Canol Caerdydd

Etholaeth seneddol
LLAF YN CIPIO GAN DRh

Canlyniadau

Llafur canlyniadau:
LLAF
Jo Stevens
 • 15,462 pleidleisiau.
 • 40.0% cyfran
 • +11.2% newid yn y gyfran
Democratiaid Rhyddfrydol canlyniadau:
DRH
Jenny Willott
 • 10,481 pleidleisiau.
 • 27.1% cyfran
 • -14.3% newid yn y gyfran
Ceidwadwyr canlyniadau:
CEID
Richard Hopkin
 • 5,674 pleidleisiau.
 • 14.7% cyfran
 • -6.9% newid yn y gyfran
UKIP canlyniadau:
UKIP
Anthony Raybould
 • 2,499 pleidleisiau.
 • 6.5% cyfran
 • +4.4% newid yn y gyfran
Plaid Werdd canlyniadau:
GRDD
Christopher von Ruhland
 • 2,461 pleidleisiau.
 • 6.4% cyfran
 • +4.8% newid yn y gyfran
Plaid Cymru canlyniadau:
PC
Martin Pollard
 • 1,925 pleidleisiau.
 • 5.0% cyfran
 • +1.5% newid yn y gyfran
TUSC canlyniadau:
TUSC
Steve Williams
 • 110 pleidleisiau.
 • 0.3% cyfran
 • -0.2% newid yn y gyfran
Annibynnol canlyniadau:
ANNI
Kazimir Hubert
 • 34 pleidleisiau.
 • 0.1% cyfran
 • +0.1% newid yn y gyfran

Newid o'i gymharu â 2010

LLAF mwyafrif: 4,981 12.9%
Canran yr etholwyr a bleidleisiodd
67.3%

Cyfran y bleidlais yng Nghymru

Plaid %
LLAF 40.0
DRH 27.1
CEID 14.7
UKIP 6.5
GRDD 6.4
PC 5.0

Cyfran y bleidlais ers 2010

-%
+%
LLAF
+11.2
GRDD
+4.8
UKIP
+4.4
PC
+1.5
CEID
-6.9
DRH
-14.3

Y diweddaraf Canol Caerdydd

08.05.2015

03:30

LLAFUR YN CIPIO CANOL CAERDYDD

Llafur
standard
01:20

CAERDYDD YN CYFRIF

Etholiad 2015
standard

Dyma'r prysurdeb yn y cyfrif yn etholaeth Canol Caerdydd ar hyn o bryd.

Back to top

Portread o'r etholaeth

Mae'r etholaeth hon yn cynnwys canol prifddinas Cymru a'r maestrefi yng ngogledd ddwyrain y ddinas. Mae hefyd yn cynnwys rhai o dirluniau mwyaf adnabyddus Caerdydd, yn cynnwys Stadiwm y Mileniwm a Chastell Caerdydd.Mae'n gartref hefyd i boblogaeth uchel o fyfyrwyr, ac mae hyn yn gyfrifol am y gwahaniaeth mewn demograffeg poblogaeth o fewn yr etholaeth - dim ond 10.6% sydd dros 65 oed.

Cafodd sedd newydd Canol Caerdydd ei chreu yn 1983 a'r Ceidwadwr Ian Grist oedd y cyntaf i'w hennill. Llafur enillodd yn 1992, gyda Jon Owen Jones yn cipio'r sedd ar ei ail ymgais. Cynyddodd mwyafrif Mr Jones i 7,923 yn 1997. Ond yn 2001 fe dorrodd y Democratiaid Rhyddfrydol y mwyafrif yna i 659, gyda gogwydd o 8.4%. Yn 2005 fe gipiodd Jenny Willott y sedd i'r Democratiaid Rhyddfrydol drwy sicrhau gogwydd o 8.7%, a mwyafrif o 5,593 dros Lafur.

Daliodd hi ei gafael ar y sedd yn 2010 gyda 41.4% o'r bleidlais, o flaen Llafur ar 28.8%, y Ceidwadwyr ar 21.6%, Plaid Cymru ar 3.4% ac UKIP ar 2.1%.