BBCi Home Page BBC World News BBC Sport BBC World Service BBC Weather BBC A-Z
SEARCH THE BBC SITE
 
Zprávy
Svět
ČR
Británie
Přehledy tisku
Analýza
Anglicky s BBC
Dobré ráno
Zprávy
Svět o páté
Svět o šesté
Interview
Frekvence
Programy
Kontakt
Pomoc
Redakce
Learning English
BBC Russian.com
BBC Spanish.com
BBC Arabic.com
BBC Chinese.com
Interview
pondělí 12. srpna 2002, 11:28 SEČ
Petr Přibík
odvolaný velvyslanec ČR v Afghánistánu
odvolaný velvyslanec ČR v Afghánistánu
 


Petr Přibík v Interview BBC prohlásil, že dosud oficiálně neví, proč byl ze svého postu odvolán.

Záznam rozhovoru v MP3
 

Přepis rozhovoru


"Velvyslanec kritizoval ministry, byl odvolán", "Kavan dal na poslední chvíli odvolat velvyslance Pákistánu". I těmito titulky doprovodila česká média odvolání velvyslance České republiky v Pákistánu Petra Přibíka. Bývalý ministr zahraničí Jan Kavan, který vládě koncem června odvolání navrhl, si za krokem vlády, který svým podpisem podpořil i prezident republiky Václav Havel, stojí. Podle Kavana bylo důvodů k odvolání Petra Přibíka několik.

Jan KAVAN /zvuková ukázka/: Rovněž, pokud si pamatuji, tam byl jakýsi odkaz na odmítavý postoj pana velvyslance Přibíka k instrukcím, které z ministerstva dostal, týkající se plnění povinnosti v souvislosti se zajišťováním voleb v zahraničí, na což, jak víte, máme zákon.

Argumentuje bývalý ministr zahraničí Jan Kavan. Kavana v odvolání Petra Přibíka podpořil i nový vicepremiér a ministr zahraničí Cyril Svoboda.

Cyril SVOBODA /zvuková ukázka/: Ten postup byl korektní a byl v pořádku.

Stručný, jasný a výstižný názor vicepremiéra a ministra zahraničí Cyrila Svobody. Nejen o odvolání velvyslance v Pákistánu bude následujících 30 minut. Vítejte při poslechu třiceti minut otázek a odpovědí. Od mikrofonu zdraví Václav Moravec. Pozvání přijal a k protějšímu mikrofonu usedl jeden z nejznámějších českých diplomatů, bývalý český chargé d´affaires na Kubě a v současnosti již bývalý velvyslanec České republiky v Pákistánu Petr Přibík. Vítejte v BBC, hezký dobrý den.

Dobrý den.

Před vstupem do českých diplomatických služeb po listopadu 89 jste pracoval jako novinář. Pracoval jste dlouhá léta, když byl v Československu komunismus, v Rádiu Svobodná Evropa. Není profesní zkušenost z novinařiny v diplomatických službách na obtíž?

Já bych řekl, že ne, protože Svobodná Evropa si vždycky velmi rozmyslela, o čem psát a jak psát, dokonce, co se týče bývalého Československa jsme měli nepsanou dohodu, že se nikdy nebudeme plést do toho, co se děje tady, protože jsme byli přesvědčeni, že vy to víte lépe.

V čem vám novinářská průprava pomohla v éře diplomata?

Tak já bych řekl, že jsem se stal ohebným, co se týče cizích jazyků, protože jsem s nimi celá léta pracoval, já jsem měl, díky tomu, že jsem novinář, možnost ještě vystudovat druhou vysokou školu, protože se dalo posunovat, kdy jdu do práce a kdy ne, a protože jsem si vybral východní Evropu jako téma studia, tak i v tom mi snad pomohla.

Říká se, kolik jazyků znáš, tolikrát jsi člověkem. Kolikrát jste člověkem vy?

Já jsem také četl, že kolik jazyků znáš, tolikrát jsi Čechem, takže nevím. Já znám, myslím, čtyři nebo pět jazyků, já ale ovšem když už o tom mluvíme bych chtěl říct, že jsem je neovládnul, protože Pavel Eisner v knize "Čeština poklepem a poslechem" říká, že ani dobrý plavec neovládne oceán a podobně je to tak s někým, když se učí učit i svůj rodný jazyk.

Kolikrát, zda-li vůbec, jste si při působení v diplomatických službách připustil, že vaše upřímnost se do diplomacie nehodí a je na obtíž?

Tak já nevím, jestli to byla upřímnost, o tom bych pochyboval, protože tu upřímnost musíte nějakým způsobem realizovat a teď podle toho kde. Já jsem v diplomatických komunitách, jak na Kubě, tak v Pákistánu, posléze v Afghánistánu, byl vždy vítaný členem se svou ženou a zjistil jsem, že mnoho diplomatů není o nic méně upřímnějších než jsem já, když jsme mezi sebou.

Ovšem nestává se často, že by diplomaté vzali spacák a vydali se do Kábulu, jak to učinil Petr Přibík, nebo jste tam potkal kolegy diplomaty?

Já myslím, že by to neudělal nikdo, že jsem to udělal jen já, ale když se tolik spěchalo a mě šlo o to, abychom dostali delegaci do Kábulu, abych já tam byl, koneckonců jsem byl jmenován velvyslancem v Afghánistánu teprve na začátku května, čili o několik týdnů před tím než se měla uskutečnit ta nezdařená návštěva, tak se nedalo nic dělat, protože tam nefungují hotely, tam nefunguje nic a já jsem si vzal spacák a spal jsem u Petry Procházkové z Epicentra na zemi.

Přijde vám ovšem standardní, aby poté novinář, u kterého spíte na zemi, o vás a této události referoval, což Petra Procházková učinila?

Aha, tak to já se teď ničemu nevyhýbám, víte, že nebudu dělat výjimku a budu upřímný i v tomto rozhovoru, já jsem to tedy nečetl, já to nevím, ale když už používáte slovo "standardní", tak já bych skoro řekl, že být standardním diplomatem, to se mě ptalo už více lidí, si vyžádá nějaké bližší vysvětlení, například, co je to standardní diplomat ve standardní zemi. Když budu v Rakousku, ve Švédsku nebo v Holandsku, což jsou, řekněme, evropsky srovnatelné země, tak jsou to srovnatelné země jako Česká republika a já tedy budu standardní, pokud ...

Vy byste byl jiným velvyslancem, pokud byste byl rakouským nebo britským velvyslancem v Pákistánu, byl byste jiný než český velvyslanec Petr Přibík?

Já bych byl stále český velvyslanec Petr Přibík, ale byl bych v jiné zemi a řešil bych jiné problémy. Nebyl bych postaven před situaci, kdy je třeba jako loni, když začaly vojenské akce v Afghánistánu, vyhnat doslova ze země Čechy a Slováky, kteří tam byli, řekněme, na dovolené, já bych byl v situaci když přijede 15 žurnalistů, kteří popisují jinou tzv. standardní situaci v Rakousku, Holandsku a atd. a já bych opravdu v jiné situaci, hlavně i proto, že já bych se svými kolegy diplomaty pravděpodobně mluvil o úplně jiných věcech.

Jaký nejobtížnější okamžik jste při své misi v Pákistánu, později i v Afghánistánu zažil?

Pro mě bylo nejobtížnější a já jsem kvůli tomu dokonce špatně spal, já jsem svolal své zaměstnance, chcete-li, a řekl jsem jim: "Nám se nesmí stát, co se stalo na severu Pákistánu, že tam zavraždí dva české turisty. Já udělám a vy uděláte, hlavně se mnou všechno proto, aby se to neopakovalo, všichni Češi a Slováci vyjedou ven a všichni novináři, kteří přijdou, budou třeba bydlet u nás, nebo nepůjdou do hotelu, protože já bych měl strach," a to byly nejtěžší dny a týdny.

Vražda dvou českých turistů pro vás byla nejobtížnějším okamžikem při působení v Pákistánu?

Já bych řekl, podívejte se, já jsem přijímal tělo Gabriely Gubičové na své narozeniny, na to se potom nezapomíná. Gabriela Gubičová byla se svým přítelem zavražděna před rokem, minulý týden začal proces, o kterém se tady zatím ve sdělovacích prostředcích moc nemluví, já si myslím, že i příslušníci jiných národů, Španělé, Američané, Francouzi byli v této divoké zemi zavražděni, ale že nikdo nedosáhl toho, aby se proces konal už za jeden rok.

O soudním procesu bude ještě řeč, a to v závěru Interview BBC, stejně jako o vztazích mezi Českou republikou, Afghánistánem a Pákistánem. Když se vrátíme k vaší diplomatické kariéře. Patříme mezi nejznámější české diplomaty především i z toho důvodu, že vaše působení v diplomacii provázejí netradiční momenty odvolávání. Působil jste jako chargé d´affaires na Kubě. Velvyslancem jste se nestal, protože kubánská strana vám odmítla udělit souhlas. Vaše stažení z Kuby provázel zájem médií, protože vláda vaše stažení odůvodnila zdravotními důvody. Vy jste však prohlásil, že jste naprosto zdráv a doložil jste to zdravotní zprávou. Na přelomu let 1999 a 2000 jste se stal českým velvyslancem v Pákistánu. Po 2,5 letech jste byl stažen, o čemž velmi podrobně referovala české média. Přijdete si jako problematický člověk?

Já bych neřekl, to první ... Podívejte se ...

Neříkejte, že to jsou běžné epizody u velvyslanců, u jiných se to nestává.

Řekněme, že se nashromáždily jedna za druhou moc často, ale my jsme například chtěli mít velvyslance i v jiných zemích, v Iráku, v Sýrii, v Iránu, jmenovali jsem tam velvyslance a ti nedostali agrément, čili zůstali sedět doma, čekali, kdy to agrément přijde a když to nepřišlo, tak se to jejich jmenování zrušilo. To byl můj případ na Kubě, pokud jde o Pákistán, kdybych chtěl citovat pana ředitele Borůvku, který ...

Jen pro úplnost: tiskového mluvčího ministerstva zahraničí.

Ano, tak řekněme, že zaskakuje jako tiskový mluvčí, protože je také ředitel tiskového odboru, ten se domnívá, že v tak obtížném teritoriu jako je Pákistán a Afghánistán není nic neobvyklé, když za tři roky skončíte a když se nad tím zamyslíte, já vím, že jde to, dva a půl roku nebo tři roky, k odvolání došlo na schůzi vlády zhruba v polovině června. Já jsem se to dozvěděl 2. srpna, já nemůžu říct, že bych toto období považoval za období odvolání, protože mi to nikdo neřekl, za druhé, tady jsem na dovolené, a to bych skoro řekl, že dokud jsem na dovolené, tak se také nedá mluvit o odvolání, řekněme, že to září, kdy to všechno začne, odkdy to platí, a pak máme od 4. prosince, kdy jsem přijel před třemi roky do Pákistánu, jen krátkou dobu, čili jsou to spíš tři roky než 2,5 a tedy, abych ještě jednou citoval pana Borůvku, je to vlastně v pořádku, i když já dodávám, že to není v pořádku.

Žádné odvolání Petra Přibíka neprovázel humbuk?

Obojí provázel humbuk a já nejsem z těch, kteří rádi musejí něco vysvětlovat. Pokaždé jsem to musel vysvětloval, kdo chtěl věřit, tak řekl: "Dobře, já tomu rozumím, vy jste to vysvětlil dobře." Kdo od začátku nechtěl a byl přesvědčen, že ho to nezajímá, toho jsem nepřesvědčil.

Vraťme se k vašemu působení na Kubě: Když jste byl, jak již bylo řečeno, českým chargé d´affaires, české ministerstvo zahraničí vás chtělo povýšit na velvyslance. Nedostalo však k tomu souhlas kubánské strany. V oficiální zprávě kubánského ministerstva zahraničí stálo, že jste: "sídlo české diplomatické mise používal jako zástěrku pro své nelegální aktivity." Kubánci údajně, smějete se, i po letech vás to pobavilo... Kubánci údajně také měli podezření, že jste pracoval pro americkou tajnou službu CIA. Spolupracoval jste se CIA?

Nespolupracoval a pokud chcete, abych vám to vysvětlil, tak vám to řeknu tak, k nám na velvyslanectví chodili disidenti, já se za to nestydím a nikdy mě nikdo z Prahy za to nic nevyčítal. Za druhé, je sice pravda, že jsem disidenty podporoval, ba dokonce tu a tam jsem jim dokonce dal laptop, který jsem jim koupil, a za třetí, to dělal i můj syn...

Nebylo to za peníze amerických institucí?

No, já jsem se na původ těch peněz moc neptal, protože já jsem řekl: "Já potřebuji dva laptopy" a dostal jsem na ně peníze.

A kdo vám je dal?

Dala mi je organizace Freedom House a já si myslím, že to je, řekněme, nevládní organizace, a že je nějakým způsobem je sebrali na to, aby podporoval disidenty, kteří na Kubě chtějí mít laptop.

Tudíž odmítáte to, že byste spolupracoval se CIA?

To opravdu musím odmítnout.

Jak jste nesl, když vás Praha z Kuby nakonec stáhla a poslala vás do Pákistánu?

Tak já vám řeknu ještě toto, vy říkáte, že mě odmítli jako velvyslance, ono to je, jak jsme řekli na začátku, trošku složitější, já jsem byl na Kubě, byl jsem tam přes rok a před odjezdem jsem řekl tehdejšímu ministru Zieleniecovi: "S mým kádrovým profilem, já se nikdy na Kubě nemůžu stát velvyslancem, prosím vás, nenuťte mě do toho a nežádejte pro mě agrément a nepovyšujte mě, já zůstanu vedoucím mise, to mi úplně stačí, ale neříkejte, že jsem velvyslanec, protože to nemůže dopadnout dobře." Pan ministr se tenkrát zamyslel a řekl: "Proč bychom ustupovali," a tak se stalo, že jsem se musel vrátit. Co se týče Pákistánu, já jsem šel do Pákistánu rád, já jsem si myslel, že ještě jednou vyjedu a Pákistán byl volný, přede mnou tam byl pozdější vrchní ředitel Jakub Karfík a já jsem se celých, já nevím, 30 let věnoval speciálně problémům třetího světa, tak jsem si řekl, je to Kuba, je to Pákistán, OK, bereme, jedeme.

Další téma: působení a odvolání Petra Přibíka z postu velvyslance České republiky v Pákistánu. Česká média obšírně referovala o tom, že dosluhující vláda premiéra Miloše Zemana na návrh ministra Jana Kavana koncem června odvolala Petra Přibíka z postu velvyslance České republiky v Pákistánu. Odvolání začátkem července podepsal i prezident republiky Václav Havel. Média však referovala, že mělo jít o pomstu vlády za to, že Přibík kritizoval české politiky za zrušení dlouho plánované návštěvy v Kábulu. Proč ministr zahraničí Jan Kavan předložil 26. června návrh vládě na odvolání Petra Přibíka? Jan Kavan v rozhovoru pro BBC odpovídá:

Jan KAVAN /zvuková ukázka/: Já jsem ho předkládal na základě naprosté shody v personální radě ministerstva zahraničních věcí, která mi tento krok doporučila a nyní si nepamatuji naprosto všechny detaily těch argumentů, ale byly mezi nimi jak odkaz na ty těžší podmínky, klimatické podmínky a další, které ospravedlní, aby pan velvyslanec nebyl v takovýchto podmínkách celé ty čtyři roky, což je často dopad, kdy velvyslanectrvá v zahraniční ve svém postu, ale pak tam byl i odkaz na dlouhodobější nespokojenost, to si pamatuji na jeden termín jeho přímých nadřízených s jeho působení v Islamabádu, rovněž, pokud si pamatuji, tam byl jakýsi odkaz na odmítavý postoj pana velvyslance Přibíka k instrukcím, které z ministerstva dostal týkající se plnění povinnosti v souvislosti se zajišťováním voleb v zahraničí, na což, jak víte, máme zákon.

Exministr zahraničí Jan Kavan následně odpovídal na otázku BBC, zda velvyslanec Petr Přibík porušil při organizaci voleb zákon?

Jan KAVAN /zvuková ukázka/: To nemohu komentovat, protože nejsem obeznámen s detaily toho zamítavého postoje, já si jen pamatuji na tu argumentaci, na to vysvětlení. My jsme jako ministerstvo nepodali žádný rozklad nebo návrh týkající se možného porušení zákona, tím by se měli zabývat lidé, kteří mu tento příkaz poslali, kteří poskytli, jeho nadřízení, kteří poskytli personální radě tyto argumenty.

Uvedl v rozhovoru pro BBC bývalý ministr zahraničí Jan Kavan. Vy jste, Petře Přibíku, již ve středu naznačil, že se hodláte poradit s právníky a zvážíte žalobu na Jana Kavana. Co vám právníci doporučili?

No, je to právě v této věci a pan ministr Kavan se vyjadřuje zdrženlivěji než před několika dny, a to sice ve věci voleb. Já na sobě nemohu nechat, že jsem porušoval zákony, protože jsem žádné neporušil, ale já bych vám chtěl říct, jak k tomu došlo. My můžeme volit v Karáčí, kde je generální konzulát nebo na velvyslanectví v Islamabádu, dva měsíce před tím než měly být uskutečněny jsme napsali oba dva, jak konzul, tak i já do Prahy, že se nikdo neúčastní voleb jak v Karáčí, tak v Islamabádu. Mezitím došlo k islámskému nebo teroristickému útoku na francouzské techniky, asi 10 jich zabili před hotelem Sheraton, a já jsem napsal do Prahy, že nechci riskovat život svých podřízených, tj. pana doktora Vobiše, který tam měl dělat zapisovatele, protože na karáčském konzulátu byla jen jedna osoba a ta nemohla provádět volby, na to jsem dostal od dnes již bývalého generálního sekretáře Jaroše příkaz, že to musím udělat. Já jsem na to zavolal pana Vobiše, přečetl jsem mu to a on řekl: "Mě se tam tedy moc nechce, ale já tam jedu." V Karáčí ho ubytovali do hotelu Marriott, který těsně sousedí s americkým generálním konzulátem, který promptně druhý den vyletěl do luftu a zabil přitom, tedy někdo v tom autě, které vyletělo do luftu, asi 12 osob a pan Vobiš byl v tu dobu v hotelu.

Ale otázka zněla, zda jste se již poradil s právníky, zda žalobu podáte, ano či ne?

Já jsem se poradil a bylo mi doporučeno, abych počkal, protože já jsem dodržel všechny předpisy, které je nutno, možno zadržet, tj. zaprvé jsem se zeptal, jak došlo k mému odvolání a ne, že jsem se, jak je pan ministr Svoboda špatně informován, že jsem šel rovnou do médií, to prostě pravda není, já vám můžu vyjmenovat s kým vším jsem mluvil a já doteď vlastně nevím, co jsem provedl, proč jsem odvolán a ...

Takže až na základě toho, až uvidíte důvody svého odvolání se rozhodnete, zda zažalovat Jana Kavana?

Přesně to mi poradili, protože řekli: "My zatím chceme být korektní, my nechceme být jako oni, počkejte, ať vám řeknou, o co jde."

Bývalý ministr zahraničí Jan Kavan zdůraznil v rozhovoru pro BBC, že odvolání Petra Přibíka z funkce mělo ve vládě jednoznačnou podporu a ještě dodal:

Jan KAVAN /zvuková ukázka/: Nezazněl tam jediný hlas, který by s tímto návrhem nesouhlasil a poté to bylo předloženo panu prezidentovi, sám víte, že pan prezident není člověk, který by automaticky podepisoval cokoliv, co přichází například z ministerstva zahraničních věcí, anebo z vlády vedené Milošem Zemanem. Takže předpokládám, že i kancelář prezidenta republiky si v tom čase mezi 26. červnem, kdy rozhodla vláda, a 9. červencem, kdy to podepsal pan prezident Havel, že se na ten případ podívala a s argumentací souhlasila.

Slova bývalého ministra zahraničí Jana Kavana v rozhovoru pro BBC. Vy jste v rozhovoru pro Český rozhlas uvedl: "Myslím, že byl unavený," rozumějme Václav Havel, "a možná ani nevěděl, co podepisuje." Trváte si na těchto slovech, nebo byste je rád vzal zpět?

Já to v tuto chvíli nekomentuji, chcete-li, spíše beru zpět, než bych je komentoval.

Asi je berete zpět kvůli reakci Hradu, protože prezidentův mluvčí Ladislav Špaček vaše slova ostře odmítl. Citujme doslova: "Je to nanejvýš znevažující výrok, nelze jej brát v úvahu. Prezident se ztotožnil z důvody ministerstva zahraničí, Přibíkova slova jdou daleko nad rámec toho, jak by se měl diplomat ve státních službách vyjadřovat."

To je v pořádku, já panu Špačkovi nemůžu předpisovat nebo definovat, jak se má chovat nebo nemá chovat člověk, který je odvolaný a kterému nemůžou říct, nebo nechtějí říct, proč ho odvolali, to nechávám na něm.

Ovšem nový vicepremiér, ministr zahraničí Cyril Svoboda, do něhož jste vkládal naděje, nemýlím-li se, že jste si s ním chtěl situaci vyjasnit a ukončit "humbuk", pochopil jsem správně vaše slova?

Pane redaktore, to jste pochopil naprosto správně. Já vím, že pana ministra Svobodu nedokážu přesvědčit, když se stalo, co se stalo, ale to je postaveno na naprosto vymyšlených argumentech, z nichž neplatí ani jediný, ale já chápu, že, tak, co mám dělat. Toto rozhodnutí, že mě odvolávají je, jak mi řekl náměstek Vošalík, nezvratné. Já to mohu jen okomentovat a říct, zaprvé toto není pravda, za druhé, za třetí, za čtvrté. Já si zodpovídám za to, co jsem dělal a já jsem ochotný to každému kdykoliv vysvětlit, ale já jsem k tomu stejně nikdy nedostal příležitost.

Nový vicepremiér, ministr zahraničí Cyril Svoboda rozhodnutí odvolat Petra Přibíka vzal rovněž za své. Svobodu navíc pobouřilo mediální vystupování Petra Přibíka a ministr před několika hodinami BBC řekl:

Cyril SVOBODA /zvuková ukázka/: Tak já jsem se seznámil s postupem, kterým byl pan velvyslanec Přibík odvolán a mohu říct jednu věc, ten postup byl korektní a byl v pořádku po administrativní stránce. Jen nemám úplně jasno, přesné datum, kdy bylo, co doručeno které osobě, ale z hlediska formálního bylo všechno v pořádku. Ale především chování pana velvyslance teď mě utvrzuje v tom, že postup je správný. Velvyslanec zastupuje hlavu státu a je podřízen jak hlavě státu, tedy prezidentu republiky, tak ministru zahraničních věcí a nemůže v médiích předvádět to, co předvádí pan velvyslanec Přibík. Zdá se mi, že to překročilo veškerou únosnou míru chování velvyslance.

Vicepremiér a ministr zahraničí Cyril Svoboda rovněž přiznal v rozhovoru pro BBC, že mu již v případu Přibík došla trpělivost.

Cyril SVOBODA /zvuková ukázka/: Já teď čtu noviny a žasnu, co všechno se v novinách dozvídám od velvyslance na adresu ministerstva, ministrů apod. Kdyby se takto chovali všichni velvyslanci, kteří mají nějaké výhrady k tomu, že by někde chtěli být déle, nebo by chtěli být na jiném místě, tak to by to tedy vypadalo.

Tolik slova Cyrila Svobody. Myslíte si, že je reálné, že se podaří celá situace vyjasnit, a že byste v diplomatických službách nadále zůstal?

No, já myslím, že tu je několik kroků, já především trvám na tom, že musím vysvětlit, co jsem udělal a druhá strana mi musí říct, co jsem udělal špatně. Já nezpochybňuji rozhodnutí vlády, tam ministr obrany Tvrdík vystoupil, řekl, že jsem se otřel o jeho poradce ve věci odvolané návštěvy v Kábulu ...

Jak to víte?

Tak to se člověk dozví, to snad není únik informací. A pak dokonce řekl, že nebude hlasovat, aby to nevypadalo to, že je proti mně zaujatý. Já bych dal přednost tomu, kdyby mně to řekl do očí.

Původně se podle informací BBC počítalo s tím, že Petr Přibík opustí post velvyslance k 31. 12. 2002. Po mediálních vystoupeních Petra Přibíka se však nový vicepremiér a ministr zahraničí Cyril Svoboda rozhodl, že odchod Petra Přibíka z postu velvyslance urychlí. Svoboda před několika hodinami uvedl v rozhovoru pro BBC, že čím dříve Petr Přibík opustí post velvyslance, tím lépe.

Cyril SVOBODA /zvuková ukázka/: Tak situace, která se dnes děje, mě utvrzuje, že čím dříve, tím lépe. Znovu opakuji, žádný velvyslanec, byť by měl sebevětší výhrady k postupu svých nadřízených, nemůže postupovat tak, jak postupuje pan Přibík.

Slova Cyrila Svobody. Mrzí vás to, že čím dříve, tím lépe a tím se dostáváme i k tomu, co před vámi ještě v Pákistánu je za úkoly?

Tak přede mnou jsou dva úkoly, především, jak jsem řekl, začal proces s vrahy dvou českých turistů, já jsem se v tom i angažoval a já to chci dovést do konce.

Ale když vám to nebude umožněno, z toho, co říkal Cyril Svoboda, že čím dříve opustíte ten post, tím lépe.

Já nevím, co je čím dříve, tím lépe a jistě se najde, když to neudělám já, tak to udělá někdo jiný, ale já o tom nejvíce vím a já si myslím, že to je věc, kterou dovedu do toho správného konce v této chvíli jen já.

Co by hrozilo kdyby jste velvyslancem nebyl, kdyby vás Cyril Svoboda stáhl z Pákistánu třeba ke konci září, což je podle informací BBC, jedna z variant, o níž se uvažuje. Co by hrozilo při soudním procesu, jaké informace vy máte k dispozici, že jste tak nepostradatelný u soudního procesu s vrahy dvou českých turistů?

Já jsem neřekl, že jsem nepostradatelný, já jsem jen řekl, že o tom nejvíce vím, že jsem to dotáhl do stádia, kdy ten proces začal už za rok, a že, to jsem také řekl, tak mi nepředhazujte, že nejsem nepostradatelný, vezme to někdo jiný, to se stane, nebo se to nestane, já nevím. Já si myslím, že je fyzicky vyloučeno, abych do 30. se vrátil a pak je druhá věc, vy jistě víte, že minulý týden v Marji někdo udělat islámský útok na křesťany, a že to není první útok, že my se staráme v Ramapindji, tj. dvojměstí Islamabádu, o hospic svatého Josefa, kde je 60 lidí, kde moje žena shání každý měsíc 125 tisíc korun, aby ho udržela při životě, a to také nejde jen tak říci: "Nemohl by to dělat někdo jiný," nikdo jiný neexistuje a my si poškodíme.

Mohu se vrátit ještě k soudnímu procesu, protože ten je pravděpodobně pro Českou republiku velmi důležitý tím, že byli v Pákistánu zavražděni dva Češi. V čem by byl proces poškozen?

Já si myslím, že by se vytvořil prostor, kdy ten hlavní obžalovaný, druhého teprve shánějí, řekne, že třeba byl takto donucen vypovídat a ten proces splaskne. Za druhé, je tam otázka peněz, kdo ten soud má platit, protože já jsem sehnal právníka, který je ochoten to dělat zdarma, ale nemůže to dělat zdarma, že tam bude bydlet, že tam bude létat letadlem atd. To s ním můžu opravdu dohadovat jen já.

Můžete velmi stručně říci, zda se již soud v současnosti koná?

Ten začal minulý týden tím, že prokurátor vznesl obžalobu, řekl: "Tady ten člověk se přiznal při vyšetřování, že zabil. A druhý, který mu údajně pomáhal, toho hledáme." Pak se to odročilo, není vyloučeno, že také až přijedu.

Uvažujete o tom, že byste s manželkou v Pákistánu zůstali i přes konec své diplomatické mise, abyste soudní proces dotáhl do konce a ona, aby dokončila práci v hospici?

Ne, to je absolutně vyloučeno.

Říká Petr Přibík, velvyslanec České republiky v Pákistánu. Děkuji za vašich 30 minut, které jste věnoval rozhlasové stanici BBC a někdy příště u mikrofonů opět na shledanou.

Transkripci Interview BBC pořizuje společnost NEWTON I.T. a neprochází jazykovou úpravou BBC.
 
 

Ptejte se našich hostů
Předcházející rozhovory:
 
 
Karel Čermák
Milan Kubek
Cyril Svoboda
Akciové trhy:  01:24 GMT
FTSE 6406.80 -11.00
Dow Jones 12525.7 -48.11
Nasdaq 2467.70 -9.91
FTSE má zpoždění 15 min, Dow a Nasdaq 20 min
 POČASÍ
 

 
redakce@bbc.co.uk
 
 
 
BBC Copyright   Nahoru ^^ BBC News in 43 languages >
 
Zprávy | Svět | Británie | Česká republika
Přehledy tisku | Analýza | Fórum
Anglicky s BBC
 
 
Redakce | Programy | Kontakt | Pomoc  
 
 
© BBC Czech, Bush House, Strand, London WC2B 4PH, UK