Aberconwy

Etholaeth seneddol
CEID YN CADW

Canlyniadau

Ceidwadwyr canlyniadau:
CEID
Guto Bebb
 • 12,513 pleidleisiau.
 • 41.5% cyfran
 • +5.7% newid yn y gyfran
Llafur canlyniadau:
LLAF
Mary Wimbury
 • 8,514 pleidleisiau.
 • 28.2% cyfran
 • +3.8% newid yn y gyfran
Plaid Cymru canlyniadau:
PC
Dafydd Meurig
 • 3,536 pleidleisiau.
 • 11.7% cyfran
 • -6.1% newid yn y gyfran
UKIP canlyniadau:
UKIP
Andrew Haigh
 • 3,467 pleidleisiau.
 • 11.5% cyfran
 • +9.4% newid yn y gyfran
Democratiaid Rhyddfrydol canlyniadau:
DRH
Victor Babu
 • 1,391 pleidleisiau.
 • 4.6% cyfran
 • -14.7% newid yn y gyfran
Plaid Werdd canlyniadau:
GRDD
Petra Haig
 • 727 pleidleisiau.
 • 2.4% cyfran
 • +2.4% newid yn y gyfran

Newid o'i gymharu â 2010

CEID mwyafrif: 3,999 13.3%
Canran yr etholwyr a bleidleisiodd
66.2%

Cyfran y bleidlais yng Nghymru

Plaid %
CEID 41.5
LLAF 28.2
PC 11.7
UKIP 11.5
DRH 4.6
GRDD 2.4

Cyfran y bleidlais ers 2010

-%
+%
UKIP
+9.4
CEID
+5.7
LLAF
+3.8
GRDD
+2.4
PC
-6.1
DRH
-14.7

Y diweddaraf Aberconwy

08.05.2015

02:59

CANLYNIAD ABERCONWY YN LLAWN

Ceidwadwyr
standard

Guto Bebb sydd wedi ei ailethol fel AS Ceidwadol Aberconwy.

02:49

CEIDWADWYR YN DAL ABERCONWY

Ceidwadwyr
standard
Back to top

Portread o'r etholaeth

Roedd Aberconwy yn sedd newydd yn 2010, wedi'i seilio ar ffiniau hen Fwrdeistref Cyngor Aberconwy. Un o'r prif wahaniaethau oedd nad oedd dinas Bangor o fewn ffiniau'r sedd. Dyma'r etholaeth leiaf yng Nghymru a Lloegr o ran poblogaeth, gyda thua 56,000 o bobl yn byw yno. Y dref fwyaf yw tref glan môr Llandudno, sy'n gyrchfan boblogaidd gydag ymwelwyr. Mae Castell Conwy, a gafodd ei adeiladu yn yr 1280au gan Edward I, wedi'i leoli'n gadarn yng nghanol y dref honno. Mae gan Gonwy hefyd furiau gyda 22 o dyrrau sy'n rhedeg dros dri chwarter milltir o'u hamgylch. Y mur yng Nghonwy yw un o'r gorau o'i fath yn Ewrop.

Ers 1950, mae Conwy wedi newid rhwng dwylo Llafur a'r Ceidwadwyr. Enillodd y Ceidwadwr Guto Bebb sedd newydd Aberconwy yn 2010, gyda mwyafrif o 3,398 - 35.8% o'r bleidlais. Daeth Llafur yn ail gyda 24.5% o'r bleidlais, y Democratiaid Rhyddfrydol yn drydydd ar 19.3%, a Phlaid Cymru'n bedwerydd gydag 17.8%.

Roedd 67.2% o bobl wedi bwrw pleidlais yn 2010.