Tair damwain ar yr A55 ar Ynys Môn oherwydd cenllysg

  • 31 Rhagfyr 2013
Damwain
Damweiniau ar yr A55 ar Ynys Môn oherwydd cenllysg

Mae tair damwain wedi digwydd ar yr A55 ar Ynys Môn o fewn llai na chwarter awr oherwydd storm o genllysg.

Galwyd yr heddlu i'r ddamwain gyntaf am 3:54pm wedi i gar Peugeot droi drosodd wrth yrru i'r gorllewin yn agos i Langefni. Roedd yr heddlu yn dweud nad oedd neb wedi brifo yn y ddamwain yma.

Am 4:06pm aeth yr heddlu i fyny'r ffordd i Gerrigceinwen lle'r oedd car BMW wedi troi drosodd - eto nid oedd yna anafiadau yn y digwyddiad yma.

Digwyddodd yr olaf o'r tair damwain am 4:07pm wrth i Ford Fiesta daro'r bariau diogelwch ger cilfan rhwng Llangefni a Gaerwen. Roedd y car yn teithio tua'r dwyrain.

Cafodd y gyrrwr ei gludo i'r ysbyty fel mesur rhagofal.

Meddai llefarydd ar ran Heddlu Gogledd Cymru: "Roedd amodau gyrru yn dwyllodrus ar y pryd oherwydd cawod drom o genllysg."