Gorllewin Abertawe

Etholaeth seneddol
LLAF YN CADW

Canlyniadau

Llafur canlyniadau:
LLAF
Geraint Davies
 • 14,967 pleidleisiau.
 • 42.6% cyfran
 • +7.9% newid yn y gyfran
Ceidwadwyr canlyniadau:
CEID
Emma Lane
 • 7,931 pleidleisiau.
 • 22.6% cyfran
 • +1.7% newid yn y gyfran
UKIP canlyniadau:
UKIP
Martyn Ford
 • 4,744 pleidleisiau.
 • 13.5% cyfran
 • +11.5% newid yn y gyfran
Democratiaid Rhyddfrydol canlyniadau:
DRH
Chris Holley
 • 3,178 pleidleisiau.
 • 9.0% cyfran
 • -24.2% newid yn y gyfran
Plaid Cymru canlyniadau:
PC
Harri Roberts
 • 2,266 pleidleisiau.
 • 6.4% cyfran
 • +2.4% newid yn y gyfran
Plaid Werdd canlyniadau:
GRDD
Ashley Wakeling
 • 1,784 pleidleisiau.
 • 5.1% cyfran
 • +3.9% newid yn y gyfran
TUSC canlyniadau:
TUSC
Ronnie Job
 • 159 pleidleisiau.
 • 0.5% cyfran
 • -0.1% newid yn y gyfran
Annibynnol canlyniadau:
ANNI
Maxwell Rosser
 • 78 pleidleisiau.
 • 0.2% cyfran
 • +0.2% newid yn y gyfran
Socialist Party GB canlyniadau:
SPGB
Brian Johnson
 • 49 pleidleisiau.
 • 0.1% cyfran
 • +0.1% newid yn y gyfran

Newid o'i gymharu â 2010

LLAF mwyafrif: 7,036 20.0%
Canran yr etholwyr a bleidleisiodd
59.8%

Cyfran y bleidlais yng Nghymru

Plaid %
LLAF 42.6
CEID 22.6
UKIP 13.5
DRH 9.0
PC 6.4
GRDD 5.1

Cyfran y bleidlais ers 2010

-%
+%
UKIP
+11.5
LLAF
+7.9
GRDD
+3.9
PC
+2.4
CEID
+1.7
DRH
-24.2

Y diweddaraf Gorllewin Abertawe

08.05.2015

04:23

LLAFUR YN DAL GORLLEWIN ABERTAWE

Llafur
standard
Back to top

Portread o'r etholaeth

Fel ail ddinas fwya' Cymru, mae Abertawe'n gymysgedd o fusnes a diwydiant ond gydag arfordir godidog Penrhyn Gŵyr gerllaw. Caiff y ddinas ei hadnabod fel y porth i orllewin Cymru, ac mae ganddi safle strategol pwysig yn natblygiad hanesyddol, gwleidyddol ac economaidd yr ardal. Mae diweithdra yn yr etholaeth bron ddwbl y cyfartaledd i'r DU gyda 12.5% o oedolion sydd mewn oedran gweithio heb swydd. Mae canran uchel iawn (33.4%) o fyfyrwyr hefyd yn byw yn yr etholaeth, ac mae Prifysgol Abertawe yn yr etholaeth. Yno hefyd mae maestrefi llewyrchus fel Derwen Fawr a Sgeti, ynghyd â chartref y bardd Dylan Thomas yn Cwmdonkin Drive.

Fe ddaliodd Llafur ei gafael ar y sedd yn 2010 gyda Geraint Davies yn cymryd lle Alan Williams, ond roedd eu mwyafrif i lawr i 504. Cafodd Mr Davies ei ddewis wedi i Alan Williams, fu'n cynrychioli'r etholaeth ers 1964, benderfynu ymddeol.

Cafodd Llafur 34.7% o'r bleidlais, gyda'r Democratiaid Rhyddfrydol yn ail agos ar 33.2%, y Ceidwadwyr ar 20.8% a Phlaid Cymru ar 4%.