Gwobrwyo heddlu achos April Jones

  • 4 Hydref 2013
April Jones
Cafodd April Jones ei chipio ar Hydref 1 2012

Mae'r plismyn ymchwiliodd i ddiflaniad a llofruddiaeth April Jones wedi cael eu hanrhydeddu am eu "gwaith gwirioneddol eithriadol".

Heddlu Dyfed Powys enillodd y wobr am heddlua rhagorol yn seremoni wobrwyo'r Fforwm Prydeinig Ditectifs Ffederasiwn yr Heddlu.

Derbyniodd y llu glod am eu gwaith arweiniodd at arestio a chael Mark Bridger yn euog.

Cafodd April Jones, oedd yn bum mlwydd oed, ei chipio yn Hydref 2012.

Dywedodd Paul Ford, ysgrifennydd y fforwm: "Arweiniodd yr ymchwiliad hwn at y cyd-weithio gorau er mwyn sicrhau cyfiawnder i April, ei theulu a'r gymuned leol.

"Hoffai'r fforwm gydnabod gwaith rhagorol Heddlu Dyfed Powys, heddluoedd eraill a'r rheiny gefnogodd yr ymchwiliad ..."

Cafodd Mark Bridger garchar am oes am lofruddio April Jones.