BBCi Home Page BBC World News BBC Sport BBC World Service BBC Weather BBC A-Z
SEARCH THE BBC SITE
 
Zprávy
Svět
ČR
Británie
Přehledy tisku
Analýza
Anglicky s BBC
Dobré ráno
Zprávy
Svět o páté
Svět o šesté
Interview
Frekvence
Programy
Kontakt
Pomoc
Redakce
Learning English
BBC Russian.com
BBC Spanish.com
BBC Arabic.com
BBC Chinese.com
Interview
středa 28. května 2003, 18:00 SEČ
Jan Kavan
předseda Valného shromáždění OSN
předseda Valného shromáždění OSN
 


Jan Kavan se brání proti nařčení, že jako šéf české diplomacie špatně zacházel s tajnými dokumenty, a odvolává se proti řízení NBÚ.

Záznam rozhovoru v MP3
 

Přepis rozhovoru

Citace rozhovoru v médiích


Tři dny žijí česká politika a česká média aférou Jana Kavana. Stovky písemností s různým stupněm utajení nechal údajně skartovat někdejší ministr zahraničí a současný předseda Valného shromáždění OSN Jan Kavan. Celý případ zveřejnil v neděli předseda sněmovní komise pro kontrolu BIS, poslanec Občanské demokratické strany Jan Klas. Jeho slova následně potvrdil i ministr zahraničí Cyril Svoboda.

Cyril SVOBODA, místopředseda vlády, ministr zahraničních věcí, předseda KDU-ČSL (zvuková ukázka): Tak, šlo o spisy, teď to tady vidím, různého charakteru od běžných šifer zpráv velvyslanců, po tady záznam rozhovorů s /nesrozumitelné/, Vladimírem Železným, nebo tady byly některé dokumenty, které se týkaly Severoatlantické aliance. To mluvím o těch, které se neobjevily.

Pondělní slova českého vicepremiéra, ministra zahraničí Cyrila Svobody. Předseda sněmovní komise pro kontrolu BIS Jan Klas míní, že Národní bezpečnostní úřad musí dojít k závěru, že Jan Kavan svým chováním porušil zákon.

Jan KLAS, předseda sněmovní komise pro kontrolu BIS, poslanec PS PČR (ODS) (zvuková ukázka): Pokud budeme postupovat podle zákona, tak jediným nadřízeným stávajícího zastupujícího ředitele, magistra Mareše je premiér a premiér je zároveň kontrolor pana magistra Mareše jako zastupujícího ředitele NBÚ, to znamená, pokud mu dá volnou ruku, tak věřím, že pan magistr Mareš jako zkušený právník a zkušený pracovník NBÚ nemůže dojít k jinému závěru než to, že to je překročení zákona.

Úterní slova předsedy sněmovní komise pro kontrolu BIS Poslanecké sněmovny Jana Klase. Nejen o poslední aféře Jana Kavana bude následujících třicet minut. Vítejte při poslechu půlhodiny otázek a odpovědí. Od mikrofonu co nejsrdečněji zdraví Václav Moravec. Hostem BBC je předseda Valného shromáždění Organizace spojených národů, poslanec české sněmovny Jan Kavan. Dobrý den do New Yorku.

Dobrý den do Prahy.

Jméno Jana Kavana na předních stránkách novin nikoli kvůli pozici Jana Kavana ve funkci předsedy Valného shromáždění Organizace spojených národů, ale kvůli aféře s nakládáním s tajnými dokumenty. Přemýšlel Jan Kavan o tom, že by se kvůli nejnovější aféře vydal neprodleně do Prahy?

Ne, o tom jsem nepřemýšlel. Samozřejmě všechny mé cesty do Prahy jsou podřízeny rozhodnutí Vlády České republiky, která se dohodla na způsobu a tento způsob znamená, že každá takováto cesta je odsouhlasena, nebo musí být odsouhlasena premiérem Vladimírem Špidlou a ministrem zahraničí Cyrilem Svobodou.

Vy ovšem máte ještě jednu možnost, jde-li o věc soukromou, tak se vydat do Prahy jako Jan Kavan soukromá osoba?

To samozřejmě mohu, i když by to znamenalo finanční náklady, s nimiž nikdo nepočítal, ale rovněž, pokud je to takto neočekávané, mimořádné, tak by to značně narušilo mou práci tady v OSN, kde jsem již před mnoha měsíci jim nadiktoval všechny termíny, v nichž se koná řádné zasedání českého parlamentu a oznámil jsem, že celá agenda OSN musí toto vzít na vědomí a počítat s mou absencí během řádného zasedání, ovšem jakmile se svolá mimořádné zasedání, nebo se něco mimořádného děje jako teď, tak je velmi složité pro takto velkou organizaci reprezentující téměř dvě stě států se najednou přizpůsobit českému časovému harmonogramu. To ve chvíli, kdy šturmujeme už v druhé polovině českého předsednictví, by to způsobilo značný zmatek a velké rozladění.

Očekáváte tedy, že celou aféru budete moci osobně vysvětlit až začátkem června nebo kdy?

Já přijedu do Prahy na příští řádné zasedání parlamentu, které začíná, myslím, 24. června, dojedu do Prahy. Samozřejmě v době moderní technologie mohu některé věci vysvětlovat i odtud, takže ...

Kolik času, pane předsedo, věnujete právě vysvětlování a té nejnovější aféře, která hýbe českými médii?

Pane redaktore, až příliš mnoho. Včera a předevčírem neočekávaně jsem tomu musel věnovat více času, protože jsem s něčím takovým nepočítal a narušilo to tady mou práci. Mám tady tak dobré postavení, že diplomaté to vzali s jistými vyjádřeními solidarity a sympatiemi na vědomí, ale nemohu toto dělat často, čili dnes již se k té věci vracet nebudu. Já jsem včera poskytl veškeré informace, které jsem měl a těch málo dokumentů, velmi málo, které tu mám, všechno je v Praze, jsem poskytl svému právnímu zástupci a ...

Jaké dokumenty to byly, můžete-li být konkrétní, které máte k dispozici?

Tam možná dokumenty, je nesprávné slovo, poznámky a informace o tom, jak to na ministerstvu zahraničních věcí v té inkriminované době chodilo. Musím se samozřejmě ptát, protože já si řadu věcí těchto administrativních nepamatuji, tak se ptát úředníků, kteří v té době, v té době tam byli, čili já jsem poskytl vše, co jsem si pamatoval a co jsem se dozvěděl, svému právnímu zástupci a požádal jsem ho, aby v těchto dnech, kdy ještě plyne takzvaná zákonní, zákonná lhůta, aby poslal mým jménem právní rozklad celé záležitosti NBÚ.

Odvoláváte se tedy proti tomu, že jste nedostal bezpečnostní prověrku?

Ne, ne, ne, to se neodvolávám, pane redaktore, protože žádné rozhodnutí o mé bezpečnostní prověrce nepadlo, to jsou všechno jenom spekulace a já jsem pouze ...

Vy jste dosud, vy jste zatím dosud neobdržel dopis od NBÚ, že by vám nebyla definitivně udělena bezpečnostní prověrka?

Ne, ne, ne, nic takového jsem neobdržel a nedovedu si představit, že bych to v těchto dnech mohl obdržet, protože podle mých informací teprve před několika málo týdny, i když je to velmi zvláštní, má ... ta žádost o mou prověrku přišla z NBÚ na Bezpečnostní informační službu a tam se samozřejmě musí, musí provést řada, řada úkonů, čili i když v rámci toho, co se teď děje a co si čtu v novinách českých, tak se jistě vytváří atmosféra, že bezpečnostní prověrku nedostanu, ale jsem přesvědčen, že příslušné orgány se budou držet zákona a projdou celou tou procedurou, než mě o závěru toho šetření budou informovat. Jediné, co já jsem zatím, pane redaktore, obdržel, je dopis od NBÚ, v němž je mi oficiálně oznámeno, že bylo zahájeno takzvané správní řízení proti mně kvůli jaksi podezření, že jsem spáchal jistý přestupek právě v souvislosti s nakládáním s dokumenty, které zahrnují utajované skutečnosti, čili ...

Rozumím-li tomu správně, tak váš právník teď podává jisté odvolání proti zahájení správního řízení?

Ano, ano, to je správně.

Když se zaměříme na to, jak celá věc v České republice začala, tak v neděli ji zveřejnil předseda sněmovní komise pro kontrolu BIS, poslanec Občanské demokratické strany Jan Klas. Ten v rozhovoru pro BBC řekl, že dlouho neváhal, zda celou věc zveřejnit.

Jan KLAS, předseda sněmovní komise pro kontrolu BIS, poslanec PS PČR (ODS) (zvuková ukázka): Neváhal jsem ani vteřinu, protože v parlamentní demokracii je hlavním úkolem svobodně zvolené dolní komory, tudíž Poslanecké sněmovny, kontrolovat moc výkonnou, což je vláda. Já jako člen této dolní komory, poslanec zvolen svými voliči jsem povinen vůči svým voličům zveřejnit vše, co není utajováno. Utajovanou skutečnost z případu Kavan udělalo ministerstvo zahraničí, nikoli Jan Klas.

Tolik slova předsedy sněmovní komise pro kontrolu BIS Jana Klase. Celou věc později potvrdil i vicepremiér, ministr zahraničí Cyril Svoboda, který ovšem poděkoval svým lidem, že celá věc neunikla z ministerstva zahraničí.

Cyril SVOBODA, místopředseda vlády, ministr zahraničních věcí, předseda KDU-ČSL (zvuková ukázka): Oceňuji naše ministerstvo, že se tato informace z našeho ministerstva nedostala ven, protože jsme to nepovažovali za správné i s ohledem na to, že právě Jan Kavan plní funkci předsedy Valného shromáždění OSN. Informace se dostala ven přes pana poslance Klase, ale aspoň teď otevírám tu věc naprosto zřetelně, jasně, že naše ministerstvo okamžitě konalo.

Slova ministra zahraničí Cyrila Svobody. Překvapilo vás, jakým způsobem celá aféra vyplula na povrch?

Překvapilo mě to velmi, protože pokud tomu rozumím, aspoň zase vycházím pouze z toho, co jsem si přečetl v českých sdělovacích prostředcích, tak se na tento skartační protokol přišlo právě v rámci úkonů, které mají směřovat k mé bezpečnostní prověrce a nejsem právník, ale mám pocit, že vše, co souvisí s bezpečnostní prověrkou dané osoby, a to zvláště, dokud toto šetření není ještě dokončeno, tak podléhá zákonu, podléhá vysokému stupni utajení a je mi proto ..., je pro mě dosti překvapující, že se o těchto detailech citlivých hovoří takto veřejně dávno předtím, než jakékoli šetření skončilo.

Ministr zahraničí Cyril Svoboda říká, že jeho ministerstvo o celé věci vědělo od poloviny dubna. Předseda sněmovní komise pro kontrolu BIS Jan Klas kritizuje ministra zahraničí, že celou věc nezveřejnil dříve. Kdy vy jste se dozvěděl o tom, že jsou zde informace, že se za vaší éry nakládalo na ministerstvu zahraničních věcí s tajnými dokumenty a citlivými dokumenty tak, jak by se nakládati nemělo?

Já jsem obdržel první informaci právě z ministerstva zahraničních věcí od současné ředitelky bezpečnostního odboru paní Kozelkové a ...

Bylo to v té polovině dubna?

Ne, ten dopis je sice datovaný někdy v polovině dubna, ale dorazil sem někdy na začátku, na začátku května.

Vy jste po té aféře, poté, co propukla, doslova prohlásil, že ji považujete za další pokus o diskreditaci své osoby na základě zkreslených a neúplných informací. Můžete říci, k jaké osobě nebo k jaké instituci směřujete tu další diskreditaci vaší osoby?

Ne, já zase nevím, kdo to přesně vyprovokoval, která instituce, anebo které osoby, ale dělá to na mě tento dojem, že jde o další kampaň v rámci snah mě diskreditovat. Nevím, proč má někdo zájem mě diskreditovat, třeba se někomu nelíbí má pozice tady v OSN, nebo někdo skutečně uvěřil fámám o tom, že bych chtěl být komisařem Evropské unie, a to se jim nelíbí. Já samozřejmě žádným komisařem jsem nikdy být nechtěl. Těm motivům nerozumím a nevím, kdo to přesně rozbíhá, ale musím se přiznat, že na základě tedy informací, které mám, tak ve mně vznikl dojem, a já jsem zdůraznil, že jde pouze o dojem, že tato akce má sloužit k mé diskreditaci a je zcela pochopitelné, že přece v normální situaci, pokud by takovéto podezření racionálně vzniklo, tak než se rozpoutá taková kampaň, která dnes, aspoň podle toho, co slyším, nejsem v Praze, zachvátila média, tak by se normálně počkalo na došetření celé záležitosti a na ověření, že všechny ty informace, které dneska vycházejí v novinách, jsou vskutku objektivní, autentické a prošetřené a já musím říci na základě toho, co jsem si zatím přečetl, řada těch informací je neúplných a zkreslených, a proto mám z toho obavu, proto apeluji, abychom se uklidnili a nechali příslušné orgány věc došetřit běžným způsobem, tedy způsobem, který je běžným v právních státech.

Kterou věc byste v celém případu označil za největší lež?

Já bych nerad šel do těchto detailů, protože jsem tyto informace poskytl právnímu zástupci, a je to teď na NBÚ, prošetřit, ale když například čtu, že jsem nechal, nebo že, když budu, cituju teď z hlavy, pane redaktore, takže z některých novin jsem si přečetl, že řada přísně tajných dokumentů se ztratila a teď je neznámo kde, pokud si pamatuji na ten termín, a to dokonce uvedlo některé politiky, myslím, k poměrně nehorázným úvahám, že to "neznámo kde" by mohlo znamenat, že velmi citlivé, přísně tajné dokumenty a informace v nich obsažené by se mohly dostat do jaksi zcela nesprávných rukou. To považuji za pomluvu, za nehoráznost a za něco, co by skutečně se nemělo zveřejňovat, dokud něco takového není prověřené. Pokud já vím, tak žádné dokumenty se neztratily, většinu z nich jsem odevzdal zpět do tajné spisovny, tedy není pravda, že by měly kolovat po různých úřadech, stolech nebo čeho na ministerstvu zahraničních věcí, měly by být správně v tajné spisovně, ale menší část ...

Ale prý ještě chybí třetina dokumentů, a to je ta menší ...

... menší část jsem nechal skartovat a mezi nimi nebyl žádný přísně tajný dokument, ale znovu říkám, zkuste mě, prosím, pane redaktore, netlačit do těchto detailů, protože já se sám nechci dostat do rozporu se zákonem, hovořit o něčem, co je v průběhu šetření.

Předseda sněmovní komise pro kontrolu BIS Jan Klas v úterním Interview BBC naznačil, že by Národní bezpečnostní úřad měl s největší pravděpodobností podat trestní oznámení na Jana Kavana, jakým způsobem nakládal Jan Kavan s tajnými materiály. Uvažoval Jan Kavan o tom, že by předal právníkům i vyjádření ministra zahraničí Cyrila Svobody i Jana Klase, kteří se vyjadřovali k nakládání Jana Kavana s tajnými dokumenty a podal nějakou žalobu?

Zatím ne, počkám si na právní analýzu všeho toho, co se dnes děje, a pokud já vím, tak žádné trestní oznámení se na mě nepřipravuje, žádné jsem samozřejmě neobdržel, naopak podle právníků, s nimiž jsem hovořil, jsem se žádného porušení zákona nedopustil a už vůbec jsem se nedopustil žádného trestného činu. Pan poslanec Klas by měl daleko pečlivěji vážit svá slova.

A v případě, že vaši právníci vám doporučí, abyste žalobu či trestní oznámení na Jana Klase nebo Cyrila Svobodu podal, vyhovíte jim?

To nevím, to musím zvážit. Na jednu stranu misky vah dát tento obsah a způsob, jakým jsem byl poškozen, na druhé straně skutečnost, že jsem vysoký představitel Organizace spojených národů, to je velmi prestižní funkce, mám tu velkou důvěru diplomatů a jsem ..., teď se právě v těchto dnech účastním řady nesmírně citlivých jednání s desítkami předních světových diplomatů o takových věcech, jako je prevence ozbrojených konfliktů. To všechno samozřejmě v atmosféře vyvolané tedy válkou v Iráku a nemyslím si, že by bylo úplně nejvhodnější, aby se v této době ke mně vázaly soudní pře, které nejsou naprosto nutné, ale to je první názor, který jsem vystřelil od boku v reakci na vaši otázku. Jsou to věci, které musím pečlivě zvážit, ale v této chvíli mám plnou hlavu práce, kterou máme tady v OSN, kde máme velkou šanci realizovat a prosadit rezoluce a kroky a usnesení Valného shromáždění OSN, které se nepodařilo mým předchůdcům.

K tomu se záhy dostaneme. Poslední dvě otázky k tomuto tématu. Ptají se vás politici, diplomaté v OSN na tuto poslední aféru, například včetně generálního tajemníka OSN Kofiho Annana?

Ne, to se mě skutečně neptají. Dva, tři diplomaté, kteří se o tom doslechli, nebo si někde přečetli, myslím, anglický překlad zprávy ČTK, tak mi vyjádřili jistou solidaritu a sympatii velmi krátce několika málo větami, jinak se o tom vůbec nikdo nezmínil a jsem hluboce přesvědčen o tom, že tu to žádný dopad mít nebude. Během mého posledního rozhovoru s generálním tajemníkem OSN Kofim Annanem jsem získal nepochybný dojem, že se stále těším jeho důvěře a musím říci, že se mi s ním spolupracuje nesmírně dobře, byť ta situace tady v OSN je teď velmi složitá.

A poslední otázka, premiér Vladimír Špidla stejně jako vy říká, že by se celá věc měla nejdříve v klidu došetřit, a pak se z ní vyvozovat závěry.

Vladimír ŠPIDLA, předseda vlády, předseda ČSSD (zvuková ukázka): Pan Kavan se na mě obrátil se svou interpretací případu, vyzval jsem jej k trpělivosti a k tomu, aby vyčkal, jak proběhne oficiální řízení a doporučil jsem mu, aby své námitky, které opíral o právní interpretace, poskytl orgánu, který toto řízení vede, tj. Národnímu bezpečnostnímu úřadu.

Premiér Vladimír Špidla. Pokud by měl Jan Kavan říci, v případě, že mu Vladimír Špidla na základě informací, které získá od NBÚ, řekne, že by bylo dobré, aby Jan Kavan rezignoval na mandát v české Poslanecké sněmovny či mandát předsedy Valného shromáždění OSN, rezignoval by Jan Kavan, pokud by Vladimír Špidla nabyl dojmu, že informace z NBÚ by potvrdily ty spekulace, o nichž česká média píší?

O tom bych samozřejmě musel hovořit s Vladimírem Špidlou a samozřejmě vše, co Vladimír Špidla řekne, vezmu vážně v úvahu, ale zkusme nepředjímat, nepředjímat událostem.

Ale v případě, že by vás předseda strany k něčemu takovému vyzval, byť je to hypotetická otázka, tak byste se jeho doporučení přidržel?

Musel bych o tom uvažovat, vážně bych se tím zabýval. Nemohu vím teď říci, jak bych reagoval. To skutečně záleží na obsahu a na souvislostech a na dalších věcech, které teď nemohu předjímat. Já jsem přesvědčen o tom, a vycházím i z právních analýz, které mám k dispozici, že jsem se žádného porušení zákona nedopustil a z toho teď vycházím.

Když jste 26. března byl v Interview BBC naposledy, řekl jste doslova, že OSN si nemůže nechat diktovat podmínky při obnově Iráku ze strany Spojených států amerických a Velké Británie. Neděje se tomu tak?

To je složitá otázka. Samozřejmě rezoluce, kterou tu Rada bezpečnosti OSN schválila, je kompromisem. V žádném případě bych ji nenazval diktátem. Že to je kompromis, který přece jenom se více přiklání na jednu stranu než na druhou, je rovněž nepochybné. To už ...

To znamená, že Organizace spojených národů ustoupila?

To já bych tak neřekl. Spojené státy americké jsou součástí OSN, čili toto není spor mezi OSN na jedné straně a Spojenými státy na straně druhé, ale byly tady rozdílné názory uvnitř Rady bezpečnosti OSN mezi některými členskými státy a tak, jak já jsem hovořil například naposledy včera se zástupci Francie a jiných zemí, tak oni právě v zájmu obnovení jednoty, akceschopnosti OSN skutečně v některých otázkách ustoupili, na druhé straně v rámci toho vyjednávání od té první k té třetí verzi v některých otázkách ustoupily i Spojené státy, to znamená, je to kompromis. Teď uvidíme, jak v praxi bude možné ten kompromis realizovat. Já jsem přesvědčen, že zástupce Kofiho Annana, Sergio Vieira de Mello, který byl včera oficiálně jmenován zástupcem OSN v Iráku, bude velmi dobře spolupracovat s americkým představitelem Paulem Bremerem, aby byla zajištěna, pokud možno, co nejméně problémová transformace k nové prozatímní irácké vládě. To je v tuto chvilku to naprosto nejdůležitější. Pokud jde o otázku bezpečnosti, do toho OSN nikdy zasahovat nechtěla. To je věc okupačních mocností, které i v té rezoluci na sebe tuto zodpovědnost vzaly, tím, že uznaly, že jsou okupačními mocnostmi v duchu Ženevských konvencí. Já jsem přesvědčen, že to bude velmi složité. Ta situace v Iráku není zdaleka vyřešena, ale kombinace té kontroly a moci, pravomocí, které mají Spojené státy americké na jedné straně a zkušeností a profesionality, kterou dodá OSN, doufejme, že tam bude nalezeno pozitivní řešení, ale je to věc, která bohužel bude trvat, si myslím, delší dobu, než tam bude to, co chceme, to znamená suverénní, prosperující a nezávislý stát Irák, který bude bezpečný a demokratický.

Když byl 7. dubna Jan Kavan ve Vídni, tak doslova prohlásil, že v budoucnosti půjde o to vytipovat zdroje, co může být živnou půdou například pro pozdější terorismus a o tom jste hovořil v souvislosti s budoucími rezolucemi. Už v tomto Interview BBC jste řekl, že nyní se připravují rezoluce a kroky, a to za českého předsednictví Valnému shromáždění OSN, které se dosud přijmout nepodařilo. Které rezoluce máte namysli? Které podle vás budou přijaty?

Které budou přijaty, si nedokážu odhadnout, protože bych nerad byl přespříliš optimistický. Nejdůležitější ..., jedna ..., zabýváme se v této chvíli asi pěti nebo šesti významnými rezolucemi, z nichž za naprosto nejdůležitější považuji dvě. Jedna se týká právě prevence ozbrojených konfliktů a dohody všech států na základních principech, jak těmto konfliktům v budoucnu zabránit. Teď se scházíme ...

Byl by to největší úspěch, promiňte, byl by to největší úspěch českého předsednictví, pokud by se takováto rezoluce, pokud by taková rezoluce byla přijata?

Byl by to skutečně velký úspěch, protože se nic takového v minulosti nepodařilo a můj předchůdce, doktor Han z Korejské republiky se o to snažil a nepodařilo se mu to. Teď už chápu proč. Protože je to vskutku velmi složité. Státy mají na nejrůznější aspekty prevence konfliktů nejrůznější názory, promítají se do toho jejich národní zájmy, konflikty v jejich vlastních regionech a podobně. Já jsem vyhlásil, že bych chtěl dohodu do 20. června.

Je reálné, že dojde k dohodě? Z toho, jaké informace máte?

Já si myslím, že máme jistou šanci. Jistotu nemáme, ale o tom je, o tom jsou ty negociace. Teď právě před deseti minutami jsem měl zahájit další. Teď tam na mě čeká asi šedesát diplomatů, kteří se touto otázkou budou zabývat. Ještě tedy jednu ..., bych zmínil jednu rezoluci, kde nevím, jestli se nám to podaří do konce českého předsednictví, které je přeci jenom velmi krátké, ale jde o nesmírně významnou věc, a to znamená dohodnout mechanismus, jak realizovat závěry ze všech těch nejdůležitějších summitů OSN, ať už se konaly v Johannesburku, v Monterey, v Dauhá a podobně, které se týkají boje proti chudobě, udržitelný rozvoj a současně financování, kontroly, monitorování a spojit toto všechno do jednoho balíčku a vytvořit mechanismus, který by takovéto financování s těmito ambiciózními cíli mohl kontrolovat a zajistil jeho realizaci a tady je stále velký rozpor, velká propast mezi postojem rozvojových zemí a postojem těch bohatších, především Evropské unie a Spojených států amerických. Kdyby se českému předsednictví podařilo tuto propast překlenout a dosáhnout dohody, bylo by to vnímáno jistě jako velký úspěch.

Říká předseda Valného shromáždění Organizace spojených národů, poslanec české Poslanecké sněmovny Jan Kavan. Děkujeme za vašich třicet minut, které jste věnoval rozhlasové stanici BBC, omlouváme se šedesáti diplomatům, kteří na vás teď čekají a přejeme hezký zbytek dne do New Yorku.

Děkuji, děkuji, na shledanou.

Na shledanou. Takové bylo Interview BBC.


Transkripci Interview BBC pořizuje společnost NEWTON I.T. a neprochází jazykovou úpravou BBC.


Citace rozhovoru v médiích


Kavan se brání aféře s dokumenty a odvolává se proti řízení NBÚ

PRAHA/NEW YORK 28. května (ČTK) - Bývalý ministr zahraničí a současný šéf Valného shromáždění OSN Jan Kavan se brání proti nařčení, že jako šéf české diplomacie špatně zacházel s tajnými dokumenty. Svému právníkovi prý předal poznámky, aby za něj podal odvolání proti rozhodnutí Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ), který s Kavanem zahájil správní řízení. Kavan to dnes uvedl ve vysílání BBC.

Současný šéf Valného shromáždění OSN údajně ještě jako ministr zahraničí podepsal prohlášení, v němž tvrdil, že nechal skartovat na 400 tajných spisů. Asi dvě třetiny z nich se ale nyní na ministerstvu našly. Společně s nimi se tedy objevily i pochyby, zda zbývající nenalezené spisy byly skutečně zničeny, nebo se mohly dostat do nepovolaných rukou.

Případ skartací stovek tajných dokumentů vyvolal na domácí politické scéně různé reakce. Zatímco Kavan veškerá pochybení odmítá a premiér Vladimír Špidla vyčkává na stanovisko Národního bezpečnostního úřadu, současný šéf diplomacie Cyril Svoboda je přesvědčen, že Kavan svým jednáním poškodil Českou republiku.

Kavan v dnešním Interview BBC, které poskytoval z New Yorku, znovu zopakoval, že zveřejnění aféry považuje za další pokus o diskreditaci své osoby. "Nevím, kdo to vyprovokoval, ale dělá to na mě ten dojem," poznamenal. Domnívá se, že možná někdo uvěřil fámám, že by mohl kandidovat na komisaře EU. K ničemu podobnému se ale prý nechystá.

Nehodlá také přijet urychleně do Prahy, aby zde celou věc vysvětlil. Z New Yorku by měl přiletět až koncem června na jednání sněmovny.

Nejvyšší bezpečnostní úřad se dozvěděl od ministerstva zahraničí, že Kavan nepravdivě informoval o skartaci utajovaných písemností. Ministerstvo Kavanovi odebralo bezpečnostní oprávnění a Národní bezpečnostní úřad s ním zahájil správní řízení.


Jan Kavan: Někdo mě chce zdiskreditovat

Mladá fronta DNES, 29. 5. 2003, strana 2 - Bývalý ministr zahraničí a současný šéf Valného shromáždění OSN Jan Kavan začal útočit proti těm, kteří tvrdí, že jako šéf české diplomacie špatně zacházel s tajnými dokumenty.

Svému právníkovi prý předal poznámky, aby za něj podal odvolání proti rozhodnutí Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ), který s Kavanem zahájil správní řízení. Kavan to včera prohlásil v rozhovoru, který poskytl z New Yorku českému vysílání BBC.

Kavan tvrdil, že zveřejnění aféry považuje za další pokus o diskreditaci své osoby. "Nevím, kdo to vyprovokoval, ale dělá to na mě ten dojem," poznamenal. Domnívá se, že možná někdo uvěřil fámám, že by mohl kandidovat na komisaře EU. K ničemu podobnému se prý nechystá.

Nehodlá také přijet urychleně do Prahy, aby zde celou věc vysvětlil. Z New Yorku by měl přiletět až koncem června na jednání sněmovny. Kavan je sice nadále zaměstnancem ministerstva zahraničí, to mu však odebralo bezpečnostní oprávnění.


Krátce

Hospodářské noviny, 29. 5.2003, strana: 3 - Jan Kavan se brání proti nařčení, že jako šéf české diplomacie špatně zacházel s tajnými dokumenty. Svému právníkovi prý předal poznámky, aby za něj podal odvolání proti rozhodnutí Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ), který s Kavanem zahájil správní řízení. Uvedl to včera ve vysílání BBC.


Nad sebou samým přemýšlím pravidelně

Lidové noviny, 28. 6. 2003, autor: Renata Kalenská, strana 11: V OSN se diví, proč proti mně vedete kampaň, stěžuje si předseda Valného shromáždění OSN Jan Kavan.

LN: Při mé žádosti o rozhovor jste si stěžoval, že média na vás absurdně útočí. Můžete mi říct, co je na těch kritikách tak absurdního?

Řada novinářů opakovala některé zkreslené informace, které vyšly i v minulosti, a neustálým opakováním se to kumuluje. To ke klidnému rozpoložení mé mysli nepřispívá.

LN: Jaké informace máte na mysli? Vaši údajnou spolupráci s StB?

Třeba. To se neustále vrací, což je v podstatě jakési zvláštní pohrdání rozhodnutím nezávislých soudů.

LN: Vy jste skutečně myslel, že se o tom od rozhodnutí soudu nebude mluvit? Teď jsem četla knihu "KATO" a byla jsem zděšená.

V právním státě se plně respektuje rozhodnutí nezávislých soudů a v právním státě by myslím ani ta knížka nemohla vyjít. Vždyť je to estébácký spis, jehož autenticita a věrohodnost nebyla nikdy prokázána. Naopak. Jsou tam věci zkreslené, účelově napsané. Za celých pět let ministerstvo vnitra nepřivedlo ani jednoho svědka, takže jediné, proti čemu jsem těch pět let argumentoval, byl tento spis. Když se v novinách dočítám, že řada lidí dokládá, že jsem v Anglii udával jména disidentů, je to samozřejmě nesmysl. Kdyby někdo takový existoval, tak bude předvolán jako svědek. Takovéto anonymní, nepravdivé, ale pověst poškozující prohlášení, mě značně rozlaďuje.

LN: Abych tomu rozuměla - vy jste se s těmi lidmi stýkal, ale nevěděl jste, že jsou od StB?

Ano. Ta kniha je zajímavý guláš pravdivých, zkreslených a zcela nepravdivých informací. A není snadné, pokud to nerozebíráte skutečně větu po větě, je od sebe rozlišit. Celý ten spis je postavený na zprávách jednoho člověka, pana Františka Zajíčka. S ním jsem se skutečně v Londýně v letech 1969 a 1970 stýkal, což jsem nikdy nepopíral. Ale nesetkával jsem se s ním zdaleka tak často, jak se v tom spise píše. Myslím si, že on občas z jedné schůzky udělal asi tři. Já jsem se s ním scházel jako předseda Svazu československých studentů ve Velké Británii. A on byl školský rada. Měl na starosti československé studenty ve Velké Británii a zvláště ty, kteří tam chtěli dostudovat, aniž by jim byl znemožněn bezpečný návrat do Československa.

LN: Staral se rozhodně i o vás.

Ano, chtěl jsem dostudovat, chtěl jsem se vrátit. A proto mi šlo samozřejmě o výjezdní doložku. V té době nás komunistický režim kontroloval. Když mi to prodlužovali, tak vždy jen o pár měsíců. A až nakonec v létě 1970 mi to už odmítli úplně.

LN: Podle knihy vám to odmítli proto, že jste v té době odmítal nadále spolupracovat.

Tak to je samozřejmě estébácká interpretace. Kdybyste to četla pečlivěji, jsou tam i jiné věci. Třeba nadřízený pana Zajíčka píše, že kdybych získal nějaké podezření, že je napojen na StB, tak platí jedno: zatloukat, zatloukat, zatloukat. Nevylučuji, že ke konci jsem měl z některých jeho otázek už méně dobrý dojem, což pravděpodobně vedlo i k tomu, že jsme se potom přestali v podstatě stýkat. O tom, že já jsem se s ním scházel, se v Praze vědělo. Ale já jsem netušil, jak on s těmi informacemi nakládá, komu je posílá a jak si je upravuje, aby vypadal jako úspěšnější agent STB. Zajíček mi nikdy neřekl, že je estébák, ani mě k žádné spolupráci nevyzval. Ve Velké Británii je po vynesení takového rozsudku krajně nezvyklé publikovat estébácký spis, který do značné míry to rozhodnutí soudu zpochybňuje.

LN: Proč by lidé neměli mít možnost prostudovat materiály, o které se soud opíral?

No samozřejmě. Ale i vy jste před chvílí řekla, že to, co jste si o mně přečetla, vás vyděsilo. Naprostá většina lidí neznala můj konkrétní případ. A vůbec neznala ani ten estébácký žargon. Je velmi složité vědět, co které výrazy znamenají a jak se vlastně dávají dohromady.

LN: Vy jste ten žargon znal?

Ne. Také jsem si to nechal analyzovat lidmi, kteří to znají.

LN: Jaké další "absurdní útoky" na svoji osobu jste v médiích zaznamenal?

Několikrát jsem četl, že jsem v rozhovoru s novináři před časem prozradil jméno iráckého teroristy, který se pohybuje na našem území. To potom vedlo k problémům...

LN: Ale tu informaci jste novinářům opravdu poskytl.

Není to pravda. Nemohl jsem to jméno prozradit, protože jsem ho neznal.

LN: Každopádně informaci, že se na našem území terorista pohybuje, jste prozradil.

Ale hovořil jsem jen o tom, že jsem slyšel, že se na území pohybuje nějaký terorista.

LN: Nezlobte se, ale když ministr zahraničí prozradí: "Slyšel jsem, že se po naší zemi pohybuje nějaký terorista", to mi připadá skandální. Mohl jste být obžalován za šíření poplašné zprávy.

Byla to diskuse s pěti novináři na základě dohody, že je to off record. Všichni to pochopili, kromě jednoho, který to potom použil. Ale ta informace byla v obecné rovině. A bylo to vyšetřováno. Došlo se k názoru, že jsem konkrétní informaci neměl.

LN: Tak jste ji ani neměl poskytovat.

O tom můžeme vést další diskusi. A za další - již více než dva roky si čtu o tom, že můj podpis na smlouvě týkající se Českého domu v Moskvě připravil stát o sto milionů korun. A ta věc, pokud vím, stále ještě není dořešena. Přitom - pokud to aspoň trošku sleduji - policie došla již nejméně dvakrát k názoru, že stát nepřišel ani o korunu! Musíte se zabývat fakty. A to je to, co mě na novinářích rozčiluje. Nedělají to. Nevšiml jsem si, že by někde bylo napsáno, že stát nepřišel ani o korunu. Zato si pamatuji tučné titulky. "Kavan připravil stát o sto milionů korun", "Kavan lže" a podobně. Za celou dobu se mi nikdo neomluvil.

LN: Není snad pravda, že jste Český dům pronajali nevýhodně?

Není pravda, že by stát přišel o sto milionů korun. Že ta smlouva byla právně nedobře sepsaná a musela se opravit, to ano. Ale smlouva sama o sobě nevedla k této ztrátě. Argument, že potencionálně mohla, kdyby se třeba neopravila, to jsou ta "kdyby". Jste profesionální novinářka, já jsem to studoval a také jsem dvacet let jako novinář pracoval.

LN: Jako by všichni čeští novináři byli špatní.

Já naopak znám velkou řadu výborných novinářů a nepatřím k těm politikům, kteří šmahem hází novináře do jednoho pytle. Vůbec ne. Jsou zde i výborní, pečliví novináři, kteří si takové profesionální chyby nedovolí nikdy. Ale to je normální. I politici jsou různí. Nikdy nezevšeobecňuju.

LN: Takže které noviny psaly o této kauze - vaším pohledem - pravdivě?

Nejméně zkresleností kolem této kauzy bylo v Právu. A mám další příklad. Velký tučný titulek: "Kavanův úřad připravil stát o dvě stě milionů". To se týká dosud probíhajícího šetření zakázek na ministerstvu zahraničních věcí v době, kdy jsem byl ministrem. Uprostřed řízení takový titulek - to je přece nezvyklé! A hlavně - ono se nenapíše "Ministerstvo zahraničních věcí". Ono se napíše Kavanův úřad, aby lidi měli pocit, že za vším takovým nepříjemným stojí Kavan. Jako novinářka sama víte, že titulky dovedou ovlivnit vnímání článku. Stejně jako se píše: "Karel Srba, Kavanova pravá ruka".

LN: Copak nebyl vaše pravá ruka?

Jistě že ne.

LN: Hierarchicky patřil mezi šest nejvýše postavených lidí na vašem ministerstvu.

A mám já snad šest pravých rukou? Co to je? Pravá ruka je nejbližší spolupracovník. Aspoň já to tak vnímám. A tak to jistě vnímá i čtenář.

LN: Jistě. Vaší pravou rukou může být sekretářka. Ale bude mít méně pravomocí, než jaké měl pan Srba.

Mou pravou rukou na ministerstvu byli moji náměstci. Mým nejbližším člověkem nebyl pan Srba, který měl na starosti věci administrativní, provozní a finanční. To je náplň práce generálního sekretáře.

LN: Ale vy sám jste řekl, že zpětně považujete za chybu, že jste angažoval Karla Srbu na ministerstvu zahraničních věcí. Je to pravda, nebo není?

Ano, pravděpodobně to byla chyba. Ale mě rozčílilo, že se o něm psalo jako o mé pravé ruce.

LN: Ale to je přece novinářská metafora. Což asi jako bývalý novinář víte.

No, tak při takto závažných věcech si dám pozor na metafory. Ale navrhuji bavit se o dalším případu, kdy mě noviny absurdně osočily.

LN: Já bych ještě zůstala u toho Srby. Sám uznáváte, že jste pochybil. A za chyby se neplatí? Proč jste z toho nevyvodil žádnou osobní zodpovědnost?

A to třeba jakou?

LN: Třeba že nebudete zastávat tak vysoké funkce.

Chcete říct, že ostatní politici ve vysokých funkcích si za celý svůj život vybírali jen skvělé spolupracovníky?

LN: Asi oba ctíme presumpci neviny. Verdikt o Srbovi padne pravděpodobně v pondělí. Nicméně co vy si myslíte o údajné chystané nájemné vraždě novinářky Sabiny Slonkové?

Já skutečně ctím presumpci neviny, a to do té míry, že si počkám na rozsudek. Protože vše, co o tom vím, je pouze to, co si čtu v médiích. A s tím nemám zrovna dobré zkušenosti.

LN: Proč se nezeptáte pana Srby?

A jak se můžu zeptat pana Srby? Pan Srba je ve vězení. Od té doby, co odešel z ministerstva zahraničí, jsem se s ním nesetkal.

LN: Premiér Špidla novinářům ohledně vašich kauz říká: "Zeptejte se Kavana". Tak to zkouším.
No a já vám opakuji, že s tímto jsem neměl nic společného. I policie k tomu došla, takže jsem nebyl ani předvolán k soudu. To je zcela absurdní. Na Západě neznám zemi, kde by politik měl být zodpovědný za veškeré činy svých bývalých podřízených. A to třeba do smrti.

LN: Tak jinak. Je pro vás Václav Havel autoritou?

Ano.

LN: A co jste si tedy pomyslel ve chvíli, kdy on v souvislosti se Srbou řekl, že "s vašimi zvláštními vazbami a personální politikou by bylo na místě, abyste se zamyslel nad svou způsobilostí vykonávat některé z funkcí, jež zastáváte"? To řekl ještě jako prezident.

Ano. Ptal jsem se několikrát, co tím má bývalý prezident na mysli. Poslal jsem mu i dopis. A nedostal jsem na to nikdy žádnou odpověď. Se zájmem jsem si přečetl o něco později vyjádření tehdejšího tiskového mluvčího Špačka, který říkal, že prezident Havel mě nikdy k žádné rezignaci nevyzval a že to byla špatná interpretace.

LN: Neříkám, že vás vyzval k rezignaci. Vyzval vás k zamyšlení. Neposunujte moje otázky. Zamyslel jste se?

Já nad sebou samým přemýšlím pravidelně a často.

LN: A co to s vámi dělá?

Teď nerozumím otázce.

LN: Na co třeba přijdete, když nad sebou přemýšlíte?

Na různé věci. Každý by to měl dělat. Je to zdravé.

LN: Vy nejste spokojen s tím, jak média informují o vašich kauzách. Ale s vámi je to těžké. Když třeba byly ve vašem trezoru na ministerstvu nalezeny peníze, nejprve jste tvrdil, že nevíte, odkud jsou. Pak že jsou to sponzorské příspěvky. Když se zjistilo, že nejsou zdaněné, tvrdil jste, že jsou to vaše úspory...

Paní Kalenská, já si vás jako novinářky velmi vážím, ale děláte přesně totéž, co mi občas na některých novinářích vadí. Za autentický fakt berete to, co napíše jiný novinář, takže...

LN: Tečka. Řekněte mi, co to bylo za peníze.

Ano. Tuto story, že jsem neustále měnil, zapíral, nevěděl, to je zpráva jednoho televizního reportéra, kterou potom lze různě citovat, odvolávat se na ni...

LN: Vždyť to říkám - tak nám teď konečně řekněte, jak to bylo.

Přesně jsem na tuto otázku odpověděl vyšetřovateli. Ten trezor byl otevřen v srpnu 2000, a to za velmi zvláštních okolností. Byl jsem tehdy na zahraniční služební cestě. Říkalo se, že ti, co ho otevřeli, se domnívali, že trezor vůbec není používán. Ale já jsem ho používal úplně běžně, takže vůbec nebylo zapotřebí ty dveře vylamovat a ničit. Stačilo mi zatelefonovat. Neví se, proč to bylo otevřeno, kdo to nařídil, proč jsem o tom nebyl informován já ani můj sekretariát... To jsou okolnosti, na které se vůbec nikdo neptá a které by mě zajímaly. Nevím to. Byly to částečně moje úspory a částečně peníze, které mi přivezl bratr a které jsem používal na svou senátorskou kampaň. Tedy na svou druhou senátorskou kampaň. Řádově to bylo kolem 350 000. Mně vadí jedna věc. Jsem už téměř rok předsedou Valného shromáždění OSN a kromě těchto různých kauz se mě čeští novináři na nic jiného neptají. Je smutné, že snad jen Česká republika svého předsedu v této vysoce prestižní funkci nijak zvlášť nepodporuje a naopak v řadě novin se píše, že jde o funkci zcela formální, moderátorskou, nevýznamnou. Ale opak je pravdou. Hovoří o tom se mnou jen novináři polští, slovenští...

LN: To není pravda. Dokonce i Lidové noviny s vámi o OSN udělaly dlouhý rozhovor.

No... Tedy ano. Vzpomínám si. Ale i tak je to zarážející. S výjimkou pana Kramera z Práva mi nikdo nepoložil otázku, kterou mi samozřejmě kladou v různých částech světa, včetně Austrálie. Tedy jak se nám daří plnit priority českého předsednictví.

LN: Rozhodně se vás na to ptal třeba Václav Moravec z BBC. Takže tohle od vás není fér.

No, máte pravdu, Moravec ano.

LN: Vzpomenete si na výrok Pavla Rychetského, který řekl, že vás má rád, protože jste bohém, ovšem na ministerstvu zahraničí za vás vládl chaos?

Já s tím nesouhlasím. Řada diplomatů to dodnes potvrzuje.

LN: To předpokládám. Nicméně jsem výrok Rychetského zmínila kvůli aféře s nevyjasněnou skartací materiálů, mezi nimiž byly i tajné materiály NATO. Jak je možné, že z 385 spisů, které měly být zničeny, se najednou dvě třetiny objevily, takže dnes vlastně nikdo neví, jestli ten zbytek byl skutečně zničen?

Zase vycházíte z toho, co čtete v médiích. Já jsem obdržel dopis z NBÚ, kde se hovoří o 167 písemnostech. Než jsem odcházel z ministerstva, abych měl čistý stůl, byl sepsán seznam těchto písemností, které jsem si studoval. Byl jsem přesvědčen, že po prostudování by měly být skartovány. Bohužel ten seznam jsem podepsal ještě před tím, než byly dokumenty zničeny. A stačil jsem skartovat jen 30 spisů. Zbytek jsem chtěl dát skartovat, jakmile to dočtu. Ale byli jsme v obrovském časovém presu. Tím se stalo, že dvě třetiny těchto dokumentů fyzicky existují. Byly vráceny.

LN: Ministr Cyril Svoboda kvůli tomu zakázal, aby vám byly poskytovány z Česka tajné informace... Ale já nebudu komentovat Svobodovy výroky.

LN: Řekl, že ničíte pověst ČR.

Proti tomuto poslednímu výroku se musím ostře ohradit. Já jsem hluboce přesvědčen, že jsem pověst ČR nepoškodil a žádný diplomat mi nic takového ani nenaznačil. Předsedám velmi složitým komisím. Pokud se mě na to někdo v kuloárech ptal, tak spíš v tom smyslu, proč proti mně probíhá v Česku takováto kampaň. 
 

Ptejte se našich hostů
Předcházející rozhovory:
 
 
Karel Čermák
Milan Kubek
Cyril Svoboda
Akciové trhy:  01:14 GMT
FTSE 6406.80 -11.00
Dow Jones 12525.7 -48.11
Nasdaq 2467.70 -9.91
FTSE má zpoždění 15 min, Dow a Nasdaq 20 min
 POČASÍ
 

 
redakce@bbc.co.uk
 
 
 
BBC Copyright   Nahoru ^^ BBC News in 43 languages >
 
Zprávy | Svět | Británie | Česká republika
Přehledy tisku | Analýza | Fórum
Anglicky s BBC
 
 
Redakce | Programy | Kontakt | Pomoc  
 
 
© BBC Czech, Bush House, Strand, London WC2B 4PH, UK