http://www.bbcczech.com

úterý 23. listopadu 2004, 14:56 SEČ

Stručný průvodce Evropskou ústavou

Úplné znění smlouvy o evropské ústavě v českém jazyce si ve formátu pdf můžete stáhnout kliknutím na následující odkaz:

Evropská ústava

Rozhodující dokument

Evropská ústavní smlouva je rozhodujícím dokumentem, který určuje, co Evropská unie může, či nemůže.

Formuluje hodnoty a politické cíle unie a zdůrazňuje, že členské státy dobrovolně delegují své pravomoci na instituce Evropské unie (a nikoliv naopak).

Ústava také otvírá cestu k hlubší evropské integraci, což podle některých pozorovatelů může vyústit v evropský "superstát".

Evropská ústava se stane zákonným dokumentem poté, co bude ratifikována v každém z členských států. V některých proto proběhne referendum

Euroústava zjednodušeně

Euroústava je koncipována tak, aby snižovala nebezpečí „mrtvého bodu“, do kterého by se 25 členských států během svých jednání mohlo dostat.

Euroústava také snižuje potřebnou většinu hlasů, jichž je zapotřebí pro rozhodování v Radě ministrů. Omezuje tématické oblasti, pro jejichž schválení je požadován jednomyslný souhlas.

Zavádí pozici řádného prezidenta Rady, jenž má být schopen zajistit větší kontinuitu fungování, než současné střídající se předsednictví.

Euroústava racionalizuje fungování Evropské komise také tím, že od roku 2014 omezuje počet jejích členů.

Zahraniční a obranná politika

Ústava opětovně zavazuje unii ke společné zahraniční politice a usiluje o společnou obrannou politiku.

Vytváří funkci ministra zahraničí unie, který bude koordinovat činnost diplomatickou a aktivity zahraniční pomoci. Ministr bude též odpovědný za evropský diplomatický sbor.

V oblasti zahraniční politiky však musí státy vystupovat jednotně. Pokud spolu navzájem nesouhlasí, jako tomu bylo v případě Iráku, je ministr zahraničí EU bezmocný.


Další klíčové faktory

Evropská ústava také: