Perffaith Chwarae Teg

  • 17 Ebrill 2015

Efallai mai'r olygfa fwyaf dadlennol yn nadl y gwrthbleidiau neithiwr oedd honno ar y diwedd lle gafodd y tair gwraig oedd ar y llwyfan gwtsh cyfeillgar cyn troi i ysgwyd llaw'n gwrtais ac Ed Miliband. Ar ben arall y llwyfan gadawyd Nigel Farrage fel yr un dyn bach ar ôl.

Sut mae mesur llwyddiant yr arweinwyr felly? Gadewch i ni gychwyn gyda Ed Miliband. Rwyf wedi bod yn llais cymharol unig o'r dechrau wrth ddadlau bod penderfyniad yr arweinydd Llafur i dderbyn y gwahoddiad i ddadl neithiwr yn un doeth.

Rwy'n meddwl fy mod wedi cael fy mhrofi'n gywir. Mae parodrwydd Mr Miliband i dderbyn pa bynnag fformat y mae'r darlledwyr yn cynnig wedi adlewyrchu'n dda arno fe ac mae'n amlwg o'r arolygon bod canfyddiad yr etholwyr o'r arweinydd Llafur yn raddol newid o'i blaid. Mae'n ymddangos mai gorau po fwyaf y'r dacteg orau pan ddaw hi'n fater o ymddangosiadau teledu gan Mr Miliband.

Mae'n amlwg bod Nicola Sturgeon, Leanne Wood a Natalie Bennett yn hapus a'u perfformiad hefyd. Sut arall mae esbonio'r cwtsh? Ond dyma i chi gwestiwn bach. Ydy strategwyr y blaid Lafur yn dawel falch ynghylch perfformiad arweinydd yr SNP? Cyn i chi rythu at y sylw yna - gadewch i mi esbonio.

Mae'n amlwg bod paentio'r SNP fel bwgan yng Nghymru a Lloegr yn rhan ganolog o strategaeth y Ceidwadwyr. Ond mae'n ymddangos nad yw Ms Sturgeon yn dod drosodd fel ffigwr fygythiol yn yr un modd ac y byddai Alec Salmond, dyweder. Gallai hynny fod yn benbleth i'r Torïaid.

Darllen yr erthygl yn llawn Perffaith Chwarae Teg

Taro'r Post

  • 16 Ebrill 2015

Tair wythnos i fynd felly cyn i ni fwrw ein pleidleisiau - os nad ydych chi wedi bwrw eich pleidlais yn barod wrth gwrs!

Un o'r newidiadau mwyaf yn ein cyfundrefn etholiadol yn ystod y blynyddoedd diwethaf yw'r cynnydd enfawr yn y nifer sy'n dewis bwrw pleidlais post. Yn ôl yn 1997 dim ond 2.3% o'r pleidleisiau oedd wedi eu postio i mewn. Erbyn 2010 roedd y canran wedi cyrraedd 18.8%.

Darllen yr erthygl yn llawn Taro'r Post

Peintio'r Byd yn Wyrdd

  • 14 Ebrill 2015

Ar ddiwedd y 1970au derbyniodd Plaid Cymru gais braidd yn rhyfedd gan grŵp o bobol o Coventry yng nghanolbarth Lloegr. Roedd y grŵp yn bwriadu sefydlu plaid wleidyddol newydd a fyddai'n wrth niwclear tra'n cefnogi heddychiaeth a datganoli. "People" oedd enw'r blaid newydd i fod ac roeddynt yn awyddus i gydweithio â chenedlaetholwyr Cymru a'r Alban.

Mae'r blaid honno yn bodoli hyd heddiw. Y Blaid Werdd yw ei henw hi erbyn hyn.

Darllen yr erthygl yn llawn Peintio'r Byd yn Wyrdd

Godwin a Gotcha

  • 8 Ebrill 2015

Yn ôl yn nyddiau cynnar iawn y rhyngrwyd fe luniodd cyfreithiwr o'r enw Mike Godwin y rheol sy'n dwyn ei enw hyd heddiw. Dyma'r fersiwn gwreiddiol o 1990.

"As an online discussion grows longer, the probability of a comparison involving Nazis or Hitler approaches 1"

Darllen yr erthygl yn llawn Godwin a Gotcha

Y Truman Show

  • 7 Ebrill 2015

Un o'r lluniau gwleidyddol enwocaf yw hwnnw o Harry S Truman drannoeth ei ail-ethol yn Arlywydd yr Unol Daleithiau yn dal copi o'r Chicago Tribune yn dwyn y pennawd 'Dewey Defeats Truman'. Mae'r llun hwnnw'n cael ei ddefnyddio o hyd fel gwers i newyddiadurwyr a gwleidyddion i beidio mynd o flaen y gofyn.

Mae modd maddau i'r Tribune am wneud camgymeriad wrth rasio i fod yn gyntaf gyda'r newyddion. Wedi'r cyfan roedd pob un arolwg barn wedi darogan y byddai Dewey yn ennill a hynny'n ddigon cysurus ac roedd seffolegwyr a sylwebwyr bron yn unfryd na allai Truman ennill.

Darllen yr erthygl yn llawn Y Truman Show

Caru'r Anweledig Un

  • 30 Mawrth 2015

Fe fydd yn rhaid aros i'r enwebiadau gau cyn gwybod hyd sicrwydd ond mae'n debyg y bydd na fwy o ymgeiswyr seneddol yn sefyll yng Nghymru yn etholiad eleni nac mewn unrhyw etholiad cyffredinol o'r blaen. Gallwn ddisgwyl i o leiaf 250 o ymgeiswyr rhoi eu henwau ymlaen - cynnydd bychan o gymharu â 2010.

Gorau po fwyaf mewn un ystyr a dydyn ni ddim eto wedi cyrraedd y sefyllfa sy'n bodoli mewn ambell i wlad lle mae hyd a chymhlethdod y papur pleidleisio yn baglu sawl etholwr.

Darllen yr erthygl yn llawn Caru'r Anweledig Un

Dwi Isio Bod Yn Sais

  • 25 Mawrth 2015

Fe ddywedodd Cadeirydd y Ceidwadwyr Grant Shapps rywbeth rhyfedd iawn y bore 'ma. Rwy'n sicr nad fi yw'r unig un sy'n crafu ei ben ynghylch union ystyr y geiriau hyn.

"Alex Salmond is threatening to undermine a government chosen by the British people. This is a man who lost his battle in Scotland but is now determined to bring chaos and insecurity to the rest of the country".

Darllen yr erthygl yn llawn Dwi Isio Bod Yn Sais

Gwylio am y Cipar

  • 24 Mawrth 2015

Un o'r pethau sy'n rhaid ei wylio wrth ddefnyddio sillafyddion Cymraeg yw tuedd rhai ohonynt i newid enwau pobl neu gyrff. Mae CySill, er enghraifft, yn ceisio troi pob Carwyn yn Cerwyn ac yn pardduo Don Touhig truan trwy ei fedyddio'n Don Taeog. Oes achos o enllib trwy spell-checker wedi digwydd eto? Rwy'n amau bod yna, yn America - mwy na thebyg!

A dweud y gwir mae canfod enwau CySill pobl yn gallu bod yn fordd ddifyr o dreulio ambell i funud hesb yn y gwaith. Mae gwybod mai Bara Ohebem yw Arlywydd yr Unol Daleithiau a bod Vladamir Putain yn rhedeg Rwsia yn difyrru dyn rhywsut!

Darllen yr erthygl yn llawn Gwylio am y Cipar

Homburg Hat Mr Davies

  • 19 Mawrth 2015

Roedd gan S.O Davies, Aelod Seneddol Merthyr ffordd ryfedd iawn o gyfeirio at ei hun yn y trydydd person - rhywbeth yn debyg i'r ffordd yr oedd mam Wali Thomas yn siarad ar C'mon Midffîld.

Dyma oedd gan S.O i ddweud pan ofynnwyd iddo yn 1970 pam nad oedd yn cynnal syrjyris ar gyfer ei etholwyr.

Darllen yr erthygl yn llawn Homburg Hat Mr Davies

Mae'n Haf ar hyd y flwyddyn

  • 10 Mawrth 2015

Fe fydd pawb o fy nghenhedlaeth i yn gyfarwydd â'r gan "Big Rock Candy Mountain". Roedd hi'n cael ei chwarae hyd syrffed a'r Children's Choice bob bore Sadwrn ar y Light Programme ac yn amlach na pheidio fe fyddai fersiwn Gymraeg Dafydd Iwan "Bryniau Bro Afallon" yn ymddangos ar "Helo, Sut Da Chi?" awr yn ddiweddarach.

Go brin y byddai'r fersiwn Saesneg â'i chyfeiriad at "cigarette trees" yn cael ei chwarae ar raglen blant y dyddiau hyn ond mae'r fersiwn Gymraeg o hyd yn gweithio;

Darllen yr erthygl yn llawn Mae'n Haf ar hyd y flwyddyn