a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Bryn

Cynghorwyr Sir Ddinbych yn cymeradwyo cynllun dadleuol i ddatblygu hen safle gwesty Bryn Morfydd yn Llanrhaeadr.

Darllen mwy
biniau

Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu casglu biniau bob pedair wythnos ac yn trefnu biniau du mwy i breswylwyr.

Darllen mwy
Sir Ddinbych

Siôn Pennar

Gohebydd BBC Cymru

Cynghorwyr Sir Ddinbych yn dweud y byddai gorfodi awdurdodau lleol i uno yn "tanseilio gwasanaethau".

Darllen mwy
Ysgol Pen Barras ac Ysgol Stryd Y Rhos

Adeilad ysgol newydd, gwerth £11.2m, yn agor ei drysau am y tro cyntaf yn Rhuthun.

Darllen mwy
Graphic of council logos

Llywodraeth Cymru wedi atgyfodi cynlluniau a allai weld nifer y cynghorau yng Nghymru yn cael eu torri i gyn lleied â deg awdurdod.

Darllen mwy
Arian

Ar ôl clywed fod y cyngor mewn sefyllfa, ddifrifol cynghorwyr Sir Benfro yn pleidleisio o blaid cynnydd o 12.5% yn Nhreth y Cyngor.

Darllen mwy
hen lys Rhuthun

Siôn Pennar

Gohebydd BBC Cymru

Cyngor Tref Rhuthun yn gweithio ar gynllun i brynu un o adeiladau pren mwyaf eiconig yr ardal, sy'n dyddio nôl i'r 15fed ganrif.

Darllen mwy
Tyrbinau gwynt

Ysgrifennydd Ynni Cymru yn rhoi caniatâd i gwmni godi fferm wynt ar Fynydd Hiraethog yn groes i ddymuniadau cyngor sir a Cadw.

Darllen mwy
camerau

Fe fydd camerâu cyflymder yn cael eu gosod ar ffordd yn Sir Ddinbych sydd wedi gweld dros 20 o wrthdrawiadau.

Darllen mwy
D Jones a'i Fab

Cwmni bysus o ardal Wrecsam ddaeth â'u gwasanaeth i ben dros y penwythnos wedi cael rhybudd ffurfiol gan y Comisiynydd Traffig.

Darllen mwy
D Jones a'i Fab

Cwmni bysus D Jones a'i Fab o Wrecsam yn dweud eu bod yn dod â'u gwasanaethau i ben, gan effeithio ar wasanaethau lleol a disgyblion ysgol.

Darllen mwy
Community garden

Garddwyr cymunedol yn Llangollen yn gwrthwynebu cynlluniau allai weld datblygwr yn cymryd rheolaeth o'u plot.

Darllen mwy
Cyngor Sir Ddinbych, Rhuthun

Cynghorwyr yn Sir Ddinbych wedi cymeradwyo codi treth ychwanegol o 50% ar ail gartrefi a chartrefi gwag hirdymor.

Darllen mwy
Triongl Evo

Grŵp gwella diogelwch ar ffyrdd Triongl Evo yn cynnig gosod system camerâu i fesur cyfartaledd cyflymder gyrwyr.

Darllen mwy
Dr Mohammed Mehmet

Cyhoeddiad y bydd prif weithredwr Cyngor Sir Ddinbych, Mohammed Mehmet, yn rhoi'r gorau i'w swydd y flwyddyn nesaf.

Darllen mwy
Manylu

Pryder bod pobl yn teithio o bob cwr o Brydain i yrru ceir yn gyflym ar ffyrdd penodol yn siroedd Conwy a Dinbych.

Darllen mwy
wiwer goch

Gwirfoddolwyr yng Nghoedwig Clocaenog yn rhan o brosiect i geisio cynyddu nifer y gwiwerod coch yno.

Darllen mwy
Bodelwyddan Castle

Disgwyl i'r awdurdod lleol yn Sir Ddinbych werthu Castell Bodelwyddan, un o atyniadau twristiaeth amlyca'r ardal.

Darllen mwy