Úvod
1947
1947-48 1965 1971 1989 1996-97 1998 1999 2001
Klikněte na roky

Dělení Indie vyvolalo nepokoje a vedlo ke vzniku lidových hnutí

Rozdělení a nezávislost

V srpnu 1947 získala Indie nezávislost na Velké Británii a subkontinent byl rozdělen na převážně hinduistickou, podle ústavy však sekulární Indii, a nově vytvořený muslimský stát Pákistán.

Název Pákistán vzešel z představy, s níž poprvé vystoupil v roce 1933 student Čodhurí Rahmat Alí. Ten navrhl, aby byla vytvořena oddělená mateřská země, která by zahrnovala severozápadní provincie s muslimskou většinou a zeměpisně přilehlý knížecí stát Džammú a Kašmír.

Jméno bylo sestaveno takto: P jako Pandžáb, A jako Afghánci ze severozápadní hranice, K jako Kašmír, S jako Sind a Tán bylo převzato z názvu provincie Balúčistán. V urdštině slovo také znamená "země čistých".

Rozdělení subkontinentu však vedlo k nepokojům a vzniku lidových hnutí, protože muslimové, Sikhové a hindové se ocitli na nesprávné straně rozdělených provincií Paňdžábu a Bengálska. Z Bengálska později vznikl Východní Pákistán. Při rasových a náboženských nepokojích bylo podle odhadů zabito půl milionu lidí a další miliony přišly o střechu nad hlavou.

Kulturně nehomogenní oblast Džammú a Kašmíru počátkem 19. století oficiálně připadla Sikhům. Britové po válce se Sikhy v roce 1846 místo nastolení přímé správy nad oblastí dosadili indického vládce s titulem mahárádži.

Pod panství maharádži spadala buddhistická oblast Ladakhu, převážně hinduistický region Džammú, údolí Kašmíru s muslimskou většinou a menší muslimská království na západě.

V období Britského impéria byl stát Džammú a Kašmír jedním z více než 560 autonomních knížecích států poddaných britské koruně. Před vyhlášením nezávislosti bylo místním vládcům doporučeno, aby se připojili k jednomu z obou nových států, Indii nebo Pákistánu, přičemž měli vzít v úvahu zeměpisnou polohu svého státu a náboženství jeho obyvatel.

Vládce Džammú a Kašmíru se však do srpna 1947, kdy došlo k rozdělení, nerozhodl, ke které zemi se připojí.

O padesát let později jsou Pákistánci stále přesvědčeni, že Džammú a Kašmír se měl stát součástí jejich země, protože většina obyvatel, soustředěná v údolí Kašmíru, je muslimská.

Indie zase tvrdí, že Džammú a Kašmír patří jí, neboť maharádža nakonec v říjnu souhlasil s připojením k Indii.

 

^^ Nahoru