikdy nedošlo k přetržení té promlčení lhůty, tak už do příštího roku by mohly některé trestné činy a pachatelé být nepostižitelní a ...

Jen slušnost mi velí neskákat vám do řeči, byť jsem do ní opět skočil, ale vy vycházíte z formulace trestního zákona. Daňový poplatník může vycházet z toho, že policie snad udělala vše pro to, aby během 12 let ony nejzávažnější ..., proč se smějete, ony nejzávažnější hospodářské delikty v České republice byly odstíhány?

Samozřejmě, ale není to věcí jen policie, je to věcí všech občanů, je to věcí každého, kdo ví o trestném činu, je to věcí každého, kdo chce podat svědectví, je to věcí i trestního oznámení, je to věcí kontrolní činnosti, tzn. když si vezmete, tak vlastně a berte to objektivně, že skutečně trestně stíhat nejzávažnější hospodářské delikty se začalo zpátky dva, tři roky, tzn. že se stíhají i trestné činy, které začínají být promlčeny a vím v jednom případě, že pěti lidem bylo sděleno obvinění z trestního činu pět dnů před skončením promlčení doby.

O jaké případy jde?

Je to případ nějakých podvodů bankovních.

To znamená, že u některých případů je to riziko hodně velké, že mohou být ony činy promlčeny?

Říkáte to správně, já to ještě, jestli mi dovolíte, dopovím. Musíme si uvědomit, že teď je možnost, když je to rozběhnuto, dokončit, pakliže bychom nechtěli a přerušili bychom tuto snahu, tak v tu chvíli už je nikdo nedohledá a je-li promlčen trestný čin, tak pachatel, já říkám darebák a říkám to stále, může přijít a může se nám všem vysmívat a neuděláte s ním nic.

Nejvyšší státní zástupkyně Marie Benešová v rozhovoru pro BBC koncem dubna oznámila, že státní zástupci v České republice se snaží prověřit celkový objem hospodářské kriminality za 100 miliard korun, k níž mělo dojít v uplynulých deseti letech.

Marie BENEŠOVÁ /zvukový záznam/: Já mám tady čísla, jak jsme je počítali ku sklonku roku, jak vypadá kriminalita, pokud jde o škody, tak my máme rozdělení této závažné hospodářské kriminality na dva typy, a to je ta kriminalita, která je na těch nových odborech a kriminalita ostatní, kterou sledujeme a kde jsou rovněž velké případy, které jsou zvlášť ostře, z našeho pohledu, sledované a já si o nich vyžaduji pravidelné zprávy, tak tyto ostatní závažné případy z hospodářské a finanční kriminality, tak tam činila škoda 12662 milionů a nějaké drobné, jak jsme podávali zprávu na sklonku roku. Ta zpráva byla podávána v lednu 2002, čili to číslo není až tak staré. Z odboru závažné hospodářské finanční kriminality ke stejnému datu jen to, co bylo obžalováno, tak prezentuje škodu 3672 milionů a zase nějaké drobné.

Slova Nejvyšší státní zástupkyně Marie Benešové pronesená koncem dubna v rozhovoru pro BBC. Pochopil jsem správně, že náměstek policejního prezidenta České republiky Miroslav Antl naznačuje, že policie může požádat třeba ministra vnitra, aby se v České republice začalo pracovat na prodloužení promlčecích lhůt týkajících se závažné hospodářské kriminality?

Já myslím, že by to bylo přinejmenším vhodné, určitě ano, bylo by to vhodné pro všechny, protože nám nejde jen o odstíhání lidí za každou cenu, skutečně jde spíše o zajištěné hodnoty, dneska zajištěné hodnoty paní kolegyně, bývalá kolegyně, Marie Benešová to naznačila, že teď už to sledujeme i z hlediska toho, co se podaří vrátit poškozeným nebo státu, takže určitě, ale já si myslím, že ty věci rozběhnuté jsou a snad potěšíme veřejnost i většími úspěchy, než o kterých se tady před chvíli pochybovalo.

Jakými úspěchy chcete veřejnost přesvědčit, když například nebylo stále dokončeno vyšetřování případu šéfa Sazky Aleše Hušáka, stále je zde osmimiliardová díra v bilanci Komerční banky, případy spojené s Investiční a Poštovní bankou rovněž nedodělány, H-System, Private Investors, tunelování kampeliček, Harvardské fondy Viktora Koženého, podnikání Františka Chvalovského, spory kolem TV Nova a kauza Vladimíra Železného, byť jste naznačil, že do 15. června práci ukončíte. To jen výčet ze 13. prosince 2001 uveřejněný v Hospodářských novinách.


Víte, tady je potřeba vidět to, že sdělit obvinění můžete ve chvíli, kdy máte skutečně dostatek důkazů pro to, že můžete z konkrétního trestného činu obvinit konkrétní osobu. Vy sám si ovšem můžete všimnout, že kdykoliv jsme to udělali u osob, říkejme zájmové, vysoko postavené apod., v tu chvíli bylo zpochybňováno i takovéto sdělení obvinění, tady se skoro už dokonce vyžaduje pravomocný rozsudek. Rozumíte, na jedné straně policejní orgán může sdělit obvinění v takovýchto věcech, kdy je vyšší pravděpodobnost, na druhé straně se hned strhne kolem toho taková mela, že on by v podstatě měl dokazovat, že ho má připraveného na odsouzení a měl by se omlouvat, že si to vůbec dovoluje. Ne, trestní řád je takovýto, navíc pozor, ještě stále je potřeba připomínat, že státní zástupci jsou ještě větším garantem, než byli dosud, tzn. že cokoliv policejní orgán byť udělá, tak státní zástupce to nejen může zrušit, ale může ho vést svými pokyny podle trestního řádu nebo podle svých úvah.

Z toho, co říkáte, je možné vyloučit, že by policie některé případy urychlovala kvůli hrozící ztrátě, respektive kvůli riziku, že budou promlčeny?

Proti tomuto bych vůbec nic neměl, tak, jak se musí urychleně končit vazební věci, tak i závažné věci, určitě by to mělo být tak, že věci, kde hrozí promlčení, by měly být urychlovány. Samozřejmě podstatně lepší by bylo, kdyby byla jistota, že promlčeny nebudou, tzn. posunutí promlčecích lhůt.

Uvažujete o tom, že to navrhnete ještě Stanislavu Grossovi?


Já nemám co navrhovat, nepatřím mezi legislativce, ale pokud vím, pan ministr Gross toto už opakovaně sdělil a myslím si, že nějakou takovou legislativní aktivitu i projevil ve vládě.

Říká náměstek policejního prezidenta Miroslav Antl. Děkuji za vašich 30 minut a někdy příště na shledanou.


Citace rozhovoru v médiích

Ústavní soud odmítl stížnost kvůli vazbě právníka Rozehnala

PRAHA 21. května (ČTK) - Ústavní soud nevyhověl stížnosti podané kvůli vazebnímu stíhání Aleše Rozehnala, právníka taktéž stíhaného ředitele televize Nova Vladimíra Železného. "Rozhodnutí jsem dostal dnes," řekl ČTK obhájce obou mužů Josef Monsport. Po brněnském soudu žádal, aby přezkoumal, zda se Rozehnal ocitl loni v listopadu ve vazbě oprávněně. Ústavní soud se ale v neveřejném zasedání odmítl stížností zabývat.

"Už jsme o tom mluvili s Rozehnalem. Asi se zkusíme obrátit na Evropský soud (pro lidská práva ve Štrasburku)," prohlásil Monsport. V ústavní stížnosti poukazoval zejména na to, že Rozehnal skončil ve vazbě kvůli ovlivňování svědků po půlročním stíhání Železného, kdy již byla vyslechnuta řada lidí. Na svobodu byl propuštěn po téměř třech měsících na desetimiliónovou kauci. Monsport opět zpochybňoval i objevení nových svědků - příbramského právníka Michala Janíka a Karla Komárka mladšího a staršího, kteří podnikají v plynárenském průmyslu.

Rozehnal je od loňska se Železným stíhán pro pokus o poškozování věřitele, Central European Media Enterprises, kvůli miliardové operaci s lichtenštejnskou nadací Astrona Foundation. Letos policie obvinila Železného, Rozehnala, Ondřeje Kuchaře a Editu Panuškovou z Rozehnalovy kanceláře z poškozování věřitele kvůli převodům majetku ředitele Novy na několik společností.

Náměstek policejního prezidenta Miroslav Antl ve středečním pořadu rozhlasové stanice BBC řekl, že policie by měla vyšetřování kauzy Železný-Rozehnal ukončit do poloviny června. Monsporta Antlovo vyjádření překvapilo. Připomněl, že se stále čeká na vyhotovení znaleckých posudků. Podle zdroje ČTK by ale mohly být hotovy do konce května.

Monsportovi se navíc jeví nereálně i to, že by do asi tří týdnů policie skončila rozpečeťování nosičů dat a otevírání a vyhodnocování textových souborů, které loni zabavila v počítačích v advokátní kanceláři Rozehnala. Policie s tím začala před měsícem a zatím to vypadá, že by to mohlo trvat i několik let, podotkl Monsport.

V souvislosti s domovní prohlídkou se Ústavní soud nedávno odmítl zabývat stížností advokátů z Rozehnalovy kanceláře, podle kterých policie postupovala nezákonně.

Antl: Vyšetřování kauzy Železný má skončit do poloviny června

Lidové noviny, 21. 5. 2002, strana 2 - Policie by měla vyšetřování případu ředitele Nova Vladimíra Železného dokončit do poloviny června. Rozhlasové stanici BBC to včera řekl náměstek policejního prezidenta Miroslav Antl. Odvolal se přitom na policejního radu Vladimíra Machalu, který kauzu vyšetřuje. "Bylo mi sděleno, že se předpokládá skončení té policejní části, tedy vyšetřování, do polovičky června," uvedl Antl.

Po uzavření policejní vyšetřování rozhodne o dalším postupu státní zastupitelství. Šéf Novy čelí třem obviněním. Je podezřelý, že firmě CME způsobil škodu asi miliardu korun. Loni v dubnu byl obviněn také z krácení daně a cla při dovozu obrazů. Do třetice jej policie podezírá z toho, že chtěl zdánlivým zmenšováním svého majetku zmařit vyplacení svého věřitele - společnosti CME.

Vyšetřování kauzy Železný brzy skončí

Deník Metro, 21. 5. 2002, strana 2 - Policie by měla vyšetřování případu ředitele televize Nova Vladimíra Železného dokončit do poloviny června. Rozhlasové stanici BBC to včera řekl náměstek policejního prezidenta Miroslav Antl. Odvolal se přitom na policejního radu Vladimíra Machalu, který kauzu vyšetřuje. Po uzavření policejní vyšetřování rozhodne o dalším postupu státní zastupitelství. Šéf Novy čelí třem obviněním.

Krátce

Hospodářské noviny, 21. 5. 2002, strana 2 - Kauza ředitele televize Nova Vladimíra Železného má skončit do poloviny června. Řekl to v BBC náměstek policejního prezidenta Miroslav Antl s odvoláním na policejního radu Vladimíra Machalu, který kauzu šetří.

Antl: Vyšetřování kauzy Železný má skončit do poloviny června


PRAHA 20. května (ČTK) - Policie by měla vyšetřování případu ředitele televize Nova Vladimíra Železného dokončit do poloviny června. Rozhlasové stanici BBC to dnes řekl náměstek policejního prezidenta Miroslav Antl. Odvolal se přitom na policejního radu Vladimíra Machalu, který kauzu vyšetřuje.

"Bylo mi sděleno, že se předpokládá skončení té policejní části, tedy vyšetřování, do polovičky června," uvedl Antl. Po uzavření policejní vyšetřování rozhodne o dalším postupu státní zastupitelství.

Šéf Novy čelí třem obviněním. Je podezřelý, že firmě Central European Media Enterprises (CME) způsobil škodu asi miliardu korun. CME se dříve prostřednictvím České nezávislé televizní společnosti (ČTNS) podílela na chodu televize Nova. Loni v dubnu byl obviněn také z krácení daně a cla při dovozu obrazů do České republiky. Do třetice jej policie podezírá z toho, že chtěl zdánlivým zmenšováním svého majetku zmařit vyplacení svého věřitele - společnosti CME.


© BBC 2002 Tisk ctrl + p Zavři okno

Transkripci Interview BBC pořizuje společnost NEWTON I.T. a neprochází jazykovou úpravou BBC.