Dwyrain Casnewydd

Etholaeth seneddol
LLAF YN CADW

Canlyniadau

Llafur canlyniadau:
LLAF
Jessica Morden
 • 14,290 pleidleisiau.
 • 40.7% cyfran
 • +3.7% newid yn y gyfran
Ceidwadwyr canlyniadau:
CEID
Natasha Asghar
 • 9,585 pleidleisiau.
 • 27.3% cyfran
 • +4.3% newid yn y gyfran
UKIP canlyniadau:
UKIP
David Stock
 • 6,466 pleidleisiau.
 • 18.4% cyfran
 • +16.5% newid yn y gyfran
Democratiaid Rhyddfrydol canlyniadau:
DRH
Paul Halliday
 • 2,251 pleidleisiau.
 • 6.4% cyfran
 • -25.8% newid yn y gyfran
Plaid Cymru canlyniadau:
PC
Tony Salkeld
 • 1,231 pleidleisiau.
 • 3.5% cyfran
 • +1.4% newid yn y gyfran
Plaid Werdd canlyniadau:
GRDD
David Mclean
 • 887 pleidleisiau.
 • 2.5% cyfran
 • +2.5% newid yn y gyfran
Plaid Lafur Sosialaidd canlyniadau:
SLP
Shangara Singh Bhatoe
 • 398 pleidleisiau.
 • 1.1% cyfran
 • +0.8% newid yn y gyfran

Newid o'i gymharu â 2010

LLAF mwyafrif: 4,705 13.4%
Canran yr etholwyr a bleidleisiodd
62.7%

Cyfran y bleidlais yng Nghymru

Plaid %
LLAF 40.7
CEID 27.3
UKIP 18.4
DRH 6.4
PC 3.5
GRDD 2.5

Cyfran y bleidlais ers 2010

-%
+%
UKIP
+16.5
CEID
+4.3
LLAF
+3.7
GRDD
+2.5
PC
+1.4
DRH
-25.8

Y diweddaraf Dwyrain Casnewydd

08.05.2015

03:17

LLAFUR YN CADW DWYRAIN CASNEWYDD

Llafur
standard
Back to top

Portread o'r etholaeth

Mae'r etholaeth yn cynnwys rhan y ddinas i'r dwyrain o Afon Wysg, a hefyd rhannau o ardal wledig yr hen Sir Fynwy, fel Cil-y-coed a Magwyr. Mae safle gwaith dur Llanwern o fewn yr etholaeth. Mae cwmni Tata Steel yn parhau i ddefnyddio'r safle i rolio dur ar gyfer y diwydiannau ceir ac adeiladau, ond fe gaeodd y rhan fwyaf o'r gwaith dur yn 2001, gyda channoedd yn colli eu gwaith. Mae canran y bobl sy'n hawlio Lwfans Ceisio Gwaith (3.5%) yn uwch na chyfartaledd Cymru (2.4%).

Llafur sydd wedi cynrychioli'r etholaeth ers iddi gael ei chreu yn 1983. Un o gyn aelodau seneddol yr etholaeth yw Alan Howarth - yr AS cyntaf i groesi llawr Tŷ'r Cyffredin o rengoedd y Ceidwadwyr i ymuno â Llafur.

Yn 2010 fe wnaeth y Democratiaid Rhyddfrydol lwyddo i leihau mwyafrif Jessica Morden i 1,650.