BBCi Home Page BBC World News BBC Sport BBC World Service BBC Weather BBC A-Z
SEARCH THE BBC SITE
 
Zprávy
Svět
ČR
Británie
Přehledy tisku
Analýza
Anglicky s BBC
Dobré ráno
Zprávy
Svět o páté
Svět o šesté
Interview
Frekvence
Programy
Kontakt
Pomoc
Redakce
Learning English
BBC Russian.com
BBC Spanish.com
BBC Arabic.com
BBC Chinese.com
Interview
středa 25. září 2002, 18:20 SEČ
Miroslav Kříženecký
advokát
advokát
 


Advokát Miroslav Kříženecký, který obhajuje Karla Srbu, vyslovil v Interview BBC přesvědčení, že jeho mandant byl nesprávně obviněn. Policie podle něj nemá žádný přesvědčivý důkaz, který by prokazoval, že Karel Srba připravoval vraždu novinářky Sabiny Slonkové. Kříženecký zaslal v pondělí státnímu zastupitelství v Českých Budějovicích žádost o jeho propuštění z vazby.

Záznam rozhovoru v MP3
 

Přepis rozhovoru

Citace rozhovoru v médiích


Vítejte při poslechu následující půl hodiny. Od mikrofonu zdraví Václav Moravec. Pozvání přijal a k protějšímu mikrofonu usedl advokát Miroslav Kříženecký. Dobrý den.

Dobrý den.

Miroslav Kříženecký si jako jeden z mnoha stovek advokátů v České republice na nedostatek publicity rozhodně stěžovat nemůže. Krom toho, že zastupuje bývalého generálního sekretáře ministerstva zahraničí Karla Srbu, 19. září 2002 Komunistická strana Čech a Moravy oznámila, že Miroslav Kříženecký bude jejím kandidátem na post prezidenta republiky. V kterých okamžicích je vám zájem médií nepříjemný, jsou-li takové okamžiky?

Já musím říci, že za ta léta těžkých bojů jsem si zvykl na zájem médií a musím říci, že v žádném případě mi není jejich zájem nepříjemný.

Jaké boje máte na mysli?

No, tak samozřejmě uvědomte si, že jsem jaksi za ten svůj život prošel ledajakými funkcemi a že jsem se musel potýkat například s vysvětlováním celé řady případů, ať už to byla akce Mošnov, ať už to bylo zatčení generála Lorence, takže to jsou ta léta těžkých bojů.

Vy jste zmínil, že jste byl v různých funkcích. Na začátku devadesátých let jste byl hlavním vojenským prokurátorem. Poté, co vojenská prokuratura v roce 1994 zanikla, otevřel jste si v Českých Budějovicích advokátní kancelář. Neměl jste od roku 1994 chuť vrátit se mezi žalobce, abychom hovořili aktuální právnickou terminologií, tak mezi státní zástupce?

Mezi státní zástupce jsem neměl nikdy chuť se vrátit. Já tuto instituci považuji za naprosto nešťastnou a jedno z mých hlavních rozhodnutí bylo, že já státní zastupitelství, které je, ať se to omlouvá, nebo neomlouvá, podřízené výkonné moci, tak považuji za jednu z největších chyb, která se v devadesátých letech udělala a byla to systémová chyba, kdy se odstraňovaly všechny kontrolní mechanismy, které by nebyly jaksi závislé na výkonné moci, a proto se zrušila prokuratura a odstranil se vlastně výkon všeobecného dozoru. Uvědomte si, jako prokurátoři jsme byli vybaveni jaksi možností sistovat určitá nezákonná rozhodnutí, to znamená zastavit jejich účinnost.

Rozumím správně vašim slovům, že do nich vstupuji, tedy jako prokurátoři jste byli daleko více nezávislí na státu, než jsou v současnosti státní zástupci?

Samozřejmě, to ví každý. Víte, ono bylo trošku nešťastné, že v období socialismu se hovořilo o prokuratuře leninského typu, ale prokuratura vlastně byla typický francouzský typ prokuratury...

Už za komunismu?

Ne, tak francouzská prokuratura je...

Hovořím o komunismu v Československu.

Samozřejmě, ale rozumíte, všechny ty přídomky, které bylo třeba v té době dávat, tak se říkalo prokuratura leninského typu, což je nesmysl, samozřejmě. Byl to čistý francouzský model, který ve Francii běží a přetrvává do dneška.

Proč jste na konci osmdesátých let opustil KSČ?

Byl jsem tehdy voják, tak samozřejmě tehdy se uvažovalo o tom, že vojáci nebudou smět být členy žádné politické strany, takže jsme to korporativně prostě opustili.

Podle jakých kritérií si advokát Miroslav Kříženecký vybírá klienty? Ptám se záměrně, protože v právnických kruzích se o vás říká, že si klienty nevybíráte, protože oni si naopak vybírají vás.

Je to tak. Já si nedokážu představit, znám kolegy, bohužel velmi renovované kolegy, kteří dokonce obtelefonovávají moje klienty, a že by je hájili možná lépe, mně to okamžitě ti klienti samozřejmě sdělují. A já si nedokážu představit, že by některého klienta oslovil, jestli by nechtěl, abych ho hájil. To se mi nestalo, to se mi nestávalo za socialismu, protože já jsem byl advokát od roku 70 do roku 75 a jsem nyní od roku 94 do dneška, a ani jednou jsem neoslovil žádného klienta, jestli by nechtěl, abych já ho zastupoval.

Ale stalo se vám, že byste odmítl klienta, který chtěl být zastupovaný Kříženeckým?

Takhle, řekl bych, oni všichni mi vyčítají, že jsem sociální typ advokáta a že nedokáži nikoho odmítnout, ale skutečně někdy pro absolutní nával práce musím tomu klientovi říci: "Heleďte se, buďto chcete Kříženeckého, který ale nebude mít dostatek času, anebo prostě někoho z mých kolegů," a doporučím kolegy, a teď jsme vyřešili situaci takovým způsobem, že jsme založili veřejnou obchodní společnost a tam mám své kolegy specialisty, kteří samozřejmě poskytují na vysoké úrovni právní zastoupení.

Jak mám rozumět vašemu sousloví "sociální advokát", když ti, které zastupujete, jsou exkluzivní a asi dobře platí?

Tak takhle. Právě bych řekl ten princip solidarity se dá samozřejmě uplatňovat i tím, že zatímco u těch solventních klientů mohu uzavírat smluvní jaksi odměnu, tak u těch ostatních mohu je zastupovat samozřejmě za typicky vyhláškovou, takzvanou vyhláškovou advokátní odměnu.

Bohatým berete a chudým pomáháte?

Jánošík nejsem, to v žádném případě, ale řekl bych, že životní úroveň moje a mých kolegů lépe zajišťují solventní klienti.

Berete exkluzivní klienty i proto, že vám dávají publicitu v médiích?

Tak podívejte, každý z nás jsme svým způsobem samozřejmě ješitný...

Každý z vás advokátů?

Ne, každý z nás lidí a zejména mužských. Vždyť každá žena ví přeci, že čím víc mužského chválíte, tím je lepší, že jo. Některé se tím i dokonce řídí. Takže bych řekl, že ta publicita nevadí.

Ze studie vaší profesní kariéry je také možné zjistit, že začátkem devadesátých let jste, coby hlavní vojenský prokurátor, poslal před soud generála Aloise Lorence, někdejšího šéfa komunistické Státní bezpečnosti, který koncem osmdesátých let nechával nezákonně zatýkat disidenty před protestními akcemi proti komunismu. Několik let poté jste však jako advokát hájil vysoce postavené funkcionáře ministerstva vnitra, v případě někdejšího komunistického ministra vnitra Jaromíra Obzinu. Jde o kauzu Asanace šikanování disidentů. Dále jste zastupoval příslušníky StB, v případu číhošťského faráře Josefa Toufara. Není to příliš velký paradox, na jedné straně Lorenc a na druhé straně advokacie pro příslušníky StB a někdejší postavené funkcionáře ministerstva vnitra?

No, tak, samozřejmě pokud to vnímáte takto, tak to může být paradox, ale je to vždycky o rozdělení jaksi sociální role. Samozřejmě, pokud byl společenský zájem na tom, abych dělal prokurátora, tak jsem ho dělal a myslím si, že jsem ho dělal slušně nebo možná i dobře. A stejně tak dobrým jsem obhájcem.

Kde je v hře sociálních rolí svědomí?

No, tak svědomí vás opustí, pokud jste profesionál, tak po několika letech přestanete vnímat nějaké jaksi odsudky nebo něco takového, protože já samozřejmě hájím osoby, nikoliv jejich činy, aby bylo jasno. Advokát přeci nehájí vraždu, advokát nehájí vlastizradu, tu osobu, která má na to zákonné právo. A má samozřejmě, aby mohla všechna svá zákonná práva uplatnit, tak společnost rozhodla, že bude mít advokáta.

Váháte dlouho, zda přijmout takové případy, jako Asanace a nebo číhošťský...

Takhle prosím vás. Víte, já vůbec bych řekl k této otázce možná, že se vám bude zdát, že mluvím od tématu, ale já si myslím, že v našem postavení, když tady byl Ivan Gašparovič, kterému jsem dělal náměstka, že jsme zabránili thermidoru. Myslím si, že to je nedoceněná role, kterou jsme sehráli na počátku devadesátých let. Pokud jde o vypořádávání se s minulostí, současní soudci se dostávají do obrovského rozporu, vědí, že jedním z nejzákladnějších principů trestního práva je zákaz prostě zpětné účinnosti zákonu. A my jsme přistoupili na něco, abychom potrestali zločiny minulosti tím, že jsme se dopustili nového společenského zločinu.

Jakého?

Zrušili jsme zákaz retroaktivity, trestní zákon, a to je strašné.

Jako prokurátor jste podal žalobu na Václava Wallise, bývalého agenta tajných služeb. Václav Wallis byl souzen za to, že v roce 92 prodával Viktoru Koženému, šéfovi harvardských investičních fondů tajné informace. Tím měl způsobit zmaření řady rozpracovaných případů. Za případ Wallis jste si vysloužil kritiku, a to kvůli tomu, že jste údajně předal informace o rozpracovaném případu médiím. Tehdy vás kritizoval Petr Čermák, někdejší ministr vnitra a vysoký představitel ODS. Loni byl Václav Wallis zbaven viny, protože se neprokázala. Co jste si o tom pomyslel?

No, tak. Pokud jde o Petra Čermáka, to je absolutně nešťastná postava, protože v době, kdy my už jsme měli Wallise zatčeného, tak mi telefonoval vládním telefonem a říkal: "Pane doktore, od vás unikly informace, Wallis se prochází po BISce a směje se." A já říkám, pane ministře, prosím vás, vašemu informátorovi rozbijte hubu, protože Wallise máme zatčeného, plus dva členy FBIS, které jsme teda potom propustili, protože se neprokázalo, že s tím mají něco společného. Takže o Petrovi Čermákovi, prosím vás, nemá cenu se bavit.

Ale vy jste podal žalobu na Václava Wallise a nakonec byl Václav Wallis zbaven viny.

No samozřejmě, po osmi letech. Jestliže se něco vleče, tak strašně dlouho, tak se skutkový stav tak rozmělní, že je to strašné. Takhle, abyste rozuměl, ten svazek Hadr, který byl vlastně předmětem toho a který byl předmětem toho kupčení nebo prodeje, tak ten samozřejmě tak nějak vypovídal o úrovni práce v tehdejší FBIS. Byly to víceméně snůšky novinových článků. Takže s odstupem doby se samozřejmě rozumnému soudci může jevit ten materiál jako nedostatečně společensky nebezpečný, a to byl myslím hlavní důvod toho zproštění. Ale ne podstata toho chování, že státní úředník prodává materiály svého úřadu.

Pro vás je Václav Wallis stále vinný?

Samozřejmě. No, já respektuji zákon, jakmile řekl soud, že je nevinen, tak je nevinen.

Ale bylo to...

Já se na to ..., samozřejmě. V době, kdy jsem podával obžalobu, jsem byl přesvědčen stoprocentně o jeho vině.

Ale v případě, že se v Čechách něco vleče, tak může nastat únava, tedy únava materiálu, soudců?

Takhle, víte ono k tomu přistupuje ještě jeden problém, a to je věc úmluvy o ochraně lidských práv, zásady spravedlivého procesu, že nesmí žádné trestní řízení trvat příliš dlouho. V tomto směru je rozhodování Evropského soudu pro lidská práva zcela jasné. A myslím si, že poněkud zpozdilá česká justice to bude muset dříve, či později respektovat.

Před vámi je další případ. Případ H-System, kde stovky okradených klientů přišly o své peníze. Zastupujete obžalované...

Obžalovaného, jednoho z obžalovaných, ano.

Myslíte si, že případ vyhrajete?

Ale tady nejde o vyhrávání nebo nevyhrávání případu. Víte, společenská role soudců, státních zástupců a advokátů přeci, to není fotbalové utkání, aby se vyhrávalo nebo nevyhrávalo. Já musím usilovat o to, aby...

Tak je nám práce klientů podávána zvenčí. Vy ji tak nevnímáte?

Ne, nevnímáme. My ji vnímáme samozřejmě tak, že já musím zajistit, aby věc mého klienta byla jaksi objektivně a spravedlivě posouzena a z toho objektivního posouzení provedených důkazů vyvozeny odpovídající právní závěry. Nic víc, nic míň.

Ono nejde o to - lidově řečeno - vysekat klienta z takového...

Za každou cenu vysekat, vysekat ho, pokud pro to budou zákonné podmínky, to je zcela v pořádku.

Podle vás se neděje, když lidově používám termín vysekat, podle vás se neděje v České republice, snad ne jenom v České republice, že by klienti byli vysekáváni?

Záleží na tom, co si myslíme pod pojmem vysekávat, že jo. Já klienty nevysekávám, já je hájím. A myslím si, že hájím je dobře, protože to procento zproštění je v případech, které jsem hájil, poměrně vysoké.

Myslíte si, že bude i v případě H-System?

Nevím. Protože je za námi vlastně jenom přípravné řízení. V současné době pan předseda vlastně volá několik set poškozených, kteří v přípravném řízení vůbec nebyli vyslechnuti a nebyli dotázáni na to, jestli se nepřipojí se svým požadavkem na náhradu škody. Takže už vidíte na takovém tom malinkém případu, ono se to týká několik set lidí, že tam nebylo zcela všechno zdokumentováno.

Z toho, co říkáte, pravděpodobně celé to soudní dokazování bude příliš dlouhé.

Příliš rozsáhlé a musím říci, že panu soudci nebo soudu nebo senátu opravdu tu roli nezávidím, bude to mimořádně náročná záležitost...

Je to případ na roky, H-System?

To nevím, jestli je na roky, ono se to dá udělat tak, jako se udělaly CS fondy, že jo, horkou jehlou. Já ovšem věřím, že pan předseda a senát bude mnohem kvalitnější než v tom prvém případě a že se tou věcí budou probírat zevrubně. A chci říci, proti nim bude stát velmi silný soupeř.

Kdo? My?

Ne, ne. Pan inženýr Smetka je velice dobře připravený člověk a má výborný tým advokátů.

To je jeden z obžalovaných?

Ten hlavní obžalovaný, vlastně.

Další téma: případ Karel Srba. Jste advokátem bývalého generálního sekretáře ministerstva zahraničí Karla Srby. Karla Srby, který čelí stíhání za údajnou objednávku vraždy novinářky deníku Mladá fronta DNES a údajné korupce na ministerstvu zahraničí. Když jste koncem července kývl na obhajobu Karla Srby, řekl jste Hospodářským novinám: "Karla znám, je to inteligentní člověk." Jak dlouho znáte Karla Srbu?

V podstatě od počátku tohoto roku, kdy se na mě obrátil se žádostí, abych podal žalobu proti Mladé frontě DNES.

Tehdy jste to odmítl.

Ne, já jsem mu víceméně po zkušenostech s tím, jak je u nás posuzováno, jak jsou posuzovány žaloby na ochranu osobnosti a jak se ty věci vlečou a jak prostě výsledky jsou prostě víceméně pro toho klienta trestní, tak jsem mu doporučil, aby pro tento konkrétní případ jsme to neřešili žalobou na ochranu osobnosti.

Když jste se dopustil citovaného výroku v Hospodářských novinách, dovedl byste říci, že Karel Srba je i čestný člověk, jak jej znáte?

Čestný člověk. Já jsem samozřejmě inženýra Srbu poznal jenom jako klienta, já ho neznám z ostatních projevů a nedokážu samozřejmě v dnešní době, ale věřím mu. A naše rozhovory, které jsou několikahodinové ve věznicích, tak mě přesvědčují o tom, že to je člověk, který ví, co chce a který umí, a otázky cti nebo necti já jako advokát těžko mohu řešit.

Opět jeden citát. Je z doby, kdy jste kývl na obhajobu Karla Srby. "Musím se co nejdříve dozvědět, jak to doopravdy bylo, zatím se mi to celé jeví jako určitá fabulace zhrzené ženy," řekl jste 24. července. Jen pro úplnost: tou ženou měla být Eva Tomšovicová, jeden z hlavních, ne-li hlavní svědek pro policii. Došlo na vaše slova? Stále to berete jako fabulaci zhrzené ženy?

Zajímavé je, jak ona se prostě brání tomu, že by měla nějaký zvláštní vztah k inženýru Srbovi, ale nyní se už kupí prostě důkazy o tom /nesrozumitelné/, teda promiňte tvrdé slovo. Pan Sitár řekl jako obvinění ve své výpovědi, že ona by vlezla panu Srbovi do tlustého střeva. Čili, ...

Tudíž potvrzují se vaše, abychom zkrátili vaši výpověď, fabulace zhrzené ženy.

Ona může být ovšem živena ještě někým. Víte, ale čím dál tím víc mám takový pocit, že za tou věcí je ještě něco jiného než tato žena.

Tedy tato žena živena tajnými službami?

To nevím. Nevím kým...

Nenaznačoval jste to?

Ne, nenaznačoval. Může to být samozřejmě válka tajných služeb, ale může to být nějaká politická hra, že jo. Protože, vemte si přes Srbu je to na pana Kavana a přes pana Kavana na další lidi, ...

Dovolte, vy stále jako advokát na to nemáte názor? Čím víc o tom případu víte, tím více si kladete otázek?

Nejde o názor, jde o dostatek informací, z kterého bych mohl samozřejmě rezultovat nějaký náhled nebo názor na tu věc. Nemám ji. Já ji prostě nemám. To by musela promluvit Tomšovicová a nebo to není.

Ale ta promluvila.

Ta promluvila, že to je tak, ale uvědomte si, že její původní výpověď, kde na pěti místech použila likvidace, vražda a tak dále, a která byla z hlediska inženýra Srby neprocestní, protože byla učiněna dříve, než mu bylo sděleno obvinění, tak od ní potom utekl. Prohlásila, že nikdy nepadlo slovo vražda.

Vy spíše máte hypotézy, že to může být, že případ Srba je bojem uvnitř ČSSD, možným bojem tajných služeb.

Těch variant je mnohem víc, i tyto do nich patří...

A které jsou další?

... a je jich mnohem víc. Může to být. Víte, já mám, to je možná osobní pocit. Tam je, za věcí může být nějaký právník, či právnička a lidé, kteří rádi pěstují takzvané zmatky z opozice.

To je co?

To jsou takoví lidi, kteří rádi něco dělají a ono se ukáže, teprve v budoucnu, jestli to něčemu prospívá nebo neprospívá. A těch lidí je v tomhle státě hodně.

Policejní prezident Jiří Kolář v úterý 6. srpna v rozhovoru pro BBC uvedl, že policie s největší pravděpodobností uzavře do konce léta vyšetřování případu údajné přípravy vraždy novinářky Sabiny Slonkové. Nejvyšší státní zástupkyně Marie Benešová však koncem srpna uzavření případu zpochybnila. Důvod? Policie podle ní nemá proti Srbovi důkazy.

Marie BENEŠOVÁ /zvuková ukázka/: Nyní se vyhodnocují odposlechy a prostě tyto technické věci, takže nebudu předjímat, prostě musíme mít pádné důkazy pro to, aby byla podána obžaloba. Jestli budou, zatím nejsou.

Slova nejvyšší státní zástupkyně Marie Benešové z konce srpna. Náměstek policejního prezidenta Miroslav Antl 5. září slova nejvyšší státní zástupkyně důrazně odmítl.

Miroslav ANTL /zvuková ukázka/: No, nevím, kde paní nejvyšší státní zástupkyně bere toto své přesvědčení. Myslím si, že k tomu případu by se měl vyjádřit pouze dozorový státní zástupce, který precizně by měl znát spis. A navíc považuji za trošku nefér, aby takhle brzo byla vyhodnocena, zvláště když ty důkazy, které byly opatřeny hned na začátku, znovu říkám, jsou v souladu s trestním řádem. A podle toho, co se děje, kdy státní zástupce nezrušil sdělené obvinění, tak jsou zřejmě i důvodné a usvědčují. Zatím všechny obviněné, pokud si vzpomínám a sleduji, tak všichni obvinění zatím jsou i ve vazbě.

5. září 2002 a slova náměstka policejního prezidenta Miroslava Antla. Má podle vás policie dostatek důkazů, aby případ údajné nájemné vraždy novinářky ukončila do konce léta, kdy už nestihla?

Kdyby je měla, tak už by s nimi dávno vyšla.

Podle vás záměrně policie celou věc protahuje?

To bych neřekl. Já, jak znám a nebo jak se mi jeví kapitán Vlas, to je velice důsledný člověk...

To je vyšetřovatel případu...

To je vyšetřovatel a je to velice objektivní člověk. Ta věc je samozřejmě složitá. Ke slovům doktora Antla bych chtěl říci, on v tomto případě kůži na trh neponese. Kůži na trh ponesou státní zástupci nebo lépe řečeno doktor Liška, protože naděje na úspěch v té násilné trestné činnosti je podle mého přesvědčení naprosto nulová.

Ale přesto státní zástupci trvají na vazbě, a to, co říkal Miroslav Antl, kdyby tam byla nulová šance, tak by přece do této sebevraždy asi státní zástupci nešli nebo ano?

To je jejich záležitost. Za nás, když byla prokuratura, tak jsme v takhle pochybných věcech od toho okamžitě utekli a neřešili jsme to vazebně.

Podle vás je divné, že ještě od toho státní zástupce neutekl a nevzal zpět obžalobu?

Za dané situace, pokud nevyjdou s naprosto jasným přesvědčivým důkazem a zatím ho nemají, kdyby ho měli, tak s ním dávno vyšli, proboha živého. A nemají ho, tak proč ho drží ve vazbě a proč tam je stále ještě obviněn z přípravy vraždy. Jinak prosím vás. Já jsem stoprocentně přesvědčen, že slečna Tomšovicová to připravovala a Novotný a Volf se na tom podíleli.

Co připravovali?

Přípravu vraždy. Ale propojení Tomšovicová k inženýru Srbovi neexistuje, to prostě není prokázáno, to je jenom její tvrzení.

Tomšovicová chystala údajnou vraždu novinářky?

Samozřejmě.

Ale Karel Srba o ní vůbec nevěděl.

Karel Srba o ní vůbec nevěděl a kdybychom měli dostatek času na vysvětlení, jaksi vzájemných logických pochodů, tak bychom zjistili, že člověk jeho typu by okamžitě dělal něco takového, aby se u něj při domovní prohlídce něco, jaksi nic nenašlo, a přesto to neudělal. To znamená, pro mě to znamená, že o ničem nevěděl. Protože on se s takovým dvanácti až patnáctihodinovým předstihem dozvěděl o tom, že ona je zatčena a s určitým zpožděním se dozvěděl i, za co je zatčena.

Podle vás, za to byste dal jako advokát ruku do ohně, se nepodaří Karlu Srbovi prokázat přípravu?

Život mě odnaučil dávat ruce do ohně a nebo říkat, že bych dal za něco. Já jsem o tom prostě stoprocentně přesvědčen. Možná, že mě budoucnost překvapí a že nedá mým slovům za pravdu. Ale zatím z toho, co je, tak tvrdím, že inženýr Srba je z tohoto trestného činu nesprávně obviněn a provedl jsem analýzu třístránkovou, kterou jsem zaslal Krajskému státnímu zastupitelství České Budějovice.

Kdy?

Včera, teda v pondělí to šlo.

A tím žádáte o propuštění z vazby?

Samozřejmě.

A dokdy musí vyhovět státní zastupitelství? Nebo nevyhovět, zkrátka vyřešit...

Ono musí ..., nevyhovět, ono může nevyhovět a postoupit tu věc soudu.

Vy věříte, že státní zastupitelství posoudí vaši žádost pokud možno seriózně? Z toho, co jste naznačoval? Říkáte, že státní zastupitelství...

S konkrétním státním zástupcem jsem měl tři hlavní líčení. Dvě předchozí ve vraždách, první skončilo zproštěním, druhé skončilo zproštěním a zaplatili jsme náhradu dva miliony zaměstnancům BMV. Takže uvidíme, jak to bude do třetice.

Je případ Srba i tím případem, který vedl vaše úvahy, aby jste přijal kandidaturu na prezidenta nebo s tím nemá nic společného?

To vůbec s tím nesouvisí. Podívejte se, to je, když vás téměř v sedmapadesáti letech osloví třetí nejsilnější politická strana, aby jste za ně kandidoval, samozřejmě jsem realista. Životní...

Jdete do prohraného boje?

To nevím, jestli jdu do prohraného boje. Podívejte se, ty, kdo se na mě obrátili, můžou kalkulovat s různými věcmi a pro mě je to prostě čest a vyzkouším si i jiné než právní způsoby života a řekl bych utkávání se s politickými soupeři.

Je pravda, že byste rád vy osobně viděl na Pražském hradě Miloše Zemana?

Víte, já jsem...

Můžete odpovědět...

Na toto jsem odpověděl Mladé frontě, že buďto pana profesora Klause nebo inženýra Zemana. Pak když jsem o tom hluboce přemýšlel, tak mám typ na jednoho člověka.

Můžete ho prozradit?

A to je pan profesor Jičínský. To je, je to pro mě, to by byl pro mě nejvhodnější kandidát na prezidenta této republiky.

Proč zrovna on, můžete říci v deseti vteřinách?

Znám ho jako naprosto čestného člověka s obrovským rozhledem a řekl bych s osobní ctí. A jako bývalého sportovce, protože oba jsme vášniví lyžaři, vím, že prostě jsme se věnovali sportu, který povznáší ducha i tělo.

Miroslav Kříženecký, advokát. Děkuji za vašich třicet minut. Víc už toho bohužel nestihneme, i když otázek by bylo mnoho. Díky a na shledanou.

Já vám také děkuji a na shledanou.

Transkripci Interview BBC pořizuje společnost NEWTON I.T. a neprochází jazykovou úpravou BBC.


Citace rozhovoru v médiích


Tomšovicová byla dnes naposledy vyslechnuta k vraždě novinářky

PRAHA 25. září (ČTK) - Žádné nové údaje nepřinesl poslední výslech Evy Tomšovicová, obviněné spolu s bývalým generální sekretářem ministerstva zahraničí Karlem Srbou z plánování vraždy novinářky. "Nadiktovala 20 stránek do protokolu, nic nového ale nesdělila," řekl dnes ČTK Srbův obhájce Vít Široký.

Tomšovicová dnes podle něj zopakovala, že nikdy policii neřekla, že by jí Srba žádal, aby zařídila vraždu novinářky Sabiny Slonkové. Další Srbův obhájce Miroslav Kříženecký dnes BBC řekl, že požádal krajské zastupitelství v Českých Budějovicích o propuštění Srby z vazby. Podle Kříženeckého je Srba nevinen. Pokud zastupitelství nevyhoví, postoupí poté žádost soudu, uvedl Kříženecký.

Slonková upozorňovala v novinách na Srbovy podezřelé obchody a na majetek, nezvykle velký pro státního úředníka. Policie přitom Srbu zatkla pravděpodobně právě na základě první výpovědi Tomšovicové. Nyní ale podle Srbových advokátů Tomšovicová tvrdí, že šlo jen o nevážně míněné Srbovy výkřiky nad články Slonkové. Protokoly prvního výslechu, které vyznívají zcela jinak, označila Tomšovicová za chybné, řekl Široký. Policie i státní zástupce chce kauzu vraždy uzavřít do konce září.

Srbova spoluobviněná dnes také čelila otázkám Srbova advokáta, kterými si chtěl ověřit její věrohodnost. Několik lidí totiž podle něj vypovědělo, že o sobě Tomšovicová uváděla nepravdivé údaje, což by mohlo svědčit o patologickém lhářství. Psychiatrický posudek na ní však dosud nebyl vypracován, uvedl Široký. Například se vydávala za doktorku práv, která přednáší na policejní akademii, poradkyni ministrů a majitelku rozsáhlých nemovitostí v Chorvatsku. "Dnes potvrdila, že nic z toho není pravda, ale že nikdy nic takového nikomu netvrdila. Nezávisle na sobě to ale vypovědělo několik lidí," uvedl Široký.

V souvislosti s chystanou nájemnou vraždou novinářky Sabiny Slonkové jsou nyní kromě Srby a Tomšovicové ve vazbě také podnikatel z Vimperka Michal Novotný a jeho partner Petr Volf. Vimperský recidivista Karel Rziepel známý pod přezdívkou Citrón měl vraždu vykonat na objednávku Novotného, kterého pod dohledem policie informoval o jejím zdárném provedení, ačkoliv čin neuskutečnil. Podnikatel potom telefonicky informoval Tomšovicovou, která nakonec prozradila Srbu jako hlavního
objednavatele vraždy.

Výslech Novotného, plánovaný na čtvrtek, byl odložen. Jeho nová advokátka si chce totiž důkladně prostudovat spis. Výslechy budou pokračovat v pondělí, kdy policie vyzpovídá ostravského podnikatele Petřka. O něm prý Tomšovicová mluvila jako o další oběti Srbou plánované vraždy. "Můj klient ho ale vůbec nezná," uvedl Široký. Dodal, že Petřek spolupracoval s Tomšovicovou při prodeji zadlužených firem.

Srba a další tři lidé byli na základě výpovědi Tomšovicové obviněni také z korupce. Tomšovicová uvedla, že pro Srbu vybírala od firem peníze za zprostředkování zakázek na ministerstvu. 
 

Ptejte se našich hostů
Předcházející rozhovory:
 
 
Karel Čermák
Milan Kubek
Cyril Svoboda
Akciové trhy:  01:24 GMT
FTSE 6406.80 -11.00
Dow Jones 12525.7 -48.11
Nasdaq 2467.70 -9.91
FTSE má zpoždění 15 min, Dow a Nasdaq 20 min
 POČASÍ
 

 
redakce@bbc.co.uk
 
 
 
BBC Copyright   Nahoru ^^ BBC News in 43 languages >
 
Zprávy | Svět | Británie | Česká republika
Přehledy tisku | Analýza | Fórum
Anglicky s BBC
 
 
Redakce | Programy | Kontakt | Pomoc  
 
 
© BBC Czech, Bush House, Strand, London WC2B 4PH, UK