Dynes ar goll: apêl chwaer

Nida Ul-Naseer
Dylai unrhyw un sydd yn gweld Nida Ul-Naseer gysylltu â'r heddlu

Mae chwaer y ddynes o Gasnewydd sydd ar goll ers bron i wythnos wedi gwneud apêl ar y teledu.

Mae pryder am les Nida Ul-Naseer yn cynyddu wedi iddi ddiflannu o'i chartref tua 8 o'r gloch nos Sadwrn, Rhagfyr 28 pan aeth hi â'r sbwriel allan.

Mae'r heddlu'n dweud nad yw diflannu yn nodweddiadol o gymeriad Nida.

Yn siarad mewn cynhadledd newyddion oedd yn cael ei darlledu'n fyw ar nifer o sianeli newyddion, dywedodd chwaer Ms Ul-Naseer, Naila Anwar: "Rydyn ni'n gweld ei heisiau hi'n ofnadwy ac rydyn ni jest eisiau iddi ddod adref.

"Dydy hi ddim mewn trwbl. Rydyn ni i gyd yn ei charu hi. Jest tyrd adref. Os oes unrhyw un yn gwybod lle mae hi yna dywedwch wrth yr heddlu.

"Rydyn ni i gyd yn poeni am ei chyflwr. Mae hi wedi colli pen-blwydd mam a dydi hynny ddim fel hi."

'Pryderus iawn'

Nilah Anwar a'r Prif Gwnstabl Cynorthwyol Paul Symes
Fe wnaeth Naila Anwar a'r Prif Gwnstabl Cynorthwyol Paul Symes yr apêl brynhawn Gwener

Yn ôl y Prif Gwnstabl Cynorthwyol Paul Symes o Heddlu Gwent does dim tystiolaeth fod Ms Ul-Naseer wedi cael ei chipio.

Dywedodd yn ystod y gynhadledd newyddion: "Mae'r heddlu'n trin ei diflaniad yn ddifrifol iawn ond er gwaetha' ymholiadau trylwyr dydy hi heb gael ei darganfod.

"Fe gafodd hi anghytundeb llafar yn y cartref a allai fod wedi peri gofid iddi. Does dim gwybodaeth sy'n awgrymu iddi fynd fewn i gerbyd.

"Rydym yn bryderus iawn am ei lles."

Nid oedd gan Nida arian, ei ffon symudol na'i meddyginiaeth yn ei meddiant pan ddiflannodd hi ac mae perygl iddi ddioddef o anaemia os nad yw hi'n cymryd ei thabledi.

Pan y'i gwelwyd ddiwethaf, roedd Ms Ul-Naseer yn gwisgo jîns a thop du.

Mae hi'n denau, 5 troedfedd, 3 modfedd o daldra, o dras Asiaidd-Pacistanaidd, a chanddi wallt hir du.

Mae Heddlu Gwent wedi gofyn i unrhyw un â gwybodaeth am ddiflaniad Nida i ffonio 101 gan ddyfynnu rhif 448 28/12/13.