Pan ddaeth y syrcas i Dregaron

  • 13 Awst 2013
dau eliffant mewn cae
Citta a Sandra - sêr ffilm deuluol newydd ar gyfer S4C fydd i'w gweld ar y sianel dros y Nadolig

Mae dau eliffant Affricanaidd wedi bod yn aros yn agos i Dregaron er mwyn serennu mewn ffilm a fydd i'w gweld ar S4C dros y Nadolig.

Y Syrcas yw enw'r ffilm deuluol sydd yn olrhain hanes merch ifanc sydd ddim yn cael rhyddid i fyw bywyd fel y mae hi eisiau am fod ei thad yn ceisio ei rheoli.

Mae'r syrcas yn dod i'r pentref ac er bod y trigolion yn gwrthwynebu'r ymwelwyr i ddechrau, gydag amser maent yn dod i'w derbyn.

Mae Sara, y prif gymeriad yn syrthio mewn cariad gyda'r eliffant a gyda bywyd y syrcas.

Citta a Sandra

Er mai dim ond un eliffant oedd angen ar gyfer y ffilm fe benderfynwyd dod â dau i'r ardal sef Citta a Sandra fel eu bod yn medru cymryd eu tro i chwarae'r rhan.

Dyw eliffantod ddim yn hoffi bod ar eu pennau eu hunain felly mae'r ddau wedi bod yn gwmni i'w gilydd.

Mae Y Syrcas wedi ei ysbrydoli gan hanes lleol. Dywed rhai bod syrcas deithiol wedi dod i'r ardal yn 1848 a bod un o'r eliffantod wedi ei daro'n sâl a marw. Yn ôl y stori, cafodd corff y creadur ei gladdu y tu ôl i dafarn y Talbot.

Dyw edrych ar ôl y ddau greadur ddim wedi bod yn waith hawdd. Mae'n rhaid i Citta a Sandra gysgu dan babell enfawr ac mae angen digon o le iddynt grwydro fel eu bod yn medru cael awyr iach. Muesli ceffylau, moron, afalau, gwair a bran yw eu bwyd a thunelli ohono!

Eliffant a'i gofalwr, gohebydd, dyn camera
Gohebydd Newyddion 9, Aled Scourfield yn cwrdd ag un o'r eliffantod a'r gofalwr ger Tregaron

Sawl iaith

Bydd sawl iaith i'w clywed yn y cynhyrchiad terfynol am fod y ffilm yn adlewyrchu diwylliannau gwahanol gan gynnwys Ffrangeg, Gwyddeleg, Almaeneg, Sbaeneg ac iaith Yoruba.

Mae Gwawr Martha Lloyd, Comisiynydd Cynnwys S4C yn obeithiol y bydd nifer yn awyddus i weld y ffilm pan fydd yn cael ei darlledu:

"Mae Y Syrcas yn ffilm liwgar ac anturus. Gyda chast a chriw cynhyrchu meistrolgar ynghyd â gwisgoedd, set a lleoliadau ffantastig, byddwn yn ymgolli ym myd y syrcas a Chymru Oes Fictoria.

"Mae e'n gynhyrchiad uchelgeisiol sy'n croesi sawl iaith a diwylliant, ac fe fydd ei apêl yn eang - gyda stori enwog eliffant Tregaron wrth ei hanfod."