Partneriaeth i chwarae pêl-droed ac astudio yn Wrecsam

Clwb Pêl-droed Wrecsam
Dywedodd Barry Horne y byddai'r bartneriaeth o fudd i'r ddau sefydliad

Bydd pêl-droedwyr proffesiynol yn cael cyfle i astudio am radd tra'n chwarae, fel rhan o bartneriaeth newydd rhwng Clwb Pêl-droed Wrecsam a Phrifysgol Glyndŵr.

Mae'r cynllun ar agor i bob un o chwaraewyr y clwb, hen neu ifanc, i ennill cymwysterau at y dyfodol.

Llai na 5% o'r chwaraewyr ifanc sy'n ymuno â chlwb proffesiynol sy'n mynd ymlaen i gael gyrfa yn y gamp.

Mae'r bartneriaeth yn cryfhau'r cysylltiadau agos rhwng y clwb a Phrifysgol Glyndŵr, sydd eisoes yn berchen stadiwm y Cae Ras.

'Dim byd ond pethau positif'

Bwriad y cynllun yw cael gwared ar y syniad bod angen i chwaraewyr ifanc ddewis rhwng pêl-droed ac addysg pan maen nhw'n cyrraedd 16 oed.

Mae cyn chwaraewr canol cae Cymru, Barry Horne, sy'n eistedd ar fwrdd cyfarwyddwyr Wrecsam, yn credu bydd y cynllun o fudd i'r ddau sefydliad.

"Mae'n un o'r sefyllfaoedd prin lle gallwn weld dim byd ond pethau positif," meddai.

"Mae'n gynllun gwych fydd yn golygu na fydd rhaid i chwaraewyr ddewis rhwng pêl-droed ac addysg - gallen nhw wneud y ddau.

"Bydd Prifysgol Glyndŵr yn cael myfyrwyr o safon a'r clwb yn cael chwaraewyr o safon.

Neil Taylor
Daeth amddiffynwr Cymru ac Abertawe, Neil Taylor, drwy system ieuenctid Wrecsam pan yn ifanc

Ychwanegodd Horne, enillodd radd dosbarth cyntaf mewn cemeg cyn dod yn bêl-droediwr: "Gyda chefnogaeth y brifysgol, bydd y clwb hefyd yn elwa o wasanaethau ychwanegol fel hyfforddi, ffisiotherapi ac adnoddau eraill sydd gan Glyndŵr."

Chwaraewyr hyn

Yn ogystal â chynnig addysg i ychwanegol i chwaraewyr ifanc, y gobaith yw y gall y cynllun roi ffordd i mewn i bêl-droed proffesiynol i fyfyrwyr Glyndŵr oedd heb gael cyfle cyn hynny.

Mae'r cynllun hefyd am ddarparu addysg i chwaraewyr hyn sy'n ymuno a Wrecsam ac yn edrych at eu dyfodol oddi ar y cae.

Cyn is-reolwr Sheffield United, Adam Owen, sydd hefyd yn un o gyn-fyfyrwyr Glyndŵr, fydd yn goruchwylio'r academi.

"Pan wnes i orffen fy Nghynllun Hyfforddi Ieuenctid roeddwn i am aros ymlaen i fod yn chwaraewr proffesiynol ond wnes i fyth ei ddilyn i'r lefel uchaf gan fy mod i hefyd yn awyddus i barhau gyda fy addysg, rhag ofn i bethau beidio gweithio allan," meddai.

"Roedd cyfleoedd i wneud hynny yn America ond doedd dim yn y DU oedd yn galluogi i mi fod yn bêl-droediwr a pharhau i astudio, felly es i at Brifysgol Glyndŵr gyda'r syniad.

"Dyma'r amser perffaith i bawb, yn enwedig y clwb a'r brifysgol - yn sicr bydd yn gynllun wedi ei seilio ar safonau uchel yn hytrach na niferoedd."

Mae Cymdeithas y Chwaraewyr Proffesiynol yn cefnogi'r cynllun, ac mae nifer o chwaraewyr hefyd wedi rhoi eu cefnogaeth.

Mae cyn chwaraewr Lerpwl a Lloegr, Michael Owen, canolwr Arsenal a Chymru, Aaron Ramsay, ac amddiffynwr Abertawe a Chymru, Neil Taylor i gyd yn noddwyr.