http://www.bbcczech.com

Návrh zákona o potratech provází spor o statut embrya

Boj proti tzv. umělému přerušení těhotenství patří k dlouhodobým tématům českých lidovců - někteří z nich usilovali o zákaz či alespoň omezení interupcí už v komunistických časech.

Teď přišla skupina poslanců kolem člena KDU-ČSL Jiřího Karase s návrhem postavit potraty v drtivé většině případů mimo zákon - parlament by se měl věcí zabývat v nejbližších dnech - a i když je velmi nepravděpodobné, že by návrh schválil, téma vyvolává v české společnosti dosti emotivní debatu.

Návrh zákona, který by zakazoval, respektive silně omezoval potraty, prosazují většinou lidovci, ale mezi navrhovatele patří i člen Občanské demokratické strany Petr Pleva.

Co by tedy měl zákon zajistit, proč je předkládán, jaký je jeho cíl?

"Náš návrh požaduje uložení až nepodmíněného trestu pro lékaře, který provede interupci, a také až nepodmíněného trestu (protože v návrhu jsou i nižší sazby) pro toho, kdo navede ženu, aby interupci podstoupila," říká Petr Pleva.

Doplňuje, že zákon obsahuje výjimky: "Rozhoduje-li se mezi životem matky a dítěte, pak má samozřejmě život matky přednost. Soud by také podle našeho návrhu měl upustit od potrestání, pokud byla žena prokazatelně znásilněna."

'Zákaz je nesmysl'

V ODS je Petr Pleva se svým postojem osamocen - jeho stranický kolega, sexuolog Jaroslav Zvěřina například rozhodně prohlašuje, že zákaz potratů je absolutní nesmysl.

"Zákaz vede k tomu, že potraty se provádějí dál, ale jsou pro část žen nedostupné, protože jsou drahé. Každý zákaz je vždycky spojen s růstem cen - v tomto případě se lékařům musí platit víc, protože podstupují riziko, že budou dopadeni, když páchají trestný čin," míní Zvěřina a dodává:

"A pokud potraty neprovádějí lékaři, provádějí je různí fušeři, což vede k tristním výsledkům. Například v Brazílii umírá několik desítek tisíc žen každý rok na kriminální potraty, co je výsledek, kterého já bych se tedy dočkat nechtěl."

Jaký má být přístup státu

Z rozhovorů s poslanci vyplývá, že problém není ani tak v názoru na potrat jako takový, protože těžko nalézt ve sněmovně člověka, který by interupce přímo obhajoval a podporoval - to nedělají ani aktivistky feministických hnutí.

Politická otázka zní, jak liberálně má k potratům přistupovat stát. Petr Pleva na Zvěřinovy argumenty ohledně 'černých potratů' reaguje:

"Taková tvrzení zaznívají především z úst gynekologů, kteří potraty provádějí a pro které by samozřejmě bylo nepříjemné přijít o to výnosné zaměstnání. Nicméně zkušenosti ze zemí, kde jsou potraty zakázány, jako je třeba Irsko či Polsko, nenasvědčují, že by se ta tvrzení zakládala na pravdě."

"Spíš si myslím, že by zákaz donutil ženy zvažovat spoustu jiných alternativ, zodpovědněji přistupovat k mateřství a nevidět v potratech jen další formu antikoncepce," domnívá se poslanec Pleva.

Většina ČSSD zákon nepodpoří

Kdo má, pokud jde o umírání žen i dětí při potratech prováděných načerno pravdu, to se dá těžko určit, protože obě strany šermují vlastními početními údaji, které lze těžko ověřit, navíc se stoprocentně věrohodné statistiky asi ani nedají vypracovat.

Zákon nepodpoří ani většina členů sociální demokracie - a poslankyně za ČSSD Eva Nováková říká: "Jsem odpůrkyní potratů asi jako každá žena, i když si myslím, že jsou životní situace, kdy se k tomu člověk uchýlit musí."

"Ptala jsem se gynekologů, kdo nejvíc na potraty chodí. Nejčastěji to jsou matky, které už mají děti, a považují za nezodpovědné, aby rodily třeba v padesáti letech - jednak kvůli genetickému zatížení dítěte, jednak kvůli tomu, že by ho nemohly vychovat."

Právě tenhle argument je ale pro každého odpůrce potratů nepřijatelný - možné komplikace v životě dítěte či rodičů nemohou být argumentem pro potrat.

A pokud jde o předpokládané postižení dítěte?

"Je prokázáno, že potratů s postiženým dítětem je deset procent z celkových třiceti procent předčasně ukončených těhotenství," uvádí lidovecká poslankyně Michaela Šojdrová.

"Mám v zásobě i dost svědectví maminek, které byly upozorněny, že hrozí vážné poškození plodu, přesto nešly na potrat a to dítě se pak narodilo úplně zdravé," pokračuje poslankyně KDU-ČSL a uzavírá:

"Ale zdravotní důvody určitě patří k těm, které mohou interupci ospravedlňovat. A právě život matky je vždycky ten, který má přednost."

Jaký je statut embrya

Ti, kdo jsou proti zákazu potratů, se většinou vyslovují pro osvětu a antikoncepci a mají po ruce jeden dosti významný argument: od roku 1990 se počet potratů prováděných v České republice snížil zhruba o polovinu.

Klíčová otázka ale zůstává: co je embryo - člověk, nebo jen buněčný shluk? A je-li to člověk, odkdy?

"Když řekneme, že to je člověk a že zničení zárodečné buňky je vražda, je to veliký extrém, který všechny jenom mate," soudí lékař Jan Payne z I. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

"Na druhou stranu představa, že matka si až do poslední chvíle může dělat s plodem, co chce, mi připadá také extrémní," doplňuje lékař Jan Payne.

Podle něj je třeba volit přiměřený kompromis: "Po mém soudu současná česká právní úprava je slučitelná s moderní liberální společností."

O návrhu na zákaz potratů rozhodnou poslanci příští týden.

Svůj názor na potraty můžete vyjádřit prostřednictvím formuláře v pravé části této stránky.

Chcete-li, aby byl Váš příspěvek následně zveřejněn zde, nezapomeňte prosím vyplnit své jméno a město, kde bydlíte.


Každý člověk si může se svým tělem dělat, co chce, a dělá, tetuje, odsává tuky, zvětšuje prsa nebo zkracuje přirození. V případě těhotenství jsou to dva životy, za které není nikdo jiný než ta matka odpovědná, pokud je to dítě zdravé. Podle mě je to vražda. Nemusíme si nic říkat, přivést tělesně postižené dítě do tohoto světa, kdy jenom peníze rozhodují, je nesmysl! To se každá rodina finančně zruinuje! Politickým kecům a slíbeným podporám bych nevěřil, protože není nic jednodušší, než napsat dopis: Litujeme, ale na to nemá stát peníze a pak tu stojíš sám.
Pavel Novotný, Mnichov

Velice mě překvapuje, že ohledně tohoto problému jde slyšet především naše "silnější plemeno". Zrovna ti, kteří při vyslovení "Jsem těhotná" od své partnerky berou nohy na ramena a utíkají pryč! Zvlášť, když nemají v plánu žít s ní celý život. Jakmile žena zjistí, že čeká dítě, je to pouze její problém. Zaleží pouze na ní, jestli si to nechá, a zvažuje přitom spoustu věcí: Jsem na to připravena? Jsem schopna se o dítě finančně postarat? Mohu se spolehnout na partnera, na rodiče? Nevyhodí mě z práce? Diskuse - kdy je plod embryo a kdy už dítě je snad ustanoveno. Žena nemůže postoupit interupci, pokud překročila určitou délku těhotenství. A ještě něco: žádná žena nebere interupci jako antikoncepci. Nic totiž nefunguje na 100 %. Ani slova muže.
Karin Kurti

V souvislosti s potraty argumentují často jejich zastánci tím, že má žena právo rozhodovat sama o svém životě. Jenomže tady se už nejedná pouze o její život. Podle mého názoru je nesmysl hledat a stále posouvat věkové hranice proveditelnosti potratu. Člověk je člověkem od samého počátku a tím je početí. A od tohoto okamžiku je třeba vyvíjejícího se lidského tvora chránit. Zvláště tehdy, když se on sám ještě bránit nedokáže. Prý je embryo jen pouhý shluk buněk. Jenomže to je každý z nás.
Pavel Hurta, Želechovice

Jsem toho názoru, že tvrzení "matka se o svém těle musí mít možnost kdykoliv svobodně rozhodnout" je falešné, nebo lépe řečeno oprávněné, jen dokud svým rozhodnutím neohrozí na životě jinou živou bytost, byť by se jednalo o bytost vegetující v těle matky. Přijde mi krajně nešťastné, že se hledá politický kompromis v otázce, kdy se již jedná o jiný život, o jinou bytost. Každému je zřejmé, že je to dřív, než ona bytost "přijde na tento svět", tedy než se narodí. Buďme pokorní a nestanovujme, že je to 3, 5, 7 nebo 12 týdnů od početí. Je to prostě od početí. Jsem přesvědčen, že tak jako dnes posuzujeme upalování čarodějnic ve středověku za barbarství, tak i budoucnost odsoudí naše "svobodné" zabíjení nenarozených dětí jako barbarství.
Manolo Kaiser

Plně souhlasím s názorem, že člověk je člověkem od okamžiku početí! Z toho by pak měly vycházet všechny naše další morální i zákonné normy.
Jaroslav Sternwald

Člověk je člověkem od okamžiku početí; v případě negace tohoto tvrzení nebudeme s to se dohodnout, zda zárodek je člověkem až v momentě dosažení počtu 1 milionu či 1,5 milionu buněk a podobně. Připustíme-li tedy, že lidská bytost počíná život - zajímavé - početím a zároveň že vražda je zločin, nevidím důvod proč kvůli vlastnímu pohodlí proskribovat ještě nenarozené a jejich vrahy netrestat. Zároveň je ovšem nutno umožnit anonymní porody a zjednodušit adopční řízení etc. Římské právo uznávalo dědické nároky i nenarozených dětí; tedy již tehdy nepochybovali o existenci plodu jako člověka.
Pavel Miškovský