a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

stryd aberteifi

Cwynion am ddiffyg ymgynghori ynghylch cau stryd brysur yn Aberteifi oherwydd gwaith i adnewyddu to'r farchnad hanesyddol.

Darllen mwy
Ysgol Penweddig

Rhybudd y gallai Ysgol Penweddig yn Aberystwyth wynebu "colli aelod o staff y flwyddyn" oherwydd costau PFI.

Darllen mwy
Pryderon fod cynllun PFI yn peryglu staffio Ysgol Penweddig
Pryderon fod cynllun PFI yn peryglu staffio Ysgol Penweddig yn Aberystwyth.
Ysgol Ffynnonbedr

Aled Scourfield

Gohebydd BBC Cymru

Pwyllgor Rheoli Datblygu Cyngor Ceredigion yn gwrthod cais dadleuol i godi 20 o unedau fforddiadwy ar safle hen ysgol yn Llanbed.

Darllen mwy
Traeth Dolau

Traeth yng Ngheredigion wedi ailagor ar ôl i slyri fferm lygru nant sy'n llifo ato.

Darllen mwy
Treth

Elusennau'n galw ar weinidogion i roi'r gorau i'r anghysondeb eithrio treth y cyngor sy'n bodoli i bobl sy'n gadael gofal.

Darllen mwy
Traeth Dolau

Traeth poblogaidd yng Ngheredigion ar gau i'r cyhoedd ar ôl i slyri fferm lygru nant sy'n llifo i'r traeth.

Darllen mwy
Graphic of council logos

Llywodraeth Cymru wedi atgyfodi cynlluniau a allai weld nifer y cynghorau yng Nghymru yn cael eu torri i gyn lleied â deg awdurdod.

Darllen mwy
Arian

Ar ôl clywed fod y cyngor mewn sefyllfa, ddifrifol cynghorwyr Sir Benfro yn pleidleisio o blaid cynnydd o 12.5% yn Nhreth y Cyngor.

Darllen mwy
hwylio

Pryder y gallai cynnydd yn ffïoedd angori cychod yng Ngheredigion arwain at wagio harbwr Aberaeron.

Darllen mwy
Ysgol Gynradd Ffynnonbedr

Cyngor Tref Llanbedr Pont Steffan yn pleidleisio o blaid gwrthwynebu cynlluniau i godi tai fforddiadwy ar safle hen ysgol.

Darllen mwy
Ysgol Ffynnonbedr

Aled Scourfield

Gohebydd BBC Cymru

Gwrthwynebiad i gynlluniau i godi 21 o unedau fforddiadwy ar safle hen Ysgol Gynradd Ffynnonbedr yn Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion.

Darllen mwy
Arwydd iaith

Cymru Fyw sydd yn edrych yn fanylach ar rai o'r prosiectau sydd wedi cael nawdd gan Lywodraeth Cymru er mwyn hybu'r Gymraeg.

Darllen mwy
Ysgol Trewen

Cabinet Cyngor Ceredigion yn argymell ystyried opsiwn i gau ysgolion Beulah, Cenarth a Threwen a sefydlu ysgol fyddai'n gweithredu dros dri safle.

Darllen mwy
Ysgol Beulah

Cynghorydd yng Ngheredigion yn rhybuddio y gallai pentrefi de'r sir "wywo" os yw ysgolion bach lleol yn cau.

Darllen mwy
Calon Tysul

Cyngor Ceredigion yn trosglwyddo gofal dros Ganolfan Hamdden Llandysul i fwrdd ymddiriedolwyr pwll nofio'r dref.

Darllen mwy
Bodlondeb

Cynghorwyr Ceredigion yn gwrthod cais fyddai'n caniatau i'r cyngor llawn ailystyried penderfyniad i gau cartef preswyl yn Aberystwyth.

Darllen mwy
lyncs

Mae wedi dod i'r amlwg bod ail lyncs o sŵ Wild Animal Kingdom yn y Borth yng Ngheredigion wedi marw.

Darllen mwy