De Clwyd

Etholaeth seneddol
LLAF YN CADW

Canlyniadau

Llafur canlyniadau:
LLAF
Susan Jones
 • 13,051 pleidleisiau.
 • 37.2% cyfran
 • -1.2% newid yn y gyfran
Ceidwadwyr canlyniadau:
CEID
David Nicholls
 • 10,649 pleidleisiau.
 • 30.4% cyfran
 • +0.2% newid yn y gyfran
UKIP canlyniadau:
UKIP
Mandy Jones
 • 5,480 pleidleisiau.
 • 15.6% cyfran
 • +13.3% newid yn y gyfran
Plaid Cymru canlyniadau:
PC
Mabon ap Gwynfor
 • 3,620 pleidleisiau.
 • 10.3% cyfran
 • +1.6% newid yn y gyfran
Democratiaid Rhyddfrydol canlyniadau:
DRH
Bruce Roberts
 • 1,349 pleidleisiau.
 • 3.8% cyfran
 • -13.4% newid yn y gyfran
Plaid Werdd canlyniadau:
GRDD
Duncan Rees
 • 915 pleidleisiau.
 • 2.6% cyfran
 • +2.6% newid yn y gyfran

Newid o'i gymharu â 2010

LLAF mwyafrif: 2,402 6.9%
Canran yr etholwyr a bleidleisiodd
63.8%

Cyfran y bleidlais yng Nghymru

Plaid %
LLAF 37.2
CEID 30.4
UKIP 15.6
PC 10.3
DRH 3.8
GRDD 2.6

Cyfran y bleidlais ers 2010

-%
+%
UKIP
+13.3
GRDD
+2.6
PC
+1.6
CEID
+0.2
LLAF
-1.2
DRH
-13.4

Y diweddaraf De Clwyd

08.05.2015

01:53

CANLYNIAD DE CLWYD YN LLAWN

Llafur
standard

Mae Susan Elan Jones yn dychwelyd i San Steffan fel yr Aelod Seneddol.

01:46

LLAFUR YN DAL DE CLWYD

Llafur
standard
Back to top

Portread o'r etholaeth

Mae etholaeth De Clwyd yn cynnwys cyrion tref Wrecsam a thirlun godidog mynyddoedd y Berwyn, ac mae'n enwog am Eisteddfod Ryngwladol Llangollen ar lannau'r Ddyfrdwy. Poblogaeth yr etholaeth yw 72,373 - sy'n llai na'r cyfartaledd ar draws Cymru o 76,900. Yn nhri mis olaf 2014 roedd lefel diweithdra yn Ne Clwyd yn 4.4% - tipyn is na'r cyfartaledd i Gymru (6.9%) a Phrydain (6.5%).

Llafur sydd wedi cadw'r sedd yn San Steffan a'r Cynulliad ers iddi gael ei chreu yn 1997.

Yn etholiad 2010, disgyn wnaeth canran Llafur o'r bleidlais, ond enillodd Susan Elan Jones gyda mwyafrif o 2,834 dros y Ceidwadwyr.