Arfon

Etholaeth seneddol
PC YN CADW

Canlyniadau

Plaid Cymru canlyniadau:
PC
Hywel Williams
 • 11,790 pleidleisiau.
 • 43.9% cyfran
 • +8.0% newid yn y gyfran
Llafur canlyniadau:
LLAF
Alun Pugh
 • 8,122 pleidleisiau.
 • 30.3% cyfran
 • -0.1% newid yn y gyfran
Ceidwadwyr canlyniadau:
CEID
Anwen Barry
 • 3,521 pleidleisiau.
 • 13.1% cyfran
 • -3.8% newid yn y gyfran
UKIP canlyniadau:
UKIP
Simon Wall
 • 2,277 pleidleisiau.
 • 8.5% cyfran
 • +5.9% newid yn y gyfran
Democratiaid Rhyddfrydol canlyniadau:
DRH
Mohammed Shultan
 • 718 pleidleisiau.
 • 2.7% cyfran
 • -11.4% newid yn y gyfran
Plaid Lafur Sosialaidd canlyniadau:
SLP
Kathrine Jones
 • 409 pleidleisiau.
 • 1.5% cyfran
 • +1.5% newid yn y gyfran

Newid o'i gymharu â 2010

mwyafrif: 3,668 13.7%
Canran yr etholwyr a bleidleisiodd
66.3%

Cyfran y bleidlais yng Nghymru

Plaid %
PC 43.9
LLAF 30.3
CEID 13.1
UKIP 8.5
DRH 2.7
SLP 1.5

Cyfran y bleidlais ers 2010

-%
+%
PC
+8.0
UKIP
+5.9
SLP
+1.5
LLAF
-0.1
CEID
-3.8
DRH
-11.4

Y diweddaraf Arfon

08.05.2015

02:31

CANLYNIAD ARFON YN LLAWN

Plaid Cymru
standard

Hywel Williams sydd wedi ei ethol fel AS Arfon.

02:17

PLAID CYMRU'N DAL ARFON

Plaid Cymru
standard
00:53

CANRAN Y PLEIDLEISIAU YN ARFON

Etholiad 2015
standard

Fe wnaeth 66.5% o boblogaeth Arfon fwrw pleidlais yn yr etholiad - o gymharu gyda 63% yn 2010.

00:39

Y CYFRI YN ARFON

Etholiad 2015
tweet

Mae gohebydd BBC Cymru Chris Dearden wedi trydar llun o'r cyfrif ar gychwyn yn etholaeth Arfon.

07.05.2015

23:20

BRACES LWCUS HYWEL!

Plaid Cymru
standard

Mae ymgeisydd Plaid Cymru yn Arfon, Hywel Williams, yn hyderus... yn bennaf gan ei fod yn gwisgo braces lwcus yn y cyfri!

Back to top

Portread o'r etholaeth

Wedi'i lleoli yng ngogledd orllewin Cymru, mae'r etholaeth yn cynnwys tref Caernarfon a'r ardaloedd cyfagos, yn ogystal â dinas Bangor. Mae Arfon yn edrych allan dros yr arfordir tuag at Ynys Môn. I'r de, mae'r sedd yn cynnwys rhan o Barc Cenedlaethol Eryri, er bod Yr Wyddfa ei hun ar y ffin ag etholaeth Dwyfor Meirionnydd. Twristiaeth a ffermio yw prif gonglfeini'r economi erbyn hyn. Atyniad arall yw Castell Caernarfon (ble cafodd y Tywysog Charles ei arwisgo yn Dywysog Cymru yn 1969). Mae ardaloedd Caernarfon a Bangor wedi dod yn ganolbwynt ar gyfer y cyfryngau yn y gogledd. Mae'r etholaeth hefyd yn cynnwys Prifysgol Bangor, a gafodd ei sefydlu yn 1884, ble mae tua 11,000 o fyfyrwyr yn astudio ar hyn o bryd. Mae nifer uchel y myfyrwyr yn yr etholaeth yn golygu bod 'na broffil demograffig gwahanol i etholaethau eraill ar hyd arfordir y gogledd orllewin - mae 16.5% o'r boblogaeth yn 65 oed neu'n hŷn, o'i gymharu â chanran o 25% yn etholaeth Aberconwy'r drws nesa'.

Goronwy Roberts o'r Blaid Lafur, fu yn y sedd tan 1974, pan gafodd Dafydd Wigley fuddugoliaeth i Blaid Cymru, a bu'n aelod tan 2001. Enillodd ei olynydd Hywel Williams yn 2001 ac yn 2005, ac etholaeth newydd Arfon yn 2010.

Sicrhaodd Mr Williams 36% o'r bleidlais, o flaen Llafur ar 30.4%, y Ceidwadwyr ar 16.9%, y Democratiaid Rhyddfrydol ar 14.1% ac UKIP ar 2.6%.